Tattwa

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Tattwa - zasada, żywioł czy aksjomat bytu; ewolut prakryti lub śakti, pierwiastek rzeczywistości, kategoria ontyczna w filozofii indyjskiej. Każda z tattw jest emisją poprzedniej i przyczyną kolejnej, coraz mniej subtelnej formy.

Panća Tattwa

Panća Tattwa z sanskrytu to Pięć Prawd lub Pięć Rzeczywistości, a w filozofii i religiach Indii określenie Pięciu Aspektów Boga, Prawdy Absolutnej w przejawieniu jako pięć pierwiastków rzeczywistości, pięć duchów czy form bóstwa: ziemia, woda, ogień, wiatr i eter (przestrzeń, duch).

Liczba Tattwas w filozofii Orientu

  • 24 - sankhja (w Sankhjakarika) objaśnia istnienie dwudziestu czterech tattw;
  • 36 - śiwaizm kaszmirski Abhinawaguptapady wymienia trzydzieści sześć zasad kosmicznych;
  • 51 - Brahmawidyopaniszad (62) zawiera opis pięćdziesięciu jeden pierwiastków;
  • 96 - Warahopaniszad mówi o liczbie dzięwięćdziesięciu sześciu tattw;


Nazwa tattwa pochodzi z języka wedyjskiego, z sanskrytu i oznacza po prostu ruch, zasadę, żywioł. Każda tattwa przypisana jest palcom dłoni oraz stóp w ajurwedzie. Kciuk to tattwa ziemi, wskaziciel tattwa wody, środkowy tattwa ognia, serdeczny tattwa wiatru, a palec mały tattwa eteru. U nóg analogicznie od palucha w tattwie ziemi do małego palca w tattwie eteru, akaśa.

Rozróżniamy piec zasadniczych tatw czyli zasad żywiołów przyrody:

AKAŚA (Akasza) - Eter, Duch, Przestrzeń, Kosmos, Złoto

Odpowiada jej kolor jest indygo, prawie czarny jak kolor nieba wieczorem. Przyporządkowano jej planetę Saturn. Jej żywiołem jest eter, kierunek ruchu poprzeczny, wszechstronny nie wyróżniony ku środkowi. Ma naturę zimna. Łączy się ja ze słuchem i gorzkim smakiem. Wpływ jej bywa niszczący i hamujący. W czasie jej trwania wskazany jest odpoczynek i zmniejszenie aktywności.

VAYU (Waju) - Wiatr, Drzewo

Kolor zielony lub niebieski. Planeta Merkury. Jej żywiołem jest powietrze, kierunek ruchu kolisty, północny. Ma naturę chłodną. Łączy się ja ze zmysłem czucia i smakiem kwaśnym. Wpływ jej ma charakter zmienny, niestały. Gdy działają te wibracje należy załatwiać sprawy nie cierpiące zwłoki, wysyłać listy, rozpoczynać prace umysłową i naukowa, spacery krótkie podróże, wycieczki turystyczne. Trzeba unikać w tym czasie kapiteli i plotek. Łatwiej tez wtedy kogoś oszukać.

TEJAS (Tedźas, Agni) - Ogień

Kolor czerwony. Planeta Mars i Słońce. Jej żywiołem jest ogień, kierunek ruchu wzwyż, ku południowi. Ma naturę gorącą. Łączy się ja ze wzrokiem i smakiem żrącym. Wpływ jej nosi charakter podniecający i gwałtowny. Wzmaga odwagę, przedsiębiorczość, uaktywnia. Podwyższa temperaturę ciała. Sprzyja podejmowaniu odważnych przedsięwzięć, działaniom łączącym się z wojskiem, policja, przemysłem. W tym czasie istnieje większe niebezpieczeństwo wypadków, łatwiej wywołać u kogoś gniew i niezadowolenie.

APAS - Woda

Kolor biały lub przeźroczysty. Planeta Wenus i Księżyc. Jej żywiołem jest woda. Kierunek ruchu w doł, ku wschodowi. Ma naturę chłodną. Łączy się ja ze zmysłem smaku i smakiem ściągającym. Działa harmonijnie i rozweselająco. Bywa tak samo dobroczynna jak tattwa żółta. W tym czasie warto rozpoczynać wszelkie prace gospodarcze, rolnicze, ogrodnicze, załatwiać transakcje finansowe i handlowe, kupować i sprzedawać. Bywa to dobry czas dla miłości. Wzrasta wrażliwość na piękno sztuki i przyrody. Warto wtedy składać wizyty, przyjmować leki, rozpoczynać długie podróże - zwłaszcza woda. Czas ten sprzyja uprawianiu gimnastyki i sportu. Bywa korzystny dla mówców. W tej tatwie najlepiej kłaść się spać i wstawać.

PRITHIVI (Prthivi) - Ziemia

Kolor żółty. Planeta Jowisz. Jej żywiołem jest ziemia. Kierunek ruchu skośny, ku zachodowi. Ma naturę ciepłą. Łączy się ja z węchem i słodkim smakiem. Uznaje się a za łatwe powodzenia. Nadaje się wspaniale do rozpoczynania wszelkich prac mających znamiona trwałości. W tym czasie warto zawierać małżeństwa, przyjaźnie. Rozpoczynać długie podróże i sprawy sadowe. Wtedy tez najłatwiej o kontakt z przedstawicielem władz, szefem. Bywa to dobry okres do rozpoczynania przeprowadzek, operacji finansowych, spekulacji, gier na loterii, odżywiania się.


Co to jest tattwa i jak ją wykorzystać?

Otoż tatwy można określić jako biorytm kosmiczny "średniego zasięgu". Do tego samego pasma należy rytm dobowy, miesięczny, roczny. Istnieją cykle długotrwałe sięgające setek i milionów lat jak również trwające ułamki sekund. Pełny cykl tattwiczny trwa 120 minut czyli dwie godziny. W tym czasie co 24 minuty następuje emanacja kolejnej tattwy. Zawsze o wschodzie Słońca w danym miejscu na Ziemi rozpoczyna działanie tattwa indygo czyli eter kosmiczny, akaśa (akasza). Po niej, po 24 minutach następuje tattwa zielona (wiatr, drzewo), a dalej w takich samych odstępach czasu tattwy: czerwona (ogień), biała (woda) i żółta (ziemia). Po upływie dwóch godzin cykl rozpoczyna się od nowa drganiami tattwy indygo. Właśnie w tym dwugodzinnym cyklu zegar biologiczny odmierza impulsy w kanałach energetycznych organizmu. Wystarczy znać czas wschodu Słońca w danej miejscowości, aby określić fazę tattwy, a co za tym idzie, przeanalizować swoje działania, zaplanować je, dostosowując do rytmu kosmicznego.


Działanie pańća tattwas

  1. Tattwa Akaśa ma naturę zimną, ograniczającą. Jej wpływ zazwyczaj jest niszczący, hamujący. Kiedy ona panuje, najkorzystniej jest powstrzymać się od wszelkiego działania albo przynajmniej zmniejszyć aktywność. O wschodzie Słońca należy skupić się na przestrzeni rozpoczynającego się dnia. Kiedy ponownie jesteśmy pod jej wpływem, należy oczyścić i uporządkować swoją wewnętrzną i zewnętrzną przestrzeń.
  2. Tattwa Vayu ma naturę chłodną i zmienną. Okres jej panowania to czas refleksji, porządkowania swoich myśli i wyobrażeń, komunikowania się, pracy umysłowej, naukowej. Sprzyja rozpoczynaniu podróży, wycieczek, spacerów. Niewskazane są zimne kąpiele. Należy unikać plotek.
  3. Tattwa Agni ma naturę gorącą, pobudzającą i w związku z tym wpływa na zwiększenie aktywności, przedsiębiorczości. Jest to pomyślny czas, aby podejmować odważne działania. Pobudza śmiałość i zdecydowanie. Czas Agni to czas zarówno wzlotów jak i upadków, wojen i zamieszek. Podczas jej trwania należy bardzo uważać, gdyż sprzyja powstawaniu konfliktów, wypadków itp.
  4. Tattwa Apas działa harmonijnie i dobroczynnie. Wpływa na dobre samopoczucie, na pogodę ducha, sprzyja skupieniu i wszelkiemu porozumieniu. Jest to znakomity czas dla miłości i przyjaźni, do składania wizyt, zawierania umów, kontraktów, rozpoczęcia prac rolniczych i ogrodniczych. Wibracje Apas zwiększają wrażliwość na piękno sztuki i przyrody, sprzyjają odżywianiu się, uprawianiu sportu, rozpoczynaniu długich podróży, szczególnie drogą wodną. Lekarstwa najkorzystniej jest przyjmować właśnie podczas działania tej tattwy. Wtedy też najlepiej wstawać i kłaść się spać. Przy białej tattwie pojawia się ufność we wzajemnych stosunkach. Należy jednak uważać na zbytnią łatwowierność i lekkomyślność.
  5. Tattwa Prithivi to tattwa powodzenia, ma naturę ciepłą, kojącą. Sprzyja załatwianiu spraw w urzędach, kontaktom z szefem, przeprowadzaniu operacji pieniężnych. Zwiększa szanse wygranej na loterii. Jest to najlepszy okres do zawierania małżeństw, rozpoczynania spraw o znamionach trwałości, np. na zakup ziemi i majątku trwałego. Znakomity czas dla ćwiczeń i medytacji! Podczas Prithivi trzeba wystrzegać się chciwości, zachłanności i łakomstwa.


Zegar rytmów tattwicznych - wedyjski zegar szczęścia

Impulsy kolejnych tattwas tworzą rytmy tattwiczne. Można, oczywiście, wyliczać je "na piechotę", ale całą sprawę ułatwi specjalny zegar. Spopularyzował go przed II wojną znany astrolog Franciszek Prengel, a po wojnie Biblioteka Wiedzy Potrójnej. Dziś przedstawiamy kolejną wersję obu opracowań. Wystarczy wyciąć oba zamieszczone obok rysunki (lub je skserować), nakleić na dwie koliste tekturki i spiąć w środku pinezką. W ten sposób będziemy mogli wewnętrzne koło odpowiednio ustawiać w zależności od godziny wschodu Słońca w danej miejscowości. Czarną strzałkę znajdującą się przed nazwą pierwszej tattwy Akaśa (czarna) ustawiamy na godzinę wschodu Słońca dla miejscowości, w której się znajdujemy. W ten sposób będziemy mogli odczytać, jaka faza tattwiczna wypada o określonej godzinie. Dodatkowo w kole wewnętrznym wpisane są związki poszczególnych tattw. Godzinę wschodu Słońca dla danej miejscowości możemy wyczytać z lokalnej gazety lub znaleźć w Internecie. Możemy też czas wschodu obliczyć. Jeden stopień różnicy w długości geograficznej daje około 4 minuty przesunięcia czasu wschodu Słońca