Geomancja

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Geomancja - praktyka wykorzystania, naukowo weryfikowanych, pozytywnych energii" Przyrody, Ziemi i Kosmosu dla pozyskania lepszego zdrowia, szczęścia i harmonii z własnym otoczeniem. Według praktyków geomancji polega ona na właściwej obserwacji zarówno kształtu terenu jak i obiektów na nim się znajdujących, również symboli i miejsc kultu. Osoby zajmujące się tą dziedziną nazywane są geomantami. Częścią geomancji tradycyjnej była sztuka znajdowania wody, wskazanie studni z pomocą różdżki lub wahadła.

Inne określenia dla geomancji to: interpretacja znaków nakreślonych na ziemi lub rozsypanych garści piasku, soli lub innej podobnej substancji, oraz z topografii terenu i ukształtowania przyrody. W Chinach elementy geomancji zawarte są w filozofii i zasadach planowania otoczenia Feng Shui, w Indiach w analogicznym systemie o nazwie Vastu Vidya.

Geomancja zajmuje się także wyszukiwaniem terenów pod zabudowę, odpowiednim urządzaniem pomieszczeń, posługując się przy tym ludową, praktycznie sprawdzoną przez wieki i tysiąclecia wiedzą o oddziaływaniu na otoczenie różnego rodzaju kształtów, form, symboli oraz elementów natury czyli żywiołów.

Najbardziej rozwiniętą dziedziną wiedzy stała się geomancja w dawnych Indiach, Tybecie i Chinach, gdzie nazwaną ją odpowiednio Vastu lub Feng Shui. Niezwykle pomocna w zrozumieniu dawnych zasad geomancji jest radiestezja. W miejscach szczególnej koncentracji pozytywnej energii, zwanych w geomancji miejscami mocy, występują specyficzne zjawiska, dające się wykryć metodami radiestezyjnymi.


Wielkie porady geomantów

Geomanci wszystkich kultur generalnie odradzają mieszkania w pobliżu cmentarzy, miejsc kremacji zwłok, kostnic, szpitali, aresztów i więzień, w miejscach gdzie dokonywano publicznych egzekucji, w pobliżu rzeźni i innych ubojni, miejsc wielkich bitew, w domach gdzie były samobójstwa czy morderstwa, szpitali psychiatrycznych, obozów kocentracyjnych etc. Teren pobliski to obszar z którego dane miejsce jest widoczne, a to o się na nim dzieje jest słyszalne, zatem stosunkowo dosyć duża odległość będąca granicą dla wzroku i słuchu. Radzi się także w wypadku trudności z przeprowadzką oddzieli np. widok na cmentarz czy rzeźnię maskującym pasem drzew i zieleni, tak, żeby nic z tego miejsca nie docierało do mieszkańców domu czy osiedla w pobliżu.

Geomancja starożytnych tradycji i kultur zaleca także, aby nie mieszkać razem w domu z alkoholikami czy narkomanami. Szczególnie małe dzieci nie powinny mieszkać w domostwach, gdzie żyją alkoholicy czy narkomani (w tym palacze tytoniu). Małe dzieci, szczególnie zaraz po urodzeniu, nie powinny także przebywać w towarzystwie osób agresywnych, ciężko chorych czy umierających, a jeśli już, to na bardzo krótki okres czasu.

Wielu geomantów stosuje także astrologiczne reguły i wskazówki indywidualne, np. co do wyboru kraju w którym ktoś chce zamieszkać. Jedną z pierwszych reguł zamieszkania jest dosyć oczywista dobra znajomość języka mieszkańców okolicy w której zamierzamy się osiedlić. Inną regułą jest zamieszkiwanie na terenach, gdzie jest wody pitnej pod dostatkiem.


Geomancja a wróżenie

Nazwa geomancja, sugerująca wróżenie z ziemi, wzięła się stąd, że jedną z jej podstawowych metod badawczych jest obserwacja kształtów ziemi oraz innych elementów środowiska i osądzanie na tej podstawie o jego właściwościach bioenergetycznych. Dziś wiemy, że analiza składników środowiska nie jest żadnym wróżeniem, lecz rzeczową metodą poznawczą. Równie dobrze można tę dziedzinę wiedzy określać jako "ekologię stymulujących składników otoczenia", czy "radiestezję pozytywnych wibracji".

Człowiek dawnych epok, choć pozbawiony urządzeń technicznych, potrafił w odpowiedni sposób posługiwać się subtelnymi energiami natury. Otaczał kultem miejsca szczególnej koncentracji tego rodzaju stymulujących sił, a wznoszone budowle dopasowywał do ich przebiegu. Potrafił też poprzez stosowanie odpowiednich kształtów i symboli polepszać panujący układ promieniowań czy nastroju. Ową wiedzę zawdzięczał niezwykłej intuicji i wnikliwej obserwacji świata przyrody.

Geomancja do dziś pozostała ściśle związana, czy wręcz spokrewniona z astrologią, radiestezją, geologią, stereometrią, architekturą i planowaniem przestrzennym. To wiedza przede wszystkim tradycyjna, ale naukowa, dająca nieskończone możliwości poznawcze.