O Odrzucaniu Najgorszego Zła

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pomagamy Wam, o ludzie, chociaż wy tak często odwracacie się od nas z całą zajadłością, a przecież ustanowiono zasadę, że rodzaj ludzki może się przybliżyć do Boga, Stwórcy – Kreacji głównie poprzez słuchanie i wypełnianie rad, wskazań duchowych, jakich udzielają powołani dla ludzkości Przewodnicy Duchowi. Powołaliśmy i umocniliśmy 144 tysiące Przewodników Duchowych dla doradzania ludziom i rozwiązywania wszelkich ludzkich problemów, ale czy Wy, ludzie, odnaleźliście już naszych wybranych i posłanych kierowników życia duchowego, którzy zawsze wskazują Wam Drogę do wyższego celu?


Kwiatuszek.png


Bóg działa na Ziemi poprzez swoich reprezentantów i ambasadorów w każdej lokalnej społeczności, a poznacie ich po Mądrości Słowa i po wielkiej Odwadze w obliczu przeciwności i po tym, że wskazują na fundamentalną Jedność Nauk wszystkich religii, po tym, że pokazują Jedną Drogę ponad podziałami i nie czynią różnicy pomiędzy rasami, narodowościami ani kolorem skóry. Każdy może przyjść z zaufaniem do Świętego Mistrza, Przewodnika Drogi po radę, wsparcie i pomoc.


Kwiatuszek.png


Pomagamy Wam o ludzie zwalczać i usuwać wszelkie Zło, i wszelkie patologie, jakie pojawiają się w ludzkim społeczeństwie, a złe nałogi i zwyczaje jak alkoholizm czy mięsożerstwo są prawdziwą gangreną niszczącą rodzaj ludzki. Alkohol zabija komórki nerwowe, czyniąc tragiczne spustoszenie w mózgu i w całym systemie nerwowym oraz blokuje zdolność regeneracji komórek mózgowych, neuronów w hipokampie. Zjadanie mięsa ciał wszelkich zwierząt, szczególnie zaś ssaków i ptaków, powoduje totalne zezwierzęcenie człowieka i upodobnienie się do dzikich zwierząt, a dzieje się tak poprzez przejmowanie, transfer genów razem z mięsnym pokarmem. Mięsożerni, to ludzie uszkodzeni genetycznie poprzez odzwierzęce wpływy, a człowiek mając inną liczbę chromosomów niż zwierzęta nie powinien pozwalać się degenerować jedzeniem mięsa, gdyż pochodzenie zwierząt jest zupełnie odmienne niż pochodzenie ludzkiego społeczeństwa. Degeneracja mózgu alkoholem oraz zezwierzęcenie pokarmem mięsnym, to dwa rodzaje zła należące do najcięższych, a zło najjaskrawsze zwalcza się i wykorzenia najtrudniej, gdyż w społeczeństwie, od tego zła toksycznie uzależnionym zwykle ludziom nie wolno, albo trudno jest faktyczne zło nazwać po imieniu. Fakt, że ludzie nie spożywający alkoholu ani produktów mięsnych żyją średnio o 15 – 25 lat dłużej niż reszta populacji powinien mówić sam za siebie.


Kwiatuszek.png


Trudno mówić o korupcji w społeczeństwie ludzi, które na przełomie XX i XXI wieku jest skorumpowane w rozmiarach, jakie sobie trudno wyobrazić, ale my, duchowi kierownicy ludzkości, zawsze wzywamy ludzi, aby szukali bliskiego kontaktu z Przyrodą, Naturą i spożywali naturalny pokarm roślinny przeznaczony dla człowieka, a przecież światłe umysły wszystkich epok wskazywały zawsze ten sam kierunek. Trzeźwość i jarstwo to dwa naturalne filary człowieczeństwa i prawdziwej, głębokiej ekologii.


Kwiatuszek.png


Można powiedzieć więcej, nie ma bowiem ekologii bez odżywiania się pokarmem roślinnym, warzywami, owocami i zbożem, a każdy kto twierdzi, że robi dla przyrody coś dobrego, a wegetarianinem nie jest, łże, bo jest współwinny cierpienia, męczarni i śmierci około 50 miliardów zwierząt, jakie ludzkość corocznie zabija i zadręcza, aby bezmyślnie spożywać ich ciała, degenerując kompletnie swoje człowieczeństwo.


Kwiatuszek.png


Rozumny człowiek w każdym społeczeństwie natychmiast odwróci się od tego zepsucia, tym bardziej, że wszystkie Pisma Święte, jakie objawiono ludzkości jasno powiadają, że mięsożerstwo jest Złem i przyczyną skażenia, zdeprawowania i demoralizacji ludzkiego rodzaju, a pokarmem dozwolonym człowiekowi są owoce, warzywa, zboża, mleko i miód, wszystko to, co nie wymaga męczenia i mordowania zwierząt, niewinnych stworzeń Bożych. Tak nauczał Izajasz, Buddha, Jezus, Św. Franciszek, Kriszna, Owidiusz, Platon, Sokrates, Hipokrates, Newton, Byron, Einstein, czyż to mało przykładów?


Kwiatuszek.png


Człowiek powinien rozumnie i konstruktywnie myśleć, a nie podążać za złymi i szkodliwymi nawykami czy nałogami w sposób bezmyślny. Szczęście czy Radość, to stany, które wzbudzamy rozwijając wewnętrzny Uśmiech, pozytywne nastawienie do otaczających nas ludzi, pracy, nauki i świata, a nie poprzez spożywanie silnie niszczących trucizn jak alkohol we wszelkich postaciach. Skorumpowane rządy żyjące z produkcji i handlu mięsem czy alkoholem lub podobnie szkodliwą, rakotwórczą trucizną, jaką są papierosy, nie znoszą ludzi, którzy o tych szkodliwościach mówią głośno i nawołują do trzeźwości oraz jarstwa, a nie ma zdrowej diety, żadnej oprócz wegetariaństwa, bo to, co Bóg człowiekowi przeznaczył jest właściwą i słuszną drogą postępowania. Dlatego, o ludzie, propagujcie tę wiedzę o zdrowiu wśród najbliższych i sąsiadów, aby globalne skorumpowanie zostało powstrzymane, a zdrowe, jarskie odżywianie było podstawą społecznej kultury wpajaną dzieciom od najmłodszych lat.


Kwiatuszek.png


Ludzie samodzielnie myślący, a już szczególnie duchowi przewodnicy ludzkości są przez skorumpowane światowe, szatańskie rządy postrzegani jako niebezpieczne zagrożenie dla ich złych systemów władzy, opartej na pałce i terrorze państwowym, a przecież my trzymamy się tylko Dobra, Prawdy i Miłości, i nie kierujemy się błędnymi, choć dominującymi przesądami, ciemnotą i szatańskimi zakazami. Zawsze powiemy Wam ludziom, kobietom w szczególności, że lepsza pigułka wczesnoporonna zabijająca dziecko poczęte, w ciągu pierwszych kilku dni po zapłodnieniu, niż masowe skrobanki w trzecim miesiącu ciąży, kiedy to już płód dziecka jest ukształtowany, a aborcja jest rozrywaniem ciałka dziecka na strzępy.


Kwiatuszek.png


I jeśli ktoś się burzy na ten Głos Boży, zdroworozsądkowy, to jest bardzo złą, szatańską istotą. Walczcie, o ludzie, o środki wczesnoporonne zabijające płód w stanie komórkowym, kilka godzin czy kilka dni po zapłodnieniu, a zwalczajcie aborcyjne rzeźnie ginekologiczne, chirurgicznie rozrywające ukształtowany płód po kilku miesiącach życia. Walczcie o mniejsze zło zawsze i wszędzie, i zwalczajcie ciemnotę ciemnogrodu, a będziecie po naszej stronie, po stronie Boga i Dobra Ludzkości. Rząd sprzeciwiający się Postępowi i Rozwojowi Dobra zawsze jest nieuczciwy, skorumpowany, obłąkany i nietolerancyjny!


Kwiatuszek.png


Politycy w swych ciemnych, skorumpowanych błędach dopuszczają się wielkich niegodziwości, a ich błędy i wypaczenia na nieszczęście społeczeństw stają się obowiązującymi prawami, nakazami i zakazami, podczas, gdy w rzeczywistości jedynie Dziesięć Praw nakazów i zakazów ustanowionych przez Boga, Stwórcę - Kreację ma sens i potrzeba, aby człowiek umiał się nimi w życiu kierować, i do nich stosować.


Kwiatuszek.png


Błędy, które aprobują politycy w swych parlamentach powinny być przez społeczeństwo natychmiast korygowane, a ludzkie władze powinny stosować się do rad i zaleceń Świętych Bożych, jacy przebywają na Waszej planecie Ziemi. Zasada nie wyrządzania i minimalizowania wszelkiego zła powinna być w pierwszej kolejności stosowana, a jest nią każde odrzucenie państwowego przymusu i terroru na rzecz właściwej edukacji ludzi od dzieciństwa w Duchu Dobra, Prawdy i Miłości.


Kwiatuszek.png


Odrzucamy wojnę napastniczą zawsze i wszędzie, a tych, co w niej uczestniczą potępiamy wszelkimi klątwami. Żadna okupacja obcego państwa, rozbiór ani zbrojny napad na inny naród, religię czy kraj, nie jest przez Boga akceptowany, a zaborca zostanie wcześniej czy później doprowadzony do ruiny i samozagłady. Ujrzycie zagładę państw, które dokonują okupacji innych narodów czołgami, atakując z powietrza ciemną nocą, ustanawiając terror. Ujrzycie zagładę i ruinę, a pożary, powodzie i tornada o wielkiej sile, to tylko trąby anielskie zapowiadające zniszczenie całego tego imperium szatańskiego, opartego na pałce, terrorze, ucisku fiskalnym i zbrodniczej korupcji prawicy. My jedynie ogłaszamy fakty, gdyż koło losu toczy się zgodnie z prawem Boga, a Zło jest potępione.

(Udana)

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów