Wolność Sumienia i Wyznania

Z Himalaya-Wiki
Wersja z dnia 00:43, 1 cze 2020 autorstwa Dakszan (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

1. Dobra wola, swobodna wymiana dobrych myśli pełnych prawdy jest jednym z najcenniejszych naturalnych praw człowieka. Byt ludzki w swej pierwotnej, naturalnej dobroci zawsze dąży do odnajdywania prawdy, do głoszenia tego, co jest prawdziwe. Stąd miliony ludzi, którzy odchodzą od zbyt zdogmatyzowanych kościołów, które odbiegły od prawdy. Nikt nie powinien być dręczony ani poniżony z tego powodu, że odkrywa prawdę i w oparciu o to, co prawdziwe głosi własne przekonania. Szczególnie silnym na całym świecie musi być absolutne prawo do swobodnej myśli filozoficzno-religijnej. Wolność i swoboda jest jednym z najistotniejszych naturalnych praw człowieka, które ograniczone może być jedynie w skrajnych wypadkach swawoli szkodliwej dla innego bytu w rzeczywisty sposób. Obraźliwość z powodu religii, jaką prezentują przedstawiciele sekt upadających i faszystowskich nigdy nie może być przedmiotem postępowania karnego, bo to, że ktoś się czuje obrażony, świadczy głównie o tym, że jest chory psychicznie na ciężką paranoję religijną powodowaną dogmatyzmem. Każda grupa religijna musi swoje przekonania i wierzenia umieć obronić w dyskusji publicznej w sposób merytoryczny. Faszyzm to obrona swoich poglądów w sposób terrorystyczny i inkwizycyjny z użyciem aparatu represji policyjnych. Dobra wola, pragnienie prawdy wyklucza taki terroryzm światopoglądowy, a uczeni o kontrowersyjnych poglądach powinni być zawsze z uwagą wysłuchiwani, nawet jak się mylą!


2. Wielkim źródłem radości i szczęścia dla każdego zdrowego na umyśle człowieka jest wszelkie prawo stanowione, które poszerza zakres swobody, wolności myśli i słowa, wolności pióra i ust dążących do prawdy. Fałsz i kłamstwo są perfidią i zawsze kalają ludzkie sumienie, wzorzec poczucia prawdy i zdrowego rozsądku, dlatego zapewne kłamliwi dziennikarze toną w morzu alkoholizmu i narkomanii. Jedną z przyczyn narkomanii, oszołamiania się alkoholem czy innymi „dragami” jest potrzeba znieczulenia sumienia, które nie może znieść otaczającego fałszu i kłamliwości. Rodzic powinien przestać okłamywać swoje dzieci, podobnie nauczyciele w szkołach i wykładowcy religii. Wciskając kit fałszywych dogmatów, kłamstw i kłamstewek swoim dzieciom ludzie czynią je podatnymi na wszelkie plagi samo zatruwania, takie jak narkomania, alkoholizm, nikotynizm. Fałszem skalane, zatrute kłamstwem sumienia to w istocie chore umysły, dla których alkohol, papieros czy narkotyk jest zewnętrzną oznaką wewnętrznego stanu. Dobra wola nie potrzebuje brnąć w fałsz czy zawiść, nie potrzebuje kłamliwie oczerniać, by zarabiać na sensacji, jak popularne pseudo kryminalne programy telewizyjne. Dobra wola działa spokojnie, myśli analitycznie, dba o to, żeby nie naruszyć czyjegoś prawa do swobody myśli, przekonań, wyboru religii a także obyczajów moralnych.


3. Prawo, które zezwala na wolność religii bez jej narzucania otoczeniu siłą, znane było przez tysiąclecia w Indii. Cywilizacja chrześcijańska stała się mordercza z powodu barbarzyńskiego pseudo misjonarstwa czynionego mieczem, za którym nie stała żadna sensowna nauka duchowa. Kultura wedyjska, hinduska i buddyjska znajduje sympatyków i wyznawców mocą mądrości i prawdy, mocą własnego dobrego przykładu moralnego, tolerancją i uczciwością. Dobre Prawo zawsze szanuje wolność i swobodę głoszenia myśli filozoficznej, religijnej i naukowo-wynalazczej i takie prawo jest dla nas radością! Nie tylko prawo do swobody i wolności myśli i słowa jest potrzebne, ale też wsparcie i ochrona tej wolności, która jest wyższym dobrem. Wszystko, co narzuca się jako jedynie słuszny pogląd czy jedynie słuszną religię jest barbarzyńską, prymitywną herezją. Podobnie kłamstwo, fałsz wszelki jest herezją, dlatego w naturalny sposób ludzie muszą mieć możliwość swobodnego poszukiwania prawdy, dążenia do prawdy, a odrzucanie tego, co fałszywe i kłamliwe. Narzucanie jakiejś jedynie słusznej teologii czy systemu wierzeń jest szaleństwem i barbarzyńskim horrorem dla większości społeczeństwa. Z natury umysłu to wynika i z obserwacji ludzkich społeczeństw, że gdzie są dwie osoby, zdarzają się trzy poglądy, każdej z osób i stanowisko wspólne. Uniformizacja wierzeń, podobnie jak uniformizacja odzieży kojarzy się jedynie z najgorszymi i najbardziej plugawymi terrorystycznymi reżimami, dlatego takie tendencje są niebezpieczne dla wolnych narodów. Rozwój cywilizacji zawsze jest stymulowany przez wolność i swobodę w dziedzinie nauki, kultury, sztuki i religii!


4. Cywilizacja starożytnego Egiptu upadła, kiedy religia połączyła tron z władzą świecką, a wolność i swoboda wyznania zostały znacząco ograniczone. Początkiem końca każdej cywilizacji jest terror religijny i narzucanie światopoglądu. Dzieci w szkołach należy zapoznawać z wieloma alternatywnymi poglądami i przekonaniami, aby mogły uczyć się szukać prawdy. Wolność sumienia i wyznania jest naturalnie przyrodzona każdej ludzkiej istocie i nikt nie jest przypisany z urodzenia ani do komunizmu, ani do katolicyzmu, ani do szyizmu. Ezoteryka uczy, że ci, którzy sprzeciwiają się ludzkiemu prawu do wolności myśli i swobody głoszenia przekonań są diabolicznie zatrutym źródłem, wynaturzeniem człowieczeństwa. Wolność wyznania opinii, dążenia do prawdy, poszukiwania wyższych wartości jest wpisane w ludzką naturę i widać to, w mentalności wybitnych odkrywców, uczonych i wynalazców, wszędzie na świecie i w każdej epoce, niezależnie od rasy czy wyznania! Koniec cywilizacji Atlantydy także związany był ze zbrodnią represjonowania mniejszości światopoglądowych i religijnych przez rządzącą większość. Żadna większość nie ma prawa narzucania swoich poglądów, obyczajów czy wierzeń mniejszościom, z którymi się styka!


5. Tylko zbrodnicze sekty negują prawo do wolności religijnej, chcą narzucać swoją ideologię przymusem, a największą i najbardziej morderczą sektą, jak wiadomo był nacjonalistyczny faszyzm Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Chile i podobnych reżimów. W takich totalitaryzmach zawsze wzrastał alkoholizm, narkomania, plaga samobójstw i inne ciężkie schorzenia, a przecież choroby to pewien skutek schorzenia umysłu, obraz jakiejś patologii wewnętrznej. Każdy człowiek ma prawo do samodzielnego, dogłębnego studiowania wielkich dzieł filozoficznych, naukowych czy religijnych, do poszukiwania prawdy, do zdobywania rzetelnej i wszechstronnej wiedzy. W szczególności dzieła ludzkiej cywilizacji religijnej, takie jak Weda, Biblia czy Koran, a także inne pisma mistyczno-duchowe powinny być swobodnie dostępne dla ludzi do studiów i badań. Niesmaczne zakazy swobodnego studiowania religii i religioznawstwa, filozofii czy wierzeń różnych ludów pokazują jedynie umysły chore na faszyzm i inkwizycję. Sumienie to dążenie do prawdy płynące z głębi każdego ludzkiego umysłu, tym bardziej wolność sumienia i wyznania musi być chroniona i wspierana, a ezoteryka podkreśla w tym fakt, że umysł i sumienie to powierzchnia boskiej duszy, istoty człowieczeństwa. W szczególności jakiś sekciarski kościół nie może innym odbierać prawa do swobody głoszenia wierzeń, a jedynie praktykować swoje, ale we własnej społeczności, bez narzucania się innym. Represjonowanie innych za ich wyznanie jest anormalnym wynaturzeniem, dewiacją i zboczeniem, patologią antyludzkiej cywilizacji śmierci. Zawsze należy innym przyznawać prawo do swobody ich wyznania.


6. Zdrowy rozsądek jest skutkiem zdrowego, naturalnego sumienia, a przecież nawet wśród zwyrodniałych inkwizytorów tępiących wolność myśli i pióra zdarzali się ludzie, którzy naturalnie sprzeciwiali się idiotycznym pomysłom swoich zwierzchników na zbytnią represyjność. Wspólnota religijna ma prawo misjonować, głosić swoją wiarę, zachęcać do praktyk duchowych, formować światopogląd osób, które chcą być jej wyznawcami. Jednakże przymuszanie otoczenia czy całego społeczeństwa do swojej wiary i kultu jest patologią i wynaturzeniem, chorobą umysłu i duszy, czyli inkwizycją. Mistycy wszystkich kultur cenili sobie zdrowy rozsądek i racjonalizowanie swoich wierzeń, bo nie każde przywidzenie jest zaraz objawieniem i nie każdy dogmat godzien jest praktyki. Mistycy, ludzie uduchowieni zawsze mają w swoich czasach poszerzone horyzonty myślenia, zwiększoną tolerancję, sprzeciwiają się wojnie napastniczej, unikają stosowania przymusu. Policje zbójeckich państw nie mają prawa napadania ludzi manifestujących w sposób pokojowy ani dokonywania napadów i rewizji na świątynie czy ośrodki „innej wiary”. Takie działania to zawsze inkwizycja i faszyzm, zbrodnia wymagająca potępienia i bezwzględnego powstrzymywania. Prawdziwa religia jest religią pokoju, miłosierdzia, tolerancji, współczucia, dobrych uczynków – a to według Świętych Pism religii.


7. Unia Europy musi szczególnie dbać o wolność i swobodę wyznania, przekonań i prawa ich głoszenia, jako że cały kontynent skażony jest przez wieki inkwizycją i jej morderczą kumulacją zwaną faszyzmem. Nie ma Unii Narodów bez wolności i swobody religijnej, filozoficznej oraz naukowej! Europa skażona półtora tysiąca lat trwającą rzezią innowierców i licznymi pogromami a to na labigensach, a to na muzułmanach, a to na żydach, a to na czarownicach, a to na ateistach musi dobrze zadbać o to, aby zrzucić z siebie już na zawsze szatańskie odium faszystowskiej inkwizycji i jednosłuszności jakiejś religijnej sekty, która chciałaby uzurpować sobie prawo do decydowania o tym, w co ludzie mają wierzyć i jak myśleć. Szkoły duchowe i mistyczne w Europie jako awangarda religijności zawsze uważały wszelkie inkwizytorskie uzurpatorstwo jako chorobę duszy, skażenie religii, rodzaj obłędu, czyli paranoi, a także jako zboczenie duszy w ślepą uliczkę. Ludzie Ducha zawsze cenią wolność i swobodę, cenią moralne wskazania, ale nie narzucają się innym z pomocą sądów biskupich czy morderczych inkwizycji i dlatego są AWANGARDĄ!

(Udana)

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów