Medjugorie

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Miejsce Nawiedzenia w Medjugorie

Medjugorie, Medziugorie (bośn./chorw. Međugorje) - miejscowość w Bośni i Hercegowinie położona w południowej części Hercegowiny na południowy zachód od Mostaru. W całości zamieszkana przez Chorwatów. Jedno z nieformalnych najbardziej znanych i najczęściej odwiedzanych miejsc pielgrzymkowych w świecie katolickim. Miejsce niepotwierdzonych ani też niezanegowanych ostatecznie objawień Gospy - rzekomej Matki Boskiej na tzw. Górze Objawień. W Polsce najbardziej zagorzałym zwolennikiem objawień maryjnych w Medjugorie był od początku o. Tadeusz Rydzyk z Torunia. Innym fanem Medjugorie jest znany dziennikarz, redaktor naczelny miesięcznika "Nieznany Świat", red. Marek Rymuszko. Dnia 30 maja 2008 roku ekskomunikowano głównego patrona szóstki dzieci, księdza Tomislava Vlasica za niemoralne prowadzenie się, robienie pozamałżeńskich dzieci, pijaństwo i głoszenie medjugorskiej herezji doktrynalnej.

W języku chorwackim, używanym przez miejscową ludność, nazwa miejscowości brzmi Međugorje. Szeroko w powszechnym użyciu na świecie przyjęła się wersja 'Medjugorje'. W języku polskim Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych ustaliła urzędowy egzonim Medziugorie. Križevac - góra niedaleko Medjugorje (wysokość 520 m n.p.m.). Na szczycie znajduje się krzyż zbudowany w 1933 roku upamiętniający 1900 rocznicę Męki Pańskiej.

Według świadectwa sześciorga, wtedy młodych parafian (dwóch chłopców i cztery dziewczynki), od 24 czerwca 1981 roku we wsi Bijakovici w parafii Medziugorie codziennie objawia się Najświętsza Maria Panna. Miejscem pierwszych objawień była góra Crunica (Wzgórze Objawień). Zbocza są kamieniste, porośnięte niską roślinnością. W miejscach objawień ustawiono krzyże. Wokół, w rozpadlinach skalnych stoją niezliczone mniejsze krzyże, do których przymocowane są święte obrazki lub kawałki papieru z obietnicami, prośbami pielgrzymów, różańce i kwiaty.

Objawieniom towarzyszą znaki: kształt hostii na słońcu, obracanie się krzyża, białe światło i kształt kobiecej postaci obok niego. Światło zawsze poprzedza objawienie. Na zboczu góry Crnicy zauważono kiedyś olbrzymi pożar. Zaalarmowana straż pożarna i milicja po przybyciu na miejsce nie znalazły nawet śladu ognia. Wirujące i zmieniające natężenie światła słońce przeraziło kiedyś tłum obserwujących to zjawisko ludzi.

Krytycy objawień w Medjugorie zwracają uwagę na podobieństwo pewnych wydarzeń medziugorskich do innych, oficjalnie odrzuconych i potępionych fałszywych objawień (np. objawienia w Garabandal czy objawień Vassuli Ryden) oraz na szereg faktów trudnych do pogodzenia z 'godnością', jaka powinna przysługiwać prawdziwym objawieniom. Należą do nich m.in.: wygląd zjawy (Widzący podkreślają, że postać nie ma stóp, co może być uznane za przymiot ducha, a nie człowieka) i niektóre znaki (wirujący krzyż może być interpretowany jako kpina z zasady “Stat Crux, dum volvitur orbis“). Jednocześnie krytycy tych objawień podkreślają też szereg "dobrych" znaków związanych z kultem Medziugorie (nawrócenia, uzdrowienia), swoje zastrzeżenia formują jednak zgodnie z zasadą Ignacego Loyoli, by nie ufać objawieniom mającym choćby pozory zła. Osoby uważnie czytające tak zwane objawienia Medjugorskie zauważają, że ich treść praktycznie nie zawiera żadnych nauk mistycznych ani duchowych, jedynie płytkie, często kilku zdaniowe ogólniki i frazesy religijne.


Medjugorie a Ezoteryka

Z ezoterycznego punktu widzenia o jakości objawień i ich źródle można wnioskować po kosmogramie ich pojawiania w danym miejscu czy po wibracji gematrycznej miejscowości oraz imion i nazwisk głównych objawicieli lub duchownych patronów. Oryginalna pisownia nazwy miejscowości to Međugorje, którego wartość duchowa w postaci Nous wynosi 989 (26), Psyche 98 (17) i Soma 44 co daje obraz miejsca w którym działanie opiera się na dobrych intencjach (989/26) ale podszyte jest silnymi demonicznymi negatywnościami psychicznymi (98/17) aspirującymi do przydania sobie maski doskonałej boskości (44). Bardzo trudno aby z tej miejscowości wyszło coś dobrego, jeśli już to wyjdzie coś co jest mieszanką dobrozłego. Międzynarodowa najczęściej spotykana nazwa Medjugorie jest znacznie bardziej paskudna w wibracji, gdyż jej Nous to 1097 (17) a reszta parametrów streszcza się w wibracji 8, dobrej dla biznesu. Jako, że 17 w Nous to wybitnie diaboliczne i czarnomagiczne źródło inspiracji, zewnętrzne maski pokazują, że wychodzi z tej miejscowości dochodowy, demoniczny biznes. Dlatego osoby bardziej rozwinięte duchowo o dobrej intuicji już sama mniej lub bardziej demoniczna w swej istocie wibracja nazwy Medjugorie czy Međugorje odrzuca i powoduje, że omijają takie miejsce.

Główna orędowniczka objawienia i objawicielka nosi imię Marija, a rodowe nazwisko Pavlovic, co pokazuje jakość ducha i duszy stojącej za objawieniem. Marija jak łatwo policzyć to Nous (Duch) 646, czyli w numerologii ezoterycznej wibracja tak zwanej Babci Diabła, symbolizującej archetyp demonicznego praźródła, klasę starych i bardzo złych demonów z satanicznej Czarnej Loży. W dodatku imię jest średnio upadkowe od poziomu 4 do 1, a ogólna liczba ma wartość siedem, co daje obraz wybitnie diabolicznej postaci pretendującej do roli duchowej liderki czy mistycznej nauczycielki. Można powiedzieć, że Marija jako byt duchowy reprezentuje bardziej objawienie Wielkiej Nierządnicy niźli jakiegoś pozytywnego bóstwa. Nazwisko Pavlovic jest wysoko upadkowe od 7 do 3 (z poziomów mistycznych do biologicznych), co wzmacnia tendencje imienia. Psyche 100 pokazuje nazwisko osoby bardzo przystępnej i łatwej dla demonicznego opętania, a dziesiątkowo-jedynkowa wibracja (10/1) pokazuje osobowość iluzoryczną, która łatwo błądzi i z łatwością innych wprowadza w błąd lub pomylenie, w iluzje lub zwiedzenie.

Marija Pavlovic jako suma imienia i nazwiska pokazuje jeszcze silniejsze demoniczne uwarunkowania jakie wnosi na ten świat, mając wibrację Nous 1538 (17). Ezoterycy mają jasność, że mają do czynienia z przedstawicielką Czarnej Loży piekieł, z demonicznym duchem przynoszącym diaboliczne zwiedzenie mające na celu omotać psychikę i na manowce pseudomistyki zwodzić. Cykl życiowy imienia i nazwiska jest średnio upadkowy, a ostatnia suma końcowa w postaci liczby 8 pokazuje, że całe to diaboliczne zwiedzenie pseudomaryjne z Medjugorie ma spełniać komercyjne cele biznesowo-dochodowe. Ezoterycy wszelkiej maści przyłączą się do stanowiska, że w Medjugorie objawiła się diaboliczna Zjawa mająca na celu zwiedzenie jak największej liczby ludzi i skierowanie ich na manowce pseudoduchowości ku pomyleniu i zatraceniu dusz w mrokach demonizmu.

Drugie istotne w Medjugorie medium demoniczne, Vicka Ivankovic jest podobnego charakteru. Nosi upadkowe imię, upadkowe nazwisko, a suma imienia i nazwiska obnaża ducha demonicznego z Czarnej Loży, czyli Nous 1538 (17). Do tego wibracja zasilania energetycznego, tak zwany gematrikon imienia i nazwiska jest także czarnomagiczny, mając postać 1385 (17), a suma końcowa 17 jak wiadomo z gematrii pokazuje istotę o demonicznych cechach. Fakt, że góra objawień, Crunica to G-NP = 15 czyli generalnie miejsce demoniczne odpowiednie na siedzibę Mniejszej Czarnej Loży Diabła, dopełnia jedynie obrazu całego medjugorskiego zwiedzenia i pomylenia dla kilkunastu milionów naiwnych i zwiedzionych pielgrzymów. Inspiracje przychodzące w takim miejscu łudząco wydają się ludziom duchowe bo Soma wynosi 33, jednak mają pochodzenie demoniczne, asurowe, niewątpliwie, a wszelkie modły absorbują zasiedlające okolicę złe duchy, które też są przyczyną zjawisk cudownych i uzdrowicielskich. Jak to mawiano, miejsce nawiedzone przez demony.

Zewnętrzne znane historie, jak fakt, że w czasie odbierania rzekomych objawień, owe dzieci paliły papierosy, a także kradły jabłka w pobliskich sadach, jedynie potwierdza ezoterykom demoniczny, szkodliwy dla duszy i rozwoju wewnętrznego charakter medjugorskich fałszywych objawień. Wychodzi na to, że osoby zafascynowane rzekomymi objawieniami w Medjugorie są osobami zaślepionymi przez diabelskie opętanie i zwiedzenie. A ci wszyscy o mistycznych skłonnościach, którzy w swych oczyszczonych duszach intuicyjnie czuli, że coś z Medjugorie nie jest tak jak powinno i unikali tegoż miejsca oraz pseudomistycznych nauk zwodzicielki - mieli rację. Niemoralne prowadzenie się, pijaństwo i robienie pozamałżeńskich dzieci przez głównego księdza patrona fałszywych objawicielek Tomislava Vlasica, dopełnia tylko obrazu obrzydliwości jakimi są tego rodzaju zwodzicielskie pseudoobjawienia będące czartowską inicjatywą sił subtelnego zła w dziedzinie duchowej. Nieduchowy sposób życia całej szóstki dzieci także jest znakiem zwiedzenia. Zresztą ksiądz Vlasic to z urodzenia demoniczne wcielenie pierwotnego zła z Nous = 660 w swym nazwisku, można powiedzieć, agent szatana diabła.