Stopnie Transformacji Niższej Jaźni, Ego

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Prostą drogę przekształcenia i wysubtelnienia człowieczego Ego, Niższej Jaźni ukazuje wieniec sześciu płatków Lotosu Podbrzusza, co przyjęło się na zachodzie nazywać ośrodkiem Hara (Brzucha) lub Siedzibą Pragnień. Sześć płatków Lotosu Podbrzusza symbolizuje sześć dni pracy, sześć prac jakie człowiek przejść musi, aby wysubtelnić i uwznioślić samego siebie jako Jażń. Gwiazda sześciopromienna może być symbolem Lotosu Podbrzusza zwanego też Siedzibą Żywiołu Wody, a to dokładnie oddaje specyfikę połączenia i jedności dwóch trójkątów sił, trójkąta męskiego i żeńskiego. Centrum Lotosów Ego w podbrzuszu, pod pępkiem to symbolicznie siódmy dzień tygodnia, Sabbath, Sobota, Święto po sześciu pracach, cyklach transformacji ludzkiej osoby, jaźni ludzkiej istoty. Niższe Ja, posiada sześć stadiów rozwoju, stabilnych wysp ewolucyjnych, a ludzie powinni dbać o swoje wysubtelnienie, odprymitywnienie i uwznioślenie.


Kwiatuszek.png


Jeśli wyobrazić sobie piękny kwiat wyrastający w podbrzuszu i wejrzeć z góry na jego płatki, to sylaby Ba, Bha i Ma leżą po lewej stronie ciała, a płatki z sylabami Ja, Ra, La po prawej stronie ciała tworząc piękny wieniec sił i energii. Środek Lotosu Wody wypełnia sylaba WAM, dźwięk szumu wód, deszczu i wodospadów! Każda z tych sylab, dźwięków, a ściślej energii płatków Lotosu Jaźni Niższej zasila całą ludzką osobowość, a najbardziej ten płatek, na którego stadium jest właśnie ludzke Ego, Niższa Jaźń. Lotos podbrzuszny o sześciu płatkach steruje wszelkimi podświadomymi, astralnymi powiązaniami i reakcjami międzyludzkimi, odbiorem wrażeń typu przyjemnie – przykro, przyciąganie – odpychanie, akceptowanie – odrzucanie i w istocie jest siedzibą, centrum podświadomego życia emocjonalnego ciała i umysłu. Sześć nici Lotosu Ego połączonych jest z Wielkim Wieńcem Lotosu Korony ponad głową, który ucieleśnia siedzibę Wyższej Jaźni Ponadludzkiej Świadomości.


Kwiatuszek.png


Płatki po prawej stronie, La, Ra i Ja powiązane są z żywiołami Ziemii, Ognia i Wiatru i łączą się z odpowiednimi Ośrodkami Energii jak Ośrodek Korzeniowy (La), Ośrodek Ognia - Splot Solarny (Ra) i Ośrodek Wiatru, Serca (Ja). Płatki po lewej stronie łączą się z Ośrodkiem Ducha, Gardła (Ma), z Ośrodkiem Pojedyńczego Oka (Adźńa) wewnątrz głowy (Bha) i z Ośrodkiem Korony ponad głową (Ba). Szkicujemy ludziom te połączenia i powiązania aby każdy uświadamiał sobie jak współpracują rozmaite części Jaźni i jak zbudowane jest Ego. Jeśli wyobrazimy sobie Krąg Płatków i włożymy weń Sześciopromienną Gwiazdę, to zobaczymy połączenie Trójkąta Żeńskiego (Ba, Ma, Ra) oraz Trójkąta Męskiego (La, Ja, Bha), a także wiele innych powiązań sił i energii. Możemy sobie wyobrazić Sześć Płatków jako Krąg, Wieniec będący podstawą Sześciu Kanałów Energii spływającej z Korony, z siedziby Wyższej, Boskiej Jaźni ponad głową każdego człowieka, a każdy płatek jako zbiornik energii, pewnej siły życia, która zasila Jaźń Niższą, Indywidualne Ego człowieka.


Kwiatuszek.png


Sześć płatków Lotosu Wody daje dwumiesięczne pory roku używane w niektórych kulturach i systemach kalendarza, a także wyznacza sześć żywiołowych faz dnia i nocy, razem dwanaście cyklów 2 godzinnych, co dobrze jest znane w starożytnych miarach czasu i zwane godziną pięciu elementów (5 x 24 minuty). Liczba Sześć ma konotacje zawsze związane z Ego, Niższą Jaźnią, Zwierzęcą Naturą Emocji i możliwością upadku ludzkiej istoty, a także odnosi się do w rzeczywistości sześciu zmysłów jakim operuje Niższa Jaźń, czyli ludzka, podświadoma osobowość. Lotos Wody gromadzi i ukrywa w sobie wszystko to, co jest płynne w charakterze człowieka, wszystko to, co może niespodziewanie wypłynąć i pojawić się na powierzchni świadomości. Lotos Podpępkowy, sześciopłatkowy jest siedzibą Esencji Życia, programu, zasobów energii warunkujących długość cyklu życia w fizycznej formie egzystencji. Sześć Płatków Lotosu Siedziby Jaźni i Żywiołu Wody połączonych w dwa Trójkąty daje obraz budowy materii, istnienia formy materialnej w jej mikroskopowym aspekcie, albowiem odpowiada dokładnie Sześciu Kwarkom, najelementarniejszym subcząstkom!


Kwiatuszek.png


Lotos Sześciopłatkowy pod pępkiem nazywany jest w Jodze terminem Swâdhishtana, co oznacza „Siedzibę Światła Jaźni”, acz u większości ludzi jest to jedyna Siedziba Jaźni, bo Światło to towar wźród ludzi deficytowy, choć buddyści, mistycy chrześcijańscy, jogini i sufi polecają bardzo rozbudzić i ożywić Światło w tym Ośrodku. Ośrodek Jaźni, Ego jest tajemną bramą do świata astralnego, emocjonalnego i do kontaktów z astralnymi duchami tak zwanej Krainy Cienia, Mroku, ale istoty Oświecone strzegą tej bamy przed niepożądanymi kontaktami i wpływami. Nie jest dobrze jeśli ten Ośrodek jest u człowieka Ciemnością i Mrokiem, ale musi być bardzo oczyszczony, wzmacniany i rozjaśniany tak, aby był w aurze człowieka bardzo wyraźnie święcącym obszarem, jaśniejącą kulą. Heksagon, Sześciobok Regularny i Gwiazda Wieczorna, Wespeta – Wenus to Brama do Świata Duchów, do astralnej krainy umarłych i do piekieł. Ośrodek ten jest też bardzo ważnym organem eterycznym potrzebnym do odczuwania roślinnego, prekognicyjnego, łączności ze światem roślin i smaków. Sylaba WAM w centrum Lotosu Wody to symbol zarówno Żywiołu Wody jak i Zmysłu Smaku, prekognicji astralnej oraz pieczęci do Krainy Cienia!


Kwiatuszek.png


Umiejscowienie w okolicji Nerek i Pęcherza Moczowego to symboliczny związek z Żywiołem Wody, a liczba Sześciu Płatków bardzo mocno pokazuje ten Lotos jako rzeczywistą siedzibę emocjonalnego Ja, Ego. Dwa Trójkąty płatków dają też obraz dualizmu płci, i konieczności dopełniania się człowieka przez osobę partnera płci dokładnie biegunowej, przeciwnej, aż do czasu, gdy ludzka istota osiągnie pełnię swojego rozwoju i człowieczeństwa stając się Istotą Anielską. Sześć stadiów przekształcania Ego, to właśnie są stadia angelizacji, a rozświetlanie Ego to droga do Oświecenia, do pełni Światła jaką jest Dewata, Istota Świetlista w ludzkim ciele.


Kwiatuszek.png


Wizja spokojnego jeziora, źródła, a także wodospad czy deszcz to obrazy, które oczyszczają i uwrażliwiają Lotos, Siedzibę Jaźni! Kiedy źródło Wody wysycha, człowiek zaczyna wysychać i kurczyć się, marnieć, a jest to pewno oznaką nadchodzącej śmierci. Człowiek musi dbać o swój Ośrodek Żywiołu i źródła Wód. Oddychanie, w którym człowiek wdycha przez nos, a wydycha przez usta pomaga odblokować i uaktywnić obieg wód w organizmie, uspokoić emocje, a także wyregulować krążenie krwi za które odpowiada Ośrodek Siedziby Jaźni. Można powiedzieć, że Ośrodek Podbrzuszny jest miejscem osiągania pełni człowieczeństwa, odtwarzania ludzkiej istoty na wzór jej anielskiego, boskiego wzoru i na to każdy dostaje siłę i energię z góry, a nie powinien tej okazji w swym życiu zmarnotrawić na czcze zajęcia i niewłaściwe aktywności sterowane poprzez wpływy duchów ciemności z astralnych krain mroku. Energia Wodna niczym Deszcz Życia spływa z góry sześcioma kanałami, świetlistymi nićmi na jakich lotos podwieszony jest wewnątrz ludzkiego ciała.


Kwiatuszek.png


Jeśli posuwamy się wzdłuż Siedmiu Lotosów od Korony to Ośrodek Podbrzusza odpowiada Ośrodkowi Szóstemu, Piątkowi w cyklach stwarzania, a więc jest ośrodkiem uformowania ludzkiej istoty. Jest to też Ośrodek, który ogarnięty Ciemnością może całą ludzką istotę u Bramy Astralnej doprowadzić do upadku w mroczne sfery złych, astralnych duchów. Jako szósty ośrodek od góry licząc Lotos Jaźni jest związany z planetą Wenus i Sześcioma Plejadami, a jako drugi ośrodek licząc od dołu jest to lotos Księżyca i właśnie Sierp lub Półksiężyc jest naczyniem, czarą Żywiołu Wody, Życia! Misterium sześciu zasad plejadańskich i energia Wenus to zaiste wielkie źródła życia i inspiracji, acz wpływu Księżyca na wody ciała nie da się pominąć ani umniejszyć!


Kwiatuszek.png


Szmaragdowy, zielonkawy kolor Żywiołu Wody to dobra barwa naturalnej, pierwotnej Jaźni, Ego, a dla osób oczyszczonych Woda czysta i krystaliczna niczym strumień wypływający z górskiego źródła to bardzo odpowiedni kolor. Ludzie o silnej i czystej energii Wody są dobrymi uzdrowicielami i szamanami! Jedność męskiego i żeńskiego, stawania się jednym ciałem i duchem w miłosnym związku to ideał odpowiedni dla Lotosu Jaźni. Jedność Trójcy, ciała, umysłu i ducha albo jedność wody, życia i krwi to właściwe ideały do realizacji w związku z Lotosem Wody. Ideał stawania się potomstwem Boga, Bóstwa, synami i córkami Stwórcy lub wiara w Syna Bożego, Wisznu to także ideały tegoż Lotosu. Rytm Czasu Tygodnia Siedmiolecia związany jest z Siedzibą Światła Jaźni, gdzie ponad wszystko trzeba umocnić Światło Ducha!

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów