Granica Światła i Ciemności

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ktokolwiek rozpoczął lekturę Świętych Pism pozostawionych ludzkości przez dawnych Mędrców i Proroków, ten wie dobrze, że Światło powstało na początku, że Bóg, Stwórca-Kreacja stworzył Światło i że Światło jest Dobrem oddzielonym od Ciemności, Mroku i Zła! Dużo uczył o tym dawny Prorok i Mędrzec Zarathusztra, dużo uczył o tym Prorok i Mędrzec Gautama Buddha. Niech się stanie Światło i stało się Światło i oddzielił Bóg Światło od Ciemności – to słowa pradawnych nauk skierowanych do ludzkości, które są ciągle aktualne. Niebiosa i Anioły przynależą do sfery Światła, a Piekła i demony przynależą do sfery Ciemności, Mroku. Przekazano ludziom wiedzę o Trzech Wielkich Kręgach Niebios, o Krainach Światłości zwanych Niebem Ziemi, Niebem Miłości i Najwyższym Niebem, a metody i szkoły rozwoju wewnętrznego człowieka, ezoteryka pełna jest wiedzy o możliwości wstąpienia człowieka do Krainy Światła. Tak w Azji, jak i w Europie czy Ameryce doskonale znana jest Ścieżka Światła wiodąca do legendarnej Krainy Światła, do Niebios.


Kwiatuszek.png


Człowiek będący znawcą Wedy, Koranu, Biblii czy innych Ksiąg Mądrości jasno widzi naukę o Świetle, o Niebiosach, będących krainami Świetlistych Istot najczęściej zwanych Dewami lub Aniołami, Malakami! Istnieją też krainy Ciemności, Mroku, Chaosu i Zła i te zwane są Piekłami, a zamieszkiwane przez rozliczne demony, szatany, asury czy dżinny! Światło i Ciemność rozdzielone są od siebie, a jedno nie ma z drugim nic wspólnego, gdyż Ciemność ustępuje tam, gdzie pojawia się Światłość, niczym noc ustępująca, gdy pojawia się nowy dzień. Chodźcie w Światłości Dnia, miłujcie Światło, a wystrzegajcie się Ciemności, pełnijcie czyny Światła, a unikajcie uczynków Ciemności – oto rady i zalecenia starożytnych Mędrców, Mistrzów i Proroków obdarzonych wiedzą. Prorok Zarathusztra wielce nauczał o oddzieleniu Światła od Ciemności i wyborze pomiędzy Dobrem a Złem. Światło zawsze jest wyżej, a Ciemność zawsze jest niżej, a ich granica to teren wątpliwy, którego należy unikać jak uczy Archanioł Gabriel Proroka Prawdy, Muhammada, co przekazuje Koran, ostatnia z wielkich, objawionych Ksiąg Mądrości Ducha!


Kwiatuszek.png


Ciemność toczy bój, walkę przeciwko Światłu, Zło atakuje Dobro, lecz ostatecznie to Światło, Dobro zwycięża i pokonuje Ciemność, Mrok. Ziemię zawsze sytuowano jako świat pośredni, gdzieś na granicy pomiędzy Światłem-Niebem, a Ciemnością-Piekłem. Można być z Ziemi strąconym w czeluść Mroku, a można zostać wziętym, wyniesionym do Krainy Światła, Dobra i Wolności Ducha. Prorok Zarathusztra wielce jest zasłużonym w pokazywaniu ludziom Ścieżki ku Światłu Bożemu, ku Niebiosom. Prorok Zarathusztra nauczał ludzkość, aby modliła się i kontemplowała przy rozpalonym jasno Ogniu, a podstawą ołtarza w świątyniach zarathusztriańskich jest Płomień Ognia. Symbolicznie, Ogień, Płomień pomaga człowiekowi umacniać się w woli dążenia ku Światłu, a przecież dążenie, droga ku Światłu pokazywana jest nawet wśród najpierwotniejszych Szamanów wszystkich plemion żyjących na Ziemi. Rozpalajcie o ludzie Ogień dający jasne Światło na waszych zgromadzeniach, w zborach, kościołach czy meczetach, bo bez Ognia nie ma ani Świątyń, ani też Nabożeństwa. Wszelka ofiara spełnia się przez Ogień, a i Bóg lub Anioły (Dewas) Boga w wizjach zawsze pojawiały się pośród Ognia i w Płomieniach Ognia, w Obłoku Jasności!


Kwiatuszek.png


Oglądanie wschodów i zachodów Słońca to wzmacnianie elementu Światła w człowieku, a wizja promieni wschodzącego czy zachodzącego Słońca przedmiotem zachwytu jest wśród mistyków, poetów, szamanów, uzdrowicieli i mędrców wszystkich epok. Podobnie i urokliwy czar pradawnych, sobotnich zgromadzeń przy Ogniskach, wśród pieśni, opowieści i uzdrowień oraz rytuałów pomyślności! Dbajcie o ludzie o wasz kontakt z naturalnym, żywym Światłem, wszak ludzie często siedzący przy Ognisku lub oglądający wschody i zachody Słońca, nigdy nie chorują na depresje i inne przypadłości Mroku, demonicznej Ciemności! Prorok Zarathusztra uczył was ludzie, abyście ważne decyzje podejmowali w Świetle Dnia, a unikali Nocy, jako zasady dla waszej podróży ku Przedwiecznemu Światłu, jakie zostało stworzone na początku przez Boga, Stwórcę-Kreację, a wraz z nim 330 Świetlistych pierwszych Niebian, Pierworodnych Boga!


Kwiatuszek.png


Strzeżcie się ludzkie istoty wpływu Ciemności i Mroku, strzeżcie się wpływu istot Złych i Niegodziwych, mrocznych i egoistycznych, bo Chaos to pożywka dla Ciemności, a Ład i Porządek to podłoże i fundament dla Światła i Blasku. Chodźcie w Jasności Dnia, bo Duch jest Światłem. Pokarm roślinny, chlorofilowy to pokarm Światła i każdy, kto jest w Świetle ma upodobanie i rozkosz w pokarmie Światła. Pokarm mięsny, z ciał zabitych zwierząt to pokarm Ciemności i Mroku śmierci, pokarm zagłady, a tylko źli i niegodziwi mają w nim upodobanie. Tako uczył Prorok Zarathusztra, którego miliony dziś opiewają i naśladują, a prawdziwi naśladowcy i czciciele Proroka Zarathusztra palą Święty Ogień na swych ołtarzach, uczestniczą w sobotnich spotkaniach i wystrzegają się pokarmu Ciemności, czyli zwierzęcego jadła z trupów zwierząt! Szukajcie pokarmu Światła i wybierajcie pokarm Światła, a przecież poprzez roślinne specjalne odżywianie wielu ludzi może przeistoczyć się i przejść na Odżywianie Światłem, bo Boskie Światło Ducha to realna, rzeczywista Substancja Świetlista i może zasilać człowieka, aby żył, a nie będzie ani głodny, ani spragniony. Mrok jednak i jego demony, asury chcą uzależnić człowieka od jedzenia trupów, przemysłem mięsnym niszcząc całą Ziemię i Przyrodę. Nie dawajcie się o ludzie nabierać na podstępy Mroku i Fałszu. Trzymajcie się Prostej Ścieżki Światła, trzymajcie się najprostszych rad i wskazań Światła, albowiem Niebiosa Aniołów pełne są Jasności.


Kwiatuszek.png


Bóg stwarzając wszystko, co żyje Błogosławił ptaki, ryby i zwierzęta polne, aby żyły i rozmnażały się swobodnie, podobnie Błogosławił też człowieka, pierwszych ludzi w Ogrodzie Eden na Wschodzie. Nie odbierajcie życia żadnemu z żyjących stworzeń, nie odbierajcie życia temu, co samodzielnie się porusza i oddycha oddechem życia, albowiem jest to zabójstwem i zbrodnią przeciwko Błogosławionemu Życiu. Człowiek za pokarm otrzymał owoce drzew i ziarno zbóż, mleko i miód, a także wodę źródlaną i niech się tego trzyma jako uczynku Światłości. Kto wierzy w Światło, trzyma się Dobra i Prawdy, a to przecież człowiek-wegetarianin został przez Boga, Stwórcę-Kreację nazwany Dobrym, a mięsożerca został nazwany grzesznym i złym od dzieciństwa swego! Nie mieszajcież o ludzi Światła z Ciemnością, bo nie ma nic wspólnego Anioł Boży z Demonem Piekieł. Słuchajcie o ludzie Proroka Zarathusztra, gdy przypomina się wam Jego Naukę, która pochodzi z Krainy Światłości, z Niebios, w których żyją wszyscy Wielcy Prorocy i Mędrcy, jacy ukazywali wam Światło, Dobro i Prawdę.


Kwiatuszek.png


Wiedz człowieku, że kto uczy inaczej niźli pradawni Prorocy i Mistrzowie Mądrości, ten należy do Złego i głosi samą Ciemność, a nie będzie z jego nauk nic dobrego ani światłego, bo Światło oddzielono od Ciemności na początku, a dawca tej nauki ujrzał Świt Wielkiego Dnia już w dzieciństwie swoim i jest Znawcą Drogi Światła! Granica pomiędzy Światłem i Ciemnością jest tak ostra i wyraźna, jak pomiędzy dietą roślinną, a stołem mięsożercy, który jest stołem Demonów! Jedzcie ze stołu Aniołów Praświatła i bądźcie Dobrzy!

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów