Ekologiczne Oznaki Rozwoju Duchowego

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Odnawianie i reformowanie to zjawiska nieustannie występujące w ludzkich społeczeństwach. Podobnie i ścieranie czy walka sił ciemnoty z siłami postępu. Tarcie dwoistości, powstawanie sił oporu i sprzeciwu są bardzo charakterystyczne dla cywilizacji żyjącej na krawędzi, pomiędzy światami dobra i światami zła, a przecież ludzka istota poprzez swój wysiłek może czasem wznieść się i pomiędzy Bogów Nieba, w wyższe, duchowe wymiary bytu! Przeciętnego człowieka dotyka jednak bardziej codzienne zmaganie z przeciwnościami i oporami sił wstecznych, konserwatywnych sił, które sprzeciwiają się wszelkiemu postępowi i zmianie ku dobremu. Istnieją w dziesiątkach tysięcy bardzo postępowe wynalazki i patenty, które mogłyby ludzkości bardzo ułatwić życie, jednak ciemne siły wstecznictwa i wyzysku starają się nie dopuścić tego co korzystne i dobre dla całego społeczeństwa i dla całej ludzkości. Przykładów takich jak możliwość spalania spirytusu w silnikach pojazdów zamiast potwornie trujących odmian benzyny jest całe mnóstwo, a my jako Przewodnicy Duchowi Ludzkości zachęcamy wszystkich ludzi dobra, prawdy i postępu do czynnych działań w dziedzinie upowszechniania i wdrażania pożytecznych wynalazków, a i do walki o wyeliminowanie tego, co szkodzi ludzkości i całemu biologicznemu środowisku! Ktokolwiek słyszy nasz cichy głos, zew w sercu, niechaj wyrusza na wielką Bitwę Światła przeciwko ciemności, która rozgrywa się w życiu codziennym ludzi, bitwę o to, aby zdrowo jeść, pić czystą wodę bez chloru czy fluoru, oddychać czystym powietrzem bez ropopochodnych spalin, żyć w pokoju i nie wywoływać wojen, a nie jest to mało!


Kwiatuszek.png


Oznaką uduchowienia, oznaką początków duchowego, wewnętrznego rozwoju, przebudzenia serca jest zwiększona wrażliwość, czułość na to, co dzieje się ze środowiskiem, z przyrodą, wrażliwość i oddźwięk na żywioły przyrody. Dzięki ludziom, którzy robią pierwszy krok ku wewnętrznemu rozwojowi i zaczynają swym sercem czuć ziemię, wodę, wiatr, ogień i ducha, czuć harmonię i dysharmonię w przyrodzie, czuć szkodliwość wielu zanieczyszczeń, siły Światła w swej walce o dobro i postęp zyskują bardzo wielu sprzymierzeńców na różnych frontach tej wielkiej, przez widzących nazywanej ostateczną Batalią o uratowanie zielonej planety Gaja przed zagładą i wyniszczeniem. Ludzie poruszeni tchnieniem żywiołu ziemi będą walczyć o zdrowe i nieskażone, naturalne jedzenie i będą występować przeciw trującym środkom ochrony roślin czy też przeciwko skażeniu gleby i za zachowaniem rozmaitych pięknych miejsc na ziemi w formie parków czy rezerwatów. Pojawia się spontaniczny kult Matki Ziemi, potrzeba jedności z planetą, potrzeba szacunku i wdzięczności dla Ziemi za jej plony i trud przyrody w dziele karmienia i odziewania człowieka. Ludzie poruszeni tchnieniem żywiołu wody będą propagować picie czystych, źródlanych wód, będą walczyć z przemysłowymi ściekami zatruwającymi rzeki i jeziora, występować przeciwko tamom czy wyrzucaniu toksycznych substancji prosto do morza i oceanu, będą lubić wypoczywać słuchając deszczu albo szumu morskich fal, które przynoszą inspirację! Będą też czynnie walczyć w obronie wielu ginących morskich gatunków zwierząt, zachęcać do zimowych kąpieli w morzu albo do naturalnych natrysków pod wodospadem lub w przypływie ekstazy tańczyć podczas ulewnego deszczu. Wszystko to są bardzo ciekawe postawy ludzi otwierających się dla wewnętrznego rozwoju i my na nich zwracamy uwagę, błogosławimy, wspieramy i inspirujemy, aby jak najwięcej zrobili dla dobra przyrody i planety zgodnie z odczuciem, wrażliwością i siłą swego pięknego serca.


Kwiatuszek.png


O ile ludzie wrażliwi w żywiole ziemi lubią minerały, drogocenne kamienie czy kryształy, o tyle ludzie inspirowani przez wodę czerpią siłę życia z naturalnych zbiorników wody, z deszczu, strumienia czy morskiej fali i wolą doświadczać uzdrawiającego słuchania dźwięku muszli morskiej lub górskiego strumienia. Istnieją też ludzie wrażliwi na żywioł ognisty i ci myślą o ogniu, ogrzewaniu i opalaniu, a także o słońcu i tam szukają źródła ciepła, energii i inspiracji dbając, aby wszelkie spalanie nie było ani toksyczne dla otoczenia, ludzi, ani też uciążliwe dla przyrody. Dwanaście rodzajów drewna uznano w starożytności już za odpowiednie dla rozpalania ognia ofiarnego, przy którym odbywały się religijne i kulturalne spotkania lokalnych społeczności. A ci, których ogień inspiruje, dbają ostro o jego czystość, aby nie spalać toksycznych substancji i śmieci i aby nie zrujnować przyrody zabierając z Ziemi niektóre surowce jako paliwo w krańcowej i szkodliwej eksploatacji w bezmyślny sposób. Inspiracja wiatru powiązana i z górnolotną, wzniosłą myślą i ze zdrowym, czystym powietrzem do oddychania, aranżacja parków i ogrodów oraz ochrona miejsc ze względu na klimat, powietrze to dobrze znane zjawisko nie mniej pożyteczne od starej sztuki leczenia wodą, balneoterapią, jaką stosują z powodzeniem uzdrowiska. Szukanie możliwości czerpania energii z wiatru czy ekstremalne doświadczenia w powietrzu to też inspiracje z żywiołu wiatru, podobnie jak i potrzeba protestu przeciwko trującym powietrze pojazdom, samolotom, rakietom czy bombom. Zwalczanie freonu czy palenia papierosów może być jednako powietrzną inspiracją na równi z zakładaniem filtrów na toksyczne kominy i rury wydechowe pojazdów mechanicznych, a propagowanie elektrowni wiatrowych całkiem dobrą pracą w sferze powietrznej.


Kwiatuszek.png


Piątym żywiołem jest duch, światło, dźwięk, eter czy przestrzeń i będą to zarówno ci, którzy wyrażają sprzeciw przeciw zaśmiecaniu kosmosu, jak i zwolennicy ciszy w mieście, pracy oraz w eterze, czyli ciszy radiowej, chociaż w nocy! Z drugiej strony propagatorzy komunikacji za pomocą światła, w podczerwieni czy z pomocą światłowodów także są inspirowani eterycznym duchem piątego żywiołu. Mamy wiele odcinków wrażliwości i działań dla dobra przyrody i całości planety, a przecież oprócz tego, co inspiruje jeden z duchów żywiołów są też kwestie z pogranicza, generowane przez dwa lub trzy z nich razem, bo duchy inspirują chętnie i każdego, kto tylko wsłuchuje się czułym sercem w cichy szept pozwalający uzmysłowić sobie potrzeby środowiska, przyrody i ludzkości. Nam jednak chodzi o zebranie wielu kawałków i uświadomienie sobie, że różne działania dla przyrody stanowią cząstki dużo większej całości i że za tymi wycinkami jak oprotestowywanie szkodliwych firm, technologii czy przedsięwzięć stoi sama siła przyrody, sama Matka Natura czy Matka Ziemia, która inspiruje ludzi dojrzałych do współpracy z Całością, jaką jest planeta Gaja. Zachęcamy ludzi, aby poszerzyli horyzonty swojego czucia i myślenia, a kochając i broniąc pieski, nie zapominali też ani o świnkach przestając je zjadać, ani też o wodzie przestając ją zatruwać toksycznym mydłem czy bardzo szkodliwie trującym proszkiem. Ratując zaś ginące wieloryby, ponoć pierwszy gatunek, jaki Bóg stworzył w oceanach, dobrze pamiętać, aby protestujący statek nie zatruwał szkodliwie spalinami swymi powietrza ani jego odchody nie zabijały ryb oprócz wieloryba!


Kwiatuszek.png


Piąty żywioł, eter, duch, światło-dźwięk jak jest różnie nazywany, oprócz swoistego uwrażliwienia daje też ogarnięcie wielu zagadnień z szerszej perspektywy, globalnej, planetarnej i pomaga zauważyć dwulicowość osoby, która chodzi do rezerwatu przyrody, walczy o kolejny park krajobrazowy z papierosem w ustach, niszcząc powietrze i ozonosferę, albo zapominając, że produkcja opon tak czy owak zatruwa środowisko i powietrze, i glebę.


Kwiatuszek.png


Odnawianie i reformowanie jest bardzo ważne, a ludzie wrażliwi, ludzie otwartych serc zawsze łatwo znajdują nowe i dobre, postępowe, czystsze i lepsze możliwości. I to jest kierunek rozwoju wrażliwości, jaki każdy powinien utrzymywać. A ci, którzy zwalczają tuczenie gęsi na wątroby, powinni pomagać i tym, którzy bronią wilka, i tym, którzy wspierają schroniska dla ptaków, aby mieć szerszy wgląd. Jeśli widzimy, że wąskie specjalizacje odczłowieczyły medycynę i medyków, ba nawet naturoterapeutów, którzy zamiast wielu dobrych metod zaczynają propagować swoją jedynie słuszną wąską terapię, to i łatwo zrozumiemy jak bardzo potrzeba poszerzenia horyzontów, czerpania inspiracji nie tylko z jednego żywiołu i właśnie jak bardzo potrzeba globalnego spojrzenia na cały ziemski glob.


Kwiatuszek.png


My zachęcamy do pogłębiania tych wszystkich zagadnień i do angażowania się w każdy Bój, w każdą Batalię o postęp, polepszenie i poprawę, bo faktycznie duchowo rozwinięci są ci, którzy działają i zwyciężają, ci, którzy odnoszą wiele zwycięstw w każdej dobrej sprawie, a porażkami się niewiele przejmują. Odwagi duszo ludzka, bądź dzielna, czuj, obserwuj i walcz, działaj, pracuj dla dobra Światła i Postępu, przeciwko Złu i Wstecznictwu. Filozofia przyrody, natury, ekofilozofia, harmonia z żywiołem przyrody na Ziemi, zharmonizowanie z żywiołami to pierwszy krok w kierunku Misterium Życia i poznania Tajemnicy Stworzenia. Pierwszy krok czyni Pielgrzymem Przedwiecznej Duchowej Drogi!

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów