Poznawanie Wyższych Sfer Świata i Bytu

Z Himalaya-Wiki
Wersja z dnia 15:11, 11 sty 2017 autorstwa Paweł Gauri (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Najważniejszą sprawą dla ludzkich istot jest zrozumienie Wyższej Istoty, Boskości, Absolutu, Boga – jak rozmaicie zostaje nazywany cel duchowych poszukiwań – przez wszystkich, którzy zajmują się rozwojem duchowym, mistyką, ezoteryką czy religią. Potrzeba też ludziom głębszego zrozumienia natury ludzkości, wspólnoty Jaźni czy Dusz na wyższym poziomie rozumienia, organizacji innych światów, zarówno tych leżących w wyższych wymiarach bytu, jak i tych leżących w tej samej fizycznej sferze, jak i tych, które choć materialne jak ta Ziemia – Gaya, to jednak leżących w innym czasie, niejako równoległych na osi czasu. Opisywane przez widzących inne Ziemie materialne, inne plany czy sfery egzystencji, jak świat eteryczny, astralny i mentalny czy też opisy światów piekielnych (złych) oraz super wzniosłych zwanych niebiosami, to wszystko włącznie z Empireum Bogów są małe cząstki, promyki wiedzy o złożonej strukturze światów, budowie kosmosu i subtelnych sfer czy wyższych wymiarów. Niechaj każdy człowiek zda sobie sprawę, że rozmaite fragmenty wiedzy i wglądu o istniejących światach to fragmenty wielkiej mozaiki, jaką stanowi Całość, Kosmos we wszystkich aspektach swego przejawienia. Człowiek musi wiele wysiłku i trudu poświęcić na studiowanie i medytowanie o dziełach Stworzenia, aby mógł głębiej ogarnąć i zrozumieć strukturę i organizację Wszechświata, nawet tylko tego fragmentu, który postrzega, bada i w który wgląda.


Kwiatuszek.png


W czasie śnienia może się zdarzyć człowiekowi bywać w ciele eterycznym, subtelnym i oglądać fizyczny plan Ziemi, swoje otoczenie albo to, co działo się w przeszłości lub to, co będzie się działo w najbliższej przyszłośći, tudzież podglądać sąsiadów i znajomch dowiadując się o tym, czego bez śnienia nie byłby świadom. Już samo wykorzystywanie istnienia planu eterycznego bardzo poszerza horyzonty ludzkiej świadomości, a przecież można tam spotkać zarówno te osoby, które żyją fizycznie na Ziemi, jak i takie, których nigdy nie spotka człowiek, gdyż nie mają bytu fizycznego, w tym postacie i stwory legendarne czy baśniowe. Może też spotkać dawnych szamanów albo uczonych, artystów czy wynalazców i odwiedzić części eterycznego świata, które nie istnieją na fizycznym planie, oglądając cuda techniki cywilizacji, która bardziej wpływa na ziemską twórczość i wynalazczość wyprzedzając materialnych ludzi o całe epoki. Starożytni eteryczny wymiar życia zwali planem świetlistych albo witalnych ciał, eterycznych duszków przyrody, gnomów i podobnych zjawisk, a przecież z niego pochodzą zarówno formy życia ludzi i zwierząt, ptaków, ryb czy roślin, jak i wszelkie ludzkie wynalazki, które zaistniały poprzez błysk geniuszu, zostały wyśnione czy ich koncept przyszedł jako olśnienie, inspiracja i badawcza czy wynalazcza intuicja!


Kwiatuszek.png


Plan astralny i mentalny stworzenia zupełnie jest inny niźli plan eteryczny jako żywo przypominający subtelną Ziemię, gdzie wielu znajduje się w śmierci klinicznej i próbuje nawiązać kontakt z resztą fizycznego istnienia, co zwykle się nie udaje. Zupełnie inne, trudne do opisania światy to astralne i mentalne przestrzenie, kontinua egzystencji, gdzie wszystko wygląda jak bycie wewnątrz jakiejś sfery, kuli czy wewnątrz miasta będącego globem, zupełnie inaczej niż ta eteryczna Ziemia, która w istocie jest płaska, ale można z niej mieć kontakt zarówno z zieloną i kulistą Gayą, jak i z częściami, które nie mają przeniesienia na plan fizyczny. Ludzie, którzy śnią plan eteryczny mają wrażenie odniesienia do zwykłej Ziemi, często trochę ubogaconej albo zniekształconej, ale ludzie, którzy śnią w astralnych sferach nie mają odniesienia do fizycznego świata i pozostaje im wrażenie zupełnie innej przestrzeni i czasu, o innej strukturze i organizacji, gdzie nic nie porzypomina ziemskiej rzeczywistości. Można też jeszcze śnić albo mieć ogląd innej planety jak Ziemia z innymi formami życia czy architekturą, ale o podobnej organizacji, powiedzmy trójwymiarowej i bardzo realistycznej, czasem to obraz z przyszłości, która się krystalizuje, a czasem to obraz z innej planety Ziemia, na spirali równoległej do tej Ziemi, gdyż czas zatacza spiralne kręgi, na których są stabilne wyspy dla istnienia trójwymiarowych sfer życia, planet czy globów, powiedzmy sobie równoległych do tej Gaya – Ziemi, na jakiej żyjesz.


Kwiatuszek.png


Jeśli dodamy, że istnieją jeszcze enklawy bardzo zamknięte, zwykle są to struktury astralne, zwane piekłami, niczym wielkie kosmiczne więzienie dla rozmaitych złych istot, nie tylko ludzkich, to dopełnimy zobrazowania najbardziej namacalnych dla ludzkich zmysłów rejonów Wszechświata! Gdybyż każdy człowiek dbał o głębsze wyciszenie fal myślowych i emocjonalnych miałby bez wątpienia więcej doświadczeń ze śnieniem, które jest bardzo realistyczne i świadome, a nawet może być kontrolowane. Eteryczna świadomość płaskiej Ziemi, gdzie jest inna struktura przestrzeni może być łatwo dostępna przez odczuwanie aury ludzi, drzew, zwierząt, gór, kwiatów, poprzez głębokie wyciszenie fal umysłu i emocji oraz skupienia w ośrodkach podbrzusza. Widzenie nietypowych okazów fauny i flory albo latających eterycznych pojazdów często zdarza się w sprzyjających okolicznościach, a warto wiedzieć, że o wiele częściej niźli rzeczywiste przybycie innych fizycznych istot na tę planetę z innych planet Galaktyki, chociaż są setki tysięcy dojrzałych materialnych cywilizacji w Galaktyce Drogi Mlecznej zdolnych do podróży. Cisza wnętrza i cisza otoczenia bardzo sprzyja rozwijaniu zdolności widzenia subtelnych planów egzystencji, świadomego śnienia czy eksterioryzacji, kontrolowanej podróży w czasie głębokiego zrelaksowania lub półsnu, błędnie zwanego transem.


Kwiatuszek.png


Piękne wizje astralnych oraz mentalnych światów, jakie miewają nieliczni wśród ludzi prawdziwi wizjonerzy, a także jakie zdarzają się astralnym podróżnikom w ich astralnych śńieniach, to zaiste bajeczne krainy zwykle trudne do opisania i bardzo odmienne. Jednak trzeba wam ludziom wiedzieć, że nie są to jeszcze wcale Niebiosa pełne Aniołów Bożych, stworzeń jeszcze innego, wyższego rodzaju. Widzący są zwykle tak zafascynowani swoimi oglądami, że nie chcą przyjmować do wiadomości, że ich doświadczenie i oglądy to jedynie malutki wycinek o wiele większej i bardzo złożonej Całości, która dopiero jest prawdziwą Rzeczywistością a nie pojedynczą wycieczką do jakiejś nieznanej, acz baśniowej krainy! A trzeba wiedzieć, że istnieją zarówno światy krańcowego Zła, pełne istot demonicznych jak i światy wielkiego Dobra, pełne istot anielskich i to na różnych poziomach czy w różnych sferach bytu. Zaiste, że osoba, która całą tę materialną ziemską egzystencję nazywa rzeczywistością, jest z wielowymiarowej perspektywy w gorszej sytuacji, niźli mieszkaniec buszu twierdzący, że cały świat to jego malutka wioska i uprawne poletko, tak ogromna i złożona jest Rzeczywistość prawdziwa, wielowymiarowa. Człowiek, który doświadczył jakiegoś kawałka wyższego wymiaru bytu, spostrzegł astralną istotę albo poczuł jedność ze zbiorową duszą całej ludzkości nie powinien zaraz twierdzić, że wie coś o tym czym jest Bóg, Absolut, Najwyższa Istota, gdyż faktycznie poszerzył percepcję, ale może jeszcze pomimo poruszających przeżyć i oglądów nie mieć naprawdę nawet zielonkawego pojęcia o Bogu i Jego świecie!


Kwiatuszek.png


Musi być to wiadome wam o ludzie, że Dusza (Dźiwa) jest mieszkańcem tego waszego ciała, ale jest odziana w kilka takich powłok czy ciał, poprzez które może doświadczać rozmaitych planów i sfer istnienia, a pierwszym z wyższych jest właśnie eteryczna świadomość płaskiej Ziemi, jak zwie się cały eteryczny plan związany z tym ziemskim globem błękitnej planety. Faktyczna świadomość duchowego, niebiańskiego wymiaru to coś bardziej o wiele wzniosłego i budzi się wam, ludziom po dłuższym duchowym treningu wewnętrznego duchowego rozwoju, po dłuższej podróży na niebiańskiej Ścieżce. Absolut, Bóg, Najwyższa Istota to nie jest, o ludzie ani wasza własna wyższa Jaźń, ani też wasz anioł stróż, opiekun duchowy. To jest istota i świadomość, która stworzyła cały Wszechświat z jego wszystkimi wymiarami bytu oraz rozlicznymi cywilizacjami i istotami! Fakt jest taki, że wśród różnych klas świadomych istot, takich jak ludzie, istnieją Przedstawiciele Boskości nazywani Duchową Hierarchią Mistrzów Mądrości albo Przewodnikami Duchowymi Ludzkości, Świętymi, Prorokami, Awatarami, Duchowymi Mistrzami, Arhatami, a o ich istnieniu i działaniu wie doskonale cała ludzkość, gdyż wyróżniają się Mocą lub Mądrością i zawsze przynoszą ludziom Postęp. Nawet najwyższe anioły (dewy) opiekujące się całą ludzkością czy planetą z poziomu Niebios, choć potężne i wzniosłe, i godne czci, nie są jeszcze tym samym co Absolut, Bóg, a przecież mogą wpływać na całą ludzkość w cudowny sposób.


Kwiatuszek.png


Z duchowego, niebiańskiego wymiaru istnienia, który jest czymś wyższym i wspanialszy niźli cały urok planów astromentalnych, jakich sięgają zwykle widzący i śniący zaświaty. Ludzie są ciągle obserwowani i badani, a gdzie zbiera się grupka przynajmniej siedmiu osób dla medytacji i modlitwy dla wielbienia Boga – Stworzyciela lub Archaniołów Niebios albo jednego z Mistrzów Mądrości żyjących na Ziemi, tam specjalny opiekuńczy Anioł (Dewa) zaczyna taką praktykującą grupę wzmacniać, błogosławić i ochraniać. Jeszcze lepiej, jeśli ludzie zbierają się wokół Boskiej Osoby, która jest Przedstawicielem Boskości, Niebios wśród żyjących ludzi, gdyż wtenczas jeszcze więcej łaski, ducha, światła, mocy i energii spływa na tak praktykujących duchowo ludzi. Świat Boga jest okryty Tajemnicą, która Objawiona jest godnym spośród ludzi jako najcudowniejszy Skarb i dlatego ludzie winni szukać Mędrców spośród Duchowej Hierarchii 144 tysięcy Przedstawicieli Boga na Ziemi!

(Udana)

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów