Nauki Nagaradźa Babadżi

Z Himalaya-Wiki
Wersja z dnia 09:39, 20 mar 2009 autorstwa Kanomi (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

(Hridaya nr 60)

Wielki Mistrz Duchowy, Śrî Śiwbâba Nagaradźa, zwany potocznie po prostu Bâbadźi urodził się w końcu listopada 203r. według ery chrześcijańskiej w stanie Tamil Nadu. Jednym z jego Mistrzów Duchowych był nieśmiertelny mędrzec, ryszi i mistrz jogi Śri Agasthya. W wieku 16 lat Babadźi osiągnął nieśmiertelność ducha i ciała pozostając z wyboru wielkim pomocnikiem i służebnikiem rodzaju ludzkiego na ścieżce tak zwanych boddhisattwów. Nieśmiertelny Mistrz jogi znany jest głównie z przekazów Krija Tantra Jogi, jednak jego misją jest wspomaganie wszystkich joginów mistyków. Był On nauczycielem Śri Śankara, głównego reformatora i odnowiciela ścieżki hinduistycznej wedanty, którego główną misją było ukazanie światu, że nauki hinduskie i buddyjskie są tymi samymi naukami, a ścieżki te niczym się w praktyce od siebie nie różnią. Narodziny Śri Babadźi przypadły w czasach, kiedy zapowiadane było ponowne zstąpienie Avatara Kryszny, stąd przyjmuje się powszechnie, że Śri Babadźi jest tą samą boską duszą, która pouczała Ardźunę i podyktowała Bhagavad Gitę jako duchowe przesłanie do ludzkości. Od czasu przyjścia tego potężnego awatara istnieje zwyczaj zwracania się do wielkich czcigodnych nauczycieli ludzkości per Bâba, a pierwszy z nich jest zwany tytułem duchowym Bâbadźi, co oznacza tyle, co 'Czcigodny Ojciec'. Mistrz po dziś dzień przebywa w swym nieśmiertelnym, diamentowym ciele w pobliżu himalajskiej świątyni Badrinath.


Avatara ten od swych rodziców otrzymał imię Nagarâdźa i dzięki temu jest też znany i czczony pod imieniem Jogi Nagarâdź. Cała plejada znamienitych joginów odczuwa i określa tego wielkiego Mahâsiddhę jako swojego duchowego, niebiańskiego Ojca. Prawdą jest, że wszelka inspiracja dotycząca drogi zjednoczenia pochodzi właśnie od Niego, jako od starszego brata, a wieku lat 16 fizyczną osiągnął nieśmiertelność, podobnie jak kiedyś Lao Tsy, Henoch czy Issa.


Misją Śrî Bâbadźi jest asystowanie i wspomaganie ludzkiej rodziny w jej stopniowym wzroście na drodze urzeczywistnienia Boga. Duchowy Ojciec ludzkiej rodziny, jakim jawi się być Śiwbâba, urzeczywistnia Uniwersalną Wizję Bożej Miłości, której promień zwany energią miłości/mądrości transformuje stopniowo świat w Boski Raj. Zbliża się czas, kiedy ogrom włożonej dotychczas pracy zacznie przynosić swoje wzniosłe owoce. Jego misją jest asystowanie i wspomaganie, co czyni często niejako anonimowo, tak że wielu duchowych nauczycieli jacy działają na świecie, nie zdaje sobie nawet sprawy z Jego obecności i wpływu, a inni czują ten wpływ jako działanie samego Ojca Niebieskiego, Absolutu. Tylko nieliczni Jego bezpośredni uczniowie świadomi są Jego wsparcia i subtelnej duchowej opieki na drodze ku światłości.


Pośród duchowych uczniów Śrî Śiwbâba Nagarâdźa mamy takie wielkie duchem istoty jak Adi Śankarâćârja - reformatora tradycji hinduistycznej w IX wieku, Kabira - jednoczącego istotne nauki hinduistyczne i muzułmańskie w XVI wieku, Mahâsaya ukazującego jedność religii i podwaliny krija jogi w XIX wieku, a także wielu innych, w tym Hairakhan Bâbadźi oraz Śrî Brahma Kumara Śiwbâba w XX wieku. Tak jak Śrî Śankara wykazał, że nauki buddyjskie i hinduistyczne są identyczne, tak Śrî Kabir dziełem swego życia i świętością przypomniał zapominalskiej ludzkości, że istota islamu i hindu jest całkowicie tożsama. Śrî Mahâsaya wykazał znów tożsamość nauk Śri Kryszny i Jezusa Chrystusa (Śrî Issa). Zresztą w czasach, gdy uczył na ziemi Jezus, sam Pan Kryszna jako duchowy mistrz inspirował Go i był Jego Duchem Chrystusowym, duchem obietnicy danym prawdziwie chrześcijańskim uczniom.


Bâbadźi żyje wraz z małą grupką swoich bardzo zaawansowanych duchowych uczniów, którzy przygotowują się do wstąpienia na ścieżkę nieśmiertelności. Jednakże, wielu z jego najwspanialszych uczniów (czela) pracuje w świecie pomagając ludzkości wznieść się na wyżyny duchowego rozwoju. Kiedy adept drogi duchowego rozwoju wkracza w ostatnie fazy swej ziemskiej pracy, wtedy otrzymuje inicjację (pierwszą z kolejnych pięciu), w której uczy się bezpośredniej komunikacji z samym Mistrzem, ze Śrî Śiwbâbą i w końcu staje się "stacją transmisyjną" przesyłającą boską inspirację oraz samą Miłość (Prema) ze Źródła będącego najpotężniejszą duchową istotą, jaka aktualnie żyje na ziemi i zamieszkuje w Himalajach, a jaka jest bezpośrednio dostępna wtajemniczonym w Bożą Drogę Duchowej Doskonałości.


Wszystko to, co możemy zrobić, to postępować za Jego słodkimi wskazówkami, jakie przesyła za pośrednictwem swoich starszych uczniów i pomocników w duchowej służbie Jego Boskiej Misji Miłości i Światła.


Murli Śiwbâba

Witajcie moje drogie dzieci!

Strzeżcie się fanatyzmu, bo jest on okrucieństwem (himsa) wobec duszy, a dopuszczający się okrucieństwa wobec duszy znajdą się w piekle. Ktokolwiek dopuszcza się zbrodni fanatyzmu ten upada i nie podoła drodze Râdźa Jogi ani w tym życiu, ani w życiu przyszłym. Fanatycy ze skłóconych sekt już upadli z Drogi Królewskiej. Râdźa Joga jest zaprawdę drogą królewskiego majestatu duszy. Niech twoje słowa i twoja postawa będą majestatyczne. I nie wywyższaj się ponad inne ścieżki ani ponad te gorsze, ani ponad te lepsze.


Przepełnijcie się słodyczą i radością: Râma, Râma oznacza słodycz i radość, nic więcej. Śiwa oznacza łaskę, przychylność, życzliwość, miłosierdzie. Bądźcie miłosierni i przychylni na moje podobieństwo.


Samnjasa oznacza "proces uzdrowienia", oczywiście duchowego. "Sam" to zdrowie, czystość i uzdrowienie. "Njasa" to proces przez który przechodzi jednostkowa dusza wcielona w ziemską powłokę, aby ulec uzdrowieniu, uwolnieniu ze swych splamień.


Jestem duszą, jestem duszą (dźiwoham, dźiwoham) odzywa się głos Mego wezwania. Oto pierwszy stopień ku Samnjasie - boskiemu oczyszczeniu duszy.


Pan Kryszna, posłany przez Boga awatara Wisznu ofiarował ludziom osiemnaście lekcji o osiąganiu czystości i doskonałości duszy. Błogosławiona Moja święta dusza, Śri Umadewi (Wanda Dynowska - przyp.red.) przełożyła wam na język polski tę wzniosłą naukę duchową zawierającą osiemnaście sposobów przebudzenia i realizacji Râdźa Jogi.


Ardźuna, błogosławiony, doskonały uczeń otrzymał wizję w prawdziwą naturę Boga Ojca, zrozumiał i przejrzał, i przebudził się duchowo. On spotkał Boga Ojca twarzą w twarz i dlatego Bhagawad Gita jest prawdziwym źródłem boskiej wiedzy (dźnâna), chociaż nie wszyscy rozumieją nauki tej wzniosłej Pieśni Pana tak, jak rozumieć je należy. Materialiści i ateiści zawsze są skłonni czytać i wypaczać sens Świętego Posłania. Nie ma końca wysiłkom Rawany, aby zaciemnić ludziom prawdziwy sens Świętych Ksiąg. Dlatego wy moje dzieci będziecie czytać Bhagawad Gitę, aż wasze dusze zaczną śpiewać Pieśń. I wy zostajecie powołani, aby uchwycić sens jej słów i zachować jej właściwy kierunek. Czytaj co drugi dzień jeden rozdział Pieśni Pana i próbuj zrozumieć w świadomości Śiwbaba. To jedynie słuszna droga dla dusz, które były zbłądziły i chcą powrócić na właściwą drogę.


Przebaczajcie ludziom Rawany i zrozumcie istotną treść Bhagawad Gity. Czytaj i nie poddawaj się Rawanie. Oto słowo Twojego Śiwbâba. Ludzie demona Rawany uwielbiają wszelkie nieczystości, jak krytykowanie, bluźnierstwo, oszczerstwo, poniżanie innych a wywyższanie siebie. Zachowujcie poczucie równości i zapomnijcie słów krytyki. Nie oceniajcie i nie krytykujcie, bo to najgorsze wasze bluźnierstwa wobec duszy.


Dzieci moje słodkie, strzeżcie się znieważania Moich posłańców, takich jak Kryszna, Râma, Jezus czy Buddha, albowiem wtedy stajecie się dziećmi Rawany, przeciwnikami słonecznego posłańca Mego, a dla was Pana Râma. On zaprawdę jest radością i słodyczą we Mnie. Râma zwyciężył Rawanę i zniszczył jego dzieło. Râma oczyścił ziemię. Weźmij z Niego przykład i uczyń podobnie. Zwyciężaj oczyszczając ziemię ze wszelkiego złego.


Pamiętajcie, w niebiosach mieszkają aniołowie (dewy) i wszystkie dusze anielskie takie jak Moi święci, wszyscy Swami, Śri i Babas. W niebiosach mieszkają zaawansowani Jogini wszystkich stanów i kierunków. Mamy dziewięć sfer niebiańskich, aby wszystkich ich pomieścić na odpowiednich dla nich miejscach. Są też dusze które ogniem Moim oczyszczone zabieram do pałacu Mego wewnątrz swej istoty. Śiwa Salokhja, oto cel waszego życia. Z wielkim namaszczeniem wymawiajcie najświętsze Imię Boże: Śiwa, Śiwa. Kto wspomni imię moje ochraniany jest mocą Moją jakby tarczą światła.


Powołuję ucznia mego umiłowanego, aby przekazywał wam wszystkim moje słodkie dzieci Moją wzniosłą naukę tajemnej Râdźa Jogi (Krija Tantra). Musicie go rozpoznać i podążać za nim. On przyprowadzi was wszystkich do Mnie. Kto zlekceważy Mojego żywego posłańca, ten chociaż może osiagnąć raj niebiański, nie będzie jednak mógł przyjść do mnie. Raz, w każdym stuleciu posyłam mego posłańca do każdego narodu i każdego języka. Słuchajcie głosu Jego, albowiem jest Moim Głosem słyszalnym dla wszystkich. Nie jest on Bogiem, ale nie jest też człowiekiem. Jest Moim, zaprawdę uczniem i posłańcem.


Objawię wam wstępne stopnie odwiecznej Râdźa Jogi, których jest dwanaście. Pierwszym stopniem (lekcją), od którego zaczynamy, jest karma joga! Służenie czynem samemu Bogu. Działanie bezinteresowne, w którym nie ma żądzy zysku ani sławy. Drugim stopniem jest bhakti joga bedąca pokorną czcią i uniżeniem wobec Boga Ojca. Tylko Bogu Ojcu należy się cześć i uwielbienie. Bhakti oznacza oddanie i poświęcenie. Czyż przyszedł ktoś do mnie bez oddania i poświęcenia się? Trzecim stopniem jest dźnana joga oparta na dwóch stopniach poprzednich jakby na dwóch nogach. Dźnana oznacza Mądrość Bożą poczętą z pracy bezinteresownej i poświęcenia się Bożej Sprawie, z karma i bhakti jogi. Każdy kto przewędrował lekcje karma, bhakti i dźnana jogi uznanym być może za należycie przygotowanego do wyższych stopni Królewskiej Ścieżki Duchowej, do ścieżki wchłonięcia.


Nie fałszujcie Gity ani innych świętych pism, nie krytykujcie, nie poniżajcie, nie oceniajcie, strzeżcie się sekciarstwa, poczucia wyższości. Strzeżcie się ciemności Rawany i jego ogłupiających postaw. Trzymajcie się waszego Ojca (Bâba) Pana Śiwy Jedynego. Na pewno nie zbłądzicie. Zniszczenie waszych egoizmów stoi tuż przed wami. Świat ulegnie przemianie. Przez 10 tysięcy lat zapanuje znów królestwo słonecznej dynastii. Pan Râma nadchodzi w chwale. On jest Sain, wieczną substancją Pana Śiwy. Hara Śiwa przetwarza ten świat. Pomagajcie w pracy duchowej przemiany. Niech wasze serca i umysły zabijają ducha Rawany, tak jak uczynił to Râma, tak jak uczynił to Ardźuna.


Czytanie Murli to studia intelektualne. Samo czytanie i myślenie nie wystarcza. Musicie Moje dzieci medytować nad Murli, aby Duch Boży oświecał wasze rozumienie i jednoczył was w waszych myślach. Pochłaniaj Murli Rozumem Intuicyjnym, pochłaniaj Murli samą duszą. To jest bycie Buddhą, Kryszną, Radhą. Święte dusze spożywają swój pokarm w uświęcony sposób.


Czytaj to Murli objawione specjalnie dla ciebie przynajmniej raz każdego miesiąca. Przekaż je innym umocnionym w jodze duszom. Inaczej pójdziesz do piekła na 21 żywotów, jeśli nie posłuchasz Mojego wezwania. Każde Murli ma wyglądać pięknie, gdyż piękno odzwierciedla Niebiosa, piękno pochodzi z Raju.


Om Śanti, Śanti, Śantih!

Wasz Odwieczny Śri Śiwbaba

Hum!