Myśli Świętego Orędownika, Proroka

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

1. Religia o ludzie jest zaiste Szpitalem dla ludzi cierpiących duchowo, a kapłani prawdziwej religii Boga są rzeczywiście lekarzami i uzdrowicielami Dusz! I dlatego każdy prawdziwy kapłan jest też uzdrowicielem!


Kwiatuszek.png


2. Świadomość Cierpienia posiadają bardzo nieliczni! Cierpienie się nie liczy, bo właściwe jest wszystkim ludziom i zwierzętom, a nawet roślinom, bo cierpienie jest w tym świecie ludzi zjawiskiem powszechnym. Liczy się Świadomość Cierpienia i zdolność odnalezienia Duchowej Drogi do wyzwolenia, zbawienia od Cierpienia, aczkolwiek świadome cierpienie uszlachetnia duszę!


Kwiatuszek.png


3. Bóg sam wybiera sobie Dusze jako swych Orędowników i Świętych, Posłańców, a poświadcza je głosem innych już Wybranych spośród ludu Ziemi! Uświęcajcie się o ludzie, abyście mogli przyłączyć do Ludu Wybranego, do społeczności Żywych Świętych Bożych. Szukajcie Orędowników i uczcie się od nich pilnie, aż Dobry Bóg rzeczywiście przyjmie was w swoje ramiona.


Kwiatuszek.png


4. Wysłannicy Satana, Beliala, Belzebuba, Lucyfera, Mammona i innych piekielnych duchów Zła są niestety liczni i bardzo aktywni na Ziemi, ale nie dawajcie im porywać w swoje sieci i zabierać Dzieci Światła. Ratujcie Dusze nowonarodzonych z Ducha i Prawdy, ażeby nie zostali oderwani od Błogosławionej Wspólnoty Dzieci Światła!


Kwiatuszek.png


5. Pycha stoi na przeszkodzie, aby wznieść się ku Boskości do świata Niebian. Egoizm to największy wróg człowieka, personalny, osobisty wróg Duszy ludzkiej. Pycha, buta, zarozumiałość zatwardza Serca ludzi i czyni ludzkość niezdatną dla posiewu Bożego Ducha i wzniosłej nauki Świętych Mistrzów Mądrości i Prawdy. Zatwardziałość Serca i bezlitosność rodzi się z pychy. Każdy pył próżności, egoizmu, pychy uniemożliwia zrobienie chociażby małego kroku ku Boskości!


Kwiatuszek.png


6. Pobożnemu człowiekowi towarzyszy Nieustanna Myśl o Bogu, poczucie Boga, poczucie Obecności Boga. Pobożność to nieustająca Świadomość Boga, to jest pamiętanie o Istnieniu Boga, pamiętanie swego Stwórcy. Święta Wolność Ducha rozpoczyna się tam, gdzie kończy się bezbożność, ateizm, niewiara – najgorszy z grzechów będący rodzajem Duchowej Demencji. To sam Bóg przed urodzeniem powiedział każdej Duszy, Jaźni wchodzącej w ludzkie ciało: Pamiętaj o Mnie, Twoim Stwórcy!


Kwiatuszek.png


7. Diabeł to najgorszy ze wszystkich zazdrośników, a przeciwieństwem zazdrości jest Miłość Boża, umiłowanie Boga i stworzenia Jego! Strzeżcie się zazdrości, albowiem biegunem jest wszelkiej nienawiści. Zazdrość jest niewiarą, nieufnością, podejrzliwością, zawiścią, zachłannością, złym pożądaniem, wszystkim co najgorsze w oczach Boga! Wypleniajcie na Drodze Doskonałości wszelki chwast zazdrości, zawiści, aż zniknie bezpowrotnie i więcej do was nie powróci! Nie naśladujcie Diabła, nie bądźcie kłębkiem zazdrości jak największy z nienawistników, Satan, Diabeł!


Kwiatuszek.png


8. W czasie Modlitwy myślący umysł znajduje się w stanie Doskonałej Próżni, Pustki, Ciszy. Szukaj zawsze Spokojnego Miejsca wewnątrz swego Serca i wejdź do tej izdebki, aby się Modlić, aby próbować rozmawiać z Bogiem, Świętymi i Aniołami. Mów do Boga ze świadomością, że Bóg lub jego Anioł zawsze słucha twojej Modlitwy, miej świadomość wypowiadania słów i myśli w obecności Bożej, u stóp Ojca, Matki Niebios, przed Tronem Tęczy, Kryształu, Złota i Światła Chwały!


Kwiatuszek.png


9. Miriam Magdalena była Oblubienicą Jezusa Chrystusa, najbliższą osobą Immanuela, jak w niebiosach nazywano duszę Proroka Jezusa od początku Stworzenia aż do jego narodzin na Ziemi! Miriam Magdalena była Orędowniczką zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, a towarzyszyły jej inne Święte kobiety jak Salome, Joanna i Miriam – matka Jakuba. Pamiętajcie o Świętości Kobiety towarzyszącej posłanemu Prorokowi, Śiloh! Kontemplujcie Świętość Kobiety oczyszczonej przez Błogosławieństwa Boże i w pełni oddanej Bogu! Pamiętajcie o Miriam Magdalenie – Oblubienicy Chrystusa.


Kwiatuszek.png


10. Ogień Serca to Ogień Trawiący, spala wnętrzności i niszczy wszystkie zasłony oddzielenia, a jego ożywienie bywa bardzo bolesne! Ogień Serca spala zło i niegodziwość jaką człowiek wyrządził innym ludziom, a szczególnie siostrom i braciom w Drodze. Ogień Serca nazwaliśmy Białym, Żarzącym Płomieniem Zjednoczenia, albowiem Jednoczy oczyszczone Serce z Bogiem i z Czystymi Ludźmi.


Kwiatuszek.png


11. Istnieje Święty Smutek, kiedy Dusza, Jaźń żali się przed Bogiem z powodu zła i grzechów popełnionych przez zewnętrzną osobowość i ego. Istnieje też Święty Gniew, kiedy Czysta Dusza w trosce o Dobro Wspólnoty, Braterstwa postanowi wzmóc lub przyspieszyć ukaranie wyjątkowo okropnych złoczyńców i bezprawców. Dusze Świętych Orędowników ulegają zasmuceniu widząc ogrom zła i cierpienia jakie wytwarzają ludzkie istoty swym egoizmem i pychą, i głupotą na tej Ziemi. Miara 150 lat nieznośnego Cierpienia to miara grzechów i zła współczesnej ludzkości!


Kwiatuszek.png


12. Orędownikom posłanym przez Boga nie odmawia się niczego, co służy ich Misji i sprawie Zbawienia, Wyzwolenia ludzkości z więzów jej uwarunkowań, błędów, grzechów i niegodziwości. Prędzej czy później Bóg wysłuchuje każdej modlitwy orędownika, albowiem jest to Człowiek Boga, Syn Boży!


Kwiatuszek.png


13. Zmartwienia, zgryzoty to dżuma życia duchowego, zaraza, która dziesiątkuje duchowe Wspólnoty i Braterstwa Uczniów Bożych! I podobnie jest z zarazą wątpliwości i powątpiewania. Strzeżcie się obu tych ciężkich chorób duchowych i unikajcie ich epidemii rozsiewanych przez istoty upadłe, złe, szatańskie. Omijajcie zmartwienia i zabijajcie wątpliwości, a słuchajcie waszych Czystych i Świętych, Błogosławionych Pasterzy, Orędowników Bożych, albowiem są Drogowskazem.


Kwiatuszek.png


14. Nie trać czasu na myślenie o przeszłości, zapomnij przeszłość i nie rozpamiętuj dawnych zdarzeń. Co więcej, rozpuść i zniszcz przeszłość w Świetle i Obecności Boga, tak jakby jej nigdy nie było. Bądź naczyniem kielichem pustym od przeszłości, a wszelkie niech ci będą obojętne, a osiągniesz Nieugiętość Ducha, tak potrzebną Wojownikom, Rycerzom Światłości! Zapomnij tych, którzy odeszli, trzymaj się chwili teraz i bądź tutaj! Z radością wyruszaj naprzód, z radością i odwagą witaj Przyszłość!


Kwiatuszek.png


15. Zawsze trzeba zachowywać Posłuszeństwo swojemu Kierownikowi Duchowemu, Śrî Guru, odkąd wejdzie się na Czystą Drogę Bożą przyjmując Święte Błogosławieństwo, Duchową Inicjację! Nie wypieraj się nigdy Guru, u stóp którego sercem i duszą słuchało się słowa duchowej nauki, albowiem takie zaparcie oznacza upadek i zatracenie duszy, w istocie jest to duchowe samobójstwo!


Kwiatuszek.png


16. Nigdy nie zatrzymujemy się, gdy jesteśmy w Drodze. Nigdy nie oglądamy się wstecz, a zawsze przemy do przodu ile tylko sił. Całym sercem i całą duszą i całą mocą swoją przybliżaj się do Boga, Pana i Władcy wszystkich Dusz! Trzymajcie się tych, którzy idą pierwsi, nie zostawajcie z tyłu ani na uboczu, gdyż Zło porywa owce oddalone od Stada Pobożnych Uczniów i trudno jest wskrzesić zagryzioną przez czarne wilki owcę!


Kwiatuszek.png


17. Buduj ołtarze Bogu na szczytach gór i szukaj pradawnych Świętych Gór i Świętych Wzgórzy, gdzie budowano ołtarze z kamienia lub ziemi! Rozpalaj Święty Ogień w kamiennym kręgu albowiem krąg ludzi wielbiących Boga wokół Ognia jest najstarszą uznaną ceremonią duchową na tej Ziemi. Wielbij Boga pośród Ognia, wielbij na szczytach Świętych Gór, tam są Świątynie Boga Nieba.


Kwiatuszek.png


18. Ostateczna próba ducha to walka ze złem wewnętrznym i zewnętrznym, Walka wewnętrzna to zaprawa, ćwiczenie cnót do walki z pokuszeniami i zwiedzeniami. Satan czyni wielki hałas zewnętrzny wokół tych, którzy wewnętrznie zwyciężyli zło i całkowicie należą do Boga, Dobra i Światła.


Kwiatuszek.png


19. Rozwijaj silną Wolę Życia i dąż do Boga miłując bliźnich, ale zwyciężając zło i pokusy. Błogosław szukając Najświętszej Góry Boga! Niech Siedem Duchów Świętych Błogosławi Ciebie!

(Udana)

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów