Przewodnicy Duchowi, Kolory Dusz i Praktyki Drogi

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wielu ludzi białej rasy szuka sobie nauczyciela czy mistrza, ale nieliczni studiują i szczerze akceptują warunki Uczniostwa, a te są od wieków niezmienne dla wszystkich rozumnych istot ludzkich. Człowiek powinien najpierw wzbudzić szczere pragnienie podążania za mistrzem-nauczycielem, za duchowym przewodnikiem w ziemskim życiu. Mistrzowie-posłańcy Niebios testują kandydatów przynajmniej przez rok do trzech lat i tylko jeśli okazują się odpowiednimi, zostają przyjęci jako Uczniowie Braterstwa Światłości Hierarchii Mistrzów. Uczeń może nawet nie zauważyć pewnego testowania, kiedy odwiedza różnych Nauczycieli i Świętych w poszukiwaniu boskiej pomocy, uzdrowienia, łaski czy przewodnictwa. W całej historii ludzkości nigdy nie było łatwo zostać uczniem jakiegoś Mistrza, a wręcz przeciwnie, chętni musieli dokonać wielu starań i wysiłków, aby przejść pozytywnie przez wiele prób. O jakiż to zaszczyt być osobą zaakceptowaną i przyjętą, chociaż przez najskromniejszego Mistrza. Nie ma zbyt wielu dobrych duchowych mistrzów i nauczycieli, a są mistrzowie, którzy przyjmują do Aśramu nie więcej jak 70 osób. Kolejka do uczniostwa bardzo wielka, a Mistrzowie wybierają najlepszych spośród ludzi, dlatego niewielu dostępuje Uczniostwa.


Kwiatuszek.png


Boskie sekrety i tajemnice boskiej wiedzy są w ten sposób dobrze ochronione i strzeżone przez zjawisko naturalnej selekcji. Trzeba pamiętać, że planeta ludzi, Ziemia, opisywana jest jako świat przejściowy, gdzie jedni są w drodze upadku i pogrążania się, zsuwają po równi pochyłej w dół do jeszcze gorszych, piekielnych światów, a drudzy są w procesie ewolucji, wzrostu, rozwoju i wznoszenia. I dobre siły Światła kierujące tą planetą dają szansę każdemu w życiu, kto upada, aby zatrzymał się, zawrócił i rozpoczął wędrówkę ku Niebiosom. Magiczna ścieżka duchowa jest drogą ewolucji, wzrostu i rozwoju, drogą pogłębiania wiedzy i rozumienia. Odwieczną Ścieżkę zawsze określano Drogą Światła, Miłości, Drogą Świętej Wiedzy, Harmonii czy Prawdy. Szczerość przyłączania do wspólnot pogłębionego życia duchowego, do Aśramu Mistrza jest bardzo ważna, a Hierarchia 144 tysięcy Oświeconych i wyzwolonych, anielskich istot czuwa zawsze nad całą ludzkością. Jeśli gdzieś pojawiają się ludzie gotowi do ich testowania i dojrzali, aby poddać ich próbom, przychodzi jeden z naszych posłańców, aby dokonać wyboru tych, którzy naprawdę mają nieskazitelne charaktery, gotowych do praktyki i służby oddania. Uczniostwo na Ścieżce Prawdy zawsze jest służbą duchowego oddania opartą na lojalności, honorze, czci i szacunku, szczerości, wierności, a przecież cnoty wytrwałości i cierpliwości należą do najistotniejszych! Wielkim jest mistrz udzielający inicjacyjnych duchowych praktyk w imieniu Boga, Aniołów, Świętych i swoich żyjących Nauczycieli, u których sam drogą uczniostwa wędrował Mistrzem się stając. Wielkie są też Rudrowe Awatary, Posłańcy z Niebios o anielskim obliczu, którzy przychodzą jako Mistrzowie i Święci, ale nie uczą się jak zwykli ludzie, lecz rozpoznawani i akceptowani jako zstąpieni z Niebios, w pełni gotowi do uczenia ludzi.


Kwiatuszek.png


Mistrzowie i Święci, Awatarowie – Przewodnicy Ludzkości i Narodów są tak samo hierarchicznie zorganizowani jak w świecie dusz przewodnicy dla różnych klas, grup i stopni ewolucji dusz ludzkich, samoświadomych. O ile ludziom łatwiej przychodzi zaakceptowanie idei bycia duszą prowadzoną przez doradców, przewodników i nadzorców w czasie życia pomiędzy wcieleniami w sferze astro-mentalnej, o tyle dziwi Nas, że tylko bardziej rozwinięte ludzkie istoty zdają sobie sprawę, że duchowo tak samo urządzona jest Ziemia jak i Niebo. Ludzie wierzą, że ich dusza po śmierci odprowadzona jest do lepszego świata przez duchowych przewodników, nadzorców i uczona przez boskich nauczycieli, aby wyciągnąć lekcje z życia w kolejnej inkarnacji ziemskiego świata. Całe życie na Ziemi od urodzin do śmierci ciała jest dużą lekcją dla Duszy w szkole życia, ale dla żyjących tutaj też jest przewidziana Hierarchia-Mistrzów Przewodników, duchowych Doradców i Nauczycieli, bo ci, co są Nauczycielami Dusz w Zaświatach inkarnują się w życiu ziemskim dla służenia swoim podopiecznym Radą, Pomocą, Wsparciem, Duchowym Przewodnictwem, i te same aniołki, które przeprowadzają przez Wrota Śmierci i pomagają w życiu oraz nauce na wyższych planach bytu, schodzą razem ze swoimi podopiecznymi będąc na Ziemi żywymi Guru-Mistrzami, Nauczycielami Dusz Ludzkich. Jest to wiedza ezoteryczna znana od tysięcy lat, w całej historii ludzkości, a reguła hermetyczna, jak w górze tak i na dole, jak najbardziej obowiązuje. Czasem dziwimy się, że ludziom trudno dostrzec, że ich rzekomo astralny przewodnik posiada ludzkie ciało i jest żywym Guru, acz uczy też we śnie w czasie snów i w czasie wizji, tyle, że jako Boska Dusza!


Kwiatuszek.png


Niestety, dla tych, co nie akceptują swoich, wyznaczonych im przez Boga ziemskich przewodników, jest życie prowadzone na ślepo, trochę podstawowej nauki między wcieleniami, w świecie życia dusz – w astromentalnych powłokach i bardzo długi proces reinkarnacyjny. Wszystko z powodu lucyferycznej przypadkowości i wewnętrznej ignorancji, która nie pozwala na korzystanie z autoryzowanego, boskiego Przewodnictwa Guru, mistrza-nauczyciela żyjącego na Ziemi. Aby skorygować swój los i zmniejszyć cierpienie całej planety, ludzie muszą poszukać prawdziwych przewodników i duchowych doradców, których wgląd sięga w cykle reinkarnacji, życia po śmierci i którzy mają pojęcie o inicjacyjnej Ścieżce Duchowego Rozwoju. Często, zwykli kapłani i duchowi różnych wyznań nie są adekwatni, jeśli o masowe religie chodzi, choć czasem mogą być trochę pomocni. Joga jest drogą do zjednoczenia duszy ludzkiej z Bogiem, ze światem wyżej wymienionym, ale musi zawierać ćwiczenia oddechowe i wiele medytacji oraz posiadać inicjacyjny system przekazu. Inaczej, same ćwiczenia fizyczno-zdrowotne nie mają głębszej niż lecznicza wartości duchowej. U przełomu II/III tysiąclecia wielu praktykuje jogę, rzekomo, ale jest to tylko pozór, gdyż nic ci ludzie nie wiedzą ani o celu, ani o praktyce jogi, krocząc ku czczej gimnastyce, co jest uprymitywnieniem. Szukajcie ludzie Guru-Nauczyciela, Doradcę, Przewodnika i Mistrza, który przyjmie was nie na chwilową terapię, ale na zawsze, który przyłączy was do Wspólnoty, Braterstwa Inicjowanych w Bogu Dusz. To jest nauka, która rozkwita w Epoce Wodnika. Kto chce uczyć innych, musi mieć świadomość odpowiedzialności za dusze uczonych ludzi przez wiele wcieleń i świadomość długotrwałych rezultatów. Każda dusza po śmierci ciała jest oczyszczona, uzdatniana, osądzona w mądry sposób i umiejscowiona w odpowiedniej klasie z podobnymi sobie w rozwoju, ale tylko Starsze Dusze, Rada Starszych Braci i Sióstr Ludzkości, Rada Oświeconych Mistrzów Miłości-Mądrości sprawuje nadzór i nauczanie pełniąc role Przewodników Duchowych prawdziwego rodzaju. Im bardziej nieświadomy jest człowiek procesu życia, którego fizyczna egzystencja jest małą cząstką, tym bardziej niski jest jego stopień ewolucji i rozwoju. Można powiedzieć, że trzy czwarte ludzkości to dusze młode, nierozwinięte, bezowocne, a tylko jedna czwarta pracuje jakoś nad swoim rozwojem i z lekcji losu wyciąga jakieś sensowne, choć ograniczone wnioski. Reszta śpi i trzeba pomagać w rozwoju budzących się, których falami zawsze jest sporo, choć bywają uziemiani przez problemy osobiste, egoizm, złą rodzinę, czy głupią religię. Kto dojrzał już by nieść duchową pomoc młodszym siostrom i braciom, ludzkim duszom, ten spędza co dzień godziny na pracy posyłania błogosławiącej, świetlistej energii, srebrzysto-błękitnego promienia do miejsc i ludzi potrzebujących oczyszczenia i uzdrowienia. Tworzenie Trójkąta czy Stożka Światła ponad i wokół siebie, a także dla ochrony swego domu czy okolicy, rodziny, wioski to bardzo podstawowa praca dla osób które wyrosły ponad egotyczny astralizm i rozwijają prawidłowo mentalne pierwiastki Umysłu (Manasu), Jaźni. Ogólnie pomaganie innym bezinteresownie na różne sposoby, to oznaka promyczków budzenia się młodych dusz ku wyższemu szczeblowi rozwoju. Kto medytuje sam dla siebie, ciągle spowity jest mrokami ciemnego egotyzmu, które generalnie degradują cały rodzaj ludzki i inne rasy istnień.


Kwiatuszek.png


Im mądrzejsza duchowo istota, tym więcej żółto-złocistego blasku w jej aurze, ale dopiero błękit pokazuje rozwój Mocy a fiolet przeistoczenie w Bezforemnego Ducha i Kosmiczną Wibrację poza zaświatami dusz foremnych, choć świetlistych. Białe Światło, dla niektórych szczyt rozwoju, to początek Drogi, ogólny blask Oczyszczonych Jaźni, Dusz, trzeba zawsze to pamiętać. Wyższy rozwój duchowy ma Siedem Stopni i odznaczają się one barwami, tęczowymi poblaskami aury wokół każdej duszy mającej postać. Przydatna jest praktyka oczyszczająca wnętrza czakramów z pomocą Białego Blasku (BB), ale i potrzebna jest wielka praca nad rozwojem kolorowych, tęczowych aspektów, które pokazują faktyczny stopień rozwoju duszy. Niebiosa, zaświaty oczyszczonych i odnowionych dusz, pełne są istot w bieli, ale to są zwykli inkarnujący mieszkańcy, często mało świadomi siebie, którzy odbyli pielgrzymkę pomiędzy wcieleniami i zbliżają się do kolejnej inkarnacji. Czystość dziecka, nawet obciążonego wadami karmicznymi wynika z obmycia takiej duszy w prysznicy niebiańskiego Białego Światła, które z Wyższego Źródła, od Boga i Bóstw Nieba pochodzi. Kto Drogą Duchową podąża, ten posiada Guru i przynależy do Grupy-Braterskiej Wspólnoty, i wiele praktykuje, uczy się, pomaga innym, młodszym braciom i siostrom w Drodze!

(Udana)

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów