Sutry Hridaya

Z Himalaya-Wiki

Sūtry: Hridaya (Apokryfy, Nauki Serca, Lekcje Ezoteryczne i Hermetyczne) przekazane przez Himalaya Ryszi dla użytku wszystkich pielgrzymów misteryjnej Ścieżki Jogi oraz Tantry obejmują podstawy wiedzy duchowej, ezoterycznej i hermetycznej Wielkich Mędrców Wschodu i Zachodu, jednakże tak pomyślane, by dotknąć tego co jest najważniejsze i najistotniejsze dla pracy nad sobą i wewnętrznej przemiany na Odwiecznej Drodze Duchowego Rozwoju zwanej Drogą Światła lub Wielką Niebiańską Ścieżką. Wspólnie będziemy przebywać Drogę do coraz bardziej rdzennych i mistycznych nauk Mistrzów Himalaya - Dachu Świata.


Ostatnio edytowane i uzupełniane wpisy w kategorii:


Lekcje Ezoteryczne i Hermetyczne - Seria I - Sutry 1-16

 1. Samourzeczywistnienie Klejnotu Własnej Pierwotnej Jaźni
 2. Klejnoty z Rąk Mojego Guru
 3. Wybrane Aspekty Inicjacji
 4. Dikszan - jak rozpoczyna się Praktykę Jogi?
 5. O zjawiskach Świadomościowych i ich uspokojeniu
 6. O Czterech Aspektach Praktyki Jogi
 7. Wielkie Białe Braterstwo
 8. Wielkie Wtajemniczenie
 9. Podstawy Laja Margi - Ścieżki Wchłonięcia
 10. Jak Rozwijać Duchową Praktykę?
 11. Brahmawihara - Podstawy Etyki Jogi i Religii
 12. Laja Sadhana. Praktyki wprowadzające w Prathjaję
 13. Laja Joga - pojęcia wprowadzające
 14. Abhjasa Prathamakalpika - Praca Adepta Laja Jogi
 15. Materialny Dobrobyt i Powodzenie. Misterium Obfitości i Dobrobytu
 16. MANSA JOGA - Praktyka Opanowania Umysłu

Lekcje Ezoteryczne i Hermetyczne - Seria II - Sutry 17-32

Lekcje Ezoteryczne i Hermetyczne - Seria III - Sutry 33-48

Lekcje Ezoteryczne i Hermetyczne - Seria IV - Sutry 49-64

Lekcje Ezoteryczne i Hermetyczne - Seria V - Sutry 65-80

Lekcje Ezoteryczne i Hermetyczne - Seria VI - Sutry 81-96

Lekcje Ezoteryczne i Hermetyczne - Seria VII - Sutry 97-112

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

Większosć materiałów dostępna tylko w formie podręcznika/lekcji dla studentów Szkoły Ezoterycznej i Hermetycznej

Lekcje Ezoteryczne i Hermetyczne - Seria VIII - Sutry 113-128

 • 113. Kryształowe dzieci szamańskie XX i XXI wieku
 • 114. Atma Krija Joga - Dobry sposób na życie i rozwój duchowy
 • 115. Psychologia odkrywa prawdziwość starożytnych nauk duchowych
 • 116. Czym jest okultyzm i wiedza tajemna
 • 117. Anatomia duszy i rozwoju duchowego
 • 118. Krótka historia numerologii orficko-pitagorejskiej
 • 119. Magia Hermetyczna
 • 120. Awadhuta – szalona mądrość natchnienia Bożego
 • 121. Guru Joga – zasadnicza praktyka duchowa
 • 122. Upadłe anioły na banicji i czarna loża 217 nefilim
 • 123. Aksjomat podstawowy astrologii i wpływ Światła gwiazd stałych
 • 124. Wiek Duszy – Pięć faz ewolucji Duszy
 • 125. Tantra jako ścieżka duchowego rozwoju i ezoteryki
 • 126. Geny neandertalskie, a człekozwierze reptiliańskie (tytaniczne)
 • 127. Astronomia Wedyjska – Nakszatra Widja
 • 128. Kim są siddha, ryszi, dewa i czym się różnią?

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

Materiały dostępne tylko w formie podręcznika/lekcji dla studentów Szkoły Ezoterycznej i Hermetycznej

Lekcje Ezoteryczno-Hermetyczne - Seria IX - Sutry 129-144

 • 129. .........................

Materiały dostępne tylko w formie podręcznika/lekcji dla studentów Szkoły Ezoterycznej i Hermetycznej

Linki Zewnętrzne

Portal Rozwoju Duchowego Mistrzów Mądrości Dalekiego Wschodu