Tajemnice Życia Świętego Hioba

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Czytajcie o ludzie Księgę Hioba (Joba), abyście umieli rozpoznawać waszych Doskonałych Świętych na podstawie ich życia i doświadczeń. Doskonały i Prawy żył Hiob pośród ludzi i był znany, a dobrze mu się wiodło, ale we wszystkim radził się Boga Nieba i miał wzgląd na prawa i nakazy Boże, a wystrzegał się popełniania zła i był całkowicie niewinnym w oczach Bożych. Na Wschodzie Doskonały Człowiek, Król pośród Świętych Bożych nazywany jest Arhata lub Paramahansa i właśnie wśród narodów Wschodu doskonale Hiob był znany ze swej prawości i niepokalania, a życie wiódł uczciwe, największy spośród ludzi w swoich czasach na Wschodzie. Czytajcie o ludzie Księgę Hioba w waszej Biblii, a zrozumiecież Dobrze jej przesłanie.


Kwiatuszek.png


Satan, Zły Duch, pełen nienawiści do ludzi prawych i czystych w oczach Boga wszczął krucjatę przeciw Świętemu Hiobowi, aby ten stracił swą Wiarę, Czystość i Lojalność wobec Boga, Pana Gromu! Satan uderzył podwójnie w dobrego, najlepszego spośród ludzi, zniszczył jego mienie i zabił najbliższych, a potem jeszcze uderzył w Hioba ciężką chorobą złośliwych wrzodów, złośliwego trądu. Satan to sprawił spiskując przeciw prawemu i dobremu Hiobowi albowiem Zły pragnie zniszczyć wszystko to, co dobre, prawe, zbożne i niewinne na tej Ziemi! Satan postanowił widząc prawość i dobroć Hioba uderzyć we wszystko, co miał Hiob, włącznie z dobrym zdrowiem i osobistym szczęściem albowiem Zły nie może ścierpieć prawego, który trzyma się Boga i atakuje znienacka próbując doprowadzić człowieka udoskonalonego do utraty Wiary i odrzucenia Boga.


Kwiatuszek.png


Jedyna reakcją, jaką Satan wywołał u Hioba pomimo oczywiście niesprawiedliwego ataku wszelkich nieszczęść i cierpień było to, że prawy i pobożny Hiob Pobłogosławił Boga Nieba i Święte Imię Boże oddając się całkowicie w Opiekę Najwyższemu Władcy! I chociaż żona odwróciła się od Boga i kusiła aby znieważyć i porzucić Boga i chociaż trzej dobrzy przyjaciele pocieszający Hioba chcieli wmówić Świętemu Hiobowi, że sam jest sobie winien nieszczęść, Hiob pozostał przy Prawdzie, albowiem był nieskalany i utwierdzony we Wszechmocnym, w EL-Szaddaj, jak zwano wówczas Boga na Wschodzie. Doskonały Święty, Arhata czy Archont nie jest winien żadnemu nieszczęściu ani cierpieniu jakie ponosi, albowiem Zło spada jako atak złośliwego Złego Ducha, Satana, który od zawsze był ojcem kłamstwa, fałszu i udawał Boską Istotę aby zwodzić! Życie Hioba legło w gruzach, a zdrowie zostało zrujnowane, jednak Jego Wiara i Ufność w Boga Niebios nie zachwiała się ani na chwilę a wręcz przeciwnie Jego Oddanie ciągle rosło, chociaż to co przeżywał nie pochodziło od Boga Nieba, a od Złego Diabła!


Kwiatuszek.png


Hiob podtrzymywał swoje postanowienie, ślub, iż będzie Dążył do Boga i Jemu będzie Oddany, cokolwiek złego jeszcze by niezasłużenie go spotkało! Satan dręczył więc Doskonałego Człowieka okrutnie, aby zgasić Światło Hioba płonące w Tabernakulum jego Serca, nic jednak nie udało się Złej Bestii osiągnąć mimo zaangażowania całej swej potęgi ziemskiej i gniewnej furii jaką zaatakował był Hioba. Hiob posypał głowę świętym popiołem Udi ze spalanej jak zawsze czystej ofiary i modlił się do Boga szukając Jego Opieki! Odpierał ataki uzłośliwionej przeciw Bogu i Świętości żony oraz uczonych przyjaciół, którzy w końcu musieli uznać, że Chwała i Cześć należy się Bogu bez względu na to, co człowieka spotyka, a nawet bez względu na to jak Bóg człowieka traktuje, a jest to jedna z najgłębszych nauk jakie może wyuczyć się człowiek dobry i prawy na własnej skórze. Satan oczywiście tak sprytnie ukrywał swój atak, że dobry i prawy Hiob nie orientował się kto jest sprawcą śmierci jego dzieci i zniszczenia domostwa, majątku i zdrowia! Jest to nauka, że Święty, jeśli doświadcza cierpienia, a nie widzi winy czy grzechu, za który mógłby to być zwrot karmiczny albo kara Boża, to winien rozumieć, że doświadczane cierpienie, nieszczęście, represje są zawsze oznaką wściekłego ataku Ducha Zła Satana.


Kwiatuszek.png


Hiob należy do tych Doskonałych, Najlepszych spośród ludzi, którzy od najwcześniejszych lat swego życia mają Boskie Tajemnice wypisane w Tabernakulum swojego Serca! Kiedy jednak osoba uświęcona tak wielce jak Arhat Hiob staje się znana i sławna, atak Satana, Złego jest nieuchronny, albowiem Satan jest niszczycielem atakującym wszystko to, co dobre, prawe i sprawiedliwe, w Bogu osadzone. Duch Boży, Boska Inspiracja może dać głębsze zrozumienie całej historii Hioba, który w końcu dzięki niezłomnej postawie i wierze doświadcza osobistego Objawienia Boga, największego Skarbu, jaki może otrzymać ludzka istota! Złośliwe prześladowanie uduchowionego człowieka jest oznaką Bliskości Boga z jednej strony, ale pochodzi od niegodziwego Ducha Zła, który pobudza złych i niegodziwych ludzi do niszczenia Świętego, a także sam zadaje udręki i męki!


Kwiatuszek.png


Nie wolno czynienia Zła przypisywać Bogu, bo nie jest On jego aranżatorem w tym świecie o ile człowiek sam sobie na cierpienia na zasłużył, a Święty zawsze jest bez winy, czysty przed Bogiem i Aniołami Jego! Niezasłużone cierpienie prawych i szlachetnych spośród ludzi to działanie Satana, Złego, Niegodziwca i służących mu synów i córek Zatracenia, ludzi podłych i niegodziwych. Niby przyjaciel Hioba, którzy usiłowali go w błąd wprowadzić i winę za cierpienie przypisać swej nieprawości lub Bogu musieli z rozkazu Boga okupić swoje grzechy błędnej interpretacji zdarzeń i ich przyczyn stosownymi ofiarami i nabożeństwami sprawowanymi u Stóp Świętego Hioba, Doskonałego. Gdyby tego nie uczynili niezwłocznie naprawiając swoje błędne ględzenie i chore wywody, byliby przez Boga surowo ukarani. Hiob jednak przyjął przeprosiny i ofiarę przebłagalną przyjaciół a Dobry Bóg zaakceptował i pobłogosławił cała czwórkę, chociaż błędne koncepcje i ideologie urojone przez otoczenie Hioba mogły tych jego przyjaciół doprowadzić do zguby. Jest to nauka o ludzie dla was, abyście dawali wiarę Świętemu Bożemu, który cierpienie hiobowe przechodzi a nie snuli chorych i błędnych interpretacji zdarzeń iżby was Dżin nie porwał i nie poprowadził dalej, prosto do Piekła i Zguby.


Kwiatuszek.png


Błogosławieni przez Boga, którzy wytrwali razem z Hiobem w cierpieniu jego i skorygowali swoje myślenie do tego, co mówił i nauczał Święty Hiob, Archont Boży! Bóg pomógł tez Hiobowi odbudować i odnowić swoje życie, iż po całym zdarzeniu zwanym atakiem, prześladowaniem przez Satana, żył Hiob w Szczęściu jeszcze 140 lat! A ktokolwiek opuścił był Hioba i uciekł od niego, gdy Satan zaatakował go, musiał ciężko opłacić dalszą znajomość z Hiobem albowiem wielka jest cena wykupu duszy dla odstępców i zdrajców i chorych na umyśle, którzy bzdurnymi opowieściami w błąd wprowadzają uczniów czy przyjaciół Świętej Osoby! Czytajcie o ludzie Księgę Hioba i poznajcie Wielkie Tajemnice o życiu i męczeństwie Świętych, Doskonałych Synów Bożych, Arhatów waszych na Ziemi!

(Udana)

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów