O Dobrym Myśleniu, Poście i Odpoczynku Wielkiego Człowieka

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Codziennie mówimy do całej ludzkości, ale niewielu z ludzi słyszy w Sercu nasz cichy szept. Wołamy ludzi, ale tylko Dobrzy słyszą zew naszego głosu i do nas przybywają. Chociaż nawołujemy nieustannie, gromadzimy tylko bardzo zaawansowane dusze, które zdolne są usłyszeć i odwzajemnić naszemu wołaniu. Chaos i mrok ludzkich umysłów musi zostać rozjaśniony Światłem, aby mogli uświadomić sobie nasze istnienie i zareagować na nasze wezwanie do Krainy Wiecznego Szczęścia i Pokoju. Jeśli nawet tylko trochę odczuwamy swoją Duszę, Jaźń, na pewno stajemy się też bardziej otwarci na Głos z Wyższych Wymiarów, ale czy ludzie tęsknią za nami i dążą do nas? Drogą do nas jest wznoszenie się poprzez Braterską Służbę bliskim i przyjaciołom, a nade wszystko Mistrzom i ich Uczniom.


Kwiatuszek.png


Badajcie siebie, o ludzie, i swoje wspomnienia, a skupiajcie się na tym, co było Dobrem w waszych życiach i pożytecznym. Zaglądajcie do swego wnętrza, przeglądajcie swoją pamięć i radujcie się każdym przejawem Dobra, jakie tylko miało miejsce w waszych życiach. Badajcie Serca, ogarniajcie fundamenty Dobra, a wasze życie będzie twórczo zmieniać się na lepsze. Strzeżcie się i powstrzymujcie od złego, ale nie bójcie się i nie lękajcie ani nie trwóżcie. Każdej Soboty podsumujcie od rana lub z wieczora cały wasz tydzień i wspomnijcie to, co dobrego i wspaniałego wydarzyło się wam w ostatnim tygodniu, i cieszcie się tym wszystkim i radujcie się wielce. Ogniskujcie w sobie Dobro, ogarniajcie dobre zdarzenia, aby zbudować sobie lepszą przyszłość opartą na Człowieczeństwie.


Kwiatuszek.png


Humanitarność to każde działanie dla dobra drugiego człowieka, każde dobre wsparcie bliskich, przyjaciół i obcych, tych porzuconych i samotnych! Bądźcie humanitarni, o ludzie, i nie pozwalajcie nikomu umierać z głodu czy pragnienia ani dziecku, ani też zwierzęciu. Żadne dziecko nie może być porzucone ani głodne. Adoptujcie niechciane dzieci, aby miały radosne i szczęśliwe dzieciństwo, bo inaczej, o ludzie, zdradzacie ciężkie objawy braku człowieczeństwa. Nie zabijajcie zwierząt ani dla zabawy, ani dla pożywienia, bo za każde cierpienie zadane oddychającej istocie gromadzicie sobie potworną nędzę i cierpienie dla siebie i dla następnych pokoleń, nawet jak tylko korzystacie z ciała zabitego zwierzęcia.


Kwiatuszek.png


Nie oszukujcie się, o ludzie, bo kto krew przelewa, tego krew przelana będzie, a kto krew spożywa, ten sam zabija swoje życie! Zwierzęta są wam pomocą, aby dawały wam mleko, albo wełnę, aby pomagały wam w pracy, ale musicie traktować je jakoś po ludzku jak młodszych braci i młodsze siostry. Pozwalajcie im dożyć kresu swoich dni w naturalny sposób i nie dręczcie ich ani nie męczcie, bo dręczenie jest waszą oznaką utraty człowieczeństwa. Dobry Pasterz dba o swoje stado i nie pozwala, aby żadne z jego maluczkich ucierpiało, bo mleko, miód i wełna przeznaczone są dla ludzi a mięso tylko dla robactwa!


Kwiatuszek.png


Dążcie, o ludzie, do Mądrości, do Zrozumienia i Wiedzy. Gromadźcie Wiedzę, studiujcie i badajcie Nauki, czytajcie i słuchajcie Uczonych Mędrców i Geniuszy! Skupienie na Wiedzy i poszukiwaniu Mądrości usuwa wiele cierpienia i przedłuża dni człowieka na Ziemi, wydłuża życie każdej ludzkiej istoty! Szukajcie Złota prawdziwej Wiedzy i Mądrości, albowiem Wielkimi Mistrzami są tylko Mistrzowie Mądrości o wielkiej mocy pojmowania, rozumienia i przyswajania Wiedzy. Badajcie i szukajcie, a to co Dobre zachowajcie, a będzie to dla was z głębokim pożytkiem. Nawet bowiem w prostej Mądrości Ludowej, w aforyzmach ukrywa się często wielka wiedza i doświadczenie, które pomaga uniknąć błędów i wielu nieszczęść.


Kwiatuszek.png


O ludzie poszukujący Drogi do nas, myślcie o sobie dobrze i wspierajcie się wzajemnie między sobą. Ludzie Drogi zawsze pomagają sobie w trudnościach, aby Droga była łatwiejsza i wspierają się tak dobrym słowem zachęty, jak i czynem w praktycznym działaniu. A największe Dobro leży we wspieraniu Misji Mistrza Mądrości i Mocy, albo Jego Uczniów żyjących na tej Ziemi. Bądźcie przyjaciółmi Drogi stając się Rodziną Przyjaciół. Kto jest na Drodze ten nie jest sam, a ludzie Drogi często i chętnie spotykają się ze sobą, aby oddawać się Modlitwom i Medytacjom, które się wzajemnie dopełniają jak dwie strony tej samej monety! Kto pomaga naszym przyjaciołom, ten nam pomaga i staje po stronie Światła.


Kwiatuszek.png


Strzeżcie się chaosu, mroku, ciemności, czerni, tego co brunatne i tego co szarawe. Szukajcie ludzie pięknych barw tęczowych i gry czystego Światła Słońca. Ubierajcie się pięknie, jasno i kolorowo, aby wasze aury, poświaty waszych jaźni stawały się jasne i kolorowe. Dodawajcie sobie siły życia pięknymi kolorami o tęczowym blasku, abyście byli zdrowi, silni, sprawni i szczęśliwi, bo człowiek duchowy jest bardzo wydajny i efektywny w działaniu. Silny duch ma siłę do życia i pracy, a słaby, chory duch nie ma siły ani do pracy, ani do życia, ani do żadnej efektywnej i potężnej działalności. Większy duch, wyższy poziom zaawansowania to większe zdolności i moce, większy poziom możliwości w praktycznym działaniu. Kiedy widzicie wielkie dokonania i wielką ilość zrobionej pracy, to widzicie osobę duchowo zaawansowaną!


Kwiatuszek.png


Wielkość człowieka mierzy się wielkością jego dokonań, wykonaną pracą i przekroczeniem ograniczeń społecznych i cywilizacyjnych. Ci, którzy więcej dokonują, ci budują nasze dzieło, a w „nic nierobieniu” widzimy tylko chorego albo złego ducha. Szukaj Dobrej, Pozytywnej Energii, a jest to energia twórcza, kreatywna, jest to energia wielkiej pracy! Tak przejawiają się na Ziemi starsze, zaawansowane dusze, tak ukazują się Ci, którzy mają inspiracje z Wyższych Wymiarów, ale od Dobrych Istot, bo astromentalny światek też zamieszkiwany jest od pradawna, tak samo jak świat ludzi, zarówno przez Dobrych, jak i przez złych. Nie każda inspiracja gdzieś z Kosmosu pochodzi od sił Dobra i Światła, a wy ludzie musicie badać swe inspiracje i natchnienia, czy pochodzą od Dobrych Istot, bo mogą pochodzić i od złych duchów z powietrznej przestrzeni, które szybują nad wami w atmosferze, a czasem nawet produkują świetliste zjawiska, aby was omamić. Szukajcie Duchowych Przewodników o wielkich dokonaniach.


Kwiatuszek.png


Ten, który nic wielkiego dla nas nie zrobił, ten na pewno do nas nie należy ani żaden z tych, którzy nie wspierają nas. Ludzie tej Ziemi, zróbcie coś dla swego dobrego Zdrowia i zmniejszenia swoich cierpień, pijcie czystą źródlaną wodę, odżywiajcie się zdrowo i optymalnie jarskim jedzeniem, jakie przeznaczyły wam Niebiosa, a są to warzywa, owoce, zboża, nasiona, a także mleko i miód, chleb razowy! Na wyższych stopniach ewolucji ducha pozostają nawet i same owoce, jakie rosną na drzewach, albowiem Drzewo Życia jest dawcą najważniejszego dla ludzi pokarmu! A jeśli jesteście uduchowieni to zapewne jadacie nie więcej niż raz na dobę, do południa, a i często pościcie, bo wszyscy adepci szkół rozwoju duszy i jaźni poszczą chociaż jeden dzień w tygodniu, bo taka jest natura ludzkiego organizmu, że jeden dzień w tygodniu potrzebuje on odpocząć od jedzenia, a nawet i od picia!


Kwiatuszek.png


Pokazujemy wam ludzie łatwą i prostą Drogę wzrostu i rozwoju, ale posłuchajcie nas, abyście nie błądzili. Pradawnymi czasy rozpoczęto tę świętą tradycję, że kandydaci do Drogi zbierają się około Nowiu Księżyca, aby słuchać Nauk Mistrzów i ich Uczniów, odnawiać się ku wyższej ewolucji. A przecież spotykanie się raz na miesiąc na kilka godzin, to nie jest nic trudnego a wręcz przeciwnie, jest to bardzo dla wszystkich łatwe. Około Pełni Księżyca zbierają się razem Mistrzowie Ducha, Prorocy, Święci i Błogosławieni (Bierzmowani) i Uczniowie Drogi, aby celebrować Kult Światła, Miłości, Mocy i umacniać się w Drodze Oświecenia. Czas Nowiu Księżyca to czas oczyszczania, a czas Pełni Księżyca to czas zgromadzeń kultywujących Drogę Oświecenia.


Kwiatuszek.png


Pamiętajcie proste wskazówki nasze i życiowe rady, aby wam się dobrze wiodło i aby wasze życie co dzień stawało się lepsze, abyście, o ludzie, na Drodze Ducha przetrwali wszelkie burze i zawirowania, bo kto ginie nam w czasie burzy, ten zaiste jest stracony na wieki. A my wam Błogosławimy Dobrem!

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów