Światło i Miłość Podstawą Istnienia

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

1. Wszystkie nurty duchowe i religijno-mistyczne jakie istniały i istnieją w całej historii ludzkości od zawsze uważają Światło i Miłość za podstawę istnienia, za podstawową twórczą energię wszechrzeczy! Chińska cywilizacja tak wiele przekazała o świetlistej energii służącej zarówno do leczenia jak i zabijania, do modlitwy, cudów i zjednywania sobie przyjaciół oraz pokonywania wrogów, że trudno nie zauważyć tego osadzenia w Świetle! Kultura Indii w dziedzinie nauki o subtelnych światłach kosmosu zwanych pranami nie ma sobie równych, a przecież jest to wiedza praktykowana już miliony lat temu przez protoplastów ludzkości. Bez świetlistej energii życia nie powstałoby nic co istnieje jako życie w przyrodzie i to światło słońca daje ludziom i odbiera życie, co widać w rozlicznych historiach, opowieściach a także w wiedzy astrofizycznej, czysto naukowej o wpływie słońca na powstanie życia na Ziemi. Wystarczy chwila skupienia na obrazie płomienia ognia czy słońca w czasie choroby aby się zaraz lepiej poczuć i mocno przyspieszyć wyleczenie, czyż to nie jest cudem natury samo w sobie? Wystarczy siedzieć często przy ogniu żywym, przy ognisku albo przy kominku aby wiele chorób, nieszczęść i cierpień oddalić całkowicie, nigdy się nie załamywać i mieć zawsze optymistyczny nastrój!


Kwiatuszek.png


2. Egoizm przypomina czarną dziurę, która wszystko ściąga do siebie, pochłania, gromadzi, porywa i więzi światło, ale sama nic nie daje innym, tak jak słońce, które świeci dla innych i daje życie stworzeniom. Naturą Światła jest dawanie, udzielanie się dla innych, wspieranie i pomaganie, a czarne dziury są szkodliwym produktem ubocznym ewolucji, stanem raczej upadłym, zapadnięciem się materii w siebie. Stąd czarne dziury, egoistyczne osoby są raczej zagrożeniem dla innych i szkody wszędzie czynią! Ile dasz osobie o klinicznym obrazie czarnej dziury tyle pochłonie i jeszcze jej mało ale z siebie taka patologia nic nie da ani nic nie wykrzesze, no chyba że pretensje iż jeszcze jej mało. Jest to obraz osób patologicznie chorych z powodu niezaspokojonej pazerności, chciwości, żądzy i takie właśnie wysysają też subtelne soki i energie ze zdrowych ludzi osłabiając ich, doprowadzając do choroby i niszcząc. Takim pasożytem w kosmosie są właśnie tak zwane czarne dziury, które niszczą i rozrywają nie tylko całe słońca ale i nawet całe galaktyki! Egoistyczni ludzie w podobny sposób, w swej chorobie rozbijają cudze związki miłosne, niszczą duchowe grupy i wspólnoty, odwodzą uczniów od Guru pod pozorem zdobywania sobie przyjaciół. W istocie egoiści niszczą źródła Światła wyniszczając duchowych liderów czy rozwalając istniejące grupy. My jako przewodnicy duchowi ludzkości od tysiącleci ostrzegamy przed pasożytniczymi zwodzicielami i ciągle wam ludziom przypominamy, że Światło jest podstawą istnienia i że musicie szanować i wspierać Lampy Boże jakie w formie proroków czy świętych zostały do was posłane! Chrońcie Guru bo jest źródłem blasku!


Kwiatuszek.png


3. W dobie coraz potężniejszych technologii Światła każdy zrozumie początkową myśl jak ważne jest w ludzkim życiu Światło, ale najważniejsze jest to Światło, które przypływa z górnych wyższych sfer i daje ludziom zrozumienie, oświecenie oraz poznanie Boga! Wyższa Jaźń, Dusza Ludzkości jest powłoką utkaną z inteligentnego i wszystkowiedzącego Światła oraz z uczucia sympatii i wzajemności zwanego Miłością! Od wieków wszyscy nasi posłańcy i prorocy z Niebios przypominają o tych podstawowych rzeczach, o tym aby ludzie myśleli o przewodzie energii Światła i Miłości jaki łączy człowieka z wyższą sferą bytu. Obraz ludzika, który za szczyt głowy podwieszony jest do Niebios i Bogów Nieba albo podtrzymywany przez Anioła Strażnika towarzyszy ludzkości od zarania jej istnienia. Nasi poprzednicy, opiekunowie ludzkości, którzy dawno już przed miliony lat wyemigrowali na Plejady czy do układu Vegi uczyli tych samych prawd. Rozwijaj zatem ludzka duszo swoją wewnętrzną zależność od tego co jest u góry ponad i poza Tobą! Jednocz się ze sferą Wyższej Boskiej Jaźni, która nie jest żadną własną jaźnią jak chcieliby ludzcy egotycy ale jest Wspólną Jaźnią, Nadduszą całej ludzkości, więcej Nadduszą Wszystkich Żyjących Stworzeń. W tej Jaźni wszyscy którzy weń wstąpili stanowią jedną znającą się i rozpoznającą dobrze duchową Rodzinę! To z tej boskiej superjaźni czerpie się prawdziwą miłość i moc miłowania oraz współczucia!


Kwiatuszek.png


4. Miliony ludzi tęskni sercem do wewnętrznego białego Światła płynącego z Wyższej Jaźni, miliony tęskni za boskim, rubinowym promieniem najcudniejszej Miłości. W istocie bardzo łatwo wzbudzić w sobie kochające i miłujące wyższe uczucia, ale z wysoka widzimy jak masy ludzkie trzymają się raczej mroków awersji i nienawiści jeszcze, żalów, zazdrości, jak przeżywają zdrady i podejrzenia o zdrady. To wszystko odcina was o ludzie totalnie od delikatnego promienia energii Miłości, który w formie skondensowanej, wręcz laserowej ukazuje się jako rubinowy promień, a w formie rozrzedzonej zdaje się być delikatną różową poświatą otaczającą jako subtelna aura wszystkich ludzi o rozbudzonych wyższych uczuciach serca! Tysiące duchowych nauczycieli przemierza świat aby dotrzeć do ludzkości z wiedza o medytacjach Światła i o medytacjach Miłości. Korzystajcież o ludzie z tego szamańskiego dziedzictwa ludzkiej cywilizacji, bo każdy widzi jak patologiczne jednostki wyrastają z rodzin gdzie nie ma Miłości, gdzie się nie medytuje! To boskie Światło z wysoka, kiedy się je świadomie odbiera i wchłania oraz transmituje dla innych pozwala zrozumieć mechanizmy życia, oświecić duchowo i odnaleźć ukryty cel oraz sens ludzkiego życia.


Kwiatuszek.png


5. Boska Mądrość, promień duchowej Wiedzy zaczyna pojawiać się tam, gdzie jest Światło i Miłość, a jeśli widzicie najskromniejszego Nauczyciela posiadającego wielką duchową wiedzę, to wiedzcie, że nie jest to tylko wiedza, ale owoc Światła i Miłości jaką ta dusza służy innym istotom zwykle poprzez wiele wcieleń! Mędrcy Boży, w istocie siddhowie mądrości, zrozumienia i poznania zasługują na największą cześć i szacunek ponieważ Mądrość zdobywa się poprzez długotrwałą służbę Światłu i Miłości poprzez tysiąclecia. Nie stawajcie się o ludzie frustratami z powodu tego, że zamykacie się przed Światłem i Miłością żyjąc w mroku sobkostwa i egotyzmu podobnie czarnym dziurom, które innych wykorzystują nic w zamian nie dając. Miłość to w istocie szczodra wzajemność, Miłość zwano od zawsze Prawem Wzajemności. Co się nie opiera na wzajemności nie opiera się na Miłości. Nie można mieć złudzeń co do postępowania złych ludzi, bo dobrze to wiadomo, że kto nie wspiera swego Mistrza czy Nauczyciela, kto nie wspiera Guru i Sanghi od której otrzymał Światło Wiedzy i Łaskę Inicjacji, ten nie żyje w Miłości, bo nie stosuje się do boskiego prawa Wzajemności, które o Miłości właśnie świadczy! Bardzo źli odwracają się od swoich nauczycieli kiedy ci są w trudnościach czy w potrzebie, a to świadczy o czymś gorszym niż tylko złe wychowanie!


Kwiatuszek.png


6. Dobre wychowanie zaleca pomagać swoim rodzicom, gdy ci są starzy albo w potrzebie, a duchowa nauka powiada, że Guru – Mistrz i Przewodnik jest dla człowieka czymś więcej niż ojciec i matka. Dlatego powszechnie uważa się osoby które odwracają się od swoich mistrzów i nauczycieli za pomylone i bardzo złe dusze, które wiecznie błądzą i wszędzie gdzie przyjdą wyrządzają jakiś rodzaj zła. Na Wschodzie nawet klasyfikuje się takie osoby jako rodzaj paskudnych asurowych demonów, które świadomie nie chcą Światła ani Miłości, a jedynie wchodzą do grup duchowych aby deptać i lekceważyć, pogardzać tym co Święte. Można sobie wyobrazić końcowy, pośmiertny stan takich złych dusz, żyjących w całkowitym mroku, całkiem pozbadniętych nawet promyczka Światła, nawet odrobiny Miłości i to na własne życzenie! Taki jest los tych, którzy odwodzą innych od Boskiej Drogi, odwodzą od Guru czy Sanghi Braterskiej! Siły ciemności posyłają swoje sługi do wszystkich duchowych grup i wspólnot aby tam rozrabiali i mieszali, a jak najwięcej zaszkodzili błędnymi ideami czy pokręconymi pomysłami, plotkowaniem i obmawianiem za plecami, co jest zawsze niezdrowe. Boska Droga to miejsce dla wzrostu w Świetle i Miłości, miejsce dla odważnych, którzy chcą się świadomie wyrwać z niewolniczych sideł zła i niegodziwości jaka panoszy się w tym dwoistym z natury świecie. Uczniowie duchowi będący na Drodze Bożej zawsze żywią wdzięczność do swych nauczycieli i przewodników, zawsze dają wsparcie swoim mistrzom czy instruktorom Drogi!


Kwiatuszek.png


7. Miłość wyższego rodzaju, bezinteresowna i wzajemna, bezegoistyczna jest podstawą rozkwitu każdej cywilizacji w historii ludzkości, podobnie i łączność ze Światłem, szamańska w swej naturze. Kiedy ludzie przestają dążyć do Światła, a szczera Miłość zanika w społeczeństwie, następuje upadek cywilizacji. Widać to przez tysiąclecia istnienia i upadku różnych kultur jak Światło przynosi odrodzenie i odnowienie kultury, jak Miłość daje zryw rozwijający i integrujący społeczeństwo. Jeżeli władzy nie ma za co szanować ani kochać to naród ulega degeneracji i totalnemu upadkowi. Tylko powszechne dążenie do Światła może zatrzymać proces kulturowej i społecznej degeneracji jakiejś cywilizacji czy narodu. Starożytni nauczali, że każdy naród który nie ma Miłości do posłanych mu przez Niebiosa Guru musi stoczyć się w przepaść nędzy i kołtuństwa aby w końcu ulec zatraceniu. Dlatego obserwujcie jakie długotrwałe skutki spotykają narody, w których osoba Guru nie jest szanowana, choć powinna być czczona i miłowana przez społeczeństwo!

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów