Nauka o Tym Jak Rozmawiać z Bogiem

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wielu z was o ludzie próbuje rozmawiać z Bogiem, a jednocześnie macie całkiem fałszywe przekonanie i wierzenie na temat tego kim i czym jest Bóg, co was kompromituje i ośmiesza. Wszelkie dialogi wewnątrz waszych własnych umysłów są jedynie waszą rozmową z samymi sobą i nie mają nic wspólnego z żadnym Bogiem. Nie mając prawidłowego pojęcia czy nawet wyobrażenia o Boskości, o świecie Boga zdradzacie, że rozmawiacie z waszymi złudzeniami i spaczoną, chorą od błędych przekonań wyobraźnią. Wasza pamięć służy wam za rozmówcę, a jeszcze wasze przeciwne poglądy, z powodu których jesteście bliżej choroby rozdwojenia Jaźni niźli jakiejkolwiek duchowej sfery. Aby doświadczać Boskości musicie wznieść się ponad ludzki sposób myślenia i odczuwania, musicie wznieść się w Świetliste Sfery Samādhi, zmienić ludzkie narzędzia percepcji na boskie, anielskie, takie, jakimi posługują się Niebiosa, a wtedy jakikolwiek kontakt będzie możliwy. Sumienie wasze, które z wami rozmawia nie jest żadnym Bogiem, to tylko produkt wbudowany wam przez waszych rodziców, szkołę i otoczenie, a także własne, ślepe i często błędne wybory. Zaprawdę, uważanie własnej pamięci, sumienia czy podświadomości zaciekle dyskutującej za Boga jest najcięższym z grzechów, jest ubliżaniem prawdziwej Boskości, tak Bogu, jak i każdemu Jego Posłańcowi! Rzeczywisty kontakt z Boską Świadomością mają jedynie Ci, którzy przeszli długi i intensywny trening duchowy pod okiem Mistrza, Nauczyciela Duchowego, obudzili wiele duchowych zdolności i mocy oraz otrzymali łączność z Bogiem od kogoś, kto będąc Świętą Osobą sam taki kontakt posiadał. Prawo Boskiej Hierarchii stanowi bowiem, że do społeczności Obcującej z Bogiem można się dostać tylko metodą Łaski, Wstawiennictwa tych, którzy już do Obcowania Świętych przynależą. Kto włamuje się do Królestwa Niebios zamiast wchodzić przez Bramę Niebios, którą jest każdy żyjący Mistrz i Przewodnik Duchowy, ten i tak będzie zaraz precz wyrzucony w ciemności, gdzie będzie tylko płacz i zgrzytanie zębów. Omijajcie ludzi, którzy pletą bzdury usiłując podpiąć pod rozmowy z Bogiem własne wewnętrzne dialogi z własną pomieszaną i pokręconą, chorą Jaźnią, brudną do tego, ściemnioną, bo nieoczyszczoną duchowymi praktykami o intensywnym charakterze.


Kwiatuszek.png


Jeśli szukasz człowiecze prawdziwej łączności z Bogiem, poszukaj Posłańca Niebios, duchowego Mistrza i Nauczyciela, u którego spędzisz resztę życia ucząc się ciągle praktykując duchowe ćwiczenia oraz pełniąc służbę oddania we Wspólnocie Uczniów Drogi. Łączność z Bogiem to łączność ze Wspólnotą Uczniów, łączność z naukami i praktykami duchowymi oraz łączność z Boskim Guru. Innej możliwości nie ma na tej planecie i nigdy nie było, choć jest wielu pomylonych i zagubionych oszustów od czasów Kryszny, Buddhy i Chrystusa zwanych powszechnie fałszerzami przeznaczenia czy fałszywymi prorokami. Tam, gdzie jest Siedmiu zgromadzonych w Imię Moje, tam jestem pośród nich – powtarzał każdy Posłaniec Boga. A zatem tam, gdzie nie ma Wspólnoty Uczniów zgromadzonych w Imię Posłańca Niebios, tam i nie ma Posłańca Boga, nie ma żadnej łączności z Bogiem. Egoistyczne, pseudomistyczne indywidualizmy są fałszywymi objawieniami i płynie z nich jedynie choroba umysłu i z gruntu fałszywa nauka. Wspólnota jest znakiem, Nauka i Praktyka Duchowa jest znakiem, Obecność Mistrza, Żywego Posłańca Niebios jest znakiem. Każda prawdziwa Szkoła Ducha, autentyczna linia przekazu płynąca z Niebios od Boga posiada te trzy oznaki. Chore produkcje filozoficznych i teologicznych dociekań nie mają nic wspólnego z prawdziwą duchową Wiedzą, a stosownie do wypaczenia umysłu ich producenta, są wypaczone i skażone. Bóg nie mówi ludzkimi słowami do ludzi inaczej jak poprzez swoich Posłańców, Awatarów, Proroków, których co pewien czas posyła do ludzkości tak, że każdy kolejny jest znawcą Nauk, Metod Pracy wszystkich poprzednich Posłanych Mistrzów. Najbardziej znani Prorocy, Awatarowie rodzajowi ludzkiemu przysłani to Śri Rāma, Lao Tse, Henoch, Noe, Kryszńa, Zarathusztra, Mojżesz, Melchizedek, Eliasz, Jezus, Mohammad, Moin-ud-Din, El-Morya, Inayat Khan, Śirdi Sai Baaba, Aanandamurti, Kuthumi, Buddha, Bodhidharma, Lalita Mohan i ludzie powinni głęboko studiować, rozważać i przyswajać ich autentyczne, oryginalne Nauki, z tego co po nich pozostało, aby móc wyruszyć w duchową podróż we właściwym kierunku! Słuchanie czy czytanie fałszywych i oszukańczych nauk, które poznać po tym, że negują konieczność duchowych praktyk i służby, negują konieczność posiadania Guru – Mistrza Przewodnika, negują konieczność duchowej Inicjacji i Święcenia prowadzi ludzi do spaczenia charakteru, wynaturzenia umysłu i duchowej choroby, która da o sobie znać już w tym lub przyszłym życiu. Negowanie wiedzy lub brak wiedzy o 144 tysiącach Świętych Ludzi Boga oraz o 4 tysiącach Doskonałych Mistrzach Duchowych, jacy w każdym czasie żyją na Ziemi wskazuje na fałszywe i oszukańcze nauki. Brak systematycznej i głębokiej wiedzy o Medytacji czy Modlitwie, Skupieniu, Odbieraniu oraz osiąganiu Siddhi (Łaski) Świadomości Guru – Mistrza Duchowego także świadczy o fałszywym objawieniu. Negowanie istnienia osobowego zła, które faktycznie istnieje w pozaniebiańskich, niższych sferach bytu też należy do zwodniczych, oszukańczych i satanistycznych pseudonauk, które mają za zadanie wykoleić poszukujących. Viveka to doskonała zdolność odróżniania dobra od zła, wybieranie tego, co Dobre, a odrzucanie tego, co złe bez pomyłek i zwiedzeń.


Kwiatuszek.png


Niedualność to tak, jak wzniesienie się ponad dobro i zło, do trzeciego wierzchołka trójkąta, z którego doskonale widać czym jest dobro a czym zło. Stan ten zwany Viveka, Oświeceniem, Buddhi, Świadomością Boską, a każdy kto miesza dobro ze złem albo uważa, że zło nie istnieje jest chory umysłowo, ma pomieszany rozum i wiedzie ludzi w ciemny dół. Nauki negujące życie duszy po śmierci ciała czy negujące istnienie piekieł w sposób obiektywny także należą do demonicznego fałszu, a produkują je ludzie niedorozwinięci duchowo, oszuści, którzy nie tylko, że nie wiedzą nic o Bogu, bo Boga nie znają, ale też nie potrafią nawet zrobić eksterioryzacji, bo zaraz zobaczyliby na własne oczy, jakie sfery niewidzialne istnieją tuż obok nich. Osoby wywołujące astralne duchy zmarłych, spirytyści i nauczyciele channelingu także są oszustami wiodącymi ludzi na manowce, w ślepy zaułek, albowiem w świecie astralnym nie ma nic dla człowieka w sensie duchowym do Oświecenia czy Zbawienia przydatnego! Kto pozwala ludziom pić alkohol, palić papierosy, jeść mięso zabitych zwierząt, zażywać narkotyki ten z duchowością ani z drogą rozwoju duchowego nie ma nic wspólnego, a wiedzie ludzi do zguby w mroku, ciemności i chorobie. Kto odrzuca znane od wieków środki mistyczno-ascetyczne, jak pradawne Święte Rytuały, Duchowy Taniec Ekstatyczny, Post i Modlitwę, Recytacje Mantramów, ten też jest podłym i zdegenerowanym antyduchowym oszustem. Droga duchowa składa się ze Stacji Wyniesienia, przez które człowiek osiąga Postęp oraz ze Stacji Upadku, Pokuszenia, które musi ominąć, a ich sidła w walce wewnętrznej i zewnętrznej przezwyciężyć!


Kwiatuszek.png


Bóg składa się z centralnej Osoby, która jest jak Ogień i z Ducha Świętego, Wszechducha, która jest jak Światło. W istocie Ogień i Światło stanowią nierozdzielną całość tak, że nie ma Jednego bez drugiego. Kto twierdzi, że Bóg jest Bezosobowym Światłem, jest jak dotąd głupcem, który chwyciwszy gałąź drzewa, twierdzi, że istnieje gałąź, ale neguje istnienie pnia oraz korzeni z powodu swej ślepoty. Wszyscy wyznawcy tak zwanej „własnej ścieżki” są oszustami wędrującymi na zatracenie, gdyż w Rzeczywistości nie ma żadnej własnej ścieżki rozwoju, a jest jedna Droga Boża, Droga Ducha, ustanowiona i podtrzymywana przez Posłańca Nieba. Ta Droga Boża jest wąska i ciasna, a wchodzą do Królestwa Niebios jedynie nieliczni. Droga Zguby i Zatracenia to szeroka dróżka, a idą po niej wszyscy oszuści, fałszywi prorocy, wszyscy bandyci i rozbójnicy tworzący swoje własne ścieżki. Poszukuj ludzka istoto Drogi Bożej, poszukuj duchowej Nauki i Praktyki, poszukuj duchowej Wspólnoty Uczniów, poszukuj żyjącego Mistrza i Przewodnika Duchowego, a postępuj za Nim wiernie i uczciwie, trwale aż po kres żywota, a osiągniesz Oświecenie, Zbawienie i Wyzwolenie, Kaiwaljam, ujrzysz Boga i będziesz mieć z Nim Łączność!

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów