Dekanat

Z Himalaya-Wiki

Dekanat lub Dekana – w astrologii 1/3 część każdej fazy Zodiaku; każdy dekanat ma 10 stopni (w sumie jest ich więc 36); dekanaty czy dekany mają specyfikę kolejnych faz (znaków) danego żywiołu (np. I-szy dekanat fazy Barana ma cechy Barana, II-gi Lwa, III-ci Strzelca). Trzy dekany (dekanaty) odzwierciedlają czy rzutują caly Trygon znaków tego samego żywiołu. Dekanę charakteryzują także wibracje czy jakości najjaśniejszych gwiazd stałych w danej dekanie!