Stowarzyszenie Macierz

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Stowarzyszenie „Macierz” posiada o­sobowość prawną, a zarejestrowane zostało 14 maja 2002 roku w KRS w Gdańsku. Działało na całym obszarze Rzeczpospolitej Polski posiadając liczne przedstawicielstwa w wielu miejscowościach. Zakończyło działalność w połowie 2013 roku.

MACIERZ (sanskr. Bharata) to piękne pradawne słowo oznaczające Ojczyznę, Matkę, miejsce, skąd pochodzi człowiek, a także samo źródło jego człowieczeństwa, czyli miejsce skąd pochodzi dusza. Jest to słowo ważne dla każdego człowieka urodzonego i wychowanego w duchu kultury, obyczaju, folkloru, w duchu tradycyjnych wartości i wzorców społeczeństwa opartego na Honorze, Dyscyplinie, Zgodzie i Braterstwie, jako naczelnych ideałach.

Stowarzyszenie Macierz w ramach innych działań statutowych oferuje patronat swej osobowości prawnej dla grup i wspólnot alternatywnych, szczególnie związanych z ekorolnictwem, nowymi ekotechnologiami, sztuką. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych, których cele są zbliżone lub podobne. Afiliacje osób, grup, klubów czy ekofarm odbywają się na zasadach członkostwa oraz szczegółowej negocjacji i przedsięwzięcia! Szczególny nacisk w zakresie promowania różnych kultur i tradycji kładziemy na badanie i studiowanie kultury słowiańskiej, śiwaickiej, celtyckiej i aryjskiej, co jest przedmiotem zainteresowania aktualnych członków. Ogólnie podstawą jest badanie kultury indoeuropejskiej do której należy większość ludów Euroazji.

Działalność Stowarzyszenia "Macierz" skupiłaa się wokół:

• promocji jogi, medycyny naturalnej (ajurwedy) i innych metod pracy z ciałem i umysłem, kształtujących charakter i osobowość, pomagających rozwiązać wewnętrzne problemy i dylematy • promocji wegetarianizmu i ekologicznego stylu życia jako rozwiązania wielu problemów trapiących ludzkość, a wobec problemu globalnego ocieplenia – również nieuniknionej konieczności • wydawania publikacji służących pogłębianiu świadomości, zrozumienia otaczającego nas świata i rzeczywistości w której istniejemy • prowadzenia działalności charytatywnej i organizowaniu pomocy osobom potrzebującym • aktywnej obronie praw ludzi "politycznie niepoprawnych", prześladowanych przez państwo i trzecią władzę za wyznawany światopogląd, przynależność religijną, orientację seksualną i rasową • działalności resocjalizacyjnej poprzez współpracę z różnymi zakładami karnymi na terenie całego kraju • promowania różnych kultur i tradycji, studiowania i badania kultury słowiańskiej, śiwaickiej, celtyckiej, aryjskiej i indoeuropejskich korzeni naszej kultury • organizowania happeningów ekologicznych, współuczestnictwo w ogólnopolskich akcjach w ramach ochrony przyrody • poznawania kultury, sztuki i tradycji różnych narodów • upowszechniania ekotechnologii, promowania naturalnego rolnictwa • prowadzenia szerokiej działalności informacyjnej i szkoleniowej poprzez wykłady, kursy i seminaria oraz indywidualne konsultacje z członkami Stowarzyszenia Macierz • prawnego patronowania dla grup i wspólnot alternatywnych szczególnie związanych z ekologią, ochroną praw człowieka, sztuką i innych, stawiających sobie za cel dobro społeczne i ekologiczne • zbierania funduszów i rzeczy materialnych dla ofiar wypadków i kataklizmów oraz chorych dzieci • organizowania zielonych kolonii dla dzieci • pomocy ofiarom przemocy, represji, gwałtu i innym pokrzywdzonym i innych działaniach humanistycznych i humanitarnych...


Źródła