Karmiczne Skutki Zaniechania Obrony Guru

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

1. Wiele się mówi o problemie uwięzienia, represjonowania czy zamachach na życie Mistrza, Guru, Duchowego Nauczyciela. Wielu ludzi przez tysiąclecia rozważało, co oznacza sytuacja, w której Mistrz jest prześladowany, więziony czy torturowany przez siły zła takie jak szatańska inkwizycja. Wiele jest prób wyjaśnienia, co taka sytuacja oznacza, jakie są wtedy obowiązki Uczniów, inicjowanych i słuchaczy, wiele powiada się o karmie Nauczyciela. I wielu bardzo nawet wielkich Nauczycieli Duchowych Ludzkości było w historii ostro represjonowanych przez siły zła w postaci niegodziwych czy zazdrosnych o charyzmę, zdegenerowanych kapłanów gotowych za trzydzieści srebrników zgładzić Światłość! Dokonywano zamachów na życie Kryszny czy Buddy, więziono i torturowano Mistrza Jezusa, Mojżesza, zginął Prorok Remus w Rzymie zgładzony przez żądnego władzy brata. Dręczono więzieniem Mistrza Vivekananda czy Śri Śri Anandamurti, uśmiercono po torturach sufickiego Mistrza Al-Halladźa (Al-Hallaj'a)! Ludzie mają w kwestii więzienia czy dręczenia Mistrzów i Nauczycieli Duchowych przez siły zła rozmaite poglądy, często opaczne i wręcz chore. Boskie prawo - Dharma zabrania krzywdzenia innych istot, już szczególności zabrania zabijania, więzienia czy torturowania osób świętych, Sadhu, Mistrzów i Nauczycieli Duchowych. Sanatana Dharma uczy, że cierpienie zadane świętej osobie jest większym złem, niźli cierpienie zadane zwykłemu grzesznikowi. W świetle autentycznych duchowych nauk, więzienie jakiegoś Guru jest jedną z najpotworniejszych zbrodni przeciwko całej ludzkości, a przecież szatańska inkwizycja w wielu religiach nie tylko więziła, torturowała i dręczyła, ale też okrutnie mordowała osoby święte, charyzmatyczne czy natchnione przez Boga. Kto ma osobistą łączność z Bogiem ten dobrze zna Boskie Prawa i ezoterykę prawa karmicznego zwrotu, zna i czuje nieprawość wiezienia Śri Guru.


Kwiatuszek.png


2. Jeśli zapytamy, co oznacza uwięzienie czy inne represje wobec Duchowych Nauczycieli, Mistrzów Świętych czy Guru dla ich uczniów, wielbicieli czy sympatyków, to odpowiedź jest zawsze prosta i jednoznaczna. Sytuacja uwięzienia Guru oznacza, że Bóg owym uczniom miłośnikom nauk Mistrza czy Nauczyciela wyznaczył zadanie, pracę i obowiązek jak najszybszego uwolnienia swego umiłowanego Guru czy Swami. Trzeba tę boską prawdę dobrze sobie uświadomić i utrwalić, aby zawsze prawidłowo reagować na sytuację. Inicjowani przez Mistrza-Nauczyciela lub jego Aćarjów, Wysłanników mają w pierwszej kolejności zadanie, boski obowiązek niezwłocznego uwolnienia Guru z uwięzienia czy represji. Jeśli Mistrz, Guru zostaje uwięziony, to znaczy, że Bóg żąda od uczniów walki w obronie Guru, walki o wyzwolenie Mistrza czy Nauczyciela z sieci czarnych wrogów duchowości. Tak nauka wedyjska jak buddyjska zawsze przekazuje, że osoby inicjowane, które nie doprowadzą do uwolnienia kogoś, kogo nazywały Mistrzem, Guru, Nauczycielem, Przewodnikiem czy Swamim, wszystkie stracą prawo do ludzkich odrodzin. Inne tylko powrócą do zwierzęcych inkarnacji w podłych ciałach, ale i podobne męki przejdą, tak w podłych ciałach, ale i w ciężkich okolicznościach, za to, że nie uwolniły Nauczyciela Duchowego, za to, że nie podjęły walki w skuteczny i efektywny sposób. Jest to odwieczne Prawo Karmana, że co Nauczyciela złego spotyka, a czemu uczniowie nie zapobiegli, to spotka tych wszystkich inicjowanych i słuchaczy. Obowiązkiem, Dharmą uczniów i słuchaczy jest chronić i bronić swojego Nauczyciela, wszystkich Nauczycieli, Guru Mistrzów dbać o to, żeby Guru mógł uczyć bez przeszkód ze strony sił zła. Obowiązkiem uczniów, inicjowanych jest wspieranie Guru, ochrona i obrona Mistrza i Nauczycieli przed silami zła.


Kwiatuszek.png


3. Co to znaczy, że Mistrz, Nauczyciel Duchowy czy Guru trafia do więzienia? To znaczy, że sam Bóg Najwyższy dał uczniom inicjowanym, błogosławionym ręką Guru ,,słuchaczom” Mistrza nauczanym z ust do ucha (bezpośrednio) zadanie uwolnienia, zadanie uwolnienia, zadanie walki w obronie Guru do wykonania! Uczniowie mają sprytnie i skutecznie walczyć aż uwolnią swego Nauczyciela, a jeśli tego nie zrobią różne karmiczne nieprzyjemne skutki tego zaniedbania, grzechu spadną na uczniów. Zgodnie z Prawem Karmana, ci uczniowie, inicjowani i słuchacze, którzy nie bronią swych Nauczycieli czy Mistrzów skutecznie mogą rok uwięzienia czy represji odcierpieć za każdy jeden dzień, który ich Guru przesiedział w więzieniu czy przecierpiał. Zła Karma czasem manifestuje się w fizycznym wcieleniu, a czasem wżyciu pozagrobowym w astromentalnym świecie Kamamanasu! Łatwo sobie uzmysłowić, 365 dni cierpienia, uwięzienia czy represjonowania Guru to wystarczy na Kilka fizycznych wcieleń, bo będzie zamienione na 365 lat w złej, koszmarnej sytuacji za zaniechanie ochrony Guru. Tym, którym w życiu wiedzie się dobrze, choć porzucili Guru w trudnej sytuacji ataku sił zła, można nie zazdrościć, bo cierpienie w świecie astralnym jest dłuższe o tule, że doba trwa tam od nowiu księżyca do nowiu, czyli jeden miesiąc księżycowy! Pogląd Mistrzów Mądrości Wschodu jest taki, że lepiej stracić życie w obronie Guru, niż oszczędzić swe własne życie, kosztem życia Mistrza. Kto straci swoje życie w obronie Mistrza, ten zyska życie wieczne, bo gładzi w ten sposób całą złą karmę, o czym uczył nawet Mistrz Jezus! Jeśli Guru, Hierofant, przypadkiem umrze w więzieniu wskutek niegodziwych represji, każdy Inicjowany będzie winny przed Bogiem, winny zamordowania swego Guru, bo na to pozwolił.


Kwiatuszek.png


4. Lenistwo, bierność, ignorancja nie na darmo uznawane są za przyczynę niegodziwości, grzechu i cierpienia, a przecież wielu ignoruje konieczność chronienia żyjących fizycznie Mistrzów i Nauczycieli przed atakami sił zła i z powodu tej ciemniackiej ignorancji gromadzi sobie bardzo złą karmę na wiele żywotów. Im bardziej ktoś “nicnierobił’’ w obronie Guru od którego otrzymał duchową Inicjację, Naukę czy Praktykę, tym bardziej jest winny zbrodni więzienia czy represjonowania Guru. Boski Sąd Prawdy taką osobę rozliczy. Prawo Karmana wpisane jest w tworzywo tego świata, a każdy czyn jak i zaniechanie zapisane jest w kronikach Akaśa! Kto nie przykłada ręki do pługa, ten nie wejdzie do Królestwa Niebiańskiego, a obrona i ochrona Mistrzów przed atakami sił zła nie jest łatwą orką, choć konieczną! Kto nie przykłada ręki do uwolnienia Guru z więzienia, ucisku czy represji, ten nie wejdzie do Królestwa Duchowego, bo dusze, które tak głupio i niegodziwie postępują są bardzo ciemne i podążają raczej na zatracenie niźli do wyzwolenia i oświecenia. Nauka o walce w obronie Nauczyciela, Guru doskonale jest przedstawiona w bitwie pomiędzy Pandawami (Dobro), a Kaurawami (Zło) na Polu Kurukszetra w Mahabharatam! Mistrz Kryszna uczy swego ucznia inicjowanego Śri Ardżunę jak stawać do walki przeciw siłom zła, jak się wzmocnić duchowo poprzez właściwe myślenie i praktykę oraz jak skutecznie pokonać sily zła w postaci liczniejszej nawet i bardzo zepsutej w swej niegodziwości armii Kaurawów. Każdy Inicjowany, błogosławiony czy nauczany przez Guru, powinien wspierać swego Mistrza w codziennej praktyce, poprzez modlitwę, medytację czy energetyczne wsparcie, albowiem Posłańcy Niebios, mniejsi i więksi, wszyscy spełniają wyższe cele, a ich karman jogina nie jest ani jasny ani ciemny! Nie wolno myśleć zwykłymi kategoriami o Nauczycielach Duchowych, którzy swoje życie od młodości poświęcali nauczaniu Dharmy. Ocenianie i osądzanie Guru, Mistrza czy Nauczyciela Mądrości jest zakazane jako ciężki grzech we wszystkich duchowych szkołach, chociaż ocenia się morale zwykłych ludzi, a już szczególnie postępy Inicjowanych uczniów i wielbicieli!


Kwiatuszek.png


5. Epoki w cyklach rozwoju ludzkości biegną od najlepszej do najgorszej i akurat w Kali Jugam podstawowe nauki o Guru i relacjach pomiędzy Mistrzami a uczniami trzeba często dobitnie powtarzać, aby zostały dobrze utrwalone. Kto źle mówi, źle myśli o boskiej istocie jaką jest Mistrz Duchowy już popełnia wielką niegodziwość pogarszając swoją karmę i ściągając na siebie zły los z powodu ignorowania praw duchowych. Adepci wiedzy ezoterycznej, duchowej, wszyscy muszą być szczególnie wrażliwi w kwestii ochrony i obrony Mistrzów szkół duchowych, w których podejmowali Inicjacje czy Święcenia. Guru przychodzi na Ziemię do ludzkości już odpowiednio duchowo rozwinięty i wyuczony, aby móc nauczać od młodości, a czasem od dzieciństwa. Chorobliwe twierdzenie jakoby Guru w więzieniu “odpracowywał swoją karmę” albo, że “więzienie służy Guru do własnego rozwoju” to obrażające Boską Wiedzę idiotyzmy produkowane przez jednostki skrajnie niegodziwe, które przez siły, które zmierzają do zniszczenia inkarnacji Guru całej pracy Mistrza. Krótko i dobitnie należy powiedzieć, że kto odmawia walki o uwolnienie Guru, kto odradza obronę Guru, kto krytykuje Guru za to, że jest uwięziony czy represyjnie uciskany, ten należy do sił zła i ciemności, do demonicznych Asurów i Rakszasów, które złośliwie i podstępnie zwalczają każdą, najmniejszą nawet Boskość wcieloną w ludzkie ciało dla duchowego prowadzenia ludzi! Złemu trzeba dać zdecydowany odpór poprzez ujawnianie jego niegodziwości i diabolicznych źródeł, które za tym stoją. Dharmą uczniów uwięzionych Guru zawsze jest słuszna i skuteczna walka w obronie Mistrza, aż do pełnego Zwycięstwa! Nie ma żadnego usprawiedliwienia przed Bogiem za zbrodnię odmowy podjęcia słusznych działań przeciwko ZBRODNI represjonowania czy więzienia jakiegokolwiek Nauczyciela Duchowego!


(Udana)

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów