Kaba

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kaba, al-Kaba, al-Ka'ba - dosłownie: sześcian, kostka — święty ośrodek w Mekce w kierunku, ku któremu zwracają się zwykli muzułmanie w czasie rytualnych modlitw (kibla). Al Kaba jest ziemskim symbolem Boskiego Tronu (al-arsz), wokół którego krążą aniołowie i który jest symbolem uświęconego serca Człowieka Doskonałego. W wielu zakonach i bractwach sufickich, dla murid, prawdziwą Kabą staje się szajch, murszid lub pir, jako najbliższy i najważniejszy ośrodek duchowy. Wedle sufich, od słowa Kaba pochodzi hebrajskie pojęcie kabała (kabbalah).

Według tradycji muzułmańskiej i dawnych legend arabskich, pierwszą Kabę zbudował Adam, jako wspomnienie po wypedzeniu z Ogrodu Eden. Miała ona ulec jednak zniszczeniu w czasie potopu. Odbudował ją Prorok Ibrahim (Abraham) i jego pierworodny syn Ismail (Izmael). Według relacji Klaudiusza Ptolemeusza, już w II wieku p.e.ch., wokół Al-Kaby funkcjonowało niewielkie sanktuarium, gdzie praktykowano kult religijny.

Bezpośrednio przed wprowadzeniem islamu przez Świętego Proroka Muhamamda była to świątynia poświęcona około 360 bóstwom plemiennym w politeistycznej religii staroarabskiej. Po wprowadzeniu islamu Kaba stała się miejscem kultu Allah Boga. Na rozkaz Muhammada zniszczono wszystkie oznaki wiary w wiele bóstw, bogów i bogiń (aniołów i anielice) pozostawiając jednak Czarny Kamień (Hadżar), który według tradycji miał być umieszczony w Kabie przez archanioła Gabriela. Wokół Kaby został zbudowany meczet Masdżid al-Haram, wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany.

Al-Kaba jest głównym celem rytualnej pielgrzymki zwanej hadżdż. Każdy muzułmanin powinien odwiedzić sanktuarium przynajmniej raz w życiu, gdyż pielgrzymka do świątyni jest jednym z pięciu filarów islamu. Al-Kaba znajduje się na terenie Najświętszego Meczetu (Al-Masdżid al-Haram). Świątynia Al-Kaba jest monumentalnym relikwiarzem o wysokości 15 metrów, długości 12 metrów i szerokości 10 metrów, zbudowanym na planie czworoboku o narożnikach zwróconych w cztery strony świata. We wschodni narożnik świątyni, na wysokości 1,5 metra, wmurowany jest święty kamień Hadżar. Kaba nakryta jest haftowaną złotymi wersetami z Koranu, czarną osłoną z jedwabiu, zwaną kiswa. Na jednej ze ścian, na wysokości około 2 metrów, znajdują się drzwi. Prowadzą one do pustej komnaty z kolumnami, której ściany są zdobione wieloma napisami oraz rozświetlone złotymi i srebrnymi lampami. Obok sanktuarium wypływa ze skały święte źródło, zwane Zamzam.