Saptaryszi Nadi

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Saptaryszi Nadi, ang. Saptarishi Nadi

W astrologii wszystko, co mamy, to różnorodny zestaw reguł interpretacji przedstawionych przez różnych autorów, ale czy mamy jakąś książkę/autora demonstrującą dokładną metodę interpretacji horoskopu (wykresu urodzenia) na przykładach z życia wziętych? Odpowiedź brzmi: nie, z wyjątkiem Saptarishi Nadi. W Saptarishi Nadi mędrcy najpierw opisują pozycję planety w momencie narodzin danej osoby. Wtedy mędrcy oświadczają, czy horoskop należy do kobiety, czy do mężczyzny; miejsce urodzenia; czas i miejsce zawarcia małżeństwa; dane dotyczące rodziców, braci, żony i dzieci; a nawet czas śmierci rodziców, żony i jataki. To niesamowite, że mówią także o przeszłym i przyszłym życiu jataki.

Mędrcy, o których wspomina się w pierwszym zbiorze (Baran wstępujący) to: Agasthiyar, Athiri, Jayamuni, Bhrigu, Kaushikar, Parasar, Virudhar, Bhuyandar i Naradhar. Widzę, że wymieniono tu ponad siedem nazwisk. Ale wersety wyraźnie wspominają, że to saptariszi (siedmiu mędrców) omawiają swoje przepowiednie z Parvati Devi. Być może słuchaczami byli także inni mędrcy, którzy wyjaśnili swoje wątpliwości i tak są wspomniani w wersetach.

Saptarishi są autorytetami w astrologii, a kiedy sami demonstrują nam sztukę przepowiadania astrologicznego, o co więcej można prosić? Cóż, może to być podręcznik, którego użyli do swoich przewidywań, prawda? Rzeczywiście, podczas dyskusji wspominają o jednej takiej książce i nazywają ją Jataka Suruthi. Jestem pewien, że wielu chciałoby mieć jeden egzemplarz tej książki dla siebie, ale niestety wydaje się, że nikt nawet o niej nie słyszał. Całe szczęście, że wyjaśniają podstawy pewnych przewidywań. Na przykład, w przypadku różnicy zdań między mędrcami, przedstawiają różne zasady astrologiczne i wyjątki od nich, aby wzmocnić swoją opinię i wymienić powody dla określonej przepowiedni. W rezultacie cały tekst bardzo pomaga nam w nauce astrologii, tak jak praktykowali ją mędrcy.

Saptariszi wspominają również o szczegółach daśa przy narodzinach, opartych na nakszatrze Księżyca. Dla wyjaśnienia, mędrcy używają systemu Vimśottari daśa trwającego 120 lat. W rezultacie można obliczyć i przeanalizować sekwencję zdarzeń i czas różnych kamieni milowych, takich jak czas zawarcia małżeństwa i śmierć rodziców. Dyskusja składa się z 12 rozdziałów dla horoskopu; każdy do omówienia interpretacji jednego z 12 domów, ale liście palmowe dostępne w bibliotece opisują głównie pierwsze rozdziały horoskopów. W rezultacie biblioteka rozszyfrowała i opublikowała tylko pierwsze rozdziały w formie książkowej. Ponieważ jednak są one w języku tamilskim, planuję przetłumaczyć je na angielski, aby nawet ci, którzy nie rozumieją tamilskiego, mogli skorzystać z mądrości mędrców.