Uniwersalny Mistrz Duchowy

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Życzymy wszelkiego powodzenia, dobrobytu i dostatku wszystkim poszukującym Drogi, którzy przychodzą do nas i do naszych Górskich Świątyń Światła.

W dawnych czasach ustanowiono, że szczyty gór są miejscami dla ołtarzy Boga i miejscami dla Świątyń Bożych, Duchowych. Niewątpliwie Góry Himalaya mają najwięcej wspaniałych, często niedostępnych dla turystów i przypadkowych gości Świątyń, położonych bardzo wysoko, pośród skał. Świątynie takie można znaleźć w Andach, Pirenejach, Karpatach czy Alpach, chociaż dzisiaj są to często ledwie pozostałości dawnej świetności Wielkiej, ogólnoziemskiej kultury duchowej! My wspieramy poszukujących Boskiego Ducha Światła i Prawdy, odczuwamy też budzących się w Duchu, odczuwamy ich narody, plemiona i miejscowości.


Kwiatuszek.png


Jeśli skupicie się całym Sercem i Umysłem, i będziecie odczuwać cały swój naród, cały kraj, może się zdarzyć, że będą niektórzy z Was odczuwać czego duszy narodu potrzeba, jakie błędy duchowe i etyczne popełniają ludzie, ilu jest ludzi poszukujących rzeczywiście duchowej kultury, prawdy i światła Bożego. Łatwo wyjść naprzeciw zapotrzebowaniom ludzkich dusz, które jednak zmieniają się w miarę przemijania kolejnych pokoleń. Zaspokajanie duchowych potrzeb to jedna kwestia, a dawanie ludziom poszukującym tego, co konieczne, aby mogli osiągnąć Boga, to zupełnie inna, trudniejsza kwestia! Najniższy rodzaj nauczyciela to ten, który spełnia zachcianki i potrzeby przychodzących, a Najlepszym jest ten, który znając Drogę i Karmę ludzi daje im lekcje odpowiednie dla ich rozwoju. Pierwszy jest populistą i często robi oszałamiającą karierę, choć nie uczy prawidłowo. Drugi jest Mistrzem, przy którym nie jest łatwo wytrwać, a Uczeń musi się starać wytrwać przy takim wspaniałym, umiejętnym Mistrzu, dającym bardzo trudne lekcje. Wspieramy i ochraniamy każdego adepta i adeptkę naszymi Anielskimi Skrzydłami.


Kwiatuszek.png


Mistrz Duchowy potrafi uczyć i prowadzić ludzi wychodząc od każdej z wielkich religii świata i zawsze wymaga Uniwersalizmu, a leczy i oczyszcza z fanatyzmu. Mistrz może Cię uczyć Mistycznej Drogi wychodząc od religii wedyjskiej, hinduistycznej, żydowskiej czy zarathusztrianskiej, a gdyby nie znał perfekcyjnie każdej z tych religii wielkich, acz podupadłych szkół duchowych, to nie byłby Mistrzem Ducha. Mistrz wie, które z religijnych sekt chrześcijaństwa, islamu czy buddyzmu, jakie zawierają błędy uniemożliwiające rozwój duchowy i które zmierzają do upadku, a przynależność do nich jest stratą czasu albo szkodą wielką dla duszy i rozumu ludzi. Mistrz zna Boże Prawo zarówno w czas pokoju jak i w czas wojny i zawieruchy. Mistrz zawsze wspiera i osądza naród czy kraj, w którym żyje, działa i naucza, a podlegają mu wszyscy mówiący jego językiem!


Kwiatuszek.png


My, Święci Aniołowie, Służebnicy Boga wspieramy Was o ludzie, słuchajcie Głosu z Nieba, bo tylko raz na sto lat przychodzi ktoś z nas na Ziemię i mówi do Was wprost jako Wasz nadany przez Boga Mistrz, Przewodnik i Prorok. Każdy naród i język ma to szczęście raz na sto lat, i musicie wiele się modlić, aby mieć to wielkie szczęście i błogosławieństwo spotkania Mistrza Duchowego Waszego narodu. My jednak należymy do Krainy Światłości, a droga nasza jest Drogą Nieba. Obejrzyjcie o ludzie Tęczę na Niebie i ubierajcie się w piękne jasne kolory wybrane z Tęczy jak najczęściej, a będziecie zdrowsi na ciele i na umyśle. Szczególnie dzieci ubierajcie w piękne kolorowe szaty, aby przypominały Aniołki!


Kwiatuszek.png


Bóg, Moc Boskiego Ducha pomaga tym, którzy często i żarliwie trwają na Modlitwie i na Medytacji. Wołaj człowiecze pomocy Pana Boga, swego Stwórcy, a przecież znacie wiele imion objawionych, jakimi wzywać należy Bóstwo Najwyższe, Stwórców ludzkości. Boski Duch jest o ludzie Wszechobecny i dzięki temu Bóstwo Nieba zna wasze myśli i uczucia, i wie ilekroć zwracacie się do swego Pana i do Bogini, małżonki Stwórcy. Bóg zawsze przedstawiany jest przez religie jako Boska Para Rodzicielska dla całej ludzkości przez każdą prawdziwą religię, o ile nie uległa jakaś sekta wypaczeniu. Bóg jest zawsze Ojcem i Matką dla wszystkich dusz, dla całej ludzkości i stworzeń. Jahwah i Szekinah w religii mojżeszowej Starego Testamentu to Elohim (Bóg), który w języku arabskim zwany jest Allāh (czytaj Allaaa). Podobnie Śiwa i Kālî (czyt. Kaalii) to Ojciec i Matka w starożytnej, odwedyjskiej tradycji Śaiwita, religii, jaka panowała w całej prawie Euroazji przez wiele tysiącleci. Śiwa to najstarsze zapisane Imię Boga w Euroazji, a nawet na Wyspach Wielkanocnych. My zawsze pomagamy człowiekowi, choć często człowiek bardzo przeszkadza nam, gdy próbujemy nieść pomoc w ułożeniu i wyprostowaniu Jego życia.


Kwiatuszek.png


Mistrz Duchowy jest orędownikiem, który Wstawia się za ludźmi i na początek wskazuje Drogę Oczyszczenia, Przygotowania do Wyższego Życia w Duchowej Wspólnocie, albowiem uświęcone Komuny, Bractwa, Wspólnoty, Zbory są oazami światła, miłości i prawdy, naszymi Duchowymi Uniwersytetami. My ciągle niesiemy ludziom pomoc, a często wystarczy, aby człowiek czytał nasze przekazy, lekcje i nauki, próbował wsłuchiwać się w nasz cichy głos całym swoim sercem i próbował czuć naszą Świętą Obecność, aby ta pomoc, wsparcie, ochrona i uwalnianie były wielkie i szybko się dokonały. Ludziom szczerym, ufnym i otwartym łatwo udzielamy pomocy i jest ona potężna. Ludzie źli, nieufni, niewierni, samolubni, często odrzucają naszą pomocną dłoń, a ich modlitwa czy medytacja jest w swej istocie obłudna. Sam Bóg obiecał i dotrzymuje udzielając pomocy i wsparcia Mocą Ducha płynącą od Ojca i Matki, Stwórców Życia prosto z Nieba, z Wyższego Wymiaru Bytu, w którym mieści się Królestwo Niebios.


Kwiatuszek.png


Wy ludzie miewacie tak ślepe oczy, że chodzicie często po swych drogach i ulicach, a nie zauważacie Mistrza kroczącego w Świętych Sandałach, tak zatwardziałe w ignorancji są Wasze Serca. Mistrzem Duchowym nie jest pijak, mięsożerca ani łajdak. Szukajcie Mistrza Duchowego wśród abstynentów i wstrzemięźliwych, którzy nie kalają się ani mięsożerstwem, ani winopilstwem, ani narkotykami, ani nikotyną. Czysty i zalecany przez Boga sposób życia to niewątpliwie zewnętrzne oznaki Człowieka Wiedzącego, Mistrza Prawdy i Mocy. Zło szatańskie jest tam gdzie, spożywa się mięso i alkohol, a dym papierosowy ściąga i gromadzi najbardziej złośliwe demony.


Kwiatuszek.png


Kapłani Boga, Mistrzowie Ducha, Zakon Melchizedeka gromadzący 144 tysiące Świętych Bożych i ich boskich Uczniów Prorockich jest Bractwem, Wspólnotą Czystości i Świętości, tak wewnętrznej jak i zewnętrznej. Niechaj nikt się nie daje zwodzić siłom zła, a pamięta, że winopilca, szczochopilca, mięsożerca, nikotyniarz, narkoman nie ma z Bogiem w Niebie, z Ojcem Niebieskim i matką Stworzeń dokładnie nic wspólnego, a jest co najwyżej oszustem, opętańcem o demonicznej naturze, zwiedzonym przez szatanów ślepcem wiodącym ludzi w ciemny dół. Kto nie może utrzymać zewnętrznej czystości ten nie jest czystym wewnątrz ani błogosławionym, ani też uświęconym. Bądźcie, o ludzie, uważni i cieszcie się naszym Błogosławieństwem!

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów