Wazifa

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wazifa, ang. Wasifa, Atrybuty Boga, Święte Imiona, po arabsku także أسماء الله الحسنى Asma'ullah al-ḥusnā, dosłownie "piękne imiona Boga" to w sufizmie cudowne przymioty odnoszące się do Allah, Boga, Absolutu. Według hadisów, Święty Prorok Muhammad modląc się wzywał Boga jego przynajmniej 99 "najpiękniejszymi imionami", chociaż w samym Koranie, uwzględniając formy Świętych Imion oraz frazy mamy ich kilkanaście więcej. Następne pokolenia sufich oraz mistyków muzułmańskich zebrały epitety użyte w Świętym Koranie, tworząc ich listy.

Każda wazifa, każde Święte Imię Boga, pisane jest z przedimkiem "al-" (ar-, as-, ad-, an-, asz-, az- etc), przykładowo: Al-'Aḥad (الاحد) Jedyny; Ar-Rahman (الرحمن) Miłosierny, Litościwy; As-Salam (السلام) Pokój, Spokojny, Błogosławiony; An-Nur (النور) Światło.

Tradycje mistyczne z obszaru duchowości sufickiej i muzułmańskiej mówią, że Bóg Stwórca ma 100 lub 101 imion, acz czasem wspomina się, że setne znane jest tylko Jemu. Dlatego też przyjmuje się, że lista 99 wazif (wazaif) wyczerpuje wszystkie podane ludziom do wiadomości atrybuty Allah Boga, co jest nie do końca ścisłe. W Świętym Koranie chociażby kilkakrotnie (2.105, 3.74, 8.29, 57.21, 57.29, 62.4) pojawia się też określenie Dhu'l Fazl al Azim (ذو الفضل العظيم) "Pan nieskończonej chwały", jako jedno ze Świętych Imion Boga; jednak aby zachować liczbę 99 imion, wyżej podany boski przymiot nie jest podawany na listach jako jedno z Imion Boga, niejako pozostaje tajemnym, tylko wtajemniczonych w sufizm lub mistykę muzułmańską (tasawwuf).