O Rozpowszechnianiu Nauki i Uczniostwie

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Uczniowie każdego duchowego Nauczyciela, Mistrza czy Przewodnika zawsze zaangażowani są gorliwie w rozpowszechnianie pisanych oraz ustnych Nauk, jakie otrzymali. Jest to cechą oznaką Ucznia i Uczniostwa, że rozpowszechnia się duchowa naukę, orędzia i przekazy, zwykle spontanicznie, bez nawet słowa polecenia. Nie jest Uczniem, kto zamyka nauki w szafie i pilnuje ich jak pies miski z żarciem, samemu nie żrąc i innym zjeść nie dając. Duchowa nauka jest, bowiem pokarmem dla ludzkiej duszy i spożywać ją powinno jak najwięcej osób, aby móc otrzymać wyraźne Światło Przewodnictwa. Poznać Ucznia po robocie, a jest to praca rozpowszechniana DHARMY – zbiorów duchowych nauk, bo Uczeń sam chętnie słucha, czyta, bada i studiuje Duchową Naukę otrzymana od Nauczyciela i chętnie dzieli się Wiedzą z innymi. Miliony Uczniów przez całą ostatnią Manwantarę (Czterowiecze) trudziło się ręcznie przepisując Księgi Nauki, aby je ofiarować nowicjuszom i ludziom szukającym poznania Mądrości. Ci, którzy nie rozprzestrzeniają Naszej duchowej wiedzy, ci na pewno nie są spośród Uczniów Boga i Duchowej Hierarchii Mistrzów Mądrości. Drogocennymi są Klejnoty i Perły Mądrości, i drogocennymi są w naszych oczach wszyscy, którzy trudzą się nad rozpowszechnianiem naszych orędzi i przekazów!


Kwiatuszek.png


Mistrz Buddha Gautama powiadał, że każdy, kto głosi i rozpowszechnia Oświeconą Naukę jest sam Drogocennym Klejnotem, a najbardziej Ci, którzy tak czynią po kres swego żywota! Mistrz Kryszna podyktował jednemu Uczniowi Śri Ardźuńa, Księgę Bhagawad Gity, Księgę Śpiewanych Nauk i tylko dzięki temu, że Ardźuńa spisał tę Księgę i rozpowszechnił, przetrwała Gita przez tysiące lat i dalej jest rozpowszechniana. Dobry Uczeń, dowodzi, że jest Uczniem, jeśli dzielnie rozpowszechnia duchowe Orędzie Nauk swego Nauczyciela czy Mistrza – o tym trzeba zawsze pamiętać. Nie jest Uczniem Drogi, kto nie dba o rozpowszechnianie pisanych nauk, które służą przygotowaniu nowych pokoleń Uczniów i Uczennic hermetycznych i mistycznych szkół Ducha. Kto dba o misję, ośrodek i szerzenie nauk w stały i trwały sposób, ten wykazuje oznaki Uczniostwa i prawidłowe zrozumienie dobrej Woli Bożej. Chrystus przecież też polecał iść i głosić duchową naukę całemu światu i trzeba zrozumieć, że jest to uniwersalne wezwanie dla ludzi uduchowionych. Ci, którzy tkwią zapętleni w okowach niezdrowego egoizmu, ci często nie chcą rozpowszechniać duchowych nauk, ale ci, którzy uchwycili ducha Drogi i prawidłowo rozumieją, są tymi, którzy trudzą się i pracują znajdując nowe drogi i sposoby, aby duchowa wiedza docierała do jak największej liczby ludzi. Tak, Kryszna, Buddha, Chrystus czy Muhammad wszyscy głosili duchową, objawioną wiedzę i wszyscy zalecali, aby głoszona była wszystkim narodom, każdemu człowiekowi, aż do skończenia świata, czyli do końca Manwantary! Nie jest duchowym, kto nie trudzi się dla rozpowszechniania uniwersalnej nauki duchowej, bo pierwszy stopień w pradawnej Loży Światła Mądrości to ci, którzy trudzą się, aby jak najwięcej osób otrzymywało słowa nauki płynące z duchowego Źródła, jakim jest Orędownik czy Zwiastun odnawiający Dobre Prawo!


Kwiatuszek.png


Uczniowie Proroka Mohammada wielce trudzili się przepisując kolejne objawione Ajaty – wersety dyktowane Prorokowi przez Gabriela – Wysłannika Nieba, Anioła. Uczniowie Buddha Gautama, wielce trudzili się przepisując kolejne Sutry z nauki głoszonej przez Mistrza, z nauki objawionej przez Mahadewa, Archanioła Światła i Oświecenia. Kto się trudzi, aby rozpowszechniać duchową naukę, kto ją publikuje i kto chodzi po ulicach znajdując chętnych do czytania i studiowania przekazów z Wyższych Sfer Świadomości, ten dowodzi czynem swej szczerości, wiary, zaufania i swego Uczniostwa. Kto zbierze i gromadzi duchową Naukę Guru stwarza biblioteki i wypożyczalnie, kto prowadzi sprzedaż literatury duchowej Białego Braterstwa, kto rozdaje Nasze duchowe lekcje o Życiu i Nauce Mistrzów Wschodu, ten dowodzi, że jest Uczniem Boga i Hierarchii Mistrzów. Każdy ruch duchowy za oznaki Uczniostwa uważa rozpowszechnianie wiedzy duchowej tego ruchu, gdyż jest to rzeczywiście oznaką dojrzałości, odpowiedzialności, a także zrozumienia nauk w ich wymiarze globalnym, jako Wyższego Dobra dla ludzkości. Ceńcie sobie tych, którzy regularnie dostarczają wam duchowego pokarmu, jakim są ezoteryczne listy, przekazy i okulane książki. Ceńcie sobie tych, którzy trudzą się jako wydawcy i sekretarze, a tych, którzy nic nie rozpowszechniają nigdy nie uważajcie ani za uduchowionych, ani za zaawansowanych, bo w rzeczywistości są uwikłani w egoizm i sobkostwo. Wielu duchowych ludzi ciężko haruje, aby duchowe nauki rozpowszechniać nawet całkiem za darmo, uważając za bezcenne, a są to wzory Poświęcenia, Oddania, Bhakti. Co otrzymaliście w skrytości rozgłaszajcie na dachach, to nic innego jak wczuwanie do przekazywania wiedzy duchowej ludziom poszukującym, chorym i zagubionym, czyli tym najbardziej potrzebującym uzdrowienia przez duchowe lekcje. Znamy wiele przykładów cudownego wyzdrowienia ludzi tylko z powodu zaangażowania się w rozpowszechnianie duchowych Nauk.


Kwiatuszek.png


Gautama Buddha wspomina o kilkunastu Wielkich Błogosławieństwach dla tych, którzy gorliwie rozprzestrzeniali w swym życiu Duchowe Orędzie pisanych i ustnych Nauk wiodących do Uzdrawiania i Oświecenia oraz Wyzwolenia. Dobrze jest mieć to na uwadze i zawsze pamiętać, aby ładnie tłumaczyć, dobrze drukować i jak najwięcej rozpowszechniać daną wam o ludzie, duchową naukę, zachęcać innych do jej czytania, studiowania i do osobistego słuchania z ust Żywych Mistrzów i Nauczycieli Wschodu, jak ogólnie zwie się wszystkie wielkie i święte Oświecone Dusze znające Boga i Duchową Hierarchię Mistrzów Mądrości. Jest Wolą Niebian, Wyższych Istot, aby duchowa edukacja, psychoedukacyjna i ekoedukacyjna, nauka o reinkarnacji i prawie odpłaty (karmana) była powszechnie dostępna i obejmowała jak najwięcej ludzi. Tao Te King, Bhagawad Gita, Kamasutra, Ewangelia, to wszystko zbiory uniwersalnych nauk i prawd, z jakimi Niebianie chcieli was ludzi zapoznać i jakich ciągle od nowa próbują was nauczyć dla waszej wszechpomyślności. Studiujcie duchowe nauki, badajcie i zrozumcie całość dawanej wam nauki. Tylko ci, którzy przyjmują każde Słowo Naszej Nauki ze zrozumieniem będą godni, aby zostać Prawdziwie Duchowymi Nauczycielami. Dobry Nauczyciel zna, bowiem całą Naukę swego Mistrza, więcej, zna i w praktyce życia stosuje Naukę Mistrza. Rozpowszechniajcie o ludzie, rozpowszechniajcie Klejnoty Przekazów, spadłe wam z Niebios, do których nie wiecie jak powrócić z wyjątkiem nielicznych przez Niebiosa Wybranych.


Kwiatuszek.png


Mówcie innym ludziom o duchowej nauce, zachęcajcie ich, aby studiowali objawienie przynoszone przez Anioły, przez Wyższe Niebiańskie Duchy, które niektórych spośród siebie posyłają na Ziemię, aby się tu rodzili i Nauczali. Pamiętaj człowiecze, że Bóg kocha tych, którzy miłują Mądrość, którzy całe życie uczą się i odkrywają głębsze prawdy, tych, którzy uczą się i doskonalą. Ci, którzy ciągle się lubią uczyć w nagrodę żyją dłużej, staraj się być wśród wielbicieli duchowej nauki i dawaj innym sposobność studiowania Niebiańskiej Wiedzy. Nie zrażaj się, kiedy o jakimś Nauczycielu, Mistrzu i Guru źle mówią media czy ziemskie sądy, bo o Krysznie, Buddzie, Chrystusie i Mohammadzie tacy też źle mówili dowodząc tylko tego, że byli złymi i głupkowatymi odpadami o judaszowym charakterze. Kto źle mówi o duchowych Nauczycielach, Mistrzach i Prorokach ten jest ucieleśnieniem zła, bo Guru jest zawsze lustrem, w którym inni widzą siebie samych. Kto znieważa Guru, Mistrza i Nauczyciela, ten dowodzi, że czyniąc zamach na Najwyższe Dobro, sam jest najgorszym złem i zdegenerowanym potępieńcem, a tych którzy odwracają się od Mistrza Drogi nazwano już dawno głupcami i judaszami, potępieńcami.


Kwiatuszek.png


Zachęcaj, zachęcaj człowiecze, aby duchowa nauka była rozprzestrzeniana zawsze i wszędzie. I pamiętajcie o ludzie, że Duchowa Hierarchia wcielonych Aniołów, Mistrzów i Nauczycieli, Przewodników Ludzkości liczy w każdym czasie 144 tysiące inkarnowanych Boskich Dusz. A cztery tysiące spośród Nas, to Najwyżsi Mistrzowie i Przewodnicy dla całej ludzkości, a każdy jest Bramą Niebios dla szczerych, wiernych i oddanych Uczniów. Nie można wejść do Niebios inaczej niż przez Bramę Serca jednego ze 144 tysięcy wcielonych na Ziemę Aniołów, ludzi anielskich, oświeconych i wyzwolonych, bez więzów z ludźmi tego świata. My głosimy wam o ludzie duchowe przesłanie, dajemy wam nauki dla waszego Wyższego Dobra i potrafimy się wszędzie rozpoznać oraz twórczo współpracować. Poznacie Naszych dzielnych Uczniów, że trudzą się przynosząc wam duchowy pokarm naszych nauk i zapraszają do Żywej Nauki poprzez słuchanie i do żywej Praktyki w Grupach i Kręgach wtajemniczonych Naszego Braterstwa!

(Udana)

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów