Chiromancja

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Chiromancja to z gr. cheir = ręka, manteia = wróżenie, przepowiadanie, jest to przepowiadanie, czytanie losu, także wróżenie z dłoni, to zagadnienie różnie nazywane na przestrzeni wieków np. nauka starożytna, sztuka dywinacyjna, wróżenie lub umiejętność odczytywania losów ludzkich z dłoni. Z chiromancji wyrosła metoda identyfikacji ludzi na podstawie kształtów linii papilarnych, które są unikalnym wzorcem indywidualnym powtarzanym nie częściej niż raz na milion. Chiromancję dzielimy na dwie odrębne, ale uzupełniające się nawzajem dziedziny - chirognomię i chirologię. Chiromancja jest jednym z najstarszych sposobów przepowiadania przyszłości na podstawie cech ludzkich rąk. Za jej kolebkę uważane są wedyjskie Indie gdzie do dziś jest ona praktykowana. Na początku dwudziestego wieku chiromancja zyskała tak dużą popularność, że uznano ją za naukę.

Chirognomia - z greckiego cheir - ręka, gnome - poznanie - to badanie konturów, zewnętrznych kształtów dłoni (szerokość, długość), spoistości wnętrza dłoni, kształtu palców i określanie ogólnego wyrazu. Wyniki badań określają charakter, temperament i skłonności człowieka.

Chirologia - nauka o dłoni, polega na badaniu wnętrze dłoni, tj. wzgórków, linii i znaków. Wyniki badań umożliwiają wejrzenie w przyszłość, karman czyli chiromancję. Z chirologii wywodzi się metoda oznaczania osób z pomocą odcisków palców.

Chirografia - gr. cheir - ręka, grapho - piszę - w tym wypadku przeprowadza się szczegółową analizę i opis linii, a także znaków na dłoni.

Zainteresowanie tym tematem rozpoczęło się na pewno już około 5000 lat temu, a za kolebkę owej sztuki uważane są kraje wschodu: Indie, Chiny, Syria i Egipt. Polega na odczytywaniu zarówno przeszłości jak i przyszłości z linii i znaków ręki. Pierwsze jawne wzmianki o tajemnej sztuce chiromancji w Europie pojawiły się w 1448. Przez następne lata sztuka ta straciła na popularności i powrócono do niej jawnie dopiero po 1700 roku. Obserwując położenie gwiazd na niebie, dostrzeżono podobieństwo linii na dłoniach do linii łączących poszczególne gwiazdy. Przerysowano na dłonie linie i na ich podstawie odczytywano losy ludzi począwszy od ich urodzenia, aż do późnej starości. Wszystkie wiadomości na ten temat przekazywane były ustnie z pokolenia na pokolenie. W późniejszych latach badaniami nad chiromancją zajęli się astrologowie, którzy zauważyli, że na dłoniach oprócz znaków i linii przypominających mapę gwiezdną znajdują się wzgórki, i w ten sposób poszerzyli wiedzę przypisując każdemu wzgórkowi i palcom dłoni odpowiednie planety.

Każda dłoń rozpatrywana jest oddzielnie, ponieważ według poglądów chiromantów:

 • lewa dłoń ma związek z tym co ukryte, a mianowicie z przeznaczeniem człowieka czyli z tym co się w jego życiu wydarza, a na co nie ma wpływu. Na podstawie lewej dłoni określany jest charakter człowieka, jego osobowość, uzdolnienia, wady i zalety, także, co istotne jego przeszłość.
 • prawa dłoń służy do ustalenia postawy i działania człowieka - ta dłoń została nazwana przez chiromantów dłonią wolnej woli, zawiera znaki wskazujące na możliwe kierunki i modyfikacje losu, wybory.

Według skażonego antyduchową plagą pedofilii Kościoła rzymskokatolickiego chiromancja jest rzekomo grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu (Katechizm Kościoła Katolickiego 2116). Jednak wedle Boga, sztuka ta pochodzi z niebios i jest praktykowana przez Anioły Boże w trzech światach.

Wróżenie (wróżbiarstwo, dywinacja) to zespół czynności związanych z próbami przepowiadania przyszłości z pomocą specjalnych przedmiotów i technik, a według niektórych interpretacji także sił nadnaturalnych. Próby przepowiadania przyszłości, kontaktów ze zmarłymi, czytania z dłoni czy czytania w myślach podejmowano z powodzeniem już w odległej starożytności. Czarownicy, szamani, wróżbici i astrologowie, czyli prawdziwi kapłani występowali we wszystkich znanych kulturach starożytnych, gdzie pełnili często rolę posłańców Boga. Magia, w tym wróżbiarstwo, współistniała najczęściej z religią, a raczej była jej zaawansowaną, duchową czy mistyczną częścią, istotą i sensem. Tak było u starożytnych Babilończyków, Egipcjan, Kananejczyków, Greków, Rzymian, Celtów, Hindusów oraz wśród ludów zamieszkujących Afrykę, Australię i obie Ameryki. Techniki duchowo-dywinacyjne są też znane i stosowane w wielu światowych religiach pochodzących z rejonów Indii i Chin: buddyzmie, taoizmie, hinduizmie. Jedynym znanym i niechlubnym wyjątkiem są wyznania oparte na wierzeniach starożytnych Hebrajczyków w ich fundamentalistycznej postaci (prawicowy judaizm, chrześcijaństwo, islam), ze względu na bardzo specyficzny, zafałszowany obraz świata duchowego jaki został przez nie zaadaptowany ze Starego Testamentu.

W kulturze wedyjskiej weryfikuje się przydatność do zawodu kapłana na podstawie znaków na dłoniach i stopach. Okazuje się, że większość tak zwanych księży i pastorów poddanych badaniu wedyjskiego chirologa nie posiada oznak przydatności do pełnienia funkcji osoby duchowej. Stąd prawdopodobnie nienawiść takich osób do technik dywinacyjnych takich jak chiromancja czy chirologia i aktywne tępienie metody, która demaskuej pseudoduchownych. Wróżbiarze, chiromanci muszą być dobrymi psychologami praktycznymi i umieć także odgadywać, wyczuwać to, czego od nich oczekują klienci, "przepowiadając" im taką przyszłość, której się klienci podświadomie obawiają, lub odwrotnie - mówiąc im to, co chcą usłyszeć, a co trzeba wzmocnić, w czym trzeba osobę koniecznie upewnić. Niektóre techniki dywinacyjne mają troszkę wspólnego z testami projekcyjnymi, jakie obecnie stosuje się we współczesnej psychologii. Badania etnograficzne różnych kultur wykazały, że wróżby, w tym chiromantyczne, są równie popularne jak wiara w bóstwa. Większość przepowiedni odnosi się do szczęścia w miłości, majątku lub posiadania dzieci, czyli do tego co najbardziej interesuje większość ludzkości.


Psychologia chirologii

Na dłoni każdego człowieka znajdują się zakończenia tysięcy nerwów, które są bezpośrednio połączone z ludzkim mózgiem. Za pomocą tych nerwów przekazywane są bodźce odzwierciedlające osobowość, warunki psychiczne i fizyczne człowieka. Na początku dwudziestego wieku chiromancja zyskała tak dużą popularność, że uznano ją za naukę (1913 rok - Kongres Psychologii Eksperymentalnej w Paryżu). Zaraz potem, w 1920 roku ukazał się obowiązujący do dzisiejszego dnia podręcznik psychologiczny uczący wróżenia z dłoni. Jego autorem jest Ernst Issberner – genetyk i filozof. W 1920 roku ukazał się pierwszy nowoczesny, naukowy podręcznik autorstwa Ernesta Isseberner - Haldane, który stał się twórcą chirologii nowoczesnej. Od tego czasu chirologię zaczęto traktować jako naukę opartą na doświadczeniu - empirii i zebrano wiedzę pochodzącą od Chaldejczyków, Babilończyków, ludów Chin, Mongolii, Indii, Egiptu, Grecji, Rzymu, i Arabów.Mowa dłoni nie jest zrozumiała dla zwykłego człowieka natomiast Chiromanta z doświadczeniem potrafi wyczytać z niej wiele informacji psychologicznych poszerzających wgląd. Znajdują się na dłoni liczne linie oraz wzgórza i znaki szczególne.

Sztuka chiromancji nie wymaga skomplikowanych obliczeń ani przygotowań. Wystarczy popatrzeć na ręce i trafnie zinterpretować ich wygląd oraz znajdujące się wewnątrz dłoni linie. Praktyk potrafi oglądać dłonie i analizować ich zapisy nawet 2-3 godziny, a opis osobowości i losu może wtedy przypominać dłuższe, wielostronicowe wypracowanie niczym porządna diagnoza psychologiczna. Nie ma w praktyce dwóch takich samych rąk, chociaż bywają podobne ich cechy. Każdy człowiek na swój własny, indywidualny rysunek, który zmienia się wraz z upływem czasu. Chociaż kształt obu dłoni jest taki sam, to linie na prawej ręce (przyszłość, wola) są różne od linii na lewej ręce (przeszłość, podświadomość).

Do przepowiadania losu używa się często tej ręki, którą piszemy. Osobom praworęcznym wróży się z ręki prawej, osobom leworęcznym - z lewej. Nazywa się ją ręką główną. Jej linie ujawnią zdolności, talenty i opiszą przeznaczenie. Druga ręka także potrzebna jest do wróżenia chiromantycznego. Z układu jej linii odczytamy informacje na temat marzeń, uczuć i tęsknot. Ważny jest także kształt dłoni. Dłonie kwadratowe mają osoby praktyczne i zdecydowane, a dłonie prostokątne osoby łagodne i wyrozumiałe.

Typy dłoni

 • Elementarny – tego rodzaju dłoń charakteryzuje ludzi, ciężko pracujących fizycznie od wielu pokoleń. Cechują ją krótkie palce i szeroka silna dłoń.
 • Szpatułkowaty – dłoń duża i szeroka, palce nieco dłuższe i grube, o tępych szerokich końcach, należą do człowieka czynu, nie filozofa.
 • Stożkowaty – dłoń charakteryzująca się krótkimi szczupłymi palcami, i stożkowatym kształtem samej dłoni. Należą one do osoby pobudliwej, porywczej, impulsywnej i pełnej życia – jest trudna we współżyciu.
 • Kwadratowy – ten typ dłoni należy do osób systematycznych i rzeczowych, statecznych i szanujących prawo. Wykazuje skłonność do konserwatyzmu.
 • Sękaty – tępe końce palców, duże wyraziste stawy. Cechuje osobę, która przywiązuje duże znaczenie do materialnej strony życia, jest zdecydowana, logiczna i mądra. To typ filozoficzny.
 • Szpiczasty – palce szczupłe, dłoń szczupła, końce palców szpiczaste. To dłoń należąca do osoby idealistycznej, niepraktycznej, nieoszczędnej i niezapobiegliwej.
 • Typ mieszany – to zbiór cech wszystkich powyższych typów. W zależności od tego, który typ przeważa, tak też układają się cechy takiej osoby.


Jakość skóry i kolor dłoni

Skóra na dłoni:

 • Gładka - wrażliwość
 • Wilgotna - nerwowość
 • Pomarszczona - oschłość
 • Sucha - opryskliwość

Kolor dłoni:

 • Różowy - zrównoważony, pogodny, zdrowy
 • Czerwony - emocje
 • Żółty - zazdrość, kłopoty z wątrobą
 • Złoty - energia, samodzielność
 • Blady - bezradność
 • Biały - wyrozumiały
 • Ziemisty - uparty
 • Siny – mściwy

Budowa dłoni

 • Dłoń płaska - trwałe przekonania, rozwaga, brak umiejętności dyplomatycznego załatwiania spraw
 • Dłoń wklęsła - brak pewności siebie, skrytość, walka ze światem
 • Dłoń duża - precyzyjne prace, można na takiej osobie polegać
 • Dłoń mała - człowiek zaangażowany w "wielkie sprawy", wielkie ambicje, wysoko mierzy
 • Dłoń szeroka - człowiek pracowity, praca jest dla niego bardzo ważna
 • Dłoń smukła - taki człowiek robi tylko to, co lubi lub musi, nie lubi robić nic za kogoś innego
 • Dłoń umięśniona - dużo energii, przy braku taktu
 • Dłoń pulchna - wrażliwy, delikatny, może szukać pomocy u innych
 • Dłoń koścista - oschły, podejrzliwy


Chiromancja jako nauka

Dzisiejsza nauka znajduje coraz większe poparcie dla teorii chirologicznych, a niektórzy genetycy i psychiatrzy stosują analizę dłoni jako badanie pomocnicze w diagnozowaniu rozmaitych schorzeń fizycznych i umysłowych. Każdy odczyt jak każda istota ludzka, składa się z elementów dobrych i złych. W przedmiocie tak szerokim i złożonym jak chiromancja jest zbyt wiele czynników. Nie można ich interpretować nie mając dostatecznej wiedzy w tym temacie.


Linie, wzgórza i znaki na dłoniach

Linie na dłoniach

Linie na dłoniach powstają na skutek życzeń, napięć i zmartwień. Linie są oznaką prawdziwego życiowego doświadczenia i przejść. Wiele drobnych linii świadczy o nerwowości i braku wewnętrznej równowagi. Dlatego im mniej linii znajduje się na ręce, tym prostsze życie człowieka. Linie przerwane oznaczają nagłe zmiany warunków życiowych. Nowe linie zapowiadają świeże uczucia i ciekawe sytuacje. Linie wyraźne i silne świadczą o wielu ważnych wydarzeniach, w których osoba starała się brać aktywny udział. Linie bardzo delikatne oznaczają, że osoba woli zdawać się na decyzje innych ludzi. Ważny jest także kolor linii. Różowe oznaczają radość, optymizm i dobrą kondycję. Blade lub białawe wskazują na możliwość kłopotów zdrowotnych. Żółte maja osoby, które czują się osamotnione lub mają kłopoty z wątrobą. Czerwone oznaczają gwałtowną i nieprzewidywalną naturę. Im są ciemniejsze, w tym większym stresie znajduje się posiadająca je osoba.

Badając dłoń osoby należy, przynajmniej na początku badania, złożyć ją w „miseczkę” by dokładniej uwidocznić linie leżące między poszczególnymi wzgórkami. Wokół podstawy kciuka będzie widoczna linia życia. Linia przecinająca dłoń od punktu znajdującego się trochę poniżej podstawy palca wskazującego, do punktu znajdującego się w połowie drogi od małego palca do nadgarstka to linia głowy. Zaraz nad nią, praktycznie równolegle, układa się linia serca. Linia biegnąca w dół od podstawy palca środkowego w kierunku dolnej części linii życia to linia przeznaczenia. Linia biegnąc od podstawy palca serdecznego w dół to linia słońca, która określa sukces i bogactwo. Linia biegnąca od podstawy małego palca łukiem w kierunku bocznej krawędzi dłoni naprzeciw podstawy kciuka to linia natchnienia, inspiracji. Przy interpretacji linii dłoni należy wiedzieć, że: linia poszarpana, przerwana, z krzyżykami jest linią wróżącą nieszczęście. Szczęście zaś wróży linia podwójna, wyraźna i długa.

Wewnętrzne strony dłoni pokryte są zróżnicowaną siecią linii, które swój rysunek i wymiary proporcjonalnie do wieku zachowują w głównych zarysach przez całe życie człowieka. Wszelkie zmiany są z reguły nieznaczne. W chiromancji nie spotyka się generalnie dwóch identycznych siatek liniowych - podobnie jak linii papilarnych. Nawet na dłoniach tej samej osoby obrazy linii nie pokrywają się. Linie na dłoni powinny być dość wyraźnie zaznaczone i powinny mieć regularny przebieg, bez załamań i przerw. Znaczenie ma również kolor lub zabarwienie linii. Barwa czerwona lub różowa wskazuje na naturę zapalczywą, gwałtowną i raptusowatą. Linia biała świadczy o delikatnym zdrowiu i pasywnej postawie. Linie żółte mogą znamionować pesymizm, niedowartościowanie i złośliwość. Linie ciemnoniebieskie występują zazwyczaj u osób o węższych horyzontach umysłowych, prostych i upartych. Na każdej dłoni znajdują się trzy podstawowe linie, tj. życia, głowy (rozumu) i serca. Ponadto często występują linie towarzyszące o mniejszym znaczeniu.

Linie dat. W chiromancji stosuje się podział czasu. Pozwala to stwierdzić na przykład czy jakieś wydarzenie dopiero zajdzie, czy też już się zdarzyło. Biorąc pod uwagę średnią długość życia człowieka, i określając ją na 75 lat, dzielimy każdą linię na odcinki po pięć lat. Oczywiście robimy to jedynie w stosunku do tych linii, których interpretacja zależy od czasu. Należą do nich: linia głowy, serca, przeznaczenia i słońca.


Kształty linii na dłoniach

 • Linie cienkie - osoba o dużym temperamencie, niecierpliwa i lubiąca przygody.
 • Duża liczba linii i znaków - duża nerwowość i zbytnie uleganie emocjom.
 • Linie bardzo długie - predyspozycje do nauk ścisłych i przyrodniczych.
 • Linie szerokie - świadczą o unormowanym trybie życia, wewnętrznym spokoju, szczerości i jasności umysłu.
 • Linie głębokie - duża witalność, mocny charakter, zdecydowanie w działaniu i duża odporność psychiczna.
 • Linie słabo zaznaczone - osobowość spokojna, stroniąca od emocji i wybijania się na pierwszy plan.
 • Linie łamane - zapowiadają zmienne koleje losu, kłopoty i wielkie emocje, czasem dramatyczne.


Sześć głównych linii na dłoniach

 1. Linia życia - opisuje siłę, a nie długość życia. Powiązana jest z ilością energii, jaką masz do dyspozycji, poczuciem witalności, pędu, motywacji i fizycznej siły. Biegną od niej często odgałęzienia nazywane liniami ambicji, wysiłku, sukcesu, podróży, Marsa, zmartwienia, wpływu.
 2. Linia głowy - pokazuje jak energia życiowa jest przekładana na myśli, postawy i pozyskiwanie informacji. Opisuje możliwości intelektualne.
 3. Linia serca - związana jest głównie z romantyczną lub poetycka ideą serca, choć można z niej odczytać także fizyczny stan organu. Opisuje uczucia, jakimi darzymy ludzi wokół nas. Ludzie i rzeczy, które kochamy, będą widoczne na linii serca, podobnie jak ludzie, którzy kochają nas.
 4. Linia losu - nazywana linią kariery. Występuje głównie na dłoniach ludzi, którzy sami się troszczą o swoją przyszłość, wykorzystują wrodzone talenty i rozpoznają własne ograniczenia. Świadczy o samokontroli, dyscyplinie, determinacji, zmyśle praktycznym, sile woli i poczuciu celu.
 5. Linia Słońca - pokazuje sukces i spełnienie ambicji, twórcze wykorzystanie talentów do dobrych celów. Mówi również o bogactwie, choć jej brak nie oznacza biedy.
 6. Linia Merkurego - jest oznaką doskonałych zdolności komunikacyjnych. Świadczy o talencie do handlu, albo ogólnie radzenia sobie z informacją. Może też świadczyć o umiejętności manipulowania marzeniami i podświadomymi pragnieniami innych.


Pomocnicze linie na dłoniach

 1. Obrączka Wenus - im pełniejsza, tym bardziej jesteś wrażliwy na potrzeby i nadzieje ludzi wokół siebie.
 2. Pierścień Salomona - oznaka wielkiej mądrości.
 3. Pierścień Saturna - oznaka smutnego usposobienia.
 4. Stygmaty medyczne - znak uzdrawiających dłoni.
 5. Linie dzieci - oznaka płodności (umysłu też).
 6. Linie związków - każda z nich symbolizuje szczególnie intensywny związek emocjonalny.
 7. Łuk intuicji - znak kogoś, kto ma prawdziwy talent instynktownego rozumienia.
 8. Via lasciva - u niektórych jest oznaką uczulenia na narkotyki i alkohol, u niektórych znak kłopotów, wynikających z ich nadużywania.
 9. Linia Marsa - oznaka wojowniczości.
 10. Linie sympatii - oznaka ciepłego serca.
 11. Pierścień rodziny - oznaka silnych więzów rodzinnych.
 12. Bransoletki (rasceta) - oznaka długowieczności.


Wzgórza na dłoniach

U podstawy dłoni znajduje się wzgórze Wenus, naprzeciw niego leży wzgórze Księżyca. Nad wzgórzem Wenus znajduje się wzgórek Marsa. Leży on również nad wzgórzem Księżyca. U podstawy palców, licząc od małego palca, znajdują się: Wzgórze Merkurego, Słońca, Saturna i Jowisza. Wzgórza na dłoni powiązane są wpływami astrologicznego typu.

Licząc od lewej strony lewej ręki:

 • Jowisz - pierwszy palec jest przyporządkowany Jowiszowi. Po nim znajduje się wzgórze Jowisza; [cechy charakteru: wiara, optymizm, afirmacja]
 • Saturn - drugi palec to palec Saturna, z wzgórkiem o tej samej nazwie; [cechy charakteru: poczucie odpowiedzialności, realizmu]
 • Apollo, Słońce - trzeci palec nazywany jest palcem Apolla. Wzgórek pod nim nazywa się wzgórze Słońca; [cechy charakteru: zdrowie, witalność, bogactwo]
 • Merkury - mały palec przyporządkowany jest planecie Merkury, tę samą nazwę posiada wzgórze pod nim; [cechy charakteru: komunikacja, jasne myślenie]
 • Mars - pod wzgórzem Merkurego znajduje się wzgórze Marsa; [cechy charakteru: siła charakteru]
 • Księżyc - wzgórze Luny, bądź księżyca jest wzgórzem po prawej stronie lewej dłoni; [cechy charakteru: podświadome emocje]
 • Wenus - wzgórkiem Wenus jest wzgórze znajdujący się pod kciukiem; [cechy charakteru: piękno, miłość, harmonia]
 • Mars - wklęsłość na dłoni pod wzgórzem Jowisza nazywa się wzgórkiem Marsa. [cechy charakteru: zwycięstwo, zdecydowanie, temperament]
 • Płaszczyzna, Pole Marsa - obszar centralny dłoni, pięciopłatkowa ćakra dłoni - pokazuje ilość sił życiowych, wytrzymałość i fizyczną krzepę, jaką ma do dyspozycji osoba na co dzień. [cechy charakteru: agresja, gniew, siła woli]


Znaki szczególne na dłoniach

 • Okrąg - rzadki znak, oznacza harmonię, ale osoba, na której dłoni się znajduje, przynajmniej część swojego życia spędzi na kręceniu się w kółko.
 • Kwadrat - symbol ochrony, który bez względu na to, gdzie się pojawi, właściciel może czuć się spokojnie, gdyż będzie jak kot, spadający zawsze na cztery łapy.
 • Krzyż - ostrzeżenie, które oznacza potężną, zewnętrzną siłę. Jedynie krzyż na płaszczyźnie Marsa i wzgórku Jowisza ma nieco inne znaczenie.
 • Gwiazda - generalnie znak doskonałości i sukcesu. Jedynie na wzgórku Saturna ma inne znaczenie.
 • Kratka - świadczy zwykle o ekstremizmie, skrajnych postawach i poglądach badanego.
 • Trójkąt - oznaka posiadania praktycznego, rozumnego talentu.
 • Punkt - to widoczne przeszkody na ścieżce rozwoju.


Szczegółowy opis linii na dłoniach

Linia życia

Linia ta cieszy się na ogół największym zainteresowaniem osób analizujących siatkę swoich dłoni. Wynika to z dawnego przekonania, że ma ona określać długość życia. Stąd chciano, aby była jak najdłuższa. Tymczasem linia życia znamionuje przede wszystkim siły witalne organizmu i jego potencjał energetyczny. Na przykład wyraźna, ale krótka linia może znaczyć, że dana osoba będzie prowadzić intensywne i zdrowe życie do pewnego wieku, a później jej witalność ulegnie znacznemu osłabieniu. Znane są osoby, które miały krótką linię życia lub prawie niewidoczną, a dożyły sędziwego wieku.

Duże znaczenie przy określaniu stanu zdrowia, chorób, powodzenia życiowego, kariery, doświadczeń losu ma kształt, budowa i również długość linii życia. Linia życia oznacza podstawę kciuka. Zaczyna się w połowic odległości między kciukiem a palcem wskazującym. Oto jej charakterystyka.

Długa i bardzo wyraźna - doskonałe zdrowie oraz znamionuje także długie i dynamiczne życie.

Krótka - ogromna energia życiowa, ale również i zagrożenie poważną chorobą. Nie ma to jednak związku z długością życia.

Szeroka - duży dynamizm życiowy, który się jednak może przedwcześnie wyczerpać. Życie zbyt intensywne, bez troski o zdrowie.

Długa i delikatna - długie życie, lecz trzeba cały czas uważać na zdrowie.

Długi łuk linii życia - wielkoduszność, szczerość i serdeczność.

Łuk spłaszczony - to przeciwieństwo powyższych cech, a zwłaszcza wewnętrzny chłód.

Linia życia schodząca ze wzgórka Wenus kilkoma rozgałęzieniami - wewnętrzny niepokój i skłonność do wędrówek i podróży.

Krótka i niewyraźna - słabsza osobowość, mała witalność oraz tchórzostwo.

Podwójna linia - życie pod silnym wpływem lub dominacją innej osoby.

Rozpoczynająca się poniżej linii głowy - nieopanowanie, słaba wola, uleganie słabostkom i brak samokontroli.

Rozpoczynająca się od linii głowy - umysł analityczny, opanowanie i wyrachowanie.

Rozpoczynająca się od wzgórka Jowisza - ogromna ambicja i silne dążenie do sukcesów.

Liczne przerwy - częste zmiany w życiu.

Falista - niestałość w uczuciach i brak równowagi.

Przerywana z zachodzącymi na siebie odcinkami - może znamionować* chorobę lub jakieś bolesne wydarzenia, ale niezbyt dramatyczne.

Przerwana na początku - poważna choroba w dzieciństwie.

Rozwidlona na końcu - zmiany w życiu oraz bieda na starość.

Cienko zakończona - słaba witalność u kresu życia.

Dublowana (z linią Marsa) - spotęgowanie cech oraz długie i zdrowe życie.

Linia życia biała - powolność, flegmatyczność.

Linia życia żółta - schorzenia wątroby i nerwowość.

Linia życia czerwonawa - temperament, zapalczywość i ogromna aktywność życiowa.


Linia głowy (rozumu)

Powinna zaczynać się w tym samym miejscu co linia życia, tj. na krawędzi dłoni, pomiędzy palcem wskazującym a kciukiem. Często obie linie bywają na początku złączone. Im szybciej ten związek się kończy, tym wcześniej w człowieku rozbudza się samodzielność i tym wcześniej kształtuje się jego osobowość. Obok linii życia jest ona najważniejsza na dłoni - określa inteligencję, walory umysłowe, odwagę i umiejętność panowania nad emocjami.

Mało widoczna lub jej brak - to niezwykle rzadki przypadek. Oznacza brak ambicji życiowych, niezdolność do realizacji poważniejszych przedsięwzięć i niski poziom intelektualny.

Długa i pochylona ku dołowi - duża wyobraźnia i talenty twórcze.

Oddzielona od linii życia - śmiałość i skłonność do ryzyka.

Krótka - trudności z koncentracją i mała wyobraźnia.

Normalna - znamionuje komunikatywność, praktycyzm, dobrą pamięć i jasność myśli.

Sięgająca aż do wzgórka Księżyca - nadmierna wyobraźnia, skłonności do fantazjowania.

Wygięta do góry - duża operatywność i przedsiębiorczość.

Biegnąca blisko linii serca - wąskie horyzonty umysłowe.

Mocno zaznaczona - umiejętność ogromnej koncentracji w decydujących momentach.

Szeroka - słaby refleks, trudności z koncentracją, brak pewności w realizacji zamierzeń.

Głęboka - duża inteligencja, często idąca w parze ze zdolnościami manualnymi.

Przebiegająca blisko linii życia - świadczy o niezależności myśli i poglądów, dobrym zdrowiu, wybuchowości i zapalczywości.

Linia wygięta - ostrzeżenie przed wypadkiem.

Linia niewyraźna - roztargnienie, częste bóle głowy, słaba pamięć i brak koncentracji.

Linia pofalowana - zmienny charakter, uleganie wpływom i skąpstwo.

Przecinająca linię życia - z jednej strony duża nieśmiałość, z drugiej zaś złośliwość i kłótliwość.

Zakończona rozwidleniem - uzdolnienia bardzo rozproszone, nie mogące zaowocować w żadnej konkretnej dziedzinie.

Zakończona potrójnym rozwidleniem - to kombinacja inteligencji, wyobraźni i przedsiębiorczości, przynosząca duże korzyści.


Linia serca

Linia ta powinna zaczynać się na skraju dłoni, pod małym palcem, i to nie za wysoko, gdyż oznaczać wówczas może ubogie życie i skłonność do zazdrości. W jej kształcie i przebiegu odzwierciedlone są takie cechy jak trwałość i intensywność uczuć. Zapowiada porywy duszy oraz informuje o niektórych cechach psychicznych. Zaznaczona jest wyraźniej na dłoniach kobiecych, gdyż kobiety częściej w życiu kierują się uczuciem.

Wznosząca się w kierunku palca wskazującego - powodzenie w uczuciach, ale również niestałość.

Szybko załamująca się i zanikająca - osoba w niewielkim tylko stopniu zdolna do miłości.

Zbyt cienka - świadczy o egocentryzmie i wewnętrznym chłodzie.

Poprzerywana i przypominająca łańcuszek - określa osobę, która za każdym razem zakochuje się intensywniej niż poprzednio.

Przebiegająca blisko linii rozumu - oznacza ścisłe powiązanie z domem i tradycją rodzinną.

Przebiegająca wysoko - rozum góruje nad uczuciem.

Bardzo długa - nadwrażliwość, nadpobudliwość i zazdrość.

Dłuższa od linii głowy - osoba kierująca się uczuciem.

Prosta - osoba zamknięta, nieufna.

Niewyraźna - liczne kłopoty uczuciowe.

Krótka i cienka - niezdolność do przeżywania wielkich uczuć.

Poprzerywana - niestałość uczuć.

Nachylona do linii głowy - melancholiczność ze skłonnościami do zazdrości.

Dotykająca linii głowy - emocjonalne podchodzenie do życia, ale również mała wydolność serca i wynikające z tego zaburzenia.

Pofalowana - oziębłość uczuciowa.

Linia z odgałęzieniami - szlachetność, dobroć i wierność.

Zakończona rozwidleniem - szczerość uczuć i dobrotliwość.

Przerywana z zachodzącymi na siebie członami - uszkodzenie serca.

Linia czerwona - żarliwy temperament, osoba szybko zakochująca się i szybko odkochująca.

Linia biała - egoizm, nieumiejętność dawania szczęścia innym.


Linia przeznaczenia (Saturna)

Biegnie od nadgarstka w kierunku palca środkowego (palca Saturna - i stąd jej nazwa). Linia ta określa największe zdarzenia w życiu człowieka.

Wskazuje też na odporność psychiczną i panowanie nad emocjami.

Brak linii Saturna - bezpośredniość, dojście do szczęścia i sukcesów możliwe jest tylko dzięki ciężkiej pracy.

Długa - szczęśliwe życie, dobre zdrowie i pomyślność w prowadzonych przedsięwzięciach.

Krótka - życie trudne, ale szczęśliwe.

Szeroka - życie proste i nieco monotonne.

Głęboka - zarówno szczęśliwe, jak i feralne wydarzenia należy przypisać przede wszystkim swoim działaniom.

Falista - brak życiowej stabilizacji

Nieregularna - życie chaotyczne, niespokojne, na dodatek w nie najlepszym zdrowiu.

Przerwana - liczne trudności i problemy.

Linia z odgałęzieniami - kłopoty i nieprzyjemne zdarzenia, ale małego formatu.

Podwojona (z linią równoległą) - duży potencjał energii i radość z posiadanych rzeczy.


Linia Słońca (Apolla)

Nazywana też jest linią talentów, linią powodzenia lub linią szczęścia. Zaczyna się z dołu dłoni i biegnie w kierunku wzgórka Słońca, leżącego u podstawy palca serdecznego. Linia Słońca informuje nas o uzdolnieniach danej osoby, jej upodobaniach, szczęściu, powodzeniu życiowym i wrażliwości. Około 25% ludzi nie ma tej linii w ogóle.

Długa - duża inteligencja, równowaga psychiczna, uzdolnienia twórcze i zamiłowania artystyczne.

Brak linii Słońca - osoba uboga psychicznie, banalna, wulgarna, pozbawiona wrażliwości na piękno i harmonię.

Słabo zaznaczona - niewielkie powodzenie w życiu oraz zagrożenie dla zdrowia.

Szeroka - pośpiech, chaotyczność i nerwowość w realizacji planów, przeciętne powodzenie, Wyraźna i prosta - osoba szczęśliwa i pełna uroku osobistego.

Krótka - powodzenie życiowe, sukcesy zawodowe i uznanie otoczenia.

Falista - zmienność losu, chaotyczność i brak gustu.

Nieregularna - raz na wozie, raz pod wozem. Przeszkody w realizacji planów dość częste, ale rzezwyciężanie ich daje satysfakcję.

Podwójna - duże szczęście i wielkie sukcesy.

Potrójna - duże uzdolnienia i sukcesy osiągnięte dzięki własnej pracy.

Przerywana - częste zmiany postanowień.


Linia zdrowia (Merkurego)

Zaczyna się pod małym palcem i biegnie ukośnie w kierunku przegubu dłoni. Na jej podstawie możemy uzyskać informacje dotyczące stanu fizycznego osoby i jej cech intelektualnych.

Brak linii zdrowia - słaba budowa ciała i niezbyt dobre zdrowie.

Długa - znakomite zdrowie, jasny i przenikliwy umysł oraz dobra pamięć.

Głęboka i dobrze zaznaczona - dobry stan zdrowia, nie powinno być z nim kłopotów na starość.

Falista - nerwowość i związane z tym problemy.

Krótka - dobre zdrowie, intuicja i niezła pamięć.

Szeroka - natura flegmatyczna, brak polotu i finezji.

Wiele linii - słabe zdrowie i nie najlepsza pamięć.

Podwojona - równowaga wewnętrzna, umiejętność dochodzenia do założonych celów.

Przerywana - brak stabilizacji, pewnego bytu oraz kłopoty zdrowotne.


Linia intuicji (przeczucia)

Łączy wzgórek Merkurego ze wzgórkiem Księżyca. Nie występuje powszechnie. Oznacza silną wyobraźnie, żywy umysł, wrażliwość, zdecydowanie w działaniu i upór w dążeniu do celu. Linia ta częściej występuje na dłoniach kobiecych, gdyż kobiety posiadają na ogół większą intuicję i wyczucie sytuacji.

Brak linii intuicji - mała zdolność przeczuwania, brak talentów dyplomatycznych i częste strzelanie gaf.

Długa - twórcza wyobraźnia, intuicja i wytrwałość.

Krótka - dobre prognozy, duże możliwości danej osoby.

Szeroka - przerost wyobraźni i brak odwagi w działaniu.

Wąska, mało widoczna - subtelność, takt i duże zdolności mediacyjne.


Mleczna droga

Jest to linia o mniejszym znaczeniu niż dotychczas przedstawione, ale znakomicie uzupełnia ogólną charakterystykę osobowości człowieka. Zaczyna się na dole dłoni i biegnie równolegle do przegubu, a dokładnie do linii rascety. Linia ta znamionuje wyobraźnię twórczą i erotyczną. Występuje na dłoniach artystów i twórców. Wiele osób jej nie ma.

Linia szeroka - ogromna zmysłowość, ale też i przerost wyobraźni.

Delikatna - niepewność, ciągłe poszukiwania, zmienne usposobienie, ale jednocześnie duża wrażliwość i subtelność.

W kształcie gałązki - znerwicowanie.

W kształcie łańcucha - wewnętrzne niepokoje i brak pewności działania.

Wygięta - największym Twoim wrogiem jesteś Ty sam.


Linia małżeństwa

Są to kreski lub krótkie linie poziome usytuowane na krawędzi zewnętrznej dłoni, między podstawą małego palca a początkiem linii serca. Nazywana też jest linią związków. Przyjęła się interpretacja, że liczba kresek w tym miejscu odpowiada liczbie związków czy małżeństw w życiu danej osoby. W rzeczywistości określa stabilność: małżeńską człowieka. Większa liczba linii świadczy o niestałości w tym względzie. Z kolei pojedyncza linia wskazuje na charakter stały, ale pożycie trudne i monotonne.

Długa linia - duża uczuciowość i przywiązanie.

Krótka - związek nietrwały.

Szeroka - skłonność do sprzeczek, kłótni i niesnasek.

Kręta - zdrada.

Podnosząca się - szczęśliwe pożycie małżeńskie.

Wygięta ku dołowi - nieudane małżeństwo.

Podwójna - niedoszłe do skutku lub nieudane małżeństwo.

Linia przerwana - tragiczne małżeństwo.

Oprócz wymienionych linii, na dłoni człowieka można jeszcze wyszczególnić wiele innych linii i znaków, lecz mają one drugorzędne znaczenie.


Szczegółowy opis znaków na wzgórzach dłoni

Każdy doświadczony chiromanta wielką wagę przywiązuje do znaków szczególnych, które pojawiają się na prawej i lewej dłoni. Czasami są one dość typowe i często spotykane na ludzkich rękach takie jak: krzyżyki, kwadraciki lub trójkąty. Zdarza się jednak, że na mapie naszej dłoni pojawia się znak wyjątkowy przypominający np. serce lub wyraźną literę z alfabetu, zapowiada to zawsze niezwykły los ich właściciela. Bardzo rzadkim symbolem na ręku spotykanym wśród ludzi jest doskonały okrąg – maleńkie kółko, to najszczęśliwszy znak ze wszystkich, stygmat szczególnej opieki Opatrzności. Jej posiadacza czekają zwykle wielkie zaszczyty i powszechna sława.

Znaki na Wzgórzu Jupitera

 • Kratka - nieudane procesy sądowe, zarozumiałość.
 • Kwadrat - znak ochrony przed niepowodzeniem, mądrość.
 • Koło - władza publiczna, niespotykana kariera w polityce lub w prawie.
 • Krzyż - duży i wyraźny oznacza awans społeczny oraz materialny w wyniku zawarcia korzystnego małżeństwa, szczęśliwe życie rodzinne, czasami też wybitną karierę artystyczną.
 • Gwiazda - szczęśliwa gwiazda opromienia życie jej właściciela pomyślnymi zbiegami okoliczności.
 • Trójkąt - dobrze mieć prawnika z takim znakiem, wygra każdą sprawę, ogólnie – wybitna inteligencja, sprawne posługiwanie się słowem, talent do negocjacji.

Znaki na Wzgórzu Saturna

 • Kratka - brak szczęścia w życiu, nerwowość, dużo ciężkiej pracy.
 • Kwadrat - wróży karierę zawodową, znosi złe wpływy innych mniej pomyślnych znaków.
 • Krzyżyk - uważaj na wypadki w trakcie podróży.
 • Gwiazda - znak ostrzegający przed niebezpieczeństwami czyhającymi w życiu.
 • Koło - niespotykana kariera duchowna, wielkie uzdolnienia paranormalne, osoba wybitna, ma szansę uzyskać nieśmiertelną sławę.
 • Trójkąt - uzdolnienia do nauk ścisłych i filozofii, czasami znak szczególnego zainteresowania okultyzmem.
 • Pierścień Saturna - linia obejmująca łukiem środkowy palec, spotykana rzadko, osoba pod każdym względem wyjątkowa, ma doskonalić ducha, dbać o morale innych, hartują ją trudności w życiu, perfekcjonista, szansa na mistrzostwo w wybranej dziedzinie.

Znaki na Wzgórzu Słońca

 • Krzyż – sukces zawodowy, talent artystyczny.
 • Gwiazda - wiele pomocy ze strony wpływowych osób, czasami znak sławnego małżonka.
 • Koło - znak bardzo rzadki, wybitny talent artystyczny, geniusz piękna, wielkie honory, zaszczyty i bogactwo, droga na szczyt wymaga jednak sporych wyrzeczeń.
 • Kratka - problemy finansowe, kłopoty zdrowotne, niszczące reputację osoby plotki lub skandale miłosne.
 • Trójkąt - dobre zarobki uzyskane z zawodów związanych ze sztuką.
 • Kwadrat - protekcja, szybka kariera, sukcesy artystyczne, dobre małżeństwo.
 • Słońce - powszechna, światowa sława.


Znaki na Wzgórzu Merkurego

 • Czarna kropka - błędy życiowe, bankructwo w wyniku własnej lekkomyślności.
 • Kratka - problemy finansowe, długi, brak rozwagi w sprawach majątkowych.
 • Koło - kariera handlowa, bogacz, przedsiębiorca, który zaczyna od zera i ciężką pracą dochodzi do wielkiej fortuny.
 • Trójkąt - talent do handlu, medycyny i nauczania innych.
 • Kwadrat -chroni przed demoralizacją, daje autorytet, wróży dobre zdrowie i praktyczną inteligencję.
 • Siatka - uważaj na tę osobę, nie grzeszy uczciwością, często wybiera drogę na skróty, czasami znak złodzieja.

Znaki na Wzgórzu Wenus

 • Krzyż - znak wielkiej miłości, jedynej w życiu, może ona uczynić wiele dobrego, ale i też złego dla jej właściciela, ocena zależy od innych znaków.
 • Gwiazda - tragiczna miłość, strata ukochanego przyjaciela.
 • Trójkąt - seksapil, czasami jednak oznacza wyrachowanie w uczuciach.
 • Kwadrat - chroni przed uwodzeniem.
 • Czarna kropka - zgubne flirty.
 • Delikatne linie - osoba czuła i serdeczna.
 • Grube, czerwone linie - skłonność do rozpusty, wulgarność, wyrachowany uwodziciel.
 • Kółko - dla kobiety oznacza wielkie powodzenie, a nawet sławę, wybitny partner lub uroda, która otwiera serca innych ludzi, znak piękności i biegłości w arkanach ars amandi.

Znaki na Wzgórzu Księżyca

 • Krzyż - fantasta, kłamczuch, lekkoduch, osoba niepraktyczna.
 • Gwiazda - liczne podróże, ile gwiazd, tyle przeprowadzek w życiu, niespokojny tryb życia, talenty literackie, ostrzeżenie przed wodą, możliwe utonięcie.
 • Trójkąt - talent do poezji i dziennikarstwa, lekkie pióro, świetny terapeuta oraz psycholog.
 • Kwadrat - znak ochronny w podróży, szczęście w kontaktach z cudzoziemcami.
 • Czarny punkt - straty w podróży, ostrzeżenie przed rabunkiem, słaba odporność psychiczna.
 • Koło - słynny wróżbita, uznany poeta, wspaniała wyobraźnia, wybitny literat, wrażliwa matka, wiele ludzkiej sympatii spotka w życiu posiadacza tego znaku.


Zasady analizy i dywinacji w chiromancji

Interpretację najlepiej rozpoczynać od dokładnego obejrzenia dłoni, także pod lupą. Dłonie delikatne i o długich palcach mają osoby o usposobieniu łagodnym i idealistycznym podejściu do życia. Dłonie kwadratowe, mocne i o krótkich placach mają osoby pewne siebie i pracowite. Pierwszą linią, jaka zwykle podlega interpretacji jest linia serca. Następnie interpretuje się linię głowy i linię życia, a dopiero na końcu linię losu. Jest wielkim błędem objaśniać znaczenie poszczególnych linii i wzgórków na dłoni, nie uwzględniając ich układu całościowego. Linie, wzgórza, pagórki, znaki i figury, ich kształt i wyrazistość, należy oceniać w relacji wzajemnej i tylko w relacji wzajemnej, gdyż tworzą one całość obrazu.

W ręce znajdują się zakończenia tysięcy nerwów mający bezpośredni kontakt z mózgiem, trwa zatem nieustanny, dwustronny ruch bodźców przekazywanych za pomocą tych nerwów. Ze względu na ten ruch linie i znaki na dłoni mają odzwierciedlać osobowość, warunki psychiczne i fizyczne. Chiromanci wyczuwali to intuicyjnie. Trzeba przestudiować wiele rąk zanim można będzie zaufać swojej umiejętności rozpoznania szczegółów. Powinno się pamiętać o ułożeniu wszystkich szczegółów w kompletny, spójny obraz, zanim przedstawi się interpretację.

Nieznośne kurzajki, to przykra dolegliwość u dorosłych oznaczająca problemy emocjonalne. Jeśli kurzajka umiejscowiła się po wewnętrznej stronie dłoni, to osoba cierpi z powodu skrywanych kompleksów. Jeśli są na zewnątrz dłoni, to źródłem problemów jest działanie innej osoby. Kurzajka na kciuku świadczy o płaczliwości i nierealnych życzeniach. Na rękach dzieci kurzajki nic nie oznaczają zwykle dla samych dzieci, ale odnoszą się do rodziców.


Cechy dłoni magicznej

 1. Zaznaczone jest "oko Boga", tzw. "szczęśliwy trójkąt".
 2. Trójkąt na końcu linii głowy.
 3. Linia intuicji na Wzgórzu Księżyca.
 4. Rozbudowane Wzgórze Księżyca.
 5. Krzyżyki o równych ramionach między linią głowy i linią serca.
 6. Pas Saturna - linia pod palcem środkowym.
 7. Oko Salomona - trójkąt na linii serca pod Jowiszem.
 8. Magiczny kwadrat na środku dłoni.
 9. Linia życia rozdwojona na końcu.


Cechy dłoni szczęśliwej

 1. Podwójna linia życia.
 2. Linia losu (Saturna) jest prosta, wskazując na to, że osoba jest bardzo szczęśliwa.
 3. Linia serca jest wzmocniona przez rozgałęzienia na końcach.
 4. Spełniona miłość.
 5. Wydatny pas Wenus.
 6. Nieprzerwana linia głowy, czysta i wzmocniona rozgałęzieniami na końcach, wskazuje na liczne uzdolnienia.
 7. Powodzenie finansowe w sferze sztuki.
 8. Połączenie Merkurego z Wenus oznacza doskonałą równowagę między miłością a bogactwem.
 9. Dobre zdrowie.
 10. Bransolety mówią o długim życiu.
 11. Wielka miłość w życiu.


Linki zewnętrzne

Artykuł ezoteryczny o chiromancji bardzo profesjonalny i dogłębny

Portal o nauce i życiu wielkich mistrzów duchowych jogi i tantry

Sekretne nauki wtajemniczonych mistrzów jogi i tantry z Himalajów

Polski portal z naukami Królewskiej Radża Jogi

Portal z naukami ezoterycznymi i wiedzą tajemną Wschodu

Portal warsztatów, kursów i obozów medytacji, jogi, tantry, uzdrawiania i rozwoju duchowego