Om Mani Padme Hum Hri

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Om Klejnotem Lotosów i Pieczęcią Boskości Jest! Om regularnie intonowane Oczyszcza Umysł, Manas odsłaniając wewnętrzny Klejnot, Diament wewnątrz ludzkiej istoty! Om poprzez oczyszczenie Umysłu do stanu Kryształowej Czystości ożywia i otwiera Lotos, Padmę, w której Mani – Klejnot Drogocennej Jaźni, Wyższej Duszy rezyduje! Om doprowadza do wewnętrznego doświadczania Boskiej Obecności, Huu, którą człowiek osiąga wewnątrz Lotosu. Ten, kto siedząc w Pozycji Lotosu skupia się w wibracji Om wewnątrz Lotosu Boskiego Oka w głowie jest sposród ludzi Drogocennym Klejnotem i Drogocennym Umysłem! Om, kiedy doprowadza do życia w świadomości Obecności Bożej, Huum, wiedzie też człowieka aż do Zbawienia i pojednania z Niebiosami, HRI! Kiedy choć trochę w regularny sposób będziesz praktykować Om, to Boskie Słowo Mocy da Ci wielką energię życia i już pomoże w otrzymywaniu drobnych rzeczy, których potrzebujesz! Om budzi wszystkodający, matczyny aspekt Boskiej Wyższej Jaźni, z którą dzięki praktykowaniu Om człowiek uzyskuje połączenie. Sylaba Om uwalnia od demonicznych sił, energii i złych istot, które lubią niepostrzeżenie oddziaływać na Umysł Człowieka. Każdy uczciwy i prawdziwy egzorcysta kultywuje recytację Om! Człowiek recytujący Om staje się Drogocenny w oczach Boga, jeśli trzyma się stale tej praktyki, a Kryształ, Diament Czystej Świadomości zostaje obudzony wewnątrz Boskiego Oka w głowie!


Kwiatuszek.png


Istnieje Pięć Wielkich Stadiów Ewolucji Dusz, jaką w swej istocie jest każdy człowiek. Om jest etapem pierwszym i podstawą dla wszystkich pozostałych faz rozwoju i ewolucji duchowej świadomości człowieka. Om to Oczyszczenie, Czystość i Wolność od skalań, grzechów i obciążeń, stan Niepokalania świadomości. MANI to Umysł, Manas lśniący niczym zwierciadło doskonale przekazujące Blask Boskości. Usuwanie wszelkich trucizn i skalań to proces stawania się osobą wewnętrznie kryształowo Czystą! Sylaba MA doskonale oddaje matczyny proces uwalniania od wszelkich negatywności, jakie kalają rodzaj ludzki. Om pomaga utrzymać Czysty Klejnot Jaźni w Czystości i dlatego każdy inteligentny i rozsądny człowiek codziennie praktykuje wibrację Sylaby Om oraz Modlitwy z Om! Om jest podstawą wszelkiego Osiągu Duchowego, gdyż Om jest Logosem, Słowem Bożym, wibracją Wszechducha, Brahmana (Elohim, Allah). Na początku Stworzenia było Słowo Om i Słowo Om było z Bogiem i w Bogu doskonale reprezentując Boskiego Wszechducha. Kto zna i praktykuje Słowo Om, ten jest w Duchu Świętym, a kto nie zna i nie praktykuje Słowa Om, ten nie należy do Boga, nie jest w Duchu Świętym i jest bezbożnikiem. Wszyscy uduchowieni i uświęceni ludzie praktykują Słowo Om, które też może być wewnątrzsłyszalne jako Niebiańska Pieśń, wibracja niebiańskic sfer, anielskich chórów. Nie ma dla człowieka kresu dla praktykowania Om czy to śpiewem, czy to recytacją, czy też kontemplacją! Kto nie delektuje się codzienną praktyką Om, ten na pewno nie przybliża się do Boga i Niebios, a na pewno się oddala przynależąc do świata bezbożnego zła! Om jest znakiem rozpoznawczym Aniołów i Posłańców Nieba, jest sekretem duchowej Drogi, podstawą kontaktu z Wyższą Jaźnią i wibracją Boskiej Duszy, Aatmana – Puruszy!


Kwiatuszek.png


Kto naucza Om, ten naucza Duchowej Drogi Rozwoju, a kto nie naucza Om, ten wiedzie ludzi na manowce i dlatego każdy Uczeń i każda Uczennica Boga intensywnie oddają się Modlitwom, w których Słowo Boże Om jest podstawą treści, esencją i istotą wypowiedzi. Kto ma rzeczywiście otwarte Trzecie Oko, ten widzi Om, zna Om, rozumie Om i gorliwie praktykuje Om. Pseudowizje pseudojasnowidzów pochodzące od złych demonów i piekielnych mocy nie zawierają Słowa Om, a praktykowanie Om uwalnia takich opętańców od ich demonicznych halucynacji i zwiedzenia. Im czystszy i świętszy jest człowiek, tym więcej i głębiej praktykuje Om, a prawdziwy Nauczyciel, Mistrz czy Święty Boży naucza Om i propaguje praktykę z Om! Brak praktyki ze Świętym Słowem, z Om, z którego powstał cały ten stworzony świat oznacza, że religia czy szkoła nauczania jest oszukańczym zwiedzeniem. Kto ma Om, ten ma Boga i Zbawienie! W drugim stopniu z Czystości wyłania się Drogocenny Klejnot, Potrójny Skarb w postaci Trzech Klejnotów, o których człowiek nie może już zapomnieć. Od drugiego stopnia duchowego wtajemniczenia każdy człowiek trzyma się Trzech Klejnotów, Drogocennego Mani! W trzecim stopniu duchowej Drogi osiąga człowiek Pełen Lotos tak zewnętrznie jak i wewnętrznie. Kto ma świadomość Diamentu, Skarbu MANI w Lotosie, ten z rozkoszą oddaje się Modlitwie i Medytacji w Lotosie, w pełnym Lotosie, w Padmaasanam! Nie ma pojęcia o Ćakramach, Ośrodkach Energii Ducha, kto nie potrafi siedzieć w Lotosie, to jest pewne w każdym miejscu tej planety pod Słońcem. Unikajcie oszustów, co to nauczają rzekomo o Lotosach czy "otwierają" Trzecie Oko, ale nie umieją siedzieć i praktykować nawet Om w Lotosie, w porządnej postawie Lotosu. Zdolność praktykowania w Lotosie jest jednym z testów trzeciego poziomu wtajemniczenia, testów Otwarcia Trzeciego Oka wewnątrz głowy! Om jest źródłową energią Trzeciego Oka i komu trzecie oczko w głowie pracuje, temu pragnienie i potrzeba praktykowania Om jest koniecznością. Prawdziwy Mistrz Duchowy umie siedzieć w Lotosie, uczy jak osiągnąć Postawę Lotosu i głęboko wtajemnicza Uczniów Drogi w Święte Słowo Mocy, jakim jest Om.


Kwiatuszek.png


Esencjonalnie wibracja Om składana jest jako głoska złożona z dźwięku A, U oraz M, gdzieś na ich pograniczu, jako środek Trójkąta tych trzech dźwięków! Om to sposób intonacji Słowa Mocy, jaki jest uniwersalnie łatwy do nauczenia dla każdego człowieka pod niebem. Niech Poszukujący Miłości, Prawdy, Pokoju czy Boga jak najczęściej recytuje Om! Kto nie praktykuje Om poprzez swoje życie, ten nigdy nie osiągnie Boga i marnuje czas. Ucz swoje dzieci od maleńkości używania Świętego Słowa Om dla wewnętrznej komunii z Duchem Świętym, Przyrodą, Sumieniem i Bogiem. Czwarty etap, HUUM, to stan bycia nieustannie w Obecności Bożej, zdolność widzenia i słyszenia Aniołów, Dewów, Boskich Istot. HUUM to pieczętujące doświadzczenie, gdyż osoba osiągająca czwarte wtajemniczenie zostaje zapieczętowana do Życia Wiecznego, a jej Dusza staje się Nieśmiertelna. Jest to etap Zwycięstwa nad wszelkimi siłami Zła. Piąty etap HRI oznacza pełne przyłączenie człowieka do Niebian, Wniebowstąpienie, aby zająć miejsce w odwiecznym domu wszystkich Dusz, w Dewaczam, w Szamaim, w Niebiosach, w Królestwie Boga. HRI czyni Ciebie z powrotem Aniołem czy Anielicą Bożą i obwieszcza radosny powrót marnotrawnego Dziecka Bożego do Królestwa, do Domu Ojca – Matki w Niebie! W piątym etapie Drogi Ducha staje się człowiek na powrót Boską Istotą, Anielskim Stworzeniem! Prosta modlitwa w Pięciu Słowach i Siedmiu Sylabach umacnia i utwierdza człowieka w Drodze Bożej, pomaga wędrować aż do Celu, jaki stoi przed każdą ludzką istotą! Wspomnij swe Boskie Dziedzictwo, kultywuj Om każdego dnia aż po kres tego wcielenia, a twoje życie będzie na pewno przybliżaniem do Wielkiego Celu, jaki stoi przed całą ludzkością. Pozdrawiaj bliskich w myśli i głośno Modlitwą Pięciu Słów i Siedmiu Sylab.


Kwiatuszek.png


Sylaba HRI przyśpiesza spełnianie życzeń i planów, albowiem w Niebiosach każda myśl natychmiast staje się Rzeczywistością. Im bardziej uduchowiony jest człowiek, tym efektywniejszy w realizacji każdego życzenia czy postanowienia. Im bardziej uduchowiona jest osoba, tym bardziej uczciwą jest, szczerą, rzetelną i obowiązkową. Im bardziej uduchowiona jest osoba, tym bardziej jest twórczą, tym bardziej chętnie służy pomocą, wsparciem i opieką innym ludziom i stworzeniom. Im bardziej uduchowiony jest człowiek, tym bardziej staje w każdej walce po stronie Trzech Klejnotów przeciwko wszelkim siłom zła. Im bardziej uduchowiony człowiek, tym większa jest jego praca w służbie dla Dobra innych ludzi i przyrody, całej planety. Kto chołubi swe małości, jest leniwy w praktyce i nie chce bezinteresownie służyć innym, ten nie jest uduchowiony, nie ma oświecenia ani przebudzenia. Kto ucząc innych spraw duchowych czy ezoterycznych zapomina uczyć Om, ten jest szkodliwym oszustem, fałszywym prorokiem i złośliwym demonem, który kradnie dusze wiodąc je na zatracenie! Om jest uniwersalną podstawą Zbawienia, Wyzwolenia i wszelkiego Oświecenia. Om Mani Padme Huum Hri!

(Udana)

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów