O Stawaniu Się Jednością z Wyższą Jaźnią

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Miłość, Pokój, Piękno, Harmonia czy Obfitość to naturalne tendencje, skłonności i pragnienia Życia, a każde z nich może być w ludzkim istnieniu na Ziemi wypełnione. Poczucie Siebie i swego Istnienia, JESTEM, JAM JEST wypływa z głębi ludzkiego Serca, gdyż przyrodzone jest duszy, a każdy człowiek może i powinien przejawić to, czym naprawdę jest. Zaiste, godną polecenia jest starowedyjska fraza, afirmacja "Aham Brahmāsmi", oznaczająca, że JAM BOSKIM JEST, bo każdy człowiek, o ile zostało w nim chociaż trochę Dobra i Człowieczeństwa nosi w sobie pierwiastek Boskości, Boskie JESTEM, AHAM ASMI, JAM JEST. W świecie Zachodu o tej wewnętrznej istocie odczuwanej jako JAM JEST mówi się jako o Wyższej Boskiej Jaźni, a także jako o Jaźni Świetlistej i pełnej Pokoju czy Miłości. Ātman, Boska Wyższa Jaźń, Dusza symbolizowana jest jako Płomień Ognia w Sercu. Oprócz AHAM, czyli Jestem oraz Ātman, Duszy, Jaźni, używamy też słowa Swāhā, oznaczającego Wielką Kosmiczną Jaźń albo Swādha, Jaźń Światła.


Kwiatuszek.png


Obfitość wszelkich dóbr, a także wszelkie Piękno, Pokój, Harmonia czy Miłość to cechy, przymioty czy dokładniej energie, moce Wyższej Jaźni, Boskiej Duszy, którymi dysponuje nieograniczenie, a z których każdy człowiek, który nie oddzielił się dokumentnie od Boga, Stwórcy-Kreacji, może dysponować i z nich czerpać. Starożytna fraza do kontemplacji i rozważań Aham Brahma–Asmi pomaga człowiekowi osadzić się głębiej w Boskości, w Świadomości Boga, Boskiej Jaźni, która jedna jest. Człowiek świadomy Boga, Wszechobecnej Boskiej Jaźni, może w sposób bardziej efektywny i potężny czerpać z niewyczerpywalnej Obfitości, Powodzenia i Przyciągania korzystnych sytuacji i okoliczności, a przecież u Boga wszystko jest możliwe.


Kwiatuszek.png


Harmonia ciała, umysłu, duszy i Harmonia z Wyższą Boską Jaźnią, która jednoczy w sobie, w Boskim Świetle wszystkich ludzi Uduchowionych i Oświeconych oraz Inicjowanych Uczniów wszystkich Mistrzów Ducha i Świętych ludzi posłanych przez Boga jak Kriszna, Buddha, Jezus, Zaratusztra, Nanak, Mohammad, Ćaitanya, Yogānanda, Ānandamurti, Karmapa, Maitreya, a także niezliczony tłum błogosławionych, którzy wytrwali do końca w biegu życia pomimo prób i przeciwności. Wszyscy Święci, Mistrzowie i Prorocy są ze sobą całkowicie zjednoczeni i pozostają w pełnej Harmonii, gdyż każdy z osobna jest połączony z Wyższą, Świetlistą, Boską Jaźnią i jako Aham Brahmasmi przejawia Świetlistą Obecność i Boskie Cechy, Znaki Doskonałości, chociaż ludzka forma bytu nakłada wiele ograniczeń, z których najtrudniejszą do pokonania jest śmierć. My chociaż raz w ziemskim biegu naszego przejawienia, manifestujemy Moc Pokonania Śmierci poprzez zademonstrowanie Zmartwychwstania i chociaż trzydniowy pobyt w grobie i w Krainie Śmierci. Uczeń staje się Harmonią w sobie i wokół siebie, a to wymaga Pojednania.


Kwiatuszek.png


Alternatywna, naturalna medycyna oferuje wiele ziół i mikstur oraz zabiegów oczyszczających i odblokowujących ludzkie połączenie z Wyższą Jaźnią, z Boską Duszą, ale nigdy nie są to środki o oszałamiającym, toksycznym czy narkotycznym charakterze. Alkohol i halucynogenne narkotyki zabijają energetyczną łączność człowieka z Bogiem i są raczej szatańskim wynalazkiem, dlatego leki medycyny naturalnej oparte są na naturalnych roślinach i substancjach, które oczyszczają i witalizują, jak skrzyp polny, dzika róża czy żeńszeń, ale nigdy nie zawierają alkoholu, nikotyny czy halucynogenów, które osłabiają i niszczą tak umysł, jak ciało, a jeszcze prowadzą do opętań przez złe, demoniczne istoty. Opanowanie własnego umysłu, emocji i impulsów potrzebne jest, aby człowiek przerwał wszelką niepożądaną twórczość psychiczną, wewnętrzną, odcinającą go od Źródła Życia i Światła, którym jest jedyna Boska Jaźń, Wspólny Rozum i Dusza Oświeconych Istot i Świętych Mistrzów, Proroków ludzkości.


Kwiatuszek.png


Najprostsza zasada mówiąca uczniom Drogi, aby zawsze myśleli dobrze o sobie i o innych, i aby zawsze mówili dobrze o sobie i o innych, służy głównie powstrzymaniu negatywnych wytworów słów i myśli na rzecz aktywności pozytywnej, wspierającej i dobroczynnej. A jeśli już nie może uczeń o kimś powiedzieć nic dobrego ani pomyśleć, to niech trzyma Umysł w spokojnym milczeniu wewnętrznym i zewnętrznym i stara się nie zwracać uwagi na złe osoby i istoty, ale musi uważać, aby nie doprowadzić się do błędu negacji istnienia zła, gdyż na poziomie ziemskiego istnienia nie jest to prawdą. Jedynie Dobro istnieje w Bogu, w Niebiosach i cokolwiek dobrego otrzymujemy zawsze ma źródło w Bogu. Człowiek niech dziękuje Bogu za każde Dobro, jakie przejawia się w jego życiu, a przyciągnie więcej Dobra z Boskiej, Świetlistej sfery bytu Humata, Huchta, Huwareszta – mawiał Wielki Prorok Zarathusztra, a to oznacza Dobre Myśli, Dobre Słowa, Dobre Czyny, podstawa i istota wszelkiej duchowości i religijności.


Kwiatuszek.png


Gdy pomyślisz o sobie przez JESTEM, JA, a nie będzie to coś pomyślnego ani dobrego, natychmiast przyciągnij uwagę Boskości, Wyższej Jaźni myśląc i mówiąc o sobie: Jestem Dobry, Jam Jest Prawdą, Jestem przejawieniem Piękna, Harmonii, Miłości i Zgody, czy coś w tym stylu. Jestem Świetlistą Obecnością Boskiej Jaźni – taka myśl powinna uczniom towarzyszyć jak najczęściej. Sposób myślenia o sobie i o innych, silnego, wyrazistego myślenia jest czymś w rodzaju Boskiej Magii, dzięki której tworzy się osobisty świat zdarzeń każdego człowieka, aż to, co myślimy jest wpływem, którym tworzymy czy współtworzymy świat zdarzeń, los innym ludziom. Globalnie z tych małych strumieni wykuwa się Fatum, Los, Przeznaczenie cywilizacji i społeczeństw oraz wielkich indywidualności. Jezus Chrystus często powtarzał: „JAM JEST Drogą, Prawdą i Życiem” oraz „JAM JEST Zmartwychwstaniem i Życiem”, a są to myśli ożywiające nić połączenia z Boskością, z Wyższą Jaźnią Duchowych Istot, aby każdy umocnił swoje połączenie i pojednał się z nią.


Kwiatuszek.png


Uwaga ludzi skupiona jest na kilku prostych kwestiach jak Jedzenie, Miłość, Seks, Zabawa, Praca, powinni zatem często skupiać się w Świetle Jaźni i szukać punktu, miejsca połączenia z Boskością, czy to w podbrzuszu pod Pępkiem, czy to w piersi w Sercu, czy też w głowie, w Oku Boskiego Światła, czy też tuż ponad sobą, ponad głową, na wyciągnięcie ręki. I pomagać sobie starodawną frazą, dobrą myślą JAM Boska Jest, czy JAM Boski Jest. Kto myśli o sobie, że Jest Boską Duszą, ten myśli w dobrym kierunku. Uczniowie przyłączają się do Boga, Wszechducha, a przyłączając się, jednoczą się i stają Bogiem.


Kwiatuszek.png


Jestem Miłowaniem, Miłującym(ą) i Umiłowanym(ą) – ta prosta fraza jest już dla dzieci. Może ona rozwiązać ludziom wiele problemów w życiu, jeśli już od dziecka będą ją myśleć głęboko, powtarzać i stwierdzać zawsze i wszędzie. Przyciągną energię Wyższej Jaźni i wewnętrznym kanałem połączenia napełnią się Energią Miłowania.


Kwiatuszek.png


Rozumienie tego, co się myśli i powtarza jest bardzo ważne, stąd ludzkie słowa muszą być dobre i rozumne. Każdy musi zrozumieć, że Bóg, Święci Guru i Anioły są jedynym źródłem Dobra, Prawdy, Piękna i Miłości, a wszystko to pochodzi od Ogromnego, Pradawnego Światła, jakie znane było słowiańskim przodkom pod imieniem JESE. Cudowne rzeczy dzieją się z człowiekiem, jeśli jednoczy się z Jese – Odwiecznym Światłem i Praduchem, którego religie semickie zwą Duchem Świętym lub Światłem Bożym. Cała praca Mistrza i Przewodnika zasadza się na doprowadzeniu ucznia do Rozumienia, a to oznacza głęboką Akceptację, Przyswojenie każdej myśli, każdej Idei, jakiej Guru często uczy i jaką powtarza, gdyż każde słowo, myśl Guru jest jak jeden mikroelement czy witamina, bez której ludzka dusza jest kompletnie chora, stając się istotą o pomylonym umyśle i błędnym czuciu.


Kwiatuszek.png


Umysł Boga, Wyższa Jaźń, Brahman – Ātman pełen jest coraz wyższych poziomów wiedzy i rozumienia, a ludzkie Serce przejść może zwykle chociaż Siedem Komnat Boskiej Wszechwiedzy, Wiśwadźńānam. Utrzymywanie w Sercu obrazu pięknego, subtelnego kwiatu jak Lotos czy Róża, o duchowym, mistycznym znaczeniu, jest zwykle pierwszym krokiem ku wewnętrznemu otwarciu dla ożywania, przebudzenia się w Świetle Miłości i Mocy Wyższej Jaźni Boga, która jedna jest. Wizja Kwiatu Lotosu bardzo wysubtelnia ludzki charakter, a skupianie w Świetle czy Miłowaniu bardzo mocno przybliża do pełni uświadomienia realizacji stanu Aham Brahmāsmi – Jam Boskością Jest! Człowiek staje się tym, o czym myśli, a ludzka zbiorowość swoim myśleniem i mową wyznacza swoje przeznaczenie!

(Udana)

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów