Sannjasa

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sannjasa, Samnyãsa - (sanskryt संन्यास ) - w powszechnym zastosowaniu oznacza etap życia (aśrama), w którym rozwijana jest wairagja czyli stan determinacji i stałości w dążeniu do wyzwolenia się z iluzji materialistycznego życia. Ci, którzy wyrzekają się pospolitych myśli i pragnień, spędzają resztę swojego życia na duchowych rozmyślaniach.

Zgodnie z opisem Manusmryti, jest to ostatni z czterech okresów życia człowieka (brahmaćarja, gryhastha, wanaprastha i sannjasin). Symbolicznie jest to czwarty, najwyższy stopień życiowego doświadczenia, doskonałości i mądrości, okres w którym człowiek oddaje się do dyspozycji Boga i jego Awatarów, rozpoczyna świadomą duchową wędrówkę ku Niebiosom. Osoba przestrzegająca sannjasę nazywana jest sannjasi (r.m.) lub sannjasini (r.ż). Sannjasin przyjmuje śluby, które nakładają na niego wiele ograniczeń, np. zakaz bezpośredniego kontaktu z osobami płci przeciwnej, zakaz podróżowania, zakaz posiadania majątku, itp. Przyjęcie ślubów zwykle powiązane jest z nadaniem nowego imienia lub tytułu swami.

Atrybutem sannjasina jest danda - kij magiczny, laska pasterska, bo sannjasin odpowiada za ogół uczniów duchowej wspólnoty. Njasa (Nyãsa) oznacza proces, metodę, drogę ,Sam jest przedrostkiem oznaczającym połączenie, złączenie. Znaczenie słowa sannjasa symbolizuje życie osoby, która połączyła swoje życie z duchową ścieżką porzuciwszy materialistyczne życie. Njasa to połączenie z Bogiem trojaka więzią: z Guru, Dharmą i Sampradają (Wspólnotą).

Wyróżnia się 4 etapy sannjasy:

  1. kutićaka - sannjasin mieszka poza dotychczasowym miejscem zamieszkania, a jego podstawowe potrzeby (dot. jedzenia, ubioru, itp.) zaspokajane są przez rodzinę, przyjaciół lub aśramitów;
  2. bahudaka - wszystkie własne potrzeby sannjasin zaspokaja samodzielnie żebrząc;
  3. pariwradźakaćarja - główna działalność skupia się na podróżowaniu i nauczaniu o Bogu Śiwa Mahadewa;
  4. paramahansa - sannjasin osiada w jednym, najczęściej uważanym za święte, miejscu i poświęca się medytacji oraz staje się celem pielgrzymek duchowych poszukiwaczy z całego znanego świata.

Paramahansa uważany jest za Mistrza wszystkich sannjasinów w okolicy w której przebywa lub w narodzie do którego akurat przybył.