O Szczęściu, Zdrowiu, Mocy i Rozwoju

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Przychodzicie do nas, zwracając się ku nam w godzinie waszego utrapienia, słabości i życiowego załamania, aby wyprostować kręte ścieżki swego ludzkiego życia, a my pomagamy wam całkiem Prostą, Czystą Drogą Rozwoju! My pomagamy wam, o ludzie, kiedy tylko wy myślicie o nas, wymawiacie nasze imię, kiedy zwracacie się do nas szczerze i prosicie. Musicie być, o ludzie, otwarci całym swym Sercem, abyśmy mogli wam pomóc i złagodzić wasze trudności. Inaczej bowiem nasze przesyłki wracają od was z powrotem, jeśli nie jesteście odbiorczy. Jeśli prosicie o coś Mistrza czy Anioła, przyjmujcie, odbierajcie to, co do was wysyłamy, albowiem jest to dla was życiem i szczęściem.


Kwiatuszek.png


Doradzamy każdej osobie, która zwróci się do nas, a na Ziemi mamy 144 tys. Świątobliwych Ludzi-Aniołów, którzy są naszymi uszami, oczyma i naszym językiem. Słuchajcie ludzie, rady i wskazań Duchowych Przewodników, jacy ustanowieni są od założenia świata, a ich liczba jest niezmienna! Słuchajcie, o ludzie, głosu wskazań i rady waszych Świętych, albowiem oni są prawdziwymi Królami tej planety i Uczniami wewnętrznego Królestwa duchowego, a przecież marzycie i o miłości, i o Sprawiedliwości, i o pokoju! Myślcie nasze imię, myślcie o nas jako o Wspólnocie Mistrzów Mądrości i Świętych Obcowaniu! My odwzajemnimy się wam posyłając promień inspiracji i natchnienie, gdy będziecie zanurzeni w Imieniu Mistrza i gdy będziecie prosić o radę i wsparcie, i o pomoc.


Kwiatuszek.png


Szczęście w waszym, o ludzie, życiu jest bardzo drogocennym skarbem, klejnotem i perłą. Chcemy, aby każdy człowiek był szczęśliwy i nie cierpiał, acz wasze czyny, myśli i słowa jakże często sprowadzają na innych i na was samych okropne cierpienia, trudności i nieszczęścia. Przewidujcie skutki waszego myślenia, mówienia i czynów. Bądźcie ludzie uważni i czujni, nie krzywdźcie myślą ani słowem, aby ta subtelna moc nie stała się rzeczywistością. Myślcie więcej o tym, czego chcecie i nie zabierajcie innym, a w szczególności ich miłości, bo wystawicie się na zgubę i stratę. Dawajcie, a będziecie dostawać. Proście, a będziecie otrzymywać! Strzeżcie Szczęścia! Dobre Zdrowie jest nieodłączną częścią Szczęśliwego bytu. Unikajcie więc, ludzie, wszystkiego, co prowadzi do choroby, unikajcie dymu papierosów, alkoholu, unikajcie mięsa, drobiu i ryb, bo cierpienie zwierząt będzie na was spadać. Unikajcie zatrutej zanieczyszczeniami wody i unikajcie zatruwania powietrza. Dbajcie o czystość powietrza i wody. Czysta woda źródlana, czyste powietrze do oddychania i optymalnie zdrowe odżywianie warzywami, owocami i zbożem to wielka część Szczęścia, jaką jest Zdrowie. Miejcie ludzie Szczęście w życiu, otwórzcie się dla waszego Szczęścia. Ludzie, Szczęście was szuka, więc je przyjmijcie do swego Serca i Życia!


Kwiatuszek.png


Myśl jest potężną twórczą Mocą, myśl może być silna i skuteczna, jeśli jest mocno skupiona i skoncentrowana. Otwórzcie się ludzie dla nowych, twórczych możliwości. Uwierzyć w siebie i w swoje możliwości, to mieć bardzo dobrą podstawę do dobrego i skutecznego działania. Lęki, obawy i wątpliwości to źli doradcy, którzy was rujnują. Nie poddawajcie się nigdy lękom, obawom ani wątpliwościom, gdyż jeśli was opanują, zniszczą waszą Moc Umysłu. Psychoza lękowa to końcowy stan osoby, która poddawała się nierozważnie obawom, wątpliwościom i lękom, a jest to stan osoby kompletnie zniszczonej fobią strachu. My idziemy i doradzamy posłuch wobec głosów anielskich, a te wskazują na bohaterską odwagę w działaniu, umiłowanie prawdy i sprawiedliwości w dążeniu do Boskości oraz na zdolność rozeznawania w rozróżnianiu Dobra od Zła. Doradzamy wam wybierać Dobro, a odrzucać zło w każdej fazie waszego rozwoju, w każdym stopniu ewolucji świadomości!


Kwiatuszek.png


Mistrz przychodzi do Ciebie, kiedy często ponawiasz wezwanie i dotyka Ciebie swoją niewidzialną ręką inspiracji, wsparcia i błogosławieństwa dla Twojego rozwoju i szczęśliwości. Przyjmujcie często wsparcie niewidzialnej ręki naszego wysłannika, który niesie wam radość, spokój ducha i pogodę umysłu i wspiera wasze wysiłki ku harmonii. Żyjcie ze sobą, o ludzie, w przyjaźni i wzajemnym zrozumieniu, bo czyż jest to wiele? A przecież Anioły żyją w doskonałej harmonii i przyjaźni i nie tworzą żadnych konfliktów, ale dążą zawsze do większego zrozumienia i bliskości. Im więcej Dobrych ludzi nazywa kogoś Przyjacielem, tym większym jest Człowiekiem, Dobroczyńcą. Bądźcie ludzie dla siebie nawzajem Dobrodziejami w każdej sprawie. Bądźcie lojalni i wierni wobec tych, którzy pokładają w was swoją nadzieję i wam głęboko zaufali. Bądźcie szczerzy i otwarci poszukując Dobra, a odrzucając zło! Otwórzcie Serca, bądźcie mocni w Drodze i Prawości, zachowujcie dobre myśli i wrażenia, uczcie się sztuki silnej koncentracji i skupienia, aby wasz Umysł stał się prawdziwą potęgą! Strzeżcie się czarnoksięstwa, czarnej magii, którą są narkotyczne transy i wizje pod wpływem roślinnych substancji, narkotyków, bo wtedy opanowują was złe duchy i złe siły, daimonjony, które was ostatecznie zniszczą. Bądźcie trzeźwi i świadomi, zachowujcie jasny umysł i wystrzegajcie się alkoholu i halucynogennych roślin (grzybów i ziół). Czarna magia jest bowiem ludziom zakazana, aby nie stawali się narzędziami i mediami w rękach sił zła, także zła o subtelnej i nieuchwytnej naturze. Wyrzeknijcie się narkotyków i ich wizji, a będziecie szybko na właściwej Drodze Dobra i Szczęścia!


Kwiatuszek.png


To, co złe zapominajcie, a to co Dobre zachowujcie i radośnie wspomagajcie, a szybko będzie wam w życiu lepiej! Nie potępiajcie ludzi ani nie przeklinajcie ich, a najwyżej ich błędy lub szkaradną działalność, a wszystkim życzcie Dobra i Zdrowia, aż nauczycie się doskonale odróżniać Dobro od zła. Skupiajcie się często i mocno na tym, co Dobrego wydarzyło się w waszym życiu i bądźcie życzliwi dla bliskich i przyjaciół, a nade wszystko cieszcie się z każdego postępu ludzi dobrych i postępowych, radujcie się z każdego ich sukcesu! Bądźcie spokojni, opanowani i rozważni w obliczaniu zła i nie wahajcie się ganić i tępić zło! Drogą jest wybieranie Dobra, a odrzucanie zła, a to co nas boli, rani i powoduje cierpienie zwykle jest złem!


Kwiatuszek.png


Słuchajcie naszego Drogowskazu, abyście nie pobłądzili i chodźcie prostą Drogą ku Prawdzie. Karćcie swoje dzieci z miłością, gdy schodzą na teren wątpliwy, ale nigdy nie wymierzajcie kary dzieciom w złości czy gniewie! Bądźcie mocni, mocarni siłą ducha przeciw złu! Modlitwę i medytację bardzo wspomaga post, a niejedzenie może praktykować każdy bez żadnych przygotowań nawet i przez tydzień. Jeśli chcesz spędzić dzień na modlitwach, czy medytacjach, po prostu nie spożywaj w tym dniu żadnych pokarmów, a to wzmocni Siłę Woli i spowoduje wzrost potęgi modlitwy, wzrost siły Umysłu. Uduchowieni ludzie na wyższych stopniach wiedzy jedzą mniej, gdyż spożywają tylko jeden posiłek dziennie w czasie do południa, a jest to faktyczną oznaką postępu i rozwoju. Kto odżywia się Światłem wschodzącego i zachodzącego Słońca, ten ma dużo Energii, a przecież wielu z was, o ludzie, szuka Pokarmu Światła i Marzy o Energii Życia!


Kwiatuszek.png


Siłę Umysłu, potęgę Woli wzmaga się i rozwija przez skupienie myśli na konkretnym celu oraz przez post w intencji spełnienia tego celu. To jest ludzie bardzo potężna i prosta metoda. Skoncentrowanie na celu jak magnes przyciąga wam wszystko, co do tego celu jest potrzebne! Skupianie się na tym, do czego ludzie dążycie, a nie na przeszkodach, na jakie napotykacie w realizacji swoich celów musi być tematem waszego codziennego myślenia. Dążcie i osiągajcie – spełnianie celów jest oznaką wyższego stopnia wewnętrznego rozwoju. Zdolność osiągania tego, co postanowiliście jest miarą waszego rzeczywistego rozwoju. Jest to wzrost stopnia mentalnej, duchowej mocy. Jest to wiara, dla której wszystko staje się możliwym, chociaż na początek radzimy, abyście ćwiczyli na drobniejszych celach i mniejszych dążeniach.


Kwiatuszek.png


Kto myśli o chorobie ten powiększa chorobę, a kto chce być zdrowym i myśli o zdrowiu, ten szybko się leczy i bardzo rzadko choruje. Myślcie o Zdrowiu i o waszym Szczęściu! Myślcie o wzroście i przyszłości, myślcie o tym, co Dobre i o tym, co prowadzi do Pokoju!

(Udana)

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów