Zapobieganie Telomerazie, Zarazie Degradacji Ludzi

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wymiana wszystkich komórek w ludzkim ciele dokonuje się w cyklu siedmiolecia, tyle zwykle żyją najbardziej długowieczne komórki nerwowe ludzkiego organizmu. Część komórek ciała żyje ledwie kilka tygodni, a do nich należą komórki skóry, oka czy jamy ustnej, które ulegają szybkiemu zużyciu. W najstarszych naukach ludzkiej cywilizacji jest mowa i o tym, że średnio komórki żyją jeden rok i o tym, że co siedem lat człowiek w całości jest nową, odrodzoną istotą, w której nie ma nic starszego niźli dobre siedem lat. Objawienia uczyły już w najdawniejszych czasach, aby każdy siódmy rok cyklu odradzania był dla człowieka szczególnym, aby zakończył w tym roku wszelkie stare sprawy, związki, interesy, wybaczył i zadośćuczynił, jeśli potrzeba, gdyż wpłynie to na stworzenie lepszego, nowego zapisu w komórkach całej ludzkiej istoty. Oczyszczenie dawnych wzorców, uwolnienie od przeszłych impresji chroni człowieka przed degenerującymi ciało dolegliwościami, a nawet pomaga w poprawie na lepsze i ulżeniu w cierpieniach przyniesionych do życia wraz z poczęciem i urodzeniem. Zygota, pierwsza komórka, z której rozwija się później ludzkie serce, nosi w sobie zapis uwarunkowań psychicznych i fizycznych ludzkiej osoby, a zapewne całkiem nieprzypadkowo spirala wewnętrznej pamięci genetycznej posiada siedem pełnych zwojów, praprzyczynę intuicyjnego uporządkowania rytmu czasu w siedmiodniowe tygodnie oraz w tygodnie lat, czyli w siedmiolecia.


Kwiatuszek.png


Ponieważ komórki ludzi dzielą się średnio i odradzają corocznie, a żywotność wystarczy im na około 70 podziałów w ludzkim życiu, to mamy i przyczynę magicznego znaczenia tej liczby i średnią długość życia człowieka. Kiedy coraz większa ilość komórek ciała po prostu ginie nie pozostawiając następcy człowiek zaczyna w charakterystyczny sposób kurczyć się, zmiejszać, wysychać zmierzając do śmierci ciała fizycznego. Mędrcy od wieków wspominają wiele całkiem dobrych metod zwalniania metabolizmu komórek i wydłużania średniego cyklu ich życia bądź ilości podziałów, co w efekcie daje zdrowsze i dłuższe życie. Odżywianie się pokarmem roślinnego pochodzenia jak i okresowe kilkudniowe posty, picie wody źródlanej oraz oczyszczających i witalizujących preparatów ziołowych, potrafi zdziałać cuda i znacznie przedłużyć czas życia człowieka oraz jego sprawność. Regularny ruch na świeżym powietrzu, kalisteniczną gimnastykę, jarskie odżywianie złożone ze zbóż, warzyw i owoców oraz wyciszającą i relaksującą medytację leczniczą polecał Hipokrates i Awicenna, i są to wszystko bardzo skuteczne sposoby, a nie znaleziono w zasadzie nic lepszego. Jeśli człowiek żyje zbyt intensywnie i wyniszczająco, wtedy średnia życia jego komórek skraca się, człowiek żyje krótko, a jeśli żyje w spokoju i równowadze ducha, wtedy średnia życia komórek wydłuża się i człowiek żyje dłużej. Znacząca dla zdrowego i długowiecznego trybu życia jest aktywność intelektualna, chęć uczenia się rzeczy nowych i pożytecznych, zdrowa woda, czyste powietrze, właściwa jarska dieta jak i osobiste poczucie zadowolenia, radości i szczęścia we własnym życiu!


Kwiatuszek.png


Każdy podział komórki to także podział chromosomu w komórce, a jego końcówka zwana telomerem skraca się przy każdym podziale żywej komórki tak, że gdy całkiem zniknie, to komórka ginie bezpowrotnie. Śmierć jest spowodowana gwałtownym zmniejszeniem ilości komórek, które mogą się odradzać zostawiając potomstwo czy raczej swoje następstwo. Dłuższe telomery w chromosomach komórki to dłuższa żywotność komórek i generalnie długowieczność człowieka, o ile wykluczymy śmiertelne wypadki spowodowane na ogół brakiem trzeźwości i uważności, niechlujstwem, pijaństwem i zaniedbaniami. Codzienna Muhurta (48 minut), tradycyjna euroazjatycka godzinka lekcyjna stanowiąca dokładnie 1/30 doby, głębokiej relaksacji, wyciszenia i skupienia na świetle czy miłości, szczęściu, pokoju i podobnie przyjemnych rzeczach pozwala zwolnić metabolizm w komórkach i spowodować wydłużenie ich życia zwiększając ludzką zdolność do długowieczności. Zwolnienie rytmu metabolizmu przez właściwy odpoczynek, skupienie, zwolnienie i wydłużenie rytmu oddychania, post jako odpoczynek od trawienia, co zmniejsza tempo zużycia komórek, to wszystko działa korzystnie poprawiając zdrowie, urodę, sprawność systemu nerwowego i długowieczność człowieka.


Kwiatuszek.png


Znaczenie ma wola życia, radość życia, umiar, dbanie o swój rozwój i o dobro bliskich, a samo pragnienie życia i przeżycia potrafi i przezwyciężać ciężkie choroby, ratować się w trudnych sytuacjach oraz wydatnie wydłużyć życie. Hulaszczy, pijacko-mięsożerny nieuregulowany tryb życia wyniszcza komórki organizmu i wydatnie skraca naturalny czas życia mierzony karmicznym zegarem telomerów w chromosomach. Starożytni mawiali, że człowiek ma określony potencjał czy poziom żywotności i gdy się on wyczerpuje, niezwłocznie idzie on w objęcia śmierci, już jako cieniowy duch, energetyczne zjawisko z subtelniejszej materii, która jest nosicielem świadomości, poczucia istnienia, emocji, myśli i pamięci. W jednym z czterech grobowych dołów dla ludzkich dusz cała istota podlega oczyszczaniu i uwalnianiu ze swych naleciałości, ze złych uczynków, myśli i słów, stosownie do których przyjmuje następne wcielenie. Kto niezdrowo i destrukcyjnie żył, źle karmiąc i wyniszczając swoje ciało, ten w następnym wcieleniu będzie miał krótsze telomery i znacznie krótsze życie. Podobnie osoba, która przestrzega zasad zdrowia i długowieczności będzie mieć w kolejnym wcieleniu możliwość odpowiednio do swego wysiłku i pracy nad sobą, dłuższego życia.


Kwiatuszek.png


W zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, aby przez odpowiednie ćwiczenia i życiową postawę wydłużyć telomery ludzkiej rasy tak, aby swobodnie osiągały nie tylko wiek Abrahama (185 lat) ale i wiek Henocha (365 lat), bo życie przez okres 300 lat jest dla ludzi łatwo osiągalne. Pośpiech, stres i szkodliwe nałogi jak winopilstwo czy mięsożerstwo w kolejnych pokoleniach raczej degenerują ludzkie istoty, niźli wspomagają osiągnięcie zdrowia i długowieczności, a przecież oprócz pozytywnej aktywności prozdrowotnej rodziców, dobrze w ścieżce dobrego zdrowia i długowieczności muszą być uformowane i dzieci, i wnuki, bo większe zmiany pokoleniowe na dobre lub na złe dzieją się szczególnie w czsie generacji 3-4 pokoleń, a także w czasie 7 i 10 pokoleń. Sporo pracy edukacyjnej i wychowawczej czeka całą ludzkość, jej postępową, zdrową i dobrą awangardę, aby naprawdę cała ludzkość mogła odnieść prawdziwą korzyść i stać się twórczo długowieczną. Komórki nerwowe, od krórych zależy sprawność systemu nerwowego mające długą żywotność siedmioletnią, odradzają się przez podział zaledwie 10-12 razy w okresie ludzkiego życia i stanowią największy problem do przezwyciężenia, gdyż mają też swój znaczny udział w sterowaniu długością życia komórek innych organów niż system nerwowy. Świeże powietrze, swobodny ruch na powietrzu, wyciszanie i relaksacja zdają się być głównym motorem napędzającym ich sprawność, a oprócz tego uczenie się i chęć nabywania nowej, prawdziwej wiedzy oraz świeża źródlana woda, która też jest nośnikiem informacji w całym organizmie.


Kwiatuszek.png


Długowieczni ludzie żyją zwykle w klimacie górskim i podgórskim, prowadzą aktywny tryb życia, mają dość przestrzeni na kontemplowanie ciszy i refleksję nad życiem oraz odpowiednią wiedzę i wolę, aby zdrowo, jarsko się odżywiać, bo spożywanie produktów odzwierzęcych, mięsożerstwo zawsze działa rujnująco na zdrowie całej populacji. Likwidacja społecznego katoalkoholizmu, nikotynizmu, mięsożerstwa i narkomanii jest w stanie zapobiec zdecydowanej większości wypadków i katastrof spowodowanych z winy człowieka oraz większości chorób i dolegliwości ludzkiej rasy, a nic tak nie zabija i nie wyniszcza jak cywilizacyjne choroby. Zorientowanie dzieci od młodości na samoedukację, tylko ten jeden czynnik daje wydłużenie życia ludzi o jakieś 20 lat, gdyż osoby dobrze wykształcone, inteligentne i ciągle uczące się żyją przeciętnie 20 lat dłużej od nieuków i ludzi nie szukających wiedzy. Ludzie dobrze wyedukowani chorują też o wiele rzadziej, a wielu wybitnych uczonych jak Leonardo da Vinci, Leibnitz, Tołstoj czy Albert Einstein było wegetarianami i chociaż w dziedzinie właściwego dla ludzi odżywiania pokazywało źródło geniuszu.


Kwiatuszek.png


Himalaya, najwyższe góry świata, a także Kaukaz, Alpy czy Andy skrywają bardzo długowiecznych ludzi, którzy poprzez odpowiednią dbałość o ciało, psychikę i ducha szczycą się bardzo długim życiem, zdolnością do odżywiania energią duchową, a także do wytwarzania ciepła w ilości wymaganej przez surowe zimy i ostry klimat panujący w Śnieżnych Górach. Opowieści o 200-300 letnich joginach – mędrcach żyjących w obszarze gór Himawantu, jak wedyjska kultura zwie góry Himalaya, nie są ani przesadzone, ani nieprawdziwe, a długie życie i względna młodość psychofizyczna ciała może być naprawdę bardzo długo utrzymywana. Tylko posty dla zdrowia, o samej wodzie, połączone z modlitwą potrafią uleczyć niezliczoną ilość rozmaitych chorób ludzkiej rasy, posty trwające tylko 7 dni albo przez 21 dni. Jest to doskonale znana praktyka mędrców – joginów z gór Himalaya, z Tybetu i Kaukazu czy Pamiru, znana pod nazwą kursu odmładzania i regeneracji organizmu. Komórki regularnie obmywane ze złogów samą wodą i tlenem w czasie postu, ćwiczeń oddechowych, ruchu na powietrzu czystym i świeżym po prostu dłużej żyją, dzielą się trochę więcej niż 70 razy, co jest średnią u ludzi i co 2-3 lata średnio, a nie co rok jak to jest u większości ludzi. Zanim ludzka istota wybierze się w podróż do krainy cienia i śmierci, może zadbać o swoje dobre zdrowie i długowieczność, a także o to samo dla swojego potomstwa i przyszłych pokoleń. To wszystko jest w twoich rękach człowieku!


(Udana)

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów