Budowanie Ochronnych Kręgów Światła

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Niechaj uczniowie drogi ciągle dbają o to, aby jak najlepiej ochraniać przed złem samych siebie, swoje domy czy mieszkania oraz swoich nauczycieli oraz towarzyszy duchowej drogi! Uczniowie Światła muszą świadomie i bez wahania zataczać wokół siebie świetlisty, energetyczny okrąg, tworząc ochronną ćakrę, bez szczelin w jej konstytucji. Otaczanie takim świetlistym kręgiem czy pierścieniem pozwala się Uczniom Światła skutecznie chronić przed siłami zła, przed złymi wpływami widzialnych i niewidzialnych istot! Powinni o tej prostej praktyce z wyobraźnią czy wizualizacją pamiętać zarówno początkujący, jak i bardzo zaawansowani na Ścieżce Ducha, gdyż energetyczna ochrona przed złem należy do najważniejszych zagadnień, a u początkujących zapobiega też nawrotom tego, z czego się już byli oczyścili, co czasem może się zdarzać.


Kwiatuszek.png


Oczyszczanie jest podstawą pracy nad sobą i własnym rozwojem, a energetyczna obrona jej naturalnym uzupełnieniem i rozwinięciem, którego nie należy w żaden sposób lekceważyć. Wyznaczaj wokół siebie ochronną świetlistą przestrzeń, zataczaj kręgi wpływów boskiego blasku, a będziesz osobą bardziej bezpieczną i duchowo silniejszą, mniej wystawioną na wszelkiego rodzaju kryzysy, załamania, zwątpienia czy jakieś szkodliwe wahania!


Kwiatuszek.png


Uczeń, jeśli jest szczery i uczciwy, zawsze pewnie kroczy wskazywaną przez Mistrza Przewodnika Drogą, nie waha się ani nie załamuje z powodu złych zewnętrznych wpływów czy kuszących podszeptów. Uczeń odrzuca podszepty odwodzące go od duchowej Drogi Bożej, Czystej i Prawej, gdzie dużo jest Światła i Miłości, ale też i mnóstwo prób i testów! Niech się osoba poszukująca i umacniająca w Drodze często oddaje umacnianiu ochronnego kręgu światła wokół siebie, aby była niedostępna dla elementów mroku i ciemności. Stan ducha trzeba pielęgnować i umacniać, bo uczucie szczęśliwości, zadowolenia i pogody ducha można i trzeba sobie wypracować własnym, najlepiej codziennym wysiłkiem. Poszukujący powinni zawsze pamiętać, że do pracy nad sobą i wewnętrznego rozwoju potrzebują pomocy osoby bardziej zaawansowanej w Drodze, która jest dobrze wyszkolonym Przewodnikiem Duchowym! Samodzielne eksperymenty bez kierownictwa Mistrza duchowego zawsze źle się kończą i produkują jedynie nawiedzonych oszołomów oraz pseudoduchowych egoistów z pędem do zysku i kariery, od czego stroni prawdziwy rozwój duchowy, rozkwit duszy! Uczeń jest zawsze posłuszny i oddany swojemu duchowemu Mistrzowi, gdyż inaczej nie odniesie powodzenia na Ścieżce, a jedynie sobie zaszkodzi i utknie w jednej z rozlicznych pułapek egotyzmu lub diaboliczności. Wadą wszelkich psychoterapii jest brak w nich autentycznych Przewodników i Mistrzów duchowych, stąd ich mała skuteczność w rozwiązywaniu zasadniczych, głębokich problemów związanych z sensem i celem życia, ukierunkowaniem rozwoju duszy!


Kwiatuszek.png


Potrzebna jest zarówno ochrona ze strony Mistrza duchowego, wstawiennictwo Guru, jak i większej grupy o wspierającej naturze, aby człowiek mógł wyzwolić się z wielu błędnych dróżek pomieszania, jakimi wędrował w życiu. Potrzebna też własna praca i wola dążenia oraz rozwinięcia silnej ochrony przed wszelkim złym wpływem tak pochodzącym z zewnątrz jak i kiełkującym od wewnątrz poprzez astromentalne inspiracje i podobne błędne oraz szkodliwe natchnienia! Kiedy człowiek staje do modlitwy czy zasiada do medytacji, niechaj otacza się świetlistym kręgiem ochronnego białego blasku, jakim emanuje jego JAŹŃ, DUSZA, SERCE. W ochronnym polu światła łatwiej jest praktykować modlitwy, afirmacje, mantramy czy ćwiczenia oddechowe albo uzdrawiające wizualizacje. Obraz blasku światła wytwarzany przez mózg zawsze działa antydepresyjnie, zwalcza powalające siły ciemności, mroku i chaosu, gdyż światło ożywia, dodaje sił i odgania wpływy złych, mrocznych energii. Świadomość bycia w kręgu blasku jaśniejącego światła pozwala na lepsze skoordynowanie duszy, umysłu i ciała, daje lepszą psychofizyczną równowagę oraz harmonię i spokój. Jeśli będziesz każdego wieczoru przed zaśnięciem przez parę minut wyobrażać sobie, że cała twoja postać otoczona jest kulistą aurą świetlistego, jasnego blasku, twój sen będzie zdrowszy i głębszy, znikną nocne koszmary, a nawet poprawi się twoja pamięć, zmniejszy zachorowalność na różne dolegliwości. Obraz blasku światła jest ze wszech miar pożądany dla totalnego uzdrawiania, rozwoju inteligencji, pogody ducha, dobrego wypoczynku, a tajemnicę tą znali wszyscy starożytni Mistrzowie Mądrości Wschodu.


Kwiatuszek.png


Otaczanie się ochronnym kręgiem światła uwalnia od smutku, depresji, żalu, bólu, rozpaczy, uwalnia od migreny a nawet kaca w bardzo skuteczny sposób, jeśli jest to czynność regularnie stosowaną, niczym pradawna prosta recepta z zakresu higieny psychicznej, mentalnej. Rysowanie myślą kręgów od dołu ciała do góry i potem od góry do dołu tworzy potężną ochronną kulę białego światła, niczym kokon wokół motyla, tak jakby gniazdo dla duszy, która jest jak ptak. Istnieje wiele praktycznych sposobów łatwego pobudzenia wyobraźni, aby zaangażować psychiczne siły umysłu, myśli w ochronę siebie, swego zdrowia, a także w ochronę swego domu czy grupy duchowej, w której się spotykamy. Od zawsze, Uczniowie Mistrza, którzy spotykają się razem, zasiadają w kręgu lub w kilku kręgach i wizualizują potęgą swej wyobraźni krążące w kręgu ochronne światło, strumień blasku, który ochrania całą grupę jak i boskiego Guru, z którym prawdziwi Uczniowie są na zawsze związani czystymi więzami przyjaźni i oddania! Pas energetyczny czy wręcz krąg, a raczej kula światła, kokon, ochronny kokon światła otaczający ciało jako Świątynię Ducha i serce jako ołtarz Boga musi być o wiele bardzie nieprzenikalny dla zła i mroku niźli mur z najlepszej stali, a mistycy zwą taką aurę pancerzem światła.


Kwiatuszek.png


Uczeń musi bez obawy i bez wątpliwości skierować się wprost do Boga, wprost do swego własnego, Wyższego Ja, Duszy oraz wprost do jednego z wyższych Mistrzów Wschodu, aby móc osiągnąć głębsze, autentyczne rezultaty. Podobnie musi człowiek studiować z dobrym profesorem, aby móc uzyskać rzetelną i rozwojową wiedzę naukową, co jest oczywiste dla wszystkich ludzi, choć trzeba pamiętać, że mentorowanie Guru dla swego Ucznia jest znacznie dłuższe, niźli proces akademickiej nauki. Troisty kierunek aspiracji, Bóg, własna Boska Jaźń oraz żyjący Boski Mistrz, to trzy nici podnoszące, rozwojowe i nie należy żadnej z nich nigdy ignorować ani odrzucać, chociaż uzmysławianie Boga czy odnajdywanie Śrî Guru może się zdarzać na bardzo wiele różnych sposobów w ludzkim życiu. Rozwijanie i umacnianie ochronnej aury światła jest otwarciem dla tego, co dobre i dawaniem odporu temu, co złe. Świetlista i kulista aura blasku utrzymywana siłą myśli i siłą woli pomaga neutralizować i unieszkodliwiać wszelkie negatywne wpływy czy zgubne oddziaływania oraz lepiej je rozpoznawać i przeciwdziałać wszelkim ciemnym i mrocznym przeciwnościom. Wzbudzanie uczucia przebaczania i wybaczania z całego serca jest dobre, bo pozwala rozstać się z dawnymi negatywnościami, jednak ochronny krąg światła broni człowieka przed ingerencją złych, negatywnych sił, energii oraz istot o ciemnym i demonicznym charakterze. Kulista aura światła pomaga też rozpuszczać karmicznie więzy trzymające człowieka w danej miejscowości, w ludzkim skupisku, przez wiele wcieleń, a dzięki temu człowiek może stać się bardziej wolnym i zacząć stwarzać nową, wyższą kulturę duchową. Budowa nowego, lepszego ładu społecznego jest celem postępowych, uduchowionych ludzi w każdej epoce czasu, w jakiej żyją i działają Uczniowie Światła, Boga, Miłości i Prawdy!


Kwiatuszek.png


Maitrî to podstawowa zasada działania wspólnoty Uczniów Mistrza żyjących na Ziemi, a jest to wzajemne obcowanie w duchu wzajemnego miłowania, zrozumienia, w duchu przyjaźni, harmonii i sympatii, bo Maitrî to przyjaźń i życzliwość międzyludzka! Duchowe Braterstwo zawsze poznać po działaniu zasady Maitrî w praktyczny, żywy sposób, a rozwijanie ochronnej aury pełnej blasku światła, pomaga członkom każdego duchowego Bractwa, Loży, Zakonu czy Ruchu przejawiać wzajemną wobec siebie sympatię, życzliwość, dobroczynność i przyjaźń! Wy ludzie zwykle najczęściej doświadczacie trzech pierwszych stopni uduchowienia, które są przygotowaniem do Inicjacyjnej, Prawdziwej Drogi Wewnętrznej, a tylko nieliczni spośród was osiągają chociaż jeden z pierwszych stopni Uczniostwa i Wtajemniczenia. Ceńcie sobie wielce każdą duchową Inicjację i podtrzymujcie czystą więź bliskości z waszymi Mistrzami Przewodnikami, abyście nie popadli w jakąś niełaskę, albo żeby Mistrz o was nie zapomniał, jeśli będziecie zbyt mało aktywni i zaangażowani! Budujcie wzajemną życzliwość, przyjacielskie miłowanie i dobroczynne pomaganie sobie nawzajem w każdej grupie, kręgu czy wspólnocie duchowej, do jakiej traficie, bo jest wielką łaską i przywilejem, wręcz wyróżnieniem dla Człowieka, jeśli mu dane jest trafić na Guru-Przewodnika, Pasterza Dusz i prawdziwą Duchową Wspólnotę Światła, Miłości, Pokoju i Prawdy!

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów