Życie i Męczeństwo Świętego Savonarda

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

My posyłamy do was o ludzie tej planety Ziemi naszych posłańców i zwiastunów, a wy cóż z nimi robicie i dlaczegóż nie chcecie ich słuchać, skoro niewątpliwie są naszym głosem, naszymi ustami, głosem wołającego na puszczy, wśród zdziczałej pseudoludzkiej cywilizacji, gdzie prawa człowiecze dane przez Boskość zapisane są na papierze, ale nigdzie nie egzekwowane. Zobaczcież życie i twórczość jednego z naszych posłańców o życiu uświęconym, jakiego wam posłaliśmy w XV wieku ery chrześcijańskiej, Świętego Girolamo Savonarda, cóż z nim uczyniliście o ludzie, kiedy jako nasze usta i głos próbował naprawić i uleczyć waszą schorowaną od niemoralności i bezbożności cywilizację! Jego życie trwało ledwie 46 wiosen, a jedynie połowę tego czasu głosił wam o ludzie naszą Boską Naukę, a wy ludzie zgładziliście bestialsko naszego Świętego Posłańca, chociaż w waszych Świętych Pismach macie moralny nakaz posłuchu i poddania wobec Proroków i Świętych jakich wam posyłamy, aby byli waszymi duchowymi Kapłanami, Królami i Reformatorami. Dziś nie mniej, a nawet bardziej aktualne są słowa Świętego Savonarda przeciwko waszemu ludzkiemu zepsuciu, świętokradztwu, bezbożności i fałszywej religii pełnej zabobonnych kłamstw i fałszerstw. My wzywamy was abyście kierowali się wskazaniami wielkiego Reformatora, duchowego Filaru tak Italii jak Europy w swoim czasie, gdyż Orędzie nasze, które głosił jest ciągle aktualne, a jest to wezwanie do pobożności, szczerości, uczciwości, pokoju, zgody i władzy ludu!


Kwiatuszek.png


Kontempluj człowiecze wzniosłe imię naszego Posłańca, Świętego Girolamo Savonarda, Proroka Boga, któren nawołuje każdego do czystej wiary w Boga, powrotu do Kościoła Sobotniego, odrzucenia grzechu idolatrii polegającego na czczeniu wyimaginowanych obrazków zamiast prawdziwego Boga, kierowanie się inspiracją Ducha Bożego, Siedmioducha wśród modlitwy i przewodnictwem Pism Świętych, Biblii w miejsce ludzkich tradycji, zwyczajów i obrzędów.


Kwiatuszek.png


Chociaż minęło już ponad 500 lat od stracenia Świętego Savonarda z Ferrary, a dzień 23 maja obchodzony jest tak w Niebie jak i na Ziemi jako Dzień Męczeństwa Świętego Girolamo to jego przekaz przeciwko złu inkwizycji, zepsucia, wyzysku, przeciwko nędzy i sobiepaństwu możnowładców, przeciwko rządom i oligarchów i feudałów jest ciągle żywe i aktualne! Święty Savonarda wygłaszał kazania i przemówienia z wielkim zdecydowaniem, występując przeciwko złu, wojnie, pedofilii, wyzyskowi i wszystkim niegodziwościom duchowieństwa w Italii i całej Europie oraz przeciwko niegodziwościom możnych!


Kwiatuszek.png


Święty Savonarda całą Biblię znał na pamięć i do tego rozumiał jej treść, tak jak Anioły i sam Bóg, a pomimo początkowego oporu i niechęci społeczeństwa, jego mała grupka słuchaczy i Uczniów stała się potężnym Reformacyjnym Ruchem Duchowym.


Kwiatuszek.png


Święty Savonarda od wczesnej młodości lubił samotność kontemplacji i rozmyślania na tematy religijno-duchowe. Był wybitnym mówcą, dobrze wykształconym przez rodziców i wielce charyzmatyczną osobowością, bezkompromisowy w walce o Prawdę, Dobro, Sprawiedliwość i Pokój! Socjalna walka o uczciwość w handlu i kupiectwie oraz równy podział dóbr materialnych w społeczeństwie, zniesienie niewolnictwa, zapewnienie godziwej płacy za uczciwą pracę, zniesienie demonicznych odpustów i obowiązkowych podatków uczyniło ze Świętego Savonarda orędownika ludu wierzącego i religijnego socjalistę i demokratę, a nie tylko wieszcza, mistyka i proroka Italii! Święty Savonarda uczył ludzi, że nie mogą być poddani katolickiemu kościołowi ani papieżowi dalej niźli do momentu, w którym te instytucje same trzymają się nauk Biblii oraz zasad Prawa Bożego jakie ludziom objawiono, a każdy uczciwy człowiek musi poprzeć rację Świętego! Nie podporządkowywał się i odrzucał z mocą wszelkie kościelne zarządzenia i dogmaty sprzeczne zarówno z postanowieniami Boga w Piśmie Świętym jak i sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem czy społeczną uczciwością! Znienawidzony za Prawdę i Miłość Bliźniego pomimo pełnienia funkcji kaznodziei, a nawet przeora klasztoru, który zreformował, znienawidzony oczywiście przez szatańską katoinkwizycję papieską został Święty Savonarda podstępnie potępiony, poniżony, był bestialsko torturowany przez “władzę sądowniczą” w czarnych togach, a następnie powieszony i jeszcze spalony wraz z dwoma swoimi Uczniami!


Kwiatuszek.png


Święty Girolamo to postać heroiczna, wielka reformatorska postać duchowa, wielki myśliciel, orędownik prawdy i postępu, a my jesteśmy zawsze tam, gdzie postęp, dobro i prawda, chociażby życie trzeba było złożyć w ofierze na Ołtarzu Prawdy. Święty Savonarda w swoich czasach powiedział proroczo, iż katolicki kościół zostanie surowo ukarany i ulegnie zniszczeniu, a na jego gruzach odrodzi się prawdziwa wiara chrystusowa, taka jakiej rzeczywiście uczył Mistrz Jezus z Nazaretańskiego Zakonu Ebionitów (Jaroszy). Święty Savonarda bezkompromisowo i zgodnie z Nauką Pisma Świętego krytykował i potępiał wszelkie herezje wygłaszane przez ciemniackich papieży swoich czasów a także piętnował wszelkie grzechy, nikczemność i rozpustę papieskiego dworu oraz kolaborujących z nim możnowładców. Wszelkiej katolickiej hierarchii diecezjalnej oraz królom i cesarzom Europy rozesłał wniosek o zwołanie soboru powszechnego celem usunięcia skorumpowanego i niegodziwego papieża Aleksandra VI z jego tronu, który nabył przekupstwem, a nie mocą Ducha Świętego i konsensusu! Prawdziwie wielka to osobowość w swoich czasach i wielka siła Bożego Ducha towarzyszyła Świętemu Savonarda, a ziarno, jakie zasiał, ziarno reformowania systemu religijno-politycznego pełnego zła i korupcji wydaje swoje owoce po dziś dzień, gdyż tysiące myślicieli inspirowało się dziełami pisanymi i myślą tego wielkiego Duchem Bożym Świętego Męczennika zbrodniczo zgładzonego przez szatańską inkwizycję papieską.


Kwiatuszek.png


Ludzie pod wpływem kazań Świętego Savonarda jęli się opamiętywać, porzucać grzeszne, niegodziwe życie i iść za głosem tego mnicha Reformatora, bo był to niewątpliwie głos Ducha Świętego na pustyni ludzkich wyjałowionych i skamieniałych serc, żywe źródło wody Życia Wiecznego, jakie wam o ludzie posłaliśmy i jakie dla was otworzyliśmy. Święty Savonarda położył fundamenty pod reformy religijne i społeczne, a także pod chrześcijańską ekumenię, albowiem pouczył was ludzi, że to Bóg jest władzą religijną w swoim kościele i jego zborach, a nie jakiś tam papież. Będąc jednocześnie jednym z większych włoskich pisarzy mógł Święty Savonarda zjednywać sympatię ludu, choć nienawidzili go kaci inkwizycji szatańskiej i jej sługusi w postaci sędziów i więziennych siepaczy, którzy wszędzie pod słońcem więcej zła ciągle czynią niźli Sprawiedliwości. Krew takich Świętych obciąża niewątpliwie każdą czarną, czarcią togę sędziowską na usługach sztańskiej, złowrogiej inkwizycji zwanej współcześnie kongregacją ds. wiary!


Kwiatuszek.png


I ty ludzka istoto, jeśli bliskie ci człowieczeństwo, zaprawdę opamiętaj się i zawróć z dróg zatracenia ku Bogu, bo Bóg jest Dobrem i głoś jak Święty Savonarda, głoś przeciwko złu, a nawołuj do Dobra, Prawdy, Uczciwości, a nade wszystko do przykazań Bożych jakie od starożytności my wam o ludzie objawiamy! Nie bój się występować przeciwko niegodziwości i obłudzie katokleru, nie wahaj się, by wyrazić sprzeciw obłąkanym dogmatom obłąkanych papieży, którzy jeszcze w XV wieku nie odważyli się ogłaszać ani nieomylnymi, ani żadnych niepokalanych poczęć żadnej Maryśki, która urodziła Jezusa i owszem, ale po pierwsze była prostytutką w rzymskim garnizonie, a po drugie stała na czele spisku, który usiłował zgładzić Świętego Jezusa, co w końcu się Jego zdegenerowanej i niemoralnej mamuśce udało. Nie można niemoralnego zła czynić obiektem kultu ani czcić jako coś niepokalanego, a Święty Savonarda, kiedy mówił Maria, to miał na myśli tak jak całe chrześcijaństwo od początku Świętą Marię Magdalenę, Oblubienicę i Orędowniczkę Zmartwychwstania, o której mówi ludziom Biblia. Zreformujcież o ludzie swoje myślenie i poglądy, zreformujcie abyście wierzyli i głosili tak jak uczą was Święci na miarę Świętego Girolamo Savonarda (1452 - 1498).

(Udana)

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów