Demonologia

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Demonologia to nauka o demonach, asurach i dżinach, siłach i istotach sfery zła. Część każdej doktryny religijnej, dotycząca istot, mocy i siły, które zajmują pośrednią pozycję pomiedzy bogami (Bogiem) a ludźmi, czyli demonów, jak w religii chrześcijańskiej diabłów, w hebrejskiej szedów, a w islamie dżinów. W religioznawstwie demonologia to składowa cześć doktryny religijnej, podejmująca zagadnienia genezy demonów, ich charakteru oraz istoty, a także znaczenia w danym systemie religijnym, bądź mitologicznym, zajmująca się również związanymi z nimi kwestiami eschatologicznymi, jak również jest to dział etnografii i historii religiipoświęcony badaniu wyobrażeń o demonach, ich przedstawieniom w kulturze itp. Przez wielu mylona z nurtami demonolatrii (kulu demonów) i im podobnymi, użwyającymi demonów do własnych celów, czyli z szeroko pojętą demonolatrią lub demonomancją. Demonologii ani demonolatrii nie należy mylić z okultyzmem ani ezoteryką, które podobnie badają te sprawy, ale głownie dla osobistej ochrony przed atakami demonów, sił i istot szeroko pojętego zła. Im bardziej ktoś jest zaawansowany w rozwoju duchowym, tym musi więcej wiedzieć o siłach zła, sposobach w jaki działają i o metodach ich przezwyciężania.