Postęp Oczyszczaniem z Dogmatycznego Fałszu i Wypaczeń

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Próbując wejść w głębszy nurt pracy nad sobą i samodoskonalenia, w nurt autentycznego rozwoju osobistego, wewnętrznej przemiany, trzeba się dobrze przyjrzeć błędom i wypaczeniom zarówno w nauce, religii jak i sztuce, ażeby móc dobrze rozpoznawać i omijać wszelkie pułapki i tragiczne błędy! Przyjrzenie się dogmatycznym błędom występujących w kraju czy na kontynencie masowych ruchów religijnych takich jak chrześcijaństwo i ich zgubnych wpływów na naukę, kulturę i sztukę może nas, ludzi nauczyć wiele o tym, co powinniście rozwinąć i w jakim kierunku pójść, ażeby się naprawdę właściwie rozwijać, tak psychologicznie jak i naukowo, czy artystycznie. Zgubny wpływ chrześcijaństwa na naukę poprzez tępienie prawdy naukowej takiej jak teoria heliocentryczna Kopernika, prawa Keplera czy odkrycie księżyców Jowisza, zamykanie ludzi za głoszenie i publikowanie takiej prawdy doprowadziły urzędowe, polityczne systemy religijne do zakłamania i inkwizycyjnego obłędu, a ich nie odwołane dogmaty są szkodliwe aż po dzień dzisiejszy utrzymując ludzi w ciemnocie i zacofaniu. Prawdziwa i uczciwa religia zawsze jest rzecznikiem postępu, zdrowia, ekologii i sprawiedliwości społecznej. Zapewne dlatego postępowi aktywiści hinduistycznej religii, a jest to religia ponad 1 miliarda ludzi, zawsze opowiadali się i za heliocentryczną prawdą naukową, i za kulistością Ziemi, i także za sprawiedliwym, socjalistycznym systemem społecznym. Socjalistami – mistykami byli tacy wielcy ludzie jak Mohandas Mahātma Gandhi, Swāmi Vivekānanda czy Albert Einstein.


Kwiatuszek.png


Utożsamianie się z ostojami ciemniactwa i inkwizycji, jakimi są w większości nacjonalistyczno – prawicowe, konserwatywne, polityczne sekty chrześcijaństwa stoi w sprzeczności z możliwością własnego rozwoju, postępu duchowego i oświecenia. Każdy człowiek wie dobrze, że oświecenie w nauce i sztuce w Europie pojawiło się dzięki muzułmanom, którzy pod wodzą Sułtana Mehmeda II zdobyli Konstantynopol i osłabili polityczny terror chrześcijańskiej konserwy rozgramiając siły katolickiego i prawosławnego ciemniactwa, nieuctwa i nieomylnego obłędu polegającego na szerzeniu obłąkanych i pomylonych dogmatów o płaskiej Ziemi i krążących wokół niej planetach oraz gwiazdach. Kopernik i inni uczeni wielce się inspirowali starożytną nauką, która od tysiącleci wiedziała, że Ziemia nie jest centrum Wszechświata, a jedynie małą planetką krążącą wokół Słońca w harmonii z innymi planetami. Systemy religijne zdegenerowane i upadłe w bagno fałszu zdolne są nawet dzisiaj do głoszenia obłędu wbrew naukowym odkryciom fizyków, chemików, biologów czy astronomów! Żaden przywódca sekty katolickiej, która głosiła, że Kopernik nie ma racji, i to bez zapoznania się z naukowymi dowodami, nie ma i nie może mieć ani posłuchu, ani prawa do krytykowania postępów w nauce czy sztuce, bo jest chory na dogmatyczny obłęd. Dzięki zdobyciu Konstantynopola w połowie XV wieku przez muzułmanów, chrześcijańskie ciemniactwo dogmatyczne uległo rozbiciu, a ludzie w ciemnej Europie dowiedzieli się o zbawczych odkryciach arabskich matematyków czy medyków i przyswoili sobie wielką wiedzę, dzięki czemu rozpoczął się postęp całego świata w basenie Morza Śródziemnego.


Kwiatuszek.png


Sekta katolików, która przez ponad tysiąc lat bestialsko torturowała nawet małe dzieci zarzucając im czary oraz spółkowanie z diabłem, tylko dlatego, że te dzieci były bestialsko gwałcone i molestowane, wręcz napastowane seksualnie przez watykańskie, i nie tylko, duchowieństwo, nie może mieć prawa do wychowywania dzieci ani wypowiadania się w kwestiach moralnych dotyczących dzieci. Dzieci, za wskazywanie księży i zakonnic, którzy je gwałcili, były bestialsko torturowane i katowane, aby krzyk poszkodowanych ofiar wyciszyć i zagłuszyć, a i dziś skandale pedofilskie dotyczą głównie księży i aktywistów ze zdegenerowanych sekt chrześcijaństwa, głównie katolickiego. Zdegenerowana, upadła religia, a właściwie już pseudoreligia zawsze jest moralnie chora i nie powinna mieć prawa do moralnego pouczania społeczeństw ani ich liderzy nie mogą być, ani czczeni, ani szanowani, bo i za wymordowanie około 100 milionów Indian czy 50 milionów Hindusów, żadna cześć się katolickim dygnitarzom nie należy, ale surowa krytyka i moralna nagana. Ludzkości, krzycz głośno, że król jest nagi, niczym dziecko z pewnej bajki, wiedzione instynktem prawdy. Człowiek prawdy nie może milczeć i nie będzie milczeć, a przecież Pan Buddha pojawił się także w czasie, gdy braminizm uległ pewnej degeneracji, a kapłani Azji robili wszelkie usługi za ciężkie i niegodziwe pieniądze, odmawiali posługi i poparcia biednym i uciśnionym. Oświecenie Gautama Buddha było początkiem religijnych, naukowych i artystycznych przemian całego społeczeństwa Indii, Tybetu, Chin, Birmy, Lanki i wielu innych krajów Azji. Takiego wzoru winni się trzymać wszyscy postępowi ludzie, którzy dbają o rozwój swej Jaźni czy Duszy.


Kwiatuszek.png


W ciemności religijnego obłędu zwanego średniowieczem całe chrześcijaństwo popadło w społeczne pijaństwo i alkoholizm, a to za sprawą zdegenerowanego pijaczyny, niejakiego Marcina z IV wieku e. ch., który na początku tego stulecia zapoczątkował sadzenie winnic i budowę browarów w klasztorach chrześcijańskich. Dziś wiadomo, że był to iście diabelski pomysł, który stał się podstawą monopolu zsatanizowanych w średniowieczu i przez to ideologicznie szkodliwych sekt chrześcijańskich, z centrum w Rzymie. Obrzydliwe pijaństwo cystersów, benedyktynów czy kartuzów jest doskonale znane i dobrze opisane dla ludzkości w jej historii, a także jest dobrze znany monopolizm alkoholowy sekt klasztornych chrześcijaństwa, szczególnie od X-XVIII wieku, kiedy to uwarunkowano do pijactwa wszystkie prawie społeczności chrześcijańskie w Europie i Ameryce, choć zgubność pijaństwa jest dla każdego oczywista. Cywilizowany człek odrzuci zgubny dogmat o przemianie wina w krew uznając go co najwyżej za metaforyczną wypowiedź, za symbol, ale uzna racje naukowe, które podają, iż wypicie setki alkoholu zabija średnio 1,8 tysiąca neuronów, głównie w mózgu. Im starszy zatem jest chrześcijański, katolicki biskup, proboszcz czy kardynał, tym bardziej jest zdegenerowanym pijakiem z uszkodzonym mózgiem, który powinien się leczyć odwykowo, a nie odgrywać autorytetu moralnego w społeczeństwie. My, ludzie uduchowieni, musimy głosić prawdę, podawać fakty, a obalać mity, szczególnie wszelkie szkodliwe dogmaty religijnej wspakkultury, kultury opacznej, pijackiej, opartej na chciwości zysku sekt klasztornych, które aż po dzień dzisiejszy czerpią ogromne zyski z browarnictwa.


Kwiatuszek.png


Chrześcijaństwo, szczególnie katolickie, odpowiedzialne jest za moralny upadek społeczeństw w bagno alkoholizmu, a dzieci oglądające sceny wypijania kielicha wina każdej niedzieli przez kapłana pijaka są bezmyślnie indoktrynowane i podprogowo kodowane na alkoholików, co jest zbrodnią przeciwko ludzkości. Wszak 80% wypadków, większość samobójstw, wszystko to odbywa się pod wpływem spożywania alkoholu, czego skutkiem też są depresje, autyzm u potomstwa, agresywność dzieci i wnuków i o tym każde dziecko powinno być uprzedzane zanim wejdzie do pijackiej oazy pijackiego kultu zwanego mszą niedzielną. Próba zamykania ust, więzienie ludzi, którzy mówią społeczeństwu prawdę o ciemniactwie rodem z Rzymu pod sztandarem chrześcijaństwa, to zbrodnia przeciwko ludzkości, podobnie jak inkwizycyjne napady na artystów pokazujących pseudoreligijną obłudę nawiedzonych ciemniactwem klechów. Czas ukarać panujące religie za biedę, nędzę, bezdomność i bezrobocie ich owieczek bestialsko wykorzystywanych i degenerowanych przez popadłych w alkoholizm, nieuleczalnie chorych klechów. Czas potępić zbrodniarzy i pijaków takich jak niejaki Marcin, zamiast trzymać ich w panteonie świętych, bo nędzna pijacka kreatura nie może być wzorem moralności ani dla dzieci ani dla dorosłych. Dziś wszędzie ludzie na świecie zdecydowanie wypisują się z sekt tak szkodliwych społecznie jak katolicyzm, które zabraniają w patologicznym szale inkwizycji stosowania kondomów, ale cieszą się, że kilkanaście milionów poczętych i urodzonych dzieci w męczarniach zdycha z głodu, gorzej niż zwierzęta. Już sam ten fakt czyni z katolicyzmu sektę morderczą i zbrodniczą, a przecież Adolf Hitler też był zagorzałym wyznawcą papieża i codziennie odmawiał maryjny różaniec, powodując tym swym obłędem religijnego fanatyzmu śmierć ok. 50 milionów ludzi.


Kwiatuszek.png


Idźcie ludzie za postępem i za dobrymi, na ogół małymi i nieliczebnymi wspólnotami religijnymi, które żyją w zgodzie z prawami przyrody i nadążają za naukowym postępem, albo już lepiej sami szukajcie prawdy, odrzucając pełen samych błędów i wypaczeń obłęd dogmatyczny, który od 1600 lat morduje ludzi w satanistycznym egotyzmie. A właśnie krańcowy egoizm każe w miejsce prawdy naukowej wprowadzić fałsz, jakoby Ziemia byłą centrum Wszechświata, podczas gdy krąży na peryferiach liczącej co najmniej 100 miliardów podobnych jak Słońce gwiazd Galaktyki dobrze widocznej na Niebie Drogi Mlecznej. Ubywa wyznawców chrześcijaństwa, a szczególnie katolictwa, ubywa w bardzo szybkim tempie i czas już najwyższy, bo masowy obłęd wyznawania fałszu i kłamstwa jest niebezpieczny dla całej ludzkości, co udowodnił katolik Adolf Hitler i dziś dowodzą różni aktywiści sekty o nacjonalistycznych zapędach. Rozstanie z chorym dogmatem i jego obłędem bywa czasem trudne, dając wiele objawów zespołu abstynencyjnego, bo prawdę się wie, a fałszywy dogmat zaślepia i uzależnia. Wy ludzie prawdy i postępu, szukający drogi duchowej nie możecie dawać się nabierać na absurdy z niepokalanym poczęciem jakiejś maryjki, bo u żydów w owych czasach, kobieta była dziewicą aż do urodzenia pierwszego syna, nawet jak wcześniej miała córki albo była prostytutką. Kłamstwo powstałe przez zmianę znaczenia słowa dziewictwo jest wyjątkowo podłe, absurdalne i naiwne w Świetle Prawdy, chociażby takiej jak historyczny fakt. Oczyszczaj swój umysł ze wszelkiego fałszu i stawaj się człowiecze Sobą.

(Udana)

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów