Ingresy Merkurego a Rok Hermetyczny

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Hermes Trismegistos - Posłaniec Niebios

Hermaea - Hermetyczny Nowy Rok - Ingresy Merkurego

Hermetyczny Nowy Rok - Ingres Hermesa (Merkury, Budha) w Znak Koziorożca następujący zwykle w grudniu lub styczniu, na przełomie każdego roku kalendarzowego. Hermetyczny Nowy Rok celebrujemy podczas ingresu czyli wejścia Hermesa w znak Koziorożca, a wejścia planety w kolejne Znaki Hermetyczne to są Celebracje Ingresów planety zwanej na Wschodzie jako Budha (Hermesa) w Znaki Zodiaku - Dni Spotkań członków szkół ezoterycznych, grup i zakonów hermetycznych. W dawnej Grecji takie szczególne dni powiązane z tradycjami hermetycznymi to święta znane jako Hermaea. Według wiedzy duchowej hermetyków Zeus (czytaj: Dzeus) ofiarował Hermesowi Kaduceusz, który miał mu posłużyć do stworzenia świata z czterech żywiołów oraz do leczenia energiami czterech żywiołów. Działalność żywiołów jest oparta na ich wzajemnej współpracy i zgodzie, a rozkład żywiołów w każdym roku badamy czasem przebywania Merkurego w znakach żywiołów. Drugim bardzo ważnym aspektem hermetyzmu jest jego stosunek do wiedzy i mądrości. W dawnej grecko-egipskiej świadomości bóstwo czy archanioł Hermes uosabiane energetycznym wpływem planety Merkury było pośrednikiem między światem żywych i umarłych, między Tym światem i Tamtym światem. Modląc się czy medytując nad grobem zmarłego, Grecy zanosili modły archaniołowi Hermesowi, aby ten zaniósł ich modlitwy do jego duszy. Dusza, która zstępuje do Ziemi wchodzi w posiadanie olbrzymiej wiedzy, której Ziemia jest źródłem, stąd także badanie wpływów Hermesa jako planety na Ziemię i ludzkość oraz duchy w Zaświecie. W starym jeżyku czeskim planeta Merkury nazywana jest imieniem Dobropan, a w kabalistycznym hebrajskim Kochawa (Kokhava).

Dawni Grecy nazywali Merkurego Stílbōn lub Hermáōn. Później wprowadzili nazwę Apollo na określenie Merkurego o poranku i Hermes na planetę widzianą wieczorem. Babilończycy nazywali planetę Nabu – na cześć boga mądrości i pisarzy w swojej mitologii. W starożytnych Chinach Merkury znany był jako Chen Xing, dosłownie „Gwiazda Godzinna”. Utożsamiany był z kierunkiem północnym i żywiołem Wody w filozofii wu xing, a przyporządkowanym mu kolorem był indygo lub granatowo-niebieski. Tradycja ezoteryczna wedyjska używa imienia Budha dla Merkurego – na cześć boga inteligencji, oświecenia duchowego, nauki i matematyki, wędrówek misyjnych, poszukiwań duchowych, a także handlarzy i opiekuna środy jako dnia tygodnia. Środa od wschodu Słońca jest dniem Hermesa, szczególnie pierwsza Hora, godzina planetarna dnia po wschodzie Słońca. Bóstwo Odyn (lub Woden) z mitologii germańskiej, od którego wywodzi się angielska nazwa środy (Wednesday, od Woden's day), również utożsamiany był z Merkurym. Majowie wyobrażali sobie Merkurego jako sowę lub cztery sowy (dwie o poranku i dwie wieczorem), będące posłańcami zaświatów. Dawni Słowianie również używali symbolu sowy jako powiązanej z wiedzą i mądrością ezoteryczną, hermetyczną czyli okultystyczną. Na Bliskim Wschodzie, Merkury był opisywany i wspominany przynajmniej w XVI wieku p.e.ch., chociażby w Asyrii czy później w Babilonie, jednak wiedza o tej planecie niewątpliwie pochodziła z obszaru dzisiejszych Indii, Pakistanu, Birmy, Hindukuszu i Pamiru, gdzie zresztą przetrwało najwięcej hermetycznych traktatów oraz ustnych linii hermetycznych przekazów z mistrza na uczniów.

Zasada hermetyczna, 'jak na górze tak na dole', stosowana była i jest od zawsze w ten sposób, że z pomocą astrologii i wglądów badamy jak jest na górze i wprowadzamy porządek niebiański na Ziemi czyniąc na dole to, co wskazuje stan istniejący na górze. Energię Hermesa z góry (z Nieba) ściągamy na dół (na Ziemię). Istnieje pojęcie znaku hermetycznego w astrologii ezoterycznej Hermesa, co oznacza, że znak w którym aktualnie znajduje się Merkury, Hermes. Osoby urodzone w tym samym znaku Słońca i Merkurego mają niejako podwójny identyczny znak, który jest w ten sposób wzmocniony. Pamiętamy, że znak egzoteryczny oznacza położenie Słońca w pewnym przedziale kątowym do Punktu Barana na ekliptyce czyli pewien przedział długości ekliptycznej. Jednak jeśli jest noc, a Słońce i cały znak są pod horyzontem, sam znak ma niewielkie znaczenie, niewielki wpływ na urodzonego w takim czasie człowieka. Podobnie jest ze znakiem hermetycznym, który także największą siłę wpływu wykazuje, gdy Merkury razem z tym znakiem jest ponad horyzontem czyli ponad linia ascendent-descendent w horoskopach urodzeniowych.

Planety Merkury oraz Wenus należą do tak zwanych planet wewnętrznych czyli ezoterycznych, gdyż są zawsze blisko Słońca, a Hermes jest najbliżej Słońca, co utrudnia nawet jego obserwowanie na nieboskłonie. Starożytni hermetycy uważali, że kto nie widział wszystkich planet, w tym Merkurego na własne oczy na niebie, kto nie medytował wiele wpatrując się własnymi oczyma w planetę Merkury, ten nie powinien zajmować się interpretacją horoskopów, snów czy odprowadzaniem dusz zmarłych, gdyż nie ma jeszcze kontaktu z najbardziej hermetyczną energią planetarną. W praktykach hermetyków bardzo ważne są dokładne obserwacje i analizy działania planet wewnętrznych, Wenus i Merkurego oraz ich koniunkcje, a także inne aspekty. Poważny ezoteryzm rozpoczynamy od badania ośmioletniego cyklu Wenus z jej wzorem pięciopromiennej gwiazdy na niebie oraz od studiowania cyklów hermetycznych czyli ruchów i wpływów Merkurego, Hermesa. Życie w rytmie zjawisk hermetycznych energią Hermesa dyktowanych pokazuje osoby prawdziwie związane z ezoterycznymi czyli hermetycznymi tradycjami. Kto nie widział na własne oczy Merkurego i wiele razy nie medytował z Merkurym widzianym na własne oczy ten na pewno nie ma z hermetyzmem nic wspólnego, jeśli o praktyczną stronę chodzi, podobnie jeśli chodzi o ludzi, którzy nie znają i nie celebrują chociażby Nowego Roku Hermetycznego i innych ważnych momentów ingresami wyznaczanych. Nie mają takie osoby nic wspólnego z ezoteryką, z hermetyzmem, z okultyzmem, czy z gnozą, a tych terminów używają co najwyżej nielegalnie, bez związku z autentyczną praktyką hermetyzmu, czy jak kto woli ezoteryzmu, okultyzmu, gnostycyzmu.

Zapamiętajmy, że środowiska hermetyczne, ezoteryczne czy z łaciny mówiąc okultystyczne, są dobrze obeznane z ingresami Hermesa w kolejne Znaki Zodiaku, a swoje spotkania wyznaczają w zgodzie z kalendarzem hermetycznych zjawisk na górze, czyli na nieboskłonie. Wobec nadużywania pojęć takich jak ezoteryka, okultyzm, hermetyzm, gnoza, bez ich właściwego rozumienia, o często dla zwykłego ordynarnego zarobkowania na profanach, przypominamy wszystkim zainteresowanym ów sekretny dotąd kalendarz ezoteryczny, hermetyczny, okultystyczny i gnostyczny, aby wiedzieli z kim się nie zadawać, a gdzie szukać rady, wsparcia i pomocy w dziedzinie poszukiwania wiedzy ezoterycznej oraz rzeczywistej praktyki hermetycznej, często także zwanej rozwojem duchowym. W Imię Hermesa Trismegistosa, Trzykroć Wielkiego Merkurego przemawiają ci tylko, co oprócz odpowiednich koniunkcji w swoim horoskopie i posiadanego stażu praktyki potwierdzonego owocami mistyczno-duchowymi, mają także odpowiedni staż życia w harmonii z cyklami planet wewnętrznych, Hermesa i Wenus, gdzie Wenus wskazuje cykle przygotowawcze dla uczniów, a Merkury dla wtajemniczonych.

Pełna wiedza hermetyczna, ezoteryczna czy jak woli wielu w Europie okultystyczna obejmuje znajomość wszystkich duchów Świateł i planet widzialnych oraz ich koniunkcji, a także innych aspektów z planetami ezoterycznymi, wewnętrznymi, z Wenus i Merkurym oraz z ich geniuszami czy archaniołami, inaczej mówiąc z bóstwami planetarnymi w szczególności. W czasie wieczorów rozpoczynających Ingres Hermesa w dany Znak Zodiaku oraz w pierwszym Dniu Ingresu, odprowadza się dusze znanych nam dobrze zmarłych w tym znaku do świata w którym powinny zamieszkać, zgodnie z ich przeznaczeniem. Hermes jest psychopompem, czyli przewodnikiem dusz po Zaświatach. Hermes jest także dawcą pisma oraz liczb, stąd studiowanie kaligrafii czy robienie pisanych talizmanów oraz amuletów jako część sztuk hermetycznych. Hermes jest przewodnikiem i tłumaczem snów, stąd w jego gestii jest analiza snów, oneironautyka. Oczywiście wszelka magia, rytuały ofiarne, przepowiadanie, metody szamańskie, ryty pojednawcze, inicjacje i wtajemniczenia są w gestii Hermesa, zatem wedle położenia Merkurego wyznacza się zarówno czas inicjacyjnych wtajemniczeń jak i pokojowych pertraktacji.

Hermes, Merkury, Budha - Anioł czy bóstwo hermetyczne

Hermetycy znają od tysiącleci cykl koniunkcji Hermesa ze Słońcem wyznaczający rytm obiegu Merkurego wokół Słońca oraz okres 5-7 dni najsilniejszego wpływu tej koniunkcji na ludzkie umysły oraz na duchy w Zaświecie. Hermes czyli Merkury to najmniejsza i najbliższa Słońcu planeta Układu Słonecznego. Jako planeta wewnętrzna, ezoteryczna, znajduje się dla ziemskiego obserwatora zawsze bardzo blisko Słońca, dlatego jest trudna do obserwacji. Mimo to należy do planet widocznych gołym okiem i była znana doskonale już w starożytności, a ludzie którzy ją oglądali naocznie uważani byli za szczególnie cennych dla ruchu hermetycznego. Merkurego dojrzeć można jedynie tuż przed wschodem lub tuż po zachodzie Słońca. Jeden obieg Merkurego wokół Słońca trwa około 88 ziemskich dni (okres syderyczny 87,96935 dni), jednak z powodu ruchu Ziemi w tym czasie Merkury osiąga koniunkcję dolną średnio raz 116 dni (okres synodyczny 115,88 dni), wahając się od 111 dni do 121 dni z powodu ekscentryczności orbity, a zatem średnio co taki okres czasu, w przybliżeniu co około cztery miesiące, co ponad trzy/cztery miesiące, Hermes pojawi się w tym samym aspekcie w stosunku do Słońca, przykładowo w koniunkcji górnej (pełnia Merkurego za Słońcem), lub koniunkcji dolnej (Nów Merkurego przed Słońcem), która jest zawsze wymiernym początkiem nowego cyklu merkuriańskiego obiegu wokół Słońca. Uwzględniając obie koniunkcje, górną i dolna, Merkury jest w pobliżu Słońca średnio co około 2 miesiące, w dniach mamy od około 50 do 70 dni, bo Merkury raz Słońce poprzedza, a raz dogania, co daje pewien rozrzut w czasie kolejnych koniunkcji. Powrót Hermesa do Słońca jest czymś jak powrót Duszy do Bóstwa, czasem na regenerację, wyciszenie, odosobnienie, a tak zwane spalenie intelektu przez Słońce w czasie 3-7 dni dni ścisłej koniunkcji jest idealne na umysłowy odpoczynek, relaks oraz dni modlitewnego czy medytacyjnego skupienia hermetystów. W owych dniach nie należy wszczynać debat o swoje racje czy przekonanie, ani nawet żadnych dysput filozoficznych czy politycznych, gdyż są najmniejsze szanse na konsensus i powodzenie rokowań. Dość znaczny kąt nachylenia orbity względem płaszczyzny ekliptyki, powoduje, że przejście Merkurego na tle tarczy Słońca (najbardziej 'spalony' Merkury) można obserwować średnio co około 7 lat, a każda taka okultacja kojarzy się z ezoterycznym okresem siedmiolecia.

Według dawnych filozofów hermetycznych dusza przemieszcza się pomiędzy Ziemią i sferą bogów (archaniołów) poprzez dwa portale, tudzież bramy: Raka i Koziorożca. Bramy te ulokowane są na ekliptyce i powiązane są z momentem przesilenia letniego i zimowego. Porfiriusz w „Jaskini Nimf” powołuje się na Numeniusza, który opisuje owe portale jako dwa ekstrema na sklepieniu niebieskim – Rak na północy, znajdujący się najbliżej ziemi i władany przez Księżyc, a na południu Koziorożec, związany z przesileniem zimowym, oddalony od nas najbardziej i władany przez Saturn. W podobny sposób działają hermetyczne bramy Merkurego dla dusz wtajemniczonych. Jasność obserwowana Merkurego waha się od –2,0 stopnia magnitudo do 5,5 magnitudo, zatem czasem bywa widoczny jako bardzo jasny obiekt na niebie, a czasem jako ledwie zauważalny, na granicy widoczności. Obserwacja Hermesa jest utrudniona ze względu na bliski dystans do Słońca, ponieważ Merkury zwykle ginie w jego blasku, co czyni ludzi, którzy z Merkurym medytują naocznie elitą duchową planety Ziemia. Można Merkurego dostrzec jedynie tuż przed zmierzchem po zachodzie Słońca lub tuż po świcie przed wschodem Słońca, a okresy jego widoczności na niebie są bramami hermetycznymi, bramami do świata duchowych energii. Merkury jest zazwyczaj lepiej widoczny na półkuli południowej niż północnej, stąd mieszkańcy, a nawet ezoterycy z północnej półkuli rzadziej widują Hermesa na niebie i mają gorsze ku temu sposobności.

Kaduceusz - Symbol Hermesa, Merkurego - Władza nad wężami

W ezoteryzmie, w naukach hermetycznych bardzo ważny jest Żywioł planety Merkury, czyli w jakim jest Hermes znaku zodiaku i jaki żywioł intensywnie pracuje. Ludzie o niepasujących do siebie żywiołach hermetycznych zwykle się trudno porozumiewają i nie jest im łatwo formułować myśli w zrozumiały dla drugiej osoby sposób. Indywidualny rok hermetyczny rozpoczyna się zawsze w momencie, gdy Hermes wchodzi na stopień natalny, czyli na urodzeniowe położenie Merkurego. W starożytnej Grecji, u drzwi każdego domu stała figurka Hermesa, który miał zapewnić domostwu szczęście i pomyślność. Hermes, jeden z ważniejszych bogów w panteonie starożytnej Grecji był odpowiednikiem rzymskiego boga Merkurego i podobnie jak on był bogiem porozumienia. Uważano go za posłańca innych bogów, gdyż był bardzo szybki w ruchu po nieboskłonie, wszak na stopach miał sandały ze skrzydełkami, umożliwiające mu przemieszczanie się z boską prędkością . Jego atrybutem była też magiczna laska (Kaduceusz wany też Kerykejonem), która godziła zwaśnionych oraz sprawiała, że dostarczane informacje miały często potężną moc. Na niektórych wizerunkach atrybutami Merkurego są także czapka ze skrzydełkami oraz trąbka herolda, symbol ezoterycznych, tajemnych przekazów o wielkiej mocy słowa.

Na Merkurego czyli Hermesa (w sanskrycie Budha) wielki wpływ wywiera Księżyc, gwiazda i grupa gwiazd związana z Aldebaranem (Nakszatra Rohini) oraz Plejady (sanskr. Krttika, Bahula). Hermes (Budha) powiązany jest z kolorem zielonym, stopem metalu znanym jako mosiądz, z kamieniem znanym jako emerald czyli szmaragd, co wszystko jest przydatne w życiu ezoterycznym wtajemniczonych hermetyków. Kierunkiem Merkurego jest północ, porą roku jest jesień, a żywiołem jest energia Ziemi. Dniem Merkurego jest środa, w którą dobrze jest ubierać się na zielono i nosić szlachetne kamienie szmaragdu, których ezoterycy miewają piękne kolekcje. Obserwowanie Merkurego, gdy jest na niebie w pobliżu Aldebarana oraz Plejad także jest zajęciem adeptów szkół hermetycznych i tajemnych bractw okultystycznych. Merkury jest przyjacielem Saturna (sanskr. Śani), a to oznacza, że kandydaci do szkół i ruchów hermetycznych zwykle dobrze zapoznali się już z Saturnem i z tą energią są oswojeni oraz zaprzyjaźnieni, co zwykle oznacza, że mają ponad 30 lat życia za sobą, gdyż podstawowy czas cyklu saturnicznego to akurat 29,5 roku. Hermes kocha matematykę i geometrię, zatem adepci hermetyzmu także idą w tych naukowo-badawczych kierunkach. Na Wschodzie uczy się, że Księżyc (Ćandra) jest ojcem Hermesa (Budha) zatem czyste i dobre relacje Merkurego z Księżycem, a adepta ezoteryzmu z własnym ojcem są wymagane i wysoce kultywowane. Merkury jest także przyjacielski dla Wenus, co oznacza wymagane dobre relacje w trwałym związku miłosnym u adepta hermetyzmu, a także jest przyjacielski dla Słońca, co na Wschodzie oznacza zwykle kultywowanie solarnej magii znanej w Indii jako maga. Hermes pomaga przebudzić umysł rozróżniający dobro od zła, cechę znaną jako Viveka lub Vijńana (Wiweka, Widźńana), cechą oceniania i rozsądzania, odróżniania dobra od zła, pochwalania dobra i potępiania zła, bez której wyższy rozwój duchowy człowieka jest niemożliwy. Kwadrat magiczny Merkurego ma sumę wibracji 24, a składa się z cyfr i liczb od 5 do 12.

Yantra Merkurego - Talizman hermetyczny planety Budha

Czas trwania retrogradacji Hermesa czyli ruchu wstecznego Merkurego z punktu widzenia ziemskiego obserwatora waha się od 8 do 15 dni nie licząc zatrzymań na zmianę kierunku, co również jest wynikiem dużej ekscentryczności orbity, ale okres całego zjawiska włącznie z powrotem Merkurego do początkowego dla retrogradacji położenia Hermesa liczy zwykle dobre 5-6 tygodni. W ciągu roku są zwykle trzy lub cztery cykle retrogradacji czyli okresy ruchu wstecznego planety Merkury, a każde cofanie włącznie z dniami zatrzymania i postoju Merkurego to zwykle około 3 tygodnie. Wpływ retrogradacji najbardziej jest odczuwalny w punktach zwrotnych, czyli na początku cyklu, kiedy planeta wyraźnie zwalnia, by następnie rozpocząć pozorny ruch wsteczny, i w środku cyklu, kiedy ruch wsteczny się kończy, planeta się ponownie zatrzymuje i powoli zaczyna poruszać się do przodu, by po około 2 tygodniach wrócić na miejsce, gdzie zaczęła swój ruch wsteczny. Merkury wpływa na jasność myślenia i jakość komunikacji. Ponieważ w okresie retrogradacji czyli ruchu wstecznego nasz umysł może być przyćmiony, a o nieporozumienia będzie łatwiej niż zazwyczaj, lepiej wystrzegać się w tym czasie podejmowania decyzji, podpisywania wszelakich umów, rozpoczynania nowych projektów. Są jednak rzeczy, którym ten specyficzny czas ruchu wstecznego Merkurego sprzyja, gdyż pojawia się wtedy naturalna w tym okresie skłonność do retrospekcji i introspekcji – warto zatem to wykorzystać i poświęcić więcej czasu na rozmyślania. Jest to również dogodny okres na dokończenie rozpoczętych spraw, nadrobienie zaległości, uporządkowanie wnętrza i otoczenia zewnętrznego. W firmie można w tym czasie mobilizować pracowników do analizowania błędów oraz poprawiania niedociągnięć, zakańczania spraw związanych cykle produkcyjnym, dla nadrabiania zaległości, porządkowania dokumentacji, etc. Powszechnie panuje przekonanie, że gdy planeta w horoskopie natywnym jest w retrogradacji, to jej energia ulega osłabieniu, zatem pisarze i myśliciele oraz artyści urodzeni w czasie trwania ruchu wstecznego powinni być bardzo ostrożnie weryfikowani, gdyż mogą tworzyć radykalnie niebezpieczne i społecznie szkodliwe ideologie, postawy amoralne czy demagogie.

Gdy Merkury znajduje się w ruchu wstecznym czyli retrogradacji, nie bierz się za następujące działania:

- nie zaczynaj ważnego projektu,

- nie kupuj liczydła, komputera, telefonu komórkowego, czy jakiegokolwiek innego urządzenia komunikacyjnego,

- nie kupuj konia, wielbłąda, roweru, samochodu, łodzi, mieszkania czy domu,

- nie wprowadzaj się do nowego mieszkania,

- nie rozpoczynaj nowej pracy ani nowego przedsięwzięcia czy projektu,

- nie zaczynaj związku miłosnego ani biznesowo-handlowego,

- nie podpisuj kontraktu ani umowy, nie przyjmuj nowych pracowników do firmy,

- nie oczekuj, że sprawy pójdą gładko,

- nie próbuj w tych dniach walczyć z losem, bo próba ułożenia wszystkiego po swojej myśli wprowadzi tylko jeszcze większy chaos i rozkład.

Jeśli chcesz wykorzystać siłę wstecznego ruchu Hermesa, wpływu planety Merkury, uwzględnij w swoim rozkładzie dnia jak poniżej:

- przeanalizuj swoje życie i wszystkie sprawy,

- popraw dzieła już zrobione (retrogradacja Merkurego jest niezastąpionym okresem w życiu każdego pisarza),

- przemyśl ponownie (jeśli pojawia się dawna miłość lub stary problem, to Merkury w ruchu wstecznym może przynieść rozwiązanie),

- przyjrzyj się przeszłości,

- zmień zdanie, opinię, pogląd,

- potwierdź swoje rezerwacje,

- sprawdź fakty,

- dokonaj napraw i remontów,

- zrób to, co do tej pory odkładałeś na później,

- popraw błędy,

- zorganizuj się,

- zajmij się zaległą korespondencją,

- przygotuj grunt,

- wyślij wcześniej pocztę (w czasie retrogradacji Merkurego poczta miewa opóźnienia),

- zrób back up twardego dysku,

- zawsze miej pod ręką książkę lub jakąś gazetę (gdy Merkury podróżuje wstecz, szanse na dłuższe oczekiwanie w kolejce lub utknięcie w korku rosną – nie licz na to, że zabijesz czas przy pomocy telefonu komórkowego, bo pewnie stracisz zasięg).

Kto mądry i wtajemniczony w nauki hermetyczne, niech skorzysta z tych podstawowych porad. W Roku Hermetycznym zważamy na właściwe funkcjonowanie w związku z retrogradacją czyli ruchem wstecznym Merkurego. Okresy retrogradacji to czas pewnego uśpienia i wycofania dla przemyślenia i odnowienia swojego życia, czas w którym nie powinno się zaczynać nic nowego ani ważnego.

Hermes - Symbol wtajemniczenia ezoterycznego

Początki Nowego Roku Hermetycznego - Ingres w Koziorożca

2015 - Rok Wiatru - Celebracja 16/17 grudnia 2014 roku - 17 grudnia 2014 - godz. 4:52 - Merkury ingres w Koziorożec

2016 - Rok Ziemi - Celebracja 9/10 grudnia 2015 - 10 grudnia 2015 - godz. 3:34 - Merkury ingres w Koziorożec

2017 - Rok Ziemi - Celebracja 2 grudnia 2016 roku - 2 grudnia 2016 - godz. 22:17 - Merkury ingres w Koziorożec

2018 - Rok Ognia - Celebracja 10/11 stycznia 2018 roku - 11 stycznia 2018 - godz. 06:08 - Merkury ingres w Koziorożec

2019 - Rok Wody - Celebracja 4/5 stycznia 2019 roku - 5 stycznia 2019 - godz. 04:39 - Merkury ingres w Koziorożec

2020 - Rok Wody - Celebracja 28/29 grudnia 2019 roku - 29 grudnia 2019 - godz. 5:54 - Merkury ingres w Koziorożec

2021 - Rok Wiatru - Celebracja 20/21 grudnia 2020 roku - 21 grudnia 2020 - godz. 00:07 - Merkury ingres w Koziorożec

2022 - Rok Wiatru - Celebracja 13 grudnia 2021 roku - 13 grudnia 2021 - godz. 18:51 - Merkury ingres w Koziorożec

2023 - Celebracja 6 grudnia 2022 roku - 6 grudnia 2022 - godz. 23:07 - Merkury ingres w Koziorożec

................................................ ROK 2015 (Wiatr)

Żywioł Wiatru dominuje, Budha-Hermes przebywa bowiem najdłużej w znakach powietrznych...

... od 17 grudnia 2014 - godz. 4:52 - Merkury ingres Koziorożec - Celebracja 16/17 grudnia 2014 roku...

5 stycznia 2015 - godz. 2:07 - Merkury ingres Wodnik (Wiatr, Vayu) - Celebracja z 4/5 stycznia 2015

13 marca 2015 - godz. 4:51 - Merkury ingres Ryby (Woda) - Celebracja z 12/13 marca 2015

31 marca 2015 - godz. 3:43 - Merkury ingres Baran (Ogień) - Celebracja z 30/31 marca 2015

15 kwietnia 2015 - godz. 00:51 - Merkury ingres Byk (Ziemia) - Celebracja z 14/15 kwietnia 2015 roku

1 maja 2015 - godz. 3:59 - Merkury ingres Bliźnięta (Wiatr, Vayu) - Celebracja z 30 kwietnia na 1 maja 2015 roku

8 lipca 2015 - godz. 20:51 - Merkury ingres Rak (Woda) - Celebracja 8 lipca 2015

23 lipca 2015 - godz. 14:14 - Merkury ingres Lew (Ogień) - Celebracja z 22/23 lipca 2015 roku

7 sierpnia 2015 - godz. 21:14 - Merkury ingres Panna (Ziemia) - Celebracja 7 sierpnia 2015 roku

27 sierpnia 2015 - godz. 17:44 - Merkury ingres Waga (Wiatr, Vayu) - Celebracja 27 sierpnia 2015 roku

2 listopada 2015 - godz. 8:06 - Merkury ingres Skorpion (Woda) - Celebracja z 1/2 listopada 2015 roku

20 listopada 2015 - godz. 20:43- Merkury ingres Strzelec (Ogień) - Celebracja 20 listopada 2015 roku

10 grudnia 2015 - godz. 3:34 - Merkury ingres Koziorożec (Ziemia) - Celebracja 9/10 grudnia 2015 - Ezoteryczny/Hermetyczny Nowy Rok...

Terminy retrogradacji (ruchu wstecznego) Merkurego w 2015 roku

21 styczeń do 11 lutego 2015

18 maja do 11 czerwca 2015

17 wrzesień do 9 października 2015

..................................... ROK 2016 (Ziemia)

Żywioł Ziemi dominuje, Budha-Hermes przebywa bowiem najdłużej w znakach ziemnych...

2 stycznia 2016 - godz. 3:19 - Merkury ingres Wodnik (Wiatr) - Celebracja z 1/2 stycznia 2016

8 stycznia 2016 - godz. 20:36 - Merkury ingres Koziorożec (Ziemia, ponownie) - Celebracja 8 stycznia 2016

13 luty 2016 - godz. 23:42 - Merkury ingres Wodnik (Wiatr, ponownie) - Celebracja 13 luty 2015

5 marca 2016 - godz. 11:23 - Merkury ingres Ryby (Woda) - Celebracja z 4/5 marca 2016 roku

22 marca 2016 - godz. 1:19 - Merkury ingres Baran (Ogień) - Celebracja z 21/22 marca 2016 roku

6 kwietnia 2016 - godz. 1:09 - Merkury ingres Byk (Ziemia) - Celebracja z 5/6 kwietnia 2016 roku

13 czerwca 2016 - godz. 1:22 - Merkury ingres Bliźnięta (Wiatr) - Celebracja z 12/13 czerwca 2016 roku

30 czerwca 2016 - godz. 1:24 - Merkury ingres Rak (Woda) - Celebracja 29/30 czerwca 2016 roku

14 lipca 2016 - godz. 2:46 - Merkury ingres Lew (Ogień) - Celebracja 13/14 lipca 2016 roku

30 lipca 2016 - godz. 20:18 - Merkury ingres Panna (Ziemia) - Celebracja 30 lipca 2016 roku

7 października 2016 - godz. 9:55 - Merkury ingres Waga (Wiatr) - Celebracja 6/7 paździrnika 2016 roku

24 października 2016 - godz. 22:46 - Merkury ingres Skorpion (Woda) - Celebracja 24 października 2016 roku

12 listopada 2016 - godz. 15:39 - Merkury ingres Strzelec (Ogień) - Celebracja 12 listopada 2016 roku

2 grudnia 2016 - godz. 22:17 - Merkury ingres Koziorożec (Ziemia) - Celebracja 2 grudnia 2016 roku - Hermetyczny Nowy Rok!

Terminy retrogradacji (ruchu wstecznego) Merkurego w 2016 roku:

5-25 stycznia 2016

28 kwietnia - 22 maja 2016

30 sierpnia - 21 września 2016

19 grudnia 2016 - 8 stycznia 2017

.................................................. ROK 2017 (Ziemia)

Żywioł Ziemi dominuje, Budha-Hermes przebywa bowiem najdłużej w znakach ziemnych...

4 stycznia 2017 - godz. 15:16 - Merkury ingres Strzelec (Ogień) - Celebracja 4 stycznia 2017

12 stycznia 2017 - godz. 15:03 - Merkury ingres Koziorożec (Ziemia, powrót) - Celebracja 12 stycznia 2017 roku

7 luty 2017 - godz. 10:35 - Merkury ingres Wodnik (Wiatr) - Celebracja z 6/7 luty 2017

26 luty 2017 - godz. 00:07 - Merkury ingres Ryby - Celebracja z 25/26 luty 2017

13 marzec 2017 - godz. 22:07 - Merkury ingres Baran - Celebracja 13 marzec 2017

31 marzec 2017 - godz. 19:30 - Merkury ingres Byk (Ziemia) - Celebracja 31 marzec 2017

20 kwiecień 2017 - godz. 19:37 - Merkury ingres Baran - Celebracja 20 kwiecień 2017

16 maj 2017 - godz. 06:06 - Merkury ingres Byk (Ziemia) - Celebracja z 15/16 maj 2017

7 czerwiec 2017 - godz. 00:15 - Merkury ingres Bliźnięta - Celebracja z 6/7 czerwiec 2017

21 czerwiec 2017 - godz. 11:57 - Merkury ingres Rak - Celebracja z 20/21 czerwiec 2017

6 lipiec 2017 - godz. 02:19 - Merkury ingres Lew - Celebracja z 5/6 lipiec 2017

26 lipiec 2017 - godz. 01:40 - Merkury ingres Panna (Ziemia) - Celebracja z 25/26 lipiec 2017

31 sierpień 2017 - godz. 17:27 - Merkury ingres Lew - - Celebracja 31 sierpień 2017

10 wrzesień 2017 - godz. 04:51 - Merkury ingres Panna (Ziemia, powrót) - Celebracja z 9/10 wrzesień 2017

30 wrzesień 2017 - godz. 02:42 - Merkury ingres Waga - Celebracja z 29/30 wrzesień 2017

17 październik 2017 - godz. 09:58 - Merkury ingres Skorpion - Celebracja z 16/17 październik 2017

5 listopad 2017 - godz. 20:18 - Merkury ingres Strzelec - Celebracja 5 listopad 2017

Terminy retrogradacji (ruchu wstecznego) Merkurego w 2017 roku

19 grudnia 2016 - 8 stycznia 2017

9 kwietnia - 3 maja 2017

12 sierpnia - 5 września 2017

2-22 grudnia 2017

................................... ROK 2018 (Ogień)

Żywioł Ognia dominuje, Budha-Hermes przebywa bowiem najdłużej w znakach ogniowych...

11 styczeń 2018 - godz. 06:08 - Merkury ingres Koziorożec - Celebracja z 10/11 styczeń 2018 (Hermetyczny Nowy Rok)

31 styczeń 2018 - godz. 14:38 - Merkury ingres Wodnik - Celebracja 31 styczeń 2018

18 luty 2018 - godz. 5:27 - Merkury ingres Ryby - Celebracja z 1/2 luty 2018

6 marzec 2018 - godz. 8:34 - Merkury ingres Baran (Ogień) - Celebracja z 2/3 marzec 2018

13 maj 2018 - godz. 14:40 - Merkury ingres Byk - Celebracja 13 maj 2018

30 maj 2018 - godz. 1:48 - Merkury ingres Bliźnięta - Celebracja z 29/30 maj 2018

12 czerwiec 2018 - godz. 21:59 - Merkury ingres Rak - Celebracja 12 czerwiec 2018

29 czerwiec 2018 - godz. 7:16 - Merkury ingres Lew (Ogień) - Celebracja z 28/29 czerwiec 2018

6 wrzesień 2018 - godz. 4:38 - Merkury ingres Panna - Celebracja 5/6 wrzesień 2018

22 wrzesień 2018 - godz. 5:39 - Merkury ingres Waga - Celebracja z 21/22 wrzesień 2018

10 październik 2018 - godz. 2:40 - Merkury ingres Skorpion - Celebracja z 9/10 październik 2018

31 październik 2018 - godz. 5:38 - Merkury ingres Strzelec (Ogień) - Celebracja z 30/31 październik 2018

1 grudzień 2018 - godz. 12:11 - Merkury ingres Skorpion - Celebracja z 30 listopad na 1 grudzień 2018

13 grudzień 2018 - godz. 00:42 - Merkury ingres Strzelec (Ogień, powrót) - Celebracja z 12/13 grudnia 2018

Terminy retrogradacji (ruchu wstecznego) Merkurego w 2018 roku

22 marca - 15 kwietnia 2018

25 lipca - 18 sierpnia 2018

16 listopada - 6 grudnia 2018

............................. ROK 2019 (Woda)

Żywioł Wody dominuje, Budha-Hermes przebywa bowiem najdłużej w znakach wodnych...

5 styczeń 2019 - godz. 4:39 - Merkury ingres Koziorożec - Celebracja z 4/5 styczeń 2019 (Hermetyczny Nowy Rok)

24 styczeń 2019 - godz. 6:49 - Merkury ingres Wodnik - Celebracja z 23/24 styczeń 2019

10 luty 2019 - godz. 11:50 - Merkury ingres Ryby (Woda) - Celebracja z 9/10 luty 2019

17 kwiecień 2019 - godz. 8:00 - Merkury ingres Baran - Celebracja z 16/17 kwiecień 2019

6 maj 2019 - godz. 20:24 - Merkury ingres Byk - Celebracja 6 maj 2019

21 maj 2019 - godz. 12:51 - Merkury ingres Bliźnięta - Celebracja z 20/21 maj 2019

4 czerwiec 2019 - godz. 22:04 - Merkury ingres Rak (Woda) - Celebracja 4 czerwiec 2019

27 czerwiec 2019 - godz. 2:19 - Merkury ingres Lew - Celebracja z 26/27 czerwiec 2019

19 lipiec 2019 - godz. 9:06 - Merkury ingres Rak (Woda) - Celebracja z 18/19 lipiec 2019

11 sierpień 2019 - godz. 21:45 - Merkury ingres Lew - Celebracja 11 sierpień 2019

29 sierpień 2019 - godz. 9:47 - Merkury ingres Panna - Celebracja z 28/29 sierpień 2019

14 wrzesień 2019 - godz. 9:14 - Merkury ingres Waga - Celebracja z 13/14 wrzesień 2019

3 październik 2019 - godz. 10:14 - Merkury ingres Skorpion (Woda) - Celebracja z 2/3 październik 2019

9 grudzień 2019 - godz. 10:41 - Merkury ingres Strzelec - Celebracja z 8/9 grudzień 2019

29 grudzień 2019 - godz. 5:54 - Merkury ingres Koziorożec - Celebracja z 28/29 grudzień 2019 (Hermetyczny Nowy Rok)

Terminy retrogradacji (ruchu wstecznego) Merkurego w 2019 roku

5-28 marca 2019

7-31 lipca 2019

31 październik - 20 listopad 2019

................................ ROK 2020 (Woda)

Żywioł Ognia dominuje, Budha-Hermes przebywa bowiem najdłużej w znakach ogniowych...

16 styczeń 2020 - godz. 19:30 - Merkury ingres Wodnik - Celebracja 16 styczeń 2020

3 luty 2020 - godz. 12:37 - Merkury ingres Ryby (Woda) - Celebracja 2/3 luty 2020

4 marzec 2020 - godz. 12:07 - Merkury ingres Wodnik - Celebracja z 3/4 marzec 2020

16 marzec 2020 - godz. 8:42 - Merkury ingres Ryby (Woda) - Celebracja z 15/16 marzec 2020

11 kwiecień 2020 - godz. 6:48 - Merkury ingres Baran - Celebracja z 10/11 kwiecień 2020

27 kwiecień 2020 - godz. 21:52 - Merkury ingres Byk - Celebracja 27 kwiecień 2020

11 maj 2020 - godz. 23:57 - Merkury ingres Bliźnięta - Celebracja 11 maj 2020

28 maj 2020 - godz. 20:09 - Merkury ingres Rak (Woda) - Celebracja 28 maj 2020

5 sierpień 2020 - godz. 5:31 - Merkury ingres Lew - Celebracja z 4/5 sierpień 2020

20 sierpień 2020 - godz. 3:29 - Merkury ingres Panna - Celebracja z 19/20 sierpień 2020

5 wrzesień 2020 - godz. 21:46 - Merkury ingres Waga - Celebracja 5 wrzesień 2020

27 wrzesień 2020 - godz. 9:40 - Merkury ingres Skorpion (Woda) - Celebracja z 26/27 wrzesień 2020

28 październik 2020 - godz. 2:33 - Merkury ingres Waga - Celebracja z 27/28 październik 2020

10 listopad 2020 - godz. 22:55 - Merkury ingres Skorpion (Woda) - Celebracja 10 listopad 2020

1 grudzień 2020 - godz. 20:50 - Merkury ingres Strzelec - Celebracja 1 grudzień 2020

21 grudzień 2020 - godz. 00:07 - Merkury ingres Koziorożec - Celebracja z 20/21 grudzień 2020 (Hermetyczny Nowy Rok)

Terminy retrogradacji (ruchu wstecznego) Merkurego w 2020 roku

16 luty - 9 marca 2020

17 czerwca - 12 lipca 2020

13 październik - 3 listopad 2020

............................... ROK 2021 (Wiatr)

Żywioł Wiatru dominuje, Budha-Hermes przebywa bowiem najdłużej w znakach powietrznych...

8 styczeń 2021 - godz. 12:59 - Merkury ingres Wodnik (Wiatr) - Celebracja z 7/8 styczeń 2021

15 marzec 2021 - godz. 23:26 - Merkury ingres Ryby - Celebracja 15 marzec 2021

4 kwiecień 2021 - godz. 5:41 - Merkury ingres Baran - Celebracja z 3/4 kwiecień 2021

19 kwiecień 2021 - godz. 12:29 - Merkury ingres Byk - Celebracja z 18/19 kwiecień 2021

4 maj 2021 - godz. 4:48 - Merkury ingres Bliźnięta (Wiatr) - Celebracja z 3/4 maj 2021

11 lipiec 2021 - godz. 22:35 - Merkury ingres Rak - Celebracja 11 lipiec 2021

28 lipiec 2021 - godz. 3:11 - Merkury ingres Lew - Celebracja z 27/28 lipiec 2021

11 sierpień 2021 - godz. 23:56 - Merkury ingres Panna - Celebracja 11 sierpień 2021

30 sierpień 2021 - godz. 7:09 - Merkury ingres Waga (Wiatr) - Celebracja z 29/30 sierpień 2021

5 listopad 2021 - godz. 23:34 - Merkury ingres Skorpion - Celebracja 5 listopad 2021

24 listopad 2021 - godz. 16:36 - Merkury ingres Strzelec - Celebracja 24 listopad 2021

13 grudzień 2021 - godz. 18:51 - Merkury ingres Koziorożec - Celebracja 13 grudzień 2021 (Hermetyczny Nowy Rok)

Terminy retrogradacji (ruchu wstecznego) Merkurego w 2021 roku

30 styczeń - 20 luty 2021

29 maja - 22 czerwca 2021

26 września - 18 październik 2021

............................. ROK 2022 (Wiatr)

Żywioł Wiatru dominuje, Budha-Hermes przebywa bowiem najdłużej w znakach powietrznych...

2 styczeń 2022 - godz. 8:09 - Merkury ingres Wodnik (Wiatr) - Celebracja z 1/2 styczeń 2022

26 styczeń 2022 - godz. 4:04 - Merkury ingres Koziorożec - Celebracja z 25/26 styczeń 2022

14 luty 2022 - godz. 22:53 - Merkury ingres Wodnik (Wiatr) - Celebracja 14 luty 2022

10 marzec 2022 - godz. 2:32 - Merkury ingres Ryby - Celebracja z 9/10 marzec 2022

27 marzec 2022 - godz. 9:44 - Merkury ingres Baran - Celebracja z 26/27 marzec 2022

11 kwiecień 2022 - godz. 4:09 - Merkury ingres Byk - Celebracja z 10/11 kwiecień 2022

30 kwiecień 2022 - godz. 00:22 - Merkury ingres Bliźnięta (Wiatr) - Celebracja 29/30 kwiecień 2022

23 maj 2022 - godz. 3:14 - Merkury ingres Byk - Celebracja z 22/23 maj 2022

13 czerwiec 2022 - godz. 17:26 - Merkury ingres Bliźnięta (Wiatr) - Celebracja 13 czerwiec 2022

5 lipiec 2022 - godz. 8:24 - Merkury ingres Rak - Celebracja z 4/5 lipiec 2022

19 lipiec 2022 - godz. 14:34 - Merkury ingres Lew - Celebracja 19 lipiec 2022

4 sierpień 2022 - godz. 8:57 - Merkury ingres Panna - Celebracja z 3/4 sierpień 2022

26 sierpień 2022 - godz. 3:02 - Merkury ingres Waga - Celebracja z 25/26 sierpień 2022

23 wrzesień 2022 - godz. 14:04 - Merkury ingres Panna - Celebracja 23 wrzesień 2022

11 październik 2022 - godz. 1:50 - Merkury ingres Waga - Celebracja z 10/11 październik 2022

29 październik 2022 - godz. 21:21 - Merkury ingres Skorpion - Celebracja 29 październik 2022

17 listopad 2022 - godz. 9:41 - Merkury ingres Strzelec - Celebracja z 16/17 listopad 2022

6 grudzień 2022 - godz. 23:07 - Merkury ingres Koziorożec - Celebracja 6 grudzień 2022 (Hermetyczny Nowy Rok)

Terminy retrogradacji (ruchu wstecznego) Merkurego w 2022 roku

14 styczeń - 3 luty 2022

10 maj - 3 czerwiec 2022

9 wrzesień - 2 październik 2022

29 grudzień 2022 - 18 styczeń 2023

....................................................

Zapewne znalezienie na podstawie tych danych kolejnych terminów ingresów w oparciu o metody astronomiczne i astrologiczne nie sprawi osobom mającym pojecie o naukach hermetycznych żadnego kłopotu.

ŹRÓDŁO

Rok Rermetyczny a Ingresy Merkurego w Żywioły i Znaki: [1]

Linki zewnętrzne

Portal o nauce i życiu wielkich mistrzów duchowych jogi i tantry

Sekretne nauki wtajemniczonych mistrzów jogi i tantry z Himalajów

Polski portal z naukami Królewskiej Radża Jogi

Portal z naukami ezoterycznymi i wiedzą tajemną Wschodu

Portal warsztatów, kursów i obozów medytacji, jogi, tantry, uzdrawiania i rozwoju duchowego