O Miłości i Mniejszej Tablicy Szmaragdowej

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jahwah Eloah, Wielkiemu Bogu będziesz oddawać Pokłon i tylko Jemu będziesz Służbę Pełnić – oto doskonała rada dla Ciebie człowiecze! Jahwah oznacza dosłownie „Wielki, Przeogromny” i jest to bardzo starożytne imię Boże, wzywane już w czasach Proroka Setha, a wzywający tegoż imienia zwani byli Zakonem Setha! Demony zła, satany, domagają się od ludzi hołdu, czci, pokłonów czy okazywania szacunku, ale żywa nauka duchowa powiada, aby Pokłony zachować dla czci Boga, Eloah Brahmana, dla sprawowania kultu i służby Wielkiemu Bogu, Najwyższemu El Eljon! Człowiecze, tylko Bogu masz Służyć, tylko dla Boga żyć, działać i pracować, to jest prawdziwe duchowe oddanie, nie tylko słowem, ale i czynem. Wiara jest zawsze martwa bez uczynków, bez działania polegającego na wypełnianiu dążeń duchowych zgodnie z duchowymi prawami i boskimi zasadami. Jahwah Eloah, Wielki Bóg, Mahā Dewa to bodaj najstarsze wysławiane imię Boże, jakie zachowało się do współczesnych czasów, a forma Jahwah używana jest w najstarszych pismach świętych, jakimi są Wedy, starożytne pisma Arjan! Demony, satany, duchy zła za wszelką cenę chcą, aby ludzie odwrócili się od Boga i służyli złu i czcili złe osoby, jednakże każdy człowiek prawy odwraca się od zła, mówi demonowi „precz szatanie” i składa swoje pokłony, oddaje cześć i hołd prawdziwemu Bogu, Stwórcy Życia!


Kwiatuszek.png


Opamiętajcie się o ludzie, zawróćcie z błędnych dróg światowych, zawróćcie i skierujcie swoje serca i umysły ku Królestwu Niebios, albowiem z przyjściem na Ziemię każdego Posłańca, przybliża się do was Łaska Boża, przybliża możliwość Zbawienia i powrotu do Niebios! Kiedy My, Posłańcy Niebios przychodzimy do was na Ziemię, wtedy przybliża się do was Królestwo Boże, Kraina Aniołów, Malkutah! My przychodzimy w każdym wieku, do każdego narodu, aby zgromadzić w jedną Wspólnotę wszystkie Dzieci Światła, wyzwalać was z więzienia, jakim są ziemskie wcielenia, wyzwalać i zabierać do Królestwa Niebios, gdzie nie ma cierpienia, bólu ani rozpaczy. Ciągle przychodzimy do was z Odwieczną Ewangelią, Sanatana Dharmą i wzywamy, abyście poszli za nami, Przewodnikami Drogi Bożej, abyście porzucili marne sieci ziemskiej złudy, a otworzyli się dla duchowej Prawdy, abyście stali się rybakami ludzi, tymi, którzy swą rodzinę, przyjaciół i znajomych przyciągają i przyprowadzają do duchowej wspólnoty, oazy Niebios na Ziemi.


Kwiatuszek.png


Wy, którzy przychodzicie do Przewodnika i Mistrza Duchowego, jakim jest boski Śrî Guru posłany dla waszego wyzwolenia na ten świat, pamiętajcie, że jesteście Dziećmi Światłości, a przez pojednanie z Guru całym swoim sercem stajecie się prawdziwie Dziećmi Bożymi, Synami i Córkami Boga! Niechaj Świeci wasze Światło dla wszystkich ludzi, aby dzięki wam Wielbili Ojca-Matkę Niebios, Wielkiego Boga, Pana i Króla Wewnętrznego Królestwa Ducha. My przychodzimy wypełniać Wolę Bożą, wypełniać ściśle Boże Prawo, a są to przykazania dane w Dziesięciu Słowach na dwóch Szmaragdowych Tablicach, jakie otrzymywali wybrani w dawnych czasach Prorocy! Dopóki nie przeminie Niebo i Ziemia, a ta planeta i ludzkość trwać będzie, ani jedno słowo z Dziesięciu Praw Bożych nie zostanie ani wymazane, ani też zmienione! Wielkim uznany jest przez Królestwo Niebios każdy, kto wypełnia i uczy wypełniać każde z Dziesięciu Przykazań Bożych. A kto przykazania znosi i przemilcza, ten jest Przeklęty i wzgardzony przez Królestwo Boże, przez Aniołów (Dewów), Świętych oraz Radę Starszych Królestwa Niebios!


Kwiatuszek.png


AHIMSAH – nie będziesz zabijać, ranić ani krzywdzić żadnej oddychającej istoty, która ma w sobie żywą duszę i odczuwa ból.

SATJAM – będziesz mówić prawdę, a nie będziesz serca plamić kłamstwem, fałszem ni obłudą przeciw swoim bliskim, znajomym czy sąsiadom, ani przeciw żadnej istocie żyjącej, w której sercu jest dusza.

ASTEJAH – nie będziesz kraść, grabić, rabować ani przywłaszczać sobie rzeczy, myśli czy pomysłów innych osób, ani duchowym istot.

BRAHMAĆARJA – będziesz prowadzić się wstrzemięźliwie, w sposób zalecany boskimi radami i nakazami, a nie odstąpisz od Boga Żywego.

APARIGRAHAM – nie będziesz pożądać tego, co do ciebie nie należy, a co jest cudzą własnością, nie będziesz swą żądzą lgnąć do rzeczy ani osób, które nie są twoje, ale są z kimś innym związane!


Kwiatuszek.png


Oto Tablica Pięciu podstawowych Słów-Praw, Boskich Wskazań Yamah, jakie Pan Śrî Rāma, pradawny Prorok otrzymał od Boga, a jakie zaadaptowały w ogólności wszystkie późniejsze systemy duchowe, religijne czy kulturowe! Osoba ugruntowana w codziennym życiu pod względem stosowania tych Pięciu Pierwszych Reguł zwana jest Jamitą i miła jest Bogu jako człowiek prawy, dobry i uczciwy! Szmaragdowe Tablice zawierają Dziesięć Zasad, ale to, co Prorok Rāma czy Mojżesz otrzymali jako Pięć Jamah, było Tablicą wręczoną do lewej ręki dla regulacji zwykłego, codziennego życia wszystkich ludzi. Brahmaćarjam oznacza stosowanie się do wstrzemięźliwości i pobożności, jest to boski nakaz prowadzenia uduchowionego i religijnego życia, nakaz czystości, dobrego i nienagannego prowadzenia się ludzkich istot. Brahmaćarjam to zasada podążania za Boskim Przewodnikiem, a przecież podstawy duchowej, religijnej wiedzy zawierają Pisma Święte wszystkich religii objawionych, jakie tylko istnieją na Ziemi! Zasada Brahmaćarjam oznacza, że człowiek jest wierny Bogu i nie zdradza w swym Sercu (Jam) swego Boga, który jest Stworzycielem Życia. Oddawanie hołdu, czci, pokłonów Bogu, w każdy Nów Księżyca i w każdą Sobotę na zgromadzeniach wspólnoty, to pełnienie Służby Duchowej zgodnie z zasadami Brahmaćarjam. Bóg jest zawsze ważniejszy od każdej sprawy, rzeczy czy osoby w ludzkim, ziemskim życiu, a jest to bardzo dobra lekcja prowadząca do właściwego wyboru w każdym przypadku życia!


Kwiatuszek.png


Przypominamy wam o ludzie ciągle jak zdobyć przychylność i życzliwość Niebios, Aniołów, jak ominąć to, co wiedzie do niedoli i cierpienia. Błogosławieni jesteście wszyscy Jarosze (ebionici), którzy jako pokarm spożywacie rośliny, a porzucacie szatańskie zwyczaje mięsożerców! Błogosławieni jesteście gdyście Miłosierni, gdy czynicie Pokój na Ziemi, Błogosławieni gdy wprowadzacie i wymierzacie słuszną Sprawiedliwość, zgodną z prawem ustanowionym przez Boga! Błogosławieni jesteście, gdy utrzymujecie wasze Serca Czyste, a nic nie kala waszego sumienia, a już szczególnie krew lub krzywda niewinnego człowieka czy zwierzęcia. Błogosławieni jesteście gdy wytrwacie w Drodze z Guru, pośród Jego przeciwności, gdy obcy i źli będą wam złorzeczyć, upokarzać was, a nawet prześladować, podwójną miarą za wytrwanie i przetrwanie jesteście Błogosławieni za dzielność i odwagę! Błogosławieni jesteście, gdy postępujecie zgodnie z Przedwieczną Zasadą Miłości i Wzajemności! Czyńcie to, co chcecie, aby inni wam czynili. Nie czyńcie innym tego, co nie chcecie aby wam uczyniono. Miłujcie sąsiadów (bliźnich) swoich tak, jak siebie samych. Miłujcie Boga, Jahwah Eloah z całego serca swego i z całej duszy swojej, całą myślą swoją i ze wszystkich sił swoich. To są codzienne zasady Braterskiej Miłości, Agape czy Maitrî jaka została wam przeznaczona dla waszego rozwoju, postępu i dla wybawienia z kołowrotu ziemskiej egzystencji!


Kwiatuszek.png


Bądźcie Doskonali, Arhatyczni, na obraz i podobieństwo Boga, Ojca i Matki w Niebiosach, albowiem człowiek został stworzony dokładnie na obraz i podobieństwo Boga, Stwórcy Życia na planecie Ziemi. Na początku został stworzony Doskonały Człowiek, a później z doskonałej Praduszy Człowieczeństwa została oddzielona jedna strona stając się Kobietą, Chawą, Pramatką Życia. Druga strona stałą się Mężczyzną, Praojcem Życia. I tak Doskonały Człowiek został podzielony na dwie części, na Mężczyznę i Kobietę, aby mogła powstać ludzkość w jej dzisiejszym kształcie, jednak prawdziwy Pierwszy Człowiek był tak mężczyzną jak i kobietą, boską duszą cherubinową, która dopiero po rozdzieleniu w męsko-żeńską parę inicjuje rodzaj ludzki. Przybliżajcie się do Obrazu i do Wzoru, według którego jesteście o ludzie stworzeni, stając się Doskonałymi Ludźmi, a później aniołami Boga. Bądźcie godnymi naśladowcami Proroków – Synów i Córek Żywego Boga (EL HAJJ).


Kwiatuszek.png


Ćwiczcie posty przez dni trzy, a później siedem, a w końcu trzy razy po siedem dni, co jest dobre dla polepszenia zdrowia, fizycznego i psychicznego oczyszczenia, albowiem tylko Czyści mogą ujrzeć Boga. Trwajcie w modlitwach, medytacjach, w adoracji Boga, zawsze, gdy przechodzicie post, a pamiętajcie, że źródlana woda najlepiej regeneruje i odnawia cały wasz organizm. Wiedzcie, że w zdrowym ciele mieszka zdrowy duch, pamiętajcie, że ciało jest Świątynią Ducha Świętego, a jaki duch zechce zamieszkać w ruinach, na pustkowiu czy w cielesnym śmietniku?! Twoje pojedyncze, trzecie OKO wewnątrz głowy jest Światłem Ciała i powinno świecić, rozświetlać całe twe ciało, o ludzka istoto. Każdy z Proroków, dawnych Mesjaszy powtarza wam tę naukę o OKU ŚWIATŁA, a to i dla zdrowia i dla utrzymania całego ciała, aury w jasności i blasku. Skupiajcie Światło, Blask płynący z góry, skupiajcie w Środkowym OKU w głowie, a niech rozjaśnia to OKO całe ciało, abyście nie byli wielką ciemnością i nie zatracili się w piekielnych mrokach demonizmu. Złe duchy uciekają od silnego światła ogarniającego całe ciało pobożnego człowieka, który pełni duchowy kult w należyty sposób!


Kwiatuszek.png


Proście i błagajcie w modlitwach swych wszystkiego tego, czego potrzebujecie, a w końcu przyjdzie do was, ale nie kuście Jahwah, Boga Nieba, Mahā Dewa próbując podstępnie czy złośliwie wypróbować Boską Moc. Nie zastawiajcie na Boga pułapek, bo sami w takowe wpadniecie, nie przywołujcie pomocy Boga do czczych i próżnych rzeczy, ale z wewnętrznej potrzeby Serca, zawsze w Szczerości, z Czystym Sumieniem i w Pokorze przed Najwyższym Bogiem (El Eljon). Kto Boga prosi szczerze, a modlitwę wysyła ku górze i jego życie nie jest bezbożne ani niegodziwe, ten zawsze otrzymuje to, o co prosi, czasem szybciej, czasem trochę później! Ojciec-Matka, Bóg Nieba da wszelkie dobre rzeczy tym, którzy Go proszą szczerze, a nie są obłudnikami. Dopełnijcie waszych ślubowań złożonych Bogu, szczególnie ślubowania podążania Drogą Bożą, albowiem Niebiosa zażądają od was wypełnienia takich ślubowań i jak nie w tym, to w kolejnym żywocie będziecie zmuszeni wypełniać wasze dobrowolne ślubowania. Przystąpienie do świętej społeczności Nazireatu, tych, którzy porzucają całkowicie alkohol i pijaństwo, a oddają się wszelkiej pobożności, składając Bogu należny Pokłon!

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów