Syzygia

Z Himalaya-Wiki

Syzygia - Wspólna nazwa na opozycję i koniunkcję planet. Syzygium – słowo pochodzące z greki (syzygos) oznaczające tam "połączenie jarzmem". Używane jest w odmienny sposób w wielu różnych dziedzinach, w tym w astronomii i astrologii jako linearyzacja trzech ciał niebieskich wedle jednej linii.