Jak Zostać Uczniem Prawdziwej Duchowej Drogi?

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wielu ludzi pyta, jak przystępować do mistycznej, duchowej szkoły życia, jak znaleźć prawdziwie ezoteryczną szkołę, która prowadzi ludzkie dusze Odwieczną Drogą. Pierwszy znak rozpoznawczy autentycznej i wartościowej szkoły duchowej to występujące w niej zjawisko inicjacyjnego procesu wtajemniczania w duchowe nauki i praktyki, bo coś, co nie ma inicjacyjnych procesów wtajemniczenia, przekazu ducha, nie jest Duchową, Mistyczną Drogą. Drugim znakiem rozpoznawczym jest wyraźnie rozwinięta i rozbudowana wewnętrzna struktura filii czy gałęzi, branż, wydziałów w każdej szkole wewnętrznego życia tak, że początkującym jest często trudno ogarnąć wielość rodzajów i poziomów nauczania, jakie są prowadzone. Trzeci znak rozpoznawczy to konieczność składania pisemnego akcesu do takiej duchowej organizacji, spełnienia wielu prostych acz zasadniczych czynności, jak regulowanie składek (zwykle niewielkich), wypełniania rozbudowanych deklaracji przynależności i zaprzysięgania dochowania tajemnic przed złożeniem inicjacyjnych ślubowań, a każde autentyczne braterstwo ma wiele procedur weryfikujących przystępujących kandydatów. Prawdziwa szkoła duchowa opiera się o nauki konkretnych mistrzów i przewodników duchowych a osoby, które ubiegają się o przyjęcie do takiej organizacji mogą nie zostać przyjęte lub mogą zostać poddane próbie oczekiwania na przyjęcie, trwającej od kilku miesięcy do kilku lat! Chociaż każdy może przyjść i próbować dostać się na głęboką naukę i praktykę do duchowego mistrza, każdy mistrz duchowy ostatecznie wybiera sobie osoby o odpowiedniej postawie i zaangażowaniu, odrzucając większość kandydatów do uczniostwa, a przecież znalezienie się w gronie Uczniów Mistrza Duchowego jest największym przywilejem ludzkiej istoty. Mistrz obserwuje wasze starania i wysiłki, o ludzie, patrzą na was wzniosłe anioły wspierające pracę duchowego Mistrza i tylko najlepsi z wielu kandydatów zostają przyjęci do wewnętrznej Szkoły Boskiego Życia, jaką jest każde duchowe Bractwo, Loża czy Zakon! Duchowa Droga wymaga świadomej decyzji, dlatego zwykle nie przyjmuje się osób zbyt młodych wiekowo ani jednostek o zbyt niedojrzałej i niestałej psychice, choć mogą pozostawać w gronie kandydujących sympatyków, czy też uczęszczać na zajęcia terapeutyczne organizowane przez wysłanników Mistrza Duchowej Drogi!


Kwiatuszek.png


Osoba, która poczuje pragnienie wędrowania Duchową Drogą Życia, powinna szybko zgłosić pisemny akces, prośbę o przyjęcie w poczet Inicjowanych Bractwa, Loży czy Zakonu, w jakim osiągnęła przebłyski tego rodzaju uzmysłowień lub jest zaangażowana w studiowanie publikowanych Nauk. Dakszina, datki czy składki zwykle niewielkie, czasem wręcz symboliczne powinny być regulowane przez kandydatów i członków, bo są symbolem chęci związania się z Boską Drogą, a bez takich chęci więź jest w sposób oczywisty niemożliwa! Już starożytni Mędrcy i Mistrzowie Mądrości powiadali, że kto nie wspiera swą pracą, wysiłkiem czy datkiem (składka) ruchu czy szkoły, wspólnoty Mistrza, Przewodnika Duchowego, ten nie jest odpowiednim kandydatem na Ucznia, Czela. Respektowanie takich symboli jest testem szczerości i skłonności do wspierania pracy Nauczyciela Ludzi, a bez tych cech nie można mówić o prawdziwym zainteresowaniu duchową działalnością. Duchowe Szkoły, Loże, Zakony czy Bractwa często wymagają dobrej opinii o kandydującej do Inicjacyjnego Przyjęcia osobie, opinii wspierającej 2-3 osób, z którymi nowicjusz czy nowicjuszka się zaprzyjaźni, a do wyższej Inicjacji nawet zgody wszystkich należących do wyższego kręgu nauk i praktyk, albo zgody 10 długoletnich praktykantów, szczególnie w duchowych Zakonach. Głębokie respektowanie tych wszystkich zasad, świadczy o autentyczności duchowego ruchu, o jego pochodzeniu z wyższych, boskich wymiarów bytu. Wiele duchowych organizacji na Ziemi, które w istocie są widzialnym, duchowym ciałem Mistrza, przyjmuje nowicjuszy po 2-5 latach konwersji i adoptowania się do podstaw duchowego, rzeczywiście pobożnego w uniwersalny sposób życia, a w szczególności dotyczy to Szkół Jogi, także bardzo popularnej Hatha Jogi oraz Bhakti Jogi! Nie jest Joginem ktoś, kto nie otrzymał Inicjacji w Jogę i nie trzyma się wytrwale duchowego Mistrza Szkoły Duchowej! Przygotowanie do wstąpienia osoby do Wspólnoty, Sanghi czy Zakonu, Tirtha duchowej Drogi jest bardzo ważne, musi być gruntowne i wszechstronne.


Kwiatuszek.png


Normalnie naukę w duchowej Szkole Wielkiego Braterstwa Mistrzów Mądrości pobiera się przez całe życie, przechodząc przez coraz głębsze poziomy doświadczeń, ale też i poważna nauka Ucznia trwa przez wiele żywotów, gdyż zaawansowani adepci i adeptki odradzają się wspólnie, cyklicznie, aby razem się rozwijać i pomagać ludziom osiągać wyższe poziomy wewnętrznego życia! Trzeba mieć właściwe, prawidłowe nastawienie do duchowych poszukiwań, trzeba szukać Mistrza i Szkoły Ducha na zawsze, a już przynajmniej choć na to wcielenie. W swej istocie poszukiwanie Boskiego Guru, Ojca i Matki dla swej duszy jest poszukiwaniem Mistrza Przewodnika na całą resztę życia, a podstawowy okres nauki i praktyki, studiowania podstaw Drogi zajmuje zwykle 12-15 lat, o ile prowadzone jest przez osobę w odpowiednio intensywny i zaangażowany sposób. Osiągnięcie poziomu Samourzeczywistnienia w kilka czy w kilkanaście lat jest zaledwie ukończeniem Pierwszej Klasy na Ścieżce Uczniostwa i dopiero potem rozpoczyna się głęboki proces duchowego wzrostu, o ile osoba będzie dość silna, aby utrzymać podstawy swego Urzeczywistnienia. Droga Duchowa jest pojazdem życia ludzi wytrwałych i cierpliwych, a przybliżanie do Boskości nade wszystko wymaga wielkiej cierpliwości, co zwie się na Wschodzie terminem Sahan albo Sabūr (jęz. Perski).


Kwiatuszek.png


Wspólnota Duchowa mówi też o członkach uśpionych, to jest takich, którzy próbowali podjąć Drogę Bożą, ale nurt losu porwał ich i nie byli w stanie utrzymać się w duchowej podróży Pielgrzyma Świątyni Mądrości, jednak uśpieni będą regularnie budzeni karmicznym kopniakiem życia, aby jeszcze w tym lub w kolejnym życiu włączyć się w pełni w nurt strumienia Drogi i już nie usypiać i nie wyłączać się ze swej Pielgrzymki. Zawsze trzeba mieć to na uwadze, że ci, którzy wchodzą w kontakt z jakimś duchowym Mistrzem, oglądając Twarz Mistrza lub rozmawiając z Mistrzem mają niepowtarzalną okazję przyłączyć się do Ciała Mistrza Przewodnika Duchowego, a Bóg będzie poprzez życiową karmę przypominał takiej osobie, że swojej szansy na powrót w świat Ducha nie wykorzystała w najlepszy z możliwych sposobów. Miłość do Boga jest wieczną, a kto ma Bhakti, Miłość do Boga, ten ani nie odpada, ani nie rezygnuje ze związku z Mistrzem! My duchowi Nauczyciele i Mistrzowie uczymy tylko tych, którzy są głęboko zaangażowani i oddani, którzy wyróżniają się wielkim pragnieniem bycia członkiem Wspólnoty Ducha, a jest to cechą każdej osoby mającej Bhakti, Miłość do Boga. Częstokroć do Wielkiego Mistrza Mądrości Wschodu nie ma dostępu nikt, kto nie przeszedł wielu testów i prób i nie okazał się Uczniem Dobrze Wypróbowanym, a przecież dlatego wielu wspaniałych Mistrzów Mocy Bożej pozostaje zupełnie nieznanymi dla ludzkiego świata! Składanie próśb po trzykroć w pewnych odstępach czasu, zanim Mistrz przyjmie kandydującą do Uczniostwa osobę, jest bardzo charakterystyczne dla obszaru tybetańsko-himalajskiego i dla całej północnej Indii, a szczęściem jest, jeśli Mistrz pisany przez człowieka list weźmie do ręki i w ogóle raczy przeczytać! Piszcie o ludzie do duchowego Mistrza, Przewodnika, piszcie i radujcie się, jeśli otrzymacie odpowiedź! Starajcie się bardzo o przyłączenie do Ciała Mistrza, jakim jest Sangha (Braterstwo) czy Tirtha (Zakon), bo kolejnej okazji Zbawienia i Wyzwolenia Bóg nie da wam prędko, jeśli okażecie się ignorantami!


Kwiatuszek.png


Mistyka, Rozwój Duchowy, Joga – to nie jest łatwa Droga i trzeba być bardzo wytrwałym i bardzo szczerym poszukiwaczem, bo ludzie chwiejni nic od Boga nie dostaną. Ścieżka prowadząca do Wiedzy, Prawdy i Mądrości Bożej od zawsze jest stroma i trudna dla człowieka, bo jest to Droga Powrotu duszy ludzkiej do Niebios, Droga angelizacji, duchowego przemienienia i transfiguracji. Trzeba odnaleźć w sobie głębokie motywacje i dążenia płynące z samej duszy, a te są zawsze szczere i wieczne, niezłomne i niezachwiane, a wtedy łatwo podążać jest Drogą wskazywaną przez odwieczne Trzy Drogocenne Klejnoty: Sanghę, Dharmę i Śrî Guru! Każdy Zakon czy Bractwo albo Loża bardzo starannie dobiera swoich członków, a nawet kandydatów, sympatyków i przyjaciół, starannie na podstawie długotrwałej i niezłomnej lojalności, sympatii, przyjaźni i życzliwości, a to jest Zasada Maitrî – podstawowa zasada Duchowego Braterstwa Mistrzów Dalekiego Wschodu. Starając się żyć w harmonii i przyjaźni z ludźmi wędrującymi Drogą i z Mistrzem Bożym, na pewno będziecie mieć, o ludzie, szansę przyłączenia się do Wspólnoty, Żywego Ciała Mistrza Ducha!

(Udana)

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów