Siddhanta

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Siddhanta - w sanskrycie trl. siddhānta - doktryna, zbiór nauk pochodzących od siddhów, czyli doskonałych mistrzów przejawiających cudowne duchowe moce, boską magię. Siddhanta to konkluzja czy raczej zbiór konkluzji wskazujący drogę stania się siddhą - joginem i wojownikiem doskonałym, zdolnym przejawiać charyzmatyczne, magiczne boskie moce. Nauki siddhanty opierają się na dokonaniach historycznie znanych mistrzów jogi i sztuk walki kalaripayat.

Charakterystyczną praktyką siddhanty jest osobiste słuchanie nauk czyli śrawana. Siddhowie uważają, że właściwe zrozumienie, mądrość oraz moc rodzi się w następstwie osobistego słuchania nauk i instrukcji praktyk płynących z ust mistrza do uszu uczniów duchowych.

Siddhanta to właściwie rodzaj jogicznego uniwersytetu duchowego w indyjskim środowisku tantryków (śaktów) i śiwaitów. Z linii siddhanty jako boczna gałąź wywodzi się nauczanie Siddhartha Gautama Buddy oraz szkoły tzw. buddyzmu tybetańskiego jak wadżrajana czy gelugpa.