Rahu Kala

Z Himalaya-Wiki

Rahu Kala, Rahu Kalam - Rāhukāla, w sanskrycie: राहुकाल, literalnie: 'okres, czas Rahu' lub Rāhukālam, w sanskrycie: राहुकालम्, transliteracja: Rāhukālaṃ - niepomyślna pora dnia, uważana w astrologii za niesprzyjającą do rozpoczęcia jakiegokolwiek dobrego uczynku (dobrej rozmowy, dobrych rozmyślań). Rāhukāla, czas smoka, węzeł zaćmieniowy, rozciąga się średnio przez około 90 minut każdego dnia między wschodem a zachodem Słońca i podobnie w nocy, chociaż nocna jest słabsza w działaniu. Ten niepomyślny okres czasu (dokładnie 1/8 długości dnia lub nocy) jest ściśle unikany podczas obliczania muhurt dla wyznaczania korzystnego czy pomyślnego czasu. Jednak rutynowe zadania, które zostały już wcześniej rozpoczęte, uznaje się za dopuszczalne do kontynuowania w tym okresie w zwykły sposób.

Według astrologii wedyjskiej Rahu jest niepomyślną upagraha astralną planetą cienia, Głową Smoka, a technicznie północnym węzłem zaćmieniowym. Podczas przemian planet (graha) i półplanet (upagraha) należy unikać czasu pod wpływem Rahu, Głowy Smoka, aby wykonywać jakąkolwiek pomyślną pracę. Rahu przeszkadza w wykonywaniu Pudźy, Hawan/u lub Jadźńa (यज्ञ) w celu przebłagania pomyślnych planet (benefików) w tym czasie ze względu na jego złowrogą czy maleficzną naturę. Jeśli ktoś wykonuje Pudżę, Hawana lub Jadźńę podczas Rahu Kaala, to nie osiąga pożądanych rezultatów, coś psuje jego osiągnięcia. Dlatego ważne jest, aby rozważyć i wykluczyć czas Rahu Kaala przed rozpoczęciem jakiejkolwiek nowej pracy, nowej podróży, rozpoczęcia jakiegoś dzieła czy przedsięwzięcia. W ten sposób zwiększa się znacząco możliwość osiągnięcia pożądanych rezultatów, przez omijanie złego czy kiepskiego początku.

Jednak wszelkie prace związane z samym Rahu dają dobre efekty w tym okresie. W tym czasie można wykonywać Hawan, Yagya itp., aby przebłagać samego Rahu, a także Ketu jako drugą połowę Smoka zwaną Ogonem Smoka, południowy węzeł zaćmieniowy. Ludzie w całych Indiach, Nepalu i Tybecie, w Birmie, zwłaszcza w południowych Indiach, przywiązują najwyższą wagę do Rahu Kaala. W tym czasie unika się rozpoczynania pomyślnych czynności, takich jak rytuały małżeńskie, zaręczyny, pierwsza randka z nową osobą, Graha Praveśa, wszelkie zakupy akcji, udziałów, złota, domu, samochodu oraz rozpoczynanie nowego biznesu lub handlu (zakładania firmy, robienia nowych interesów), wyznaczania nowych zadań w formie, firmowych "burzy mózgów" etc. Rahu Kaala jest brane pod uwagę głównie tylko przy podejmowaniu nowych prac, ale prace już rozpoczęte mogą być kontynuowane podczas Rahu Kaala.

Rahu Kaala, które jest również pisane jako Rahu Kala, Rahu Kal, Rahu Kalam i Rahu Kalaam, to pewna ilość czasu każdego dnia, która trwa średnio około półtorej godziny, szczególnie w Indiach, a im bardziej na północ ku biegunom, tym bardziej dłuższa jest latem bo dzień długi, a krótka zimą, bo dzień krótki (w nocy odwrotnie). Rahu Kaal to jeden z ośmiu segmentów dnia między wschodem a zachodem słońca. Osiem segmentów dnia oblicza się, biorąc całkowity czas między wschodem, a zachodem słońca w danym miejscu, a następnie dzieląc ten czas przez osiem jak w wyliczeniach dla innych czasów działania Upagraha. Jeśli dzień od wschodu do zachodu Słońca latem trwa przykładowo 16 godzin, to Rahu Kalam dokładnie dwie godziny.

Pora dnia czy nocy i czas trwania Rahu Kaalam nie są takie same dla dowolnych dwóch lokalizacji ze względu na różnice w lokalnych czasach wschodu i zachodu Słońca. Nawet w jednym miejscu pora występowania i czas trwania Rahu Kaalam nie są takie same dla wszystkich dni, ponieważ czasy wschodu i zachodu Słońca zmieniają się przez cały rok. Innymi słowy, Rahu Kaala różni się w zależności od miejsca, i z dnia na dzień, zależnie od długości dnia oraz nocy. Dlatego każdego dnia należy patrzeć na czas występowania Rahu Kaala.

Po wschodzie Słońca pierwszy okres (z ośmiu podziałów czasu w ciągu dnia między wschodem, a zachodem Słońca, pierwsza 1/8 dnia po wschodzie Słońca), który trwa średnio w roku około półtorej godziny (tyle dokładnie w czasie równonocy wiosennej i jesiennej, gdy dzień oraz noc mają po 12 godzin równo), jest zawsze pomyślny, ponieważ ten czas trwania dnia jest zawsze wolny od zgubnych skutków Rahu. Rāhukālam jest rozpatrywany w określony sposób w określonych porach w różne dni tygodnia, ale może się również różnić w zależności od pory wschodu Słońca w danej szerokości geograficznej, a jego lokalne przypadki różnią się w zależności od miejsca położenia. Czas wschodu Słońca jest zaznaczony w pańćang (almanachu, ang. panchang), a 12 godzin dnia jest podzielonych na osiem równych części (powiedzmy od 06:00 rano do 18:00 wieczorem lokalnego czasu). Okres Rāhukālam nie występuje w pierwszej części dnia po wschodzie Słońca, a pozostałe siedem części przypisuje się innym różnym porom dnia.

Raahu Kaala przypada w czasie:

 • w poniedziałek na 2-gi okres (druga 1/8 dnia),
 • w sobotę na 3-ci okres,
 • w piątek na 4-ty okres,
 • w środę na 5-ty okres (piąta 1/8 zaraz po południu lokalnym),
 • w czwartek na 6-ty okres,
 • we wtorek na 7-my okres,
 • w niedzielę na 8-my okres (ostatni, ósmy okres, do zachodu Słonca).

W dni równonocy wiosennej i jesiennej, kiedy Słońce wschodzi około 6 rano, a zachodzi około 18 wieczorem:

 • Niedziela - Rahukalam od około 16:30 do 18:00 po południu
 • Poniedziałek - Rahukalam od około 7:30 do 9:00 rano
 • Wtorek - Rahukalam od około 15:00 do 16:30 po południu
 • Środa - Rahukalam od około 12:00 do 1:30 po południu
 • Czwartek - Rahukalam od około 13:30 do 15:00 po południu
 • Piątek - Rahukalam od około 10:30 do 12:00 rano (do południa)
 • Sobota - Rahukalam od około 9:00 do 10:30 rano (przed południem)

Niewiele osób uważa istniejące Raahu Kaalam na czas nocny, który jest mniej popularny, ponieważ najważniejsze i pomyślne prace rozpoczynają się w ciągu dnia. Jednak Rahu Kala w nocy można również obliczyć, dzieląc czas między zachodem, a wschodem Słońca następnego dnia przez osiem. Według niektórych wskazań astrologicznych, Rahu Kaala we wtorek, piątek i niedzielę ma bardziej złowrogie skutki niż w inne dni powszednie, szczególnie u osób, które urodziły się w czasie Raahu Kaalam.