Jogasutry

Z Himalaya-Wiki
(Przekierowano z Jogasutra)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jogasutry ( Yogasūtra ) - zbiór metod praktyki jogi w formie traktatu ujętego w 195 zwięzłych aforyzmów. Autorem jest starożytny indyjski mędrzec Ryszi Patańdźali ( Pātañjali ), który ujmuje nauczanie metod jogicznych praktyk w cztery rozdziały (pāda) o coraz większym stopniu trudności. Księga ta wykorzystywana jest w nauczaniu radża jogi, laja jogi, krija jogi, kundalini jogi oraz tak zwanej asztanga jogi (ośmiostopniowej ścieżki). Zwykle przyjmuje się, że traktat powstał w II wieku p.e.ch. (przed erą chrześcijańską), jednak poszczególne części znane były już dużo wcześniej, a niektóre fragmenty cytowane są w źródłach o prawie 2 tysiące lat starszych. Ryszi Patańdźali jest zatem najprawdopodobniej ostatnim znanym kompilatorem i redaktorem jednolitego tekstu. Autorzy buddyjscy często używają terminologii i definicji pojęć z Jogasutr, co dowodzi istnienia tych nauk we wcześniejszych okresach. Jogasutry dają zbieżne z innymi traktatami mistycznymi pojęcie o wewnętrznym rozwoju człowieka oraz prawidłach i metodach na drodze poszukiwania Boga czy duchowego Oświecenia.

Cztery części omawiają kolejno następujące zagadnienia:

  • 1. Samadhi Pada - nauki o metodach skupienia i ekstazy w świetle mądrości;
  • 2. Krija Pada lub Sadhana Pada - metody praktyk ascetycznych, intuicyjnych i wewnętrznych;
  • 3. Wibhuti Pada - rozwój nadludzkich, ekstrasensorycznych zdolności i możliwości, siddhi;
  • 4. Kaiwalja Pada - nauki o ostatecznym wyzwoleniu z kręgu wcieleń w materialnych światach.

Źródła