Dzieci INDYGO - Ideał Duchowego Oddania

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

(1) Dzieci INDYGO to coraz popularniejszy temat, który pojawia się co pewien czas, zawsze, kiedy rodzi się więcej osób z aurą wyraźnie ciemnoniebieską z domieszką fioletu z barwą aury określaną jako Indygo. Charakter i funkcjonowanie osób z kolorem Indygo jako dominującym w aurze łatwo zrozumieć studiując chromoterapię, oddziaływanie z pomocą barw kolorów oraz ezoteryczną wiedzę dotyczącą aury i promieni ewolucji! Znamienną cechą jest zdolność łagodzenia i eliminowania bólu i cierpienia, co jest oznaką dobroczynnego wpływu aury Indygo na otoczenie, często właśnie od dzieciństwa. Ludzkość jako całość stanowi jedną rasę, jedną kastę i tak naprawdę jedną religię, tyle, że świadomość jednostek podzielona jest na sześć głównych, materialnych stopni rozwoju i siódmy stopień pozamaterialny. Nieliczni tylko jednak poza ciałem fizycznym tak samo dobrze funkcjonują jak w swym materialnym, cielesnym ubranku służącym życiu na Ziemi. Osoby Indygo należą do szóstego kręgu czy stopnia rozwoju ludzkiej świadomości zwanym też stopniem bezinteresownej służby i duchowego oddania, stopniem mądrości i mocy duchowej. Cechą koloru Indygo jest bezinteresowne pomaganie innym w ich duchowym uzdrowieniu, w eliminacji bólu i cierpienia Stworzeń, w poprawie warunków życia najuboższych, w wyzwoleniu uciskanych. Duchowe oddanie, poddanie woli Boga, służba Niebu i Drodze to częste samookreślenie osób przebudzonych w aurze promienia Indygo. Podobnie jak heroiczne uzdrawianie chorych i cierpiących nie bacząc na zysk czy stratę ani osobiste względy. Skłonność do poświęcenia się w służbie wyższego Dobra, Woli Boga czy Guru to cecha charakterystyczna tych dusz, które są prekursorami dla zaistnienia Epoki Wodnika – małego Złotego Wieku dobrobytu, syntezy nauki i mistyki oraz duchowego wzrostu ludzkości!

Kwiatuszek.png

(2) Promień Indygo wszystkim dzieciom Światła kojarzy się z duchowym uzdrawianiem, neutralizowaniem bólu i cierpienia, łagodzeniem skutków katastrof i kataklizmów. Nic to dziwnego, że zawsze w czasach burzliwych przemian i wyładowań złej karmy ludzkości i planety, kiedy pojawia się więcej cierpienia, pojawia się spontanicznie więcej niebiańskich wolontariuszy Indygo, którzy czując Wolę Bożą ratują przyrodę, uzdrawiają ludzkość, promują zdrowe, odżywianie wegetariańskie, przypominają o potrzebie medytowania w czasie Nowiu i Pełni Księżyca, albo pracują ochotniczo nad usuwaniem skutków katastrof. Manifestacja świadomości promienia ewolucyjnego o barwie Indygo, przypominając kolor nieba po zmierzchu słusznie wiązana jest z przebudzeniem ośrodków głowy, szczególnie ćakramu Ajñā (czytaj Adźňā), czyli tak zwanego Trzeciego Oka. Dzieci Indygo spontanicznie przyciągane są wszędzie tam, gdzie dużo praktykuje się wibracyjną sylabę OM (AUM), boski dźwięk początku Wszechświata, symbol i oznakę prawdziwej Boskiej Natury. Słuchanie i powtarzanie dźwięku OM, mantry Trzeciego Oka, zawsze sprawia dzieciom Indygo wielką rozkosz i dodaje inspiracji oraz natchnienia. Działanie i czyny i mowa oraz myślenie w harmonii i zgodnie z Boską Myślą, z Wolą Boga jest najistotniejszą oznaką rozpoznawania Dzieci Indygo. Osoby Indygo wielce rozważają zagadnienia Wyższego Dobra, Woli Bożej, zasad i praw życia zgodnych z Zamiarem Najwyższej Istoty.

Kwiatuszek.png

(3) Noszenie w odzieży koloru Indygo, w intensywnie niebieskich, niebiesko-fioletowych barwach może być częścią obrazu duszy Indygo w ziemskiej inkarnacji, jednak taki zwyczaj nie wystarczy do pełnego rozpoznania natury osoby. Potrzebne jest jak najszersze spektrum cech osobowości przejawiającej cechy Indygo przez długi okres czasu, a chociaż przez połowę życia, aby uznać kogoś za manifestację promienia Indygo. Chwilowe nasycenie aury niebieskawo-fioletowym kolorem świadczyć może o chwilowej żarliwości w modlitwie z uczuciem oddania i poświęcenia dla Guru i Boga, ale dla Promienia Indygo taka żarliwość w oddaniu będzie widoczna w całym obrazie życia! Prawy płatek ośrodka Ajñā Trzeciego Oka, płatek wibracji sylaby Ham będzie aktywniejszy, jak i cała prawa półkula mózgu, aktywność witalna typu słoneczno – promiennego, ale to trzeba rozwinąć nieco okultny i sekretny zmysł Viveka – charyzmatyczny dar rozeznawania takich niuansów i subtelności, aby poznać działanie płatków Lotosu! Ludzie Indygo, a już szczególnie dzieci Indygo, czyli osoby w trakcie wieloletniego procesu budzenia się w tym stopniu ewolucji świadomości Duszy bardzo wierzą w Opatrzność czy Wolę Bożą, ale nie zawsze dobrze od początku rozumieją działanie Woli Nieba w tym pomieszanym ludzkim świecie! To prawda, że nawet w najniższej z dziewięciu wielkich sfer Niebios, wszystko zawsze się dzieje całkowicie zgodnie z Prawem i Wolą Boga, jednak nie jest to regułą w światach niższych, poza niebiańskich, takich jak Ziemia, a już tym bardziej w piekielnych Narakakotis! W Niebiosach niepodzielnie pracuje Boska Siła z całą mocą, zaś w światach pośrednich takich jak Ziemia, wszystkie istoty muszą się głęboko i poważnie nauczyć jak żyć zgodnie z Wolą Boga. Z całą odwagą trzeba też pokonać rozmaite siły pokusy i zepsucia, które nawet zaawansowanych odwodzą od codziennej medytacji, spełniania obowiązków wobec dzieci czy od bezinteresownej służby dla wspólnego Dobra! Pięć zasad Yama takich jak Niekrzywdzenie, Prawda, Niekradzenie, Boskie Przewodnictwo i Nieprzywiązywanie się jest Wolą Boga, jednak ludzie muszą się ich zwykle dobrze nauczyć, nawet początkujące w swej inkarnacji Dzieci Indygo!

Kwiatuszek.png

(4) Odwaga i bohaterstwo w słusznej sprawie jest cechą ludzi reprezentujących Wolę Boga, Wolę Pokoju i Prawdy, jednak już pierwsze praktyczne wyzwania pokazują słabe charaktery, które nijak się mają do ewolucyjnego zaawansowania poziomu świadomości ludzi Promienia Indygo, którzy wolą zawsze walkę o Prawdę. Odwaga, Dzielność, Mężność, Bohaterstwo – oto prawdziwa duchowa praktyka, prawdziwa Sādhana ludzi rzeczywiście uduchowionych, z mocą niebiesko-fioletowego promienia Indygo! Adepci rozwijają i umacniają wolę słusznej bitwy o zwycięstwo Światła nad ciemnością, o zwycięstwo Prawdy nad fałszem o uwolnienie niewinnie uwięzionych, o eliminację trucicieli niszczących przyrodę, w obronie życia przeciw więzom śmierci. Życie ludzi Indygo bywa odważną batalią o postęp i prawa uciskanych do większej wolności. Credo promienia Dzieci Indygo to Wolność i Wyzwolenie, zerwanie kajdan każdej niewoli, nakarmienie głodnych, przyodzianie nagich, uwolnienie więźniów z niewoli zepsutego systemu politycznego. Wiara dowiedziona i poparta bohaterskimi uczynkami, odważną obroną uciśnionych to wszystko jest oznaką życia w zgodzie z Wolą Boga, która to Wola nijak nie była i nie będzie nigdy w zgodzie z iluzją, fałszem, uciskiem, nierządem, złodziejstwem, korupcją czy moralną obłudą albo fałszywym dogmatem. Otrzymanie mocy promienia Indygo to wielka łaska na Drodze duchowego rozwoju ludzkich istot. Świat ziemskich istot jest polem do umocnienia boskich cnót takich jak oddanie i poświęcenie Woli Bożej, chociaż dusze złe i niegodziwe dla wygody i wyzysku tłumią w sobie boskie cechy i popadają w końcu w demoniczne zniewolenia!

Kwiatuszek.png

(5) W dzisiejszym świecie, w tej epoce Kāli-Jugi brakuje prawdziwych Guru którzy dają wszechstronną WIEDZĘ DUCHOWĄ prowadząc jednocześnie ścieżką Praktyki i Służby Oddania. Avidyā, Niewiedza, Ignorancja to korzeń wszelkiego błędu, pomylenia i nawiedzenia, także w dziedzinie ewolucji ludzkich istot na wyższe poziomy świadomości. Autentyczny Guru jest w stanie udzielić wszelkiej WIEDZY potrzebnej ludziom dla ich dalszego wzrostu duchowego rozwoju i ewolucji. W istocie, aby zrozumieć te wszystkie nauki o ewolucji i rozwoju świadomości, trzeba stale i głęboko medytować o Bogu i Niebiosach, żyć w harmonii z manifestacją Boskości jaką jest Guru, żywy Nauczyciel – Dawca Nauki, Praktyki i Służby! Słusznie rozmaici lokalni rebirtherzy, regreserzy czy domorośli uzdrowiciele – psychotronicy nie powinni nawet próbować uchodzić za Guru, bo brak im elementarnej wiedzy o prowadzeniu dusz ludzkich poprzez ich wcielenia, choć może są dobrymi terapeutami od paru masowych chorób i problemów. Tylko inkarnacja Guru jest w stanie nauczać Rozwoju Duchowego, bo któż lepiej i głębiej zna autentyczną Wolę Bożą z Niebios?

Kwiatuszek.png

(6) Mistrzowie Mądrości, żyjący Guru, Święci i Prorocy są ucieleśnieniami, wcieleniami Niebian, Boskich Istot, Bogów i Bogiń Nieba, które określa się mianem Deva czy Devi. Bóstw mieszkańców Niebios, krain Boga-Absolutu są miliardy, a nawet więcej, dlatego wiele dobrych niebiańskich dusz wciela się jako ludzie w ludzkim ciele dla nauczania i prowadzenia ludzkości na bezpośrednio wyższy stopień rozwoju świadomości. Ludzie, którzy Boską Inkarnację Awatāra czy Paighambara uważają za zwykłego człowieka czynią poważny błąd wynikły z ich duchowej ślepoty i niewiedzy. Awatāra posiada ludzkie ciało, ale wewnątrz żyje boska, zrealizowana wielka Dusza, istota, która w swej naturze należy do Boga i jest Bogiem, Devą, Świetlistym Aniołem Bożym, na prawach Bóstwa dla ludzi. Jedynie Mistrzowie Mądrości, prawdziwi Guru ludzkości żyjący w ludzkich ciałach jako wysłannicy Niebios, mają prawo do czci i ubóstwienia, przyjmowania hołdów jako Żywe Bóstwa. Błędem, a nawet grzechem jest traktowanie czy uważanie takich Guru jako zwykłych ludzi czy swoich kolegów, błędnym jest roszczenie spełniania przez te istoty ziemskich ról i obowiązków, z uwagi na ich nadnaturalne właściwości i skłonności.

Kwiatuszek.png

(7) Bóg jest tylko jeden w sensie świadomości, energii czy mocy, ale Niebian żyjących w jedności i harmonii, którzy są doskonałym obrazem i przejawieniem Boga dla ludzkości są miliardy i u tych nielicznych na Ziemi Boskich Guru-Awatārów należy szukać nauki i praktyki i ich Aśramom służyć pracą. Dzieci Indygo zwykle potrafią intuicyjnie wyczuć prawdziwego Guru, podążać za Guru, Boską Istotą, z całym poświęceniem i oddaniem dla wyższych celów i słusznych spraw. Trzeba rozwinąć mocną wiarę w jedyne źródło wszystkiego, w wyższy kosmiczny rozum, w którym niebiańskie istoty są całkowicie zjednoczone, bo ludzie bez wiary i miłości do Boga nie są w stanie ani spotkać ani nawet rozpoznać prawdziwego żyjącego Guru. W promieniach światła Indygo łatwo rozeznawać jest to, co autentycznie pochodzi od Boga z Niebios, oddzielając to od ludzkich roszczeń, pomysłów czy filozoficznych interpretacji. Jednakże, to głęboka mądrość i życie pełne duchowego oddania, poświęcenia i bohaterstwa w działaniu pokazuje kto jest mocen dokonywać rozeznawania Woli Nieba w życiu ziemskich stworzeń. Badanie stopnia rozwoju duchowego wahadełkiem ośmiesza całą radiestezję i psychotronikę pozostając modnym wygłupem, chociażby z tego względu, że głupiec i nieuk nie jest w stanie zobaczyć, ani zmierzyć głębi mądrości i wiedzy Mędrca. Podzbiór nie może ocenić zbioru większego niż ona sam, a prawdziwej oceny ludzkiej ewolucji dokonują tylko ci, których posłały Niebiosa i tylko Boski Mistrz rozpozna z całą pewnością rozpozna z całą pewnością drugiego Boskiego Mistrza przysłanego ze Źródła!

(Udana 146)

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów