Indywidualny Nowy Rok - Świętem Narodzenia

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ludzkie istoty muszą pamiętać, że ich prawdziwym Nowym Rokiem jest dzień ich urodzin, kiedy ostatecznie wcielają się jako dusze w uformowane ludzkie ciało zdolne do życia i oddychania poza organizmem matki. Chwila narodzin, chwila wzięcia przez dziecko pierwszego oddechu corocznie celebrowana jest obchodzeniem prawdziwych Świąt Nowego Roku w indywidualnym ludzkim życiu, a dzień przed urodzinami to cudowna wigilia każdych ludzkich narodzin w kolejnych wcieleniach ludzkiego bytu. Dzień urodzin rozpoczyna subtelne cykle ludzkiej fizycznej, emocjonalnej, umysłowej oraz duchowej aktywności, które liczą sobie odpowiednio 21, 28, 33 i 38 dni z czego emocjonalny cykl 28 dni jest bodaj, z uwagi na rytm uczuć i emocji naistotniejszym, szczególnie dla kobiet. Dzień urodzin to początek wielu planetarnych (kosmicznych) cyklów życia, począwszy od rytmu księżycowego, poprzez rytmy merkuriańskie (88 dni), wenusjańskie, słoneczne (rok), marsjańskie, jowiszowe (12 lat), saturniczne (30 lat), aż po wielkie cykle kosmicznej ewolucji życia. Rytm księżycowy jest najbliższy ludzkim istotom, kieruje emocjami, wodami i najpotężniej wpływa na funkcjonowanie wszystkich ludzi, tak indywidualnie jak i zbiorowo, a Tithi – Faza Księżyca ludzkiego dnia narodzin jest bardzo cenną charakterystyką każdego człowieka. Co roku każdy człowiek niechaj celebruje swój indywidualny Nowy Rok, a w starożytnych tradycjach każdy dzień i każda noc roku miała swoje własne, indywidualne imię, które przyjmował nowonarodzony człowiek.


Kwiatuszek.png


Rytm około 27,5 doby to rytm jaki potrzebny jest Księżycowi, aby przejść przez najbliższy i najdalszy punkt orbity, by w pełni obiegnąć Ziemię po drodze swej orbity i jest przyjmowany w przybliżeniu jako rytm emocjonalnego cyklu, astralnego ruchu i wpływu księżyca, który jest większy, gdy masa Księżyca jest bliżej Ziemi w czasie jego obiegu wokół małej, zielonej planety zamieszkałej przez ludzkość. Ten około 28 dni, w rzeczywistości 27,5 doby, trwający cykl obiegu Księżyca wokół Ziemi jest władcą emocjonalnego życia ludzi, władcą astralnych wpływów i jest to rytm odmienny od subtelnego cyklu faz Księżyca, które powtarzają się co 29,5 dnia, gdyż Księżyc musi dogonić Ziemię na jej orbicie wokół Słońca, aby mieć takie samo kątowe ustawienie względem Słońca, taką samą fazę, a doganianie Ziemi trwa dobre dwie doby! W istocie mamy dwa rytmy księżycowe, z których pierwszy kieruje wyraźnie emocjonalnym życiem ludzi i znany jest jako cykl 28-dniowy, gdzie ten 28-my dzień (doba) jest dniem zmiany cyklu, co daje w rzeczywistości 27,5 doby księżycowego obiegu wokół Słońca, przejście przez apogeum i pengeum (najdalszy i najbliższy) punkt orbity Księżyca. Dogłębne pojęcie tych rzeczy i zjawisk pozwala na gruntowne badanie tajemnic psychiki, funkcjonowanie człowieka, jego życia astralnego, emocji, snu i śnienia, psychicznych napięć oraz zależności ludzkiego indywiduum do wpływów ciał niebieskich.


Kwiatuszek.png


Można podzielić ludzi na cztery typy uwzględniając położenie Słońca i Księżyca, gdyż przez jedno półrocze Słońca przybywa, a przez drugie półrocze Słońca ubywa. Zaś fazowy rytm Księżyca daje 15 dni przybierającego Księżyca i 15 dni odbierającego Księżyca, gdzie ostatnia doba jest dniem, czasem, zmiany fazy. Człowiek z przybywającego półrocza Słońca (zima i wiosna) może mieć Księżyc albo przybierający (od Nowiu do Pełni), albo odbierający (od Pełni do Nowiu) i podobnie w półroczu ubywania Słońca (lato i jesień)! Sangwiniczne (Ogniowe) cechy pojawiają się, gdy zarówno energia Słońca jak i Księżyca przybiera na sile, wzmaga się. Flegmatyczne cechy pojawiają się, gdy zarówno energii Słońca jak i Księżyca ubywa. Choleryczny typ pojawia się, gdy Księżyca przybywa, a Słońca ubywa, zaś Melanchoniczne natury to skutek ubywania Księżyca, a przybierania siły i energii Słońca! Oto tajemnice Nieba i Ziemi dla ludzi.


Kwiatuszek.png


Ludzie urodzeni w różnych porach roku różnią się pomiędzy sobą w cechach i zdolnościach, a szczegółowo każdy żywioł i znak Słońca formuje inny charakter Jaźni (Duszy), zaś każdy znak Księżyca i każda faza Księżyca dają inny charakter wewnętrznego życia emocjonalno-uczuciowego. Cztery fazy Księżyca są kardynalne, najważniejsze, a są to: Nów, Przybierający Półksiężyc, Pełnia oraz Odbierający Półksiężyc. Jednakże patrzymy tak na każde Tithi – dzień, kształt fazy jak i na idywidualny cykl emocjonalny człowieka. Księżycowy Cykl Smoczy to czas osiągania emocjonalno-intelektualnej, psychicznej dojrzałości i odpowiedzialności, a jest to w przybliżeniu okres 19 lat, czas, po którym te same fazy Księżyca pojawiają się na tle tych samych gwiazd na nieboskłonie! Oto jak Księżyc wpływa na wszystkie ludzkie istoty, a przecież jest 27 znaków Księżycowych, na jakie dzieli się całą ekliptykę, co daje aż 81 domów (po trzy domy na znak) księżycowego zodiaku na nieboskłonie. Jest to bogactwo osobowości, charakterów i temperamentu, jakie kształtują na Ziemi kosmiczne uwarunkowania i wpływy. Dobrze mieć świadomość takich szczególnych cech i możliwości, badając kosmiczny korzeń swej tożsamości na nieboskłonie. Dobrze wiedzieć, że astrolodzy, którzy nie znają 27 znaków Księżyca ani 81 domów Księżyca nie wiedzą zbyt wiele o astrologii i nie są profesjonalistami, także jeśli nie badają apogeum i perygeum Księżyca oraz cyklu 28 dni, który kieruje emocjami, bo to rytm obiegu Księżyca wokół Ziemi.


Kwiatuszek.png


Pierwszy oddech dziecka to dopełnienie połączenia ludzkiej duszy z nowouformowanym ciałem, początek życia w ludzkim świecie, chociaż wodno-płodowy cykl dziewięciu miesięcy ciąży daje pewne podświadome piętno formowania inkarnacji ludzkiej istoty. Bądź pełnią wdzięczności za swoje ludzkie narodziny, gdyż dla wielu dusz jest to nagroda za dobre sprawowadnie w znacznie gorszych, piekielnych światach i jedyna szansa na dalszy rozwój świadomości, co nie jest możliwe w światach podludzkich, takich jak świat zwierzęcy świat głodnych duchów czy świat piekielny. Czyniciele wielkiego zła, wyzysku i przemocy pochodzą ze świata piekielnego i muszą wyzbyć się swoich złych skłonności, zaś ludzie opętani lękiem, fobią i strachem pochodzą ze świata zwierzęcego, gdzie pełno tych strasznych, lękowych emocji, muszą się wyleczyć z najdrobniejszych nawet obaw. Ludzie cierpiący biedę, nędzę i głód oraz brak wszystkiego czego pragną pochodzą ze świata głodnych duchów i muszą się nauczyć spełniania pragnień, osiągania celów, dotrzymywania zobowiązań i ślubowań. My, Posłańcy Boga, kiedy nauczamy ludzi, rozpoznajemy ich pochodzenie i kładziemy nacisk na to z czego muszą się oczyścić, a to rozpoznanie pochodzenia duszy decyduje o rodzaju podstawowych nauk, jakie dostają do nas różne grupy ludzi poszukujących oczyszczenia i postępu.


Kwiatuszek.png


Życie płodu można porównać do życia ryby w wodach łona życia Matki Ziemi, pięknej Bogini Gaya, która w swej mocy przechowuje dusze żyjących stworzeń, dba o wszelkie życie i pomaga duszom w ewolucji. To dusze, jaźnie, podlegają ewolucji osiągając coraz wyższe formy bytu, a same gatunki roślin, zwierząt i rasy ludzi ulegają procesowi stwarzania, gdyż materia ma raczej skłonności do rozkładu niźli do rozwoju. Bądź ludzka istoto gotową do przyjęcia Boskiego pouczenia, bądź gotową dla postępowej i oczyszczającej edukacji, zawsze pomocnej w rozwoju samoświadomości. Zrozumienie i pojmowanie to oznaka wewnętrznego rozwoju świadomości (Ćittam) czy jak wolisz serca i duszy, jaźni, dlatego podsumowuj każdy kolejny rok swego istnienia i odnawiaj gruntownie całą swą istotę co siedem lat, albowiem jest to czas wymiany wszystkich komórek fizycznego ciałą, w którym mieszkasz jako DUSZA jako subtelna JAŹŃ (SWAH). W kolejne urodziny przez całe trzy dni wokół chwili narodzin celebruj i świętuj przyjęcie pierwszego, bardzo głębokiego oddechu jak w chwili narodzin. Możesz oddać się gruntownemu odnowieniu przez intensywne sesje głębokiego oddychania, które odnawiają i regenerują tak ciało jak i umysł. Oto prawdziwy Nowy Rok w indywidualnym ludzkim życiu.

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów