Międzynarodowy Dzień Astrologii

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Międzynarodowy Dzień Astrologii (ang. International Astrology Day, IAD) – święto astrologii, która w wyniku postępującej ewolucji nauki została odłączona od astronomii, lecz od niepamiętnych czasów aż do końca XVII wieku odgrywała znaczącą rolę w podejmowaniu decyzji i działań ludzi bez względu na ich przynależność klasową czy zajmowaną pozycję społeczną. Jest obchodzone w dniu równonocy marcowej, zazwyczaj 20 lub 21 marca (czasami 19 marca), ustanowione w 1993 roku przez amerykańskie stowarzyszenie Association for Astrological Networking (AFAN), zrzeszające astrologów z całego świata na wzór dawnej Persji (Iranu) i Indii, gdzie pierwszy dzień wiosny zawsze był świętem Królewej Nauk - jak nazywa się astrologię.

Pierwowzorem wsþółczesnego święta amerykańskiego były astrologiczne weekendy Astrology Awareness Weekends, które AFAN sponsorował kilka lat wcześniej. Celem nowego święta było rozszerzenie możliwości współpracy między entuzjastami astrologii a mediami i zebranie funduszy dla lokalnych grup oraz AFAN. Stowarzyszenie zapewnia źródła finansowania dla różnych „projektów astrologicznych” (granty i stypendia). Wyznaczony dzień obchodów związany jest z wejściem Słońca w znak Barana, co w astrologii jest uważane za początek nowego roku astrologicznego. Święto obchodzą zarówno astrolodzy profesjonalni, jak i miłośnicy astrologii. W wielu krajach odbywają się w tym czasie spotkania, imprezy i wykłady z dziedziny astrologii, które koordynuje stowarzyszenie. W Polsce obchody organizuje Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne.

Szerzej, w okolicach równonocy i przesileń, cztery razy w roku, są tak zwane festiwale ezoteryczne, z nauką wiedzy duchowej i hermetycznej czy ezoteryczno-hermetycznej, trwające od trzech do pięciu dni, jako tak zwane dni eteryczne planety. Celebrowane są przez wszystkie tradycyjne środowiska ezoteryczne, w tym przez astrologów, numerologów i chirologów starej Trójwiedzy czy Potrójnej Wiedzy.