Jak Zostać Uczniem Prawdziwego Duchowego Mistrza?

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rozwój wewnętrzny, osobisty czy duchowy ludzkiej istoty od czasów starożytnych nazywany jest Ścieżką czy Drogą, a składa się z trzech stadiów, ze Ścieżki Przygotowania, ze Ścieżki Uczniostwa oraz ze Ścieżki Realizacji. Można te trzy fazy rozwoju ludzkiej istoty nazwać etapami, ale trzeba pamiętać, iż są to etapy bardzo długie, mogące obejmować nawet bardzo wiele wcieleń ludzkiej duszy na Ziemi. Okres Przygotowania ma najbardziej masowy charakter i obejmuje wszelką naukę, praktykę i syntezę dokonywaną bez środków duchowych takich jak Inicjacja i uczestnictwo we Wspólnocie, co jest charakterystyczne dla etapu Ścieżki Uczniostwa, którą przechodzi się pod kierunkiem Mistrza, Guru, Przewodnika Drogi Ducha! Etap Realizacji to Etap pracy w służbie dla ludzkości w charakterze duchowego nauczyciela, przewodnika i doradcy, a istoty duchowo zrealizowane zwykle prowadzą procesy Błogosławienia i Inicjacji. Aby stać się Duchowym Uczniem jakiegoś Mistrza, Guru, po okresie Przygotowania trzeba przyłączyć się do Inicjacyjnej Wspólnoty Duchowej w charakterze osoby wstępującej na zawsze do Świątyni Niebiańskiego Królestwa. Guru i Wspólnota Drogi to jedyne Świątynie Ducha, jakie są pod niebem i słońcem tej ziemi. Ścieżka porównywana jest do wysokiej Góry, Świętej Góry, na którą prowadzi Jedna Droga, która jest na tyle trudna, że bez Mistrza Przewodnika nie jest możliwym jej pokonanie. Ścieżkę Przygotowania, Drogę Próbną do Drogi Właściwej każdy zaś jest w stanie pokonać o własnych siłach, bez ścisłego, wiecznotrwałego związku z Duchowym Mistrzem, z Guru!


Kwiatuszek.png


Kiedy Uczeń wchodzi na Górę, musi zrobić coś, co go będzie chroniło, musi robić Ochronne Modlitwy, Afirmacje i Mantramy, musi też przyjąć schronienie, opiekę i ochronę w Mistrzu Ścieżki, w Guru, który jest jasnym Światłem i Lampą dla ludzkości! Człowiek może żyć obok Mistrza, Guru i to przez długie lata, i nawet nie zauważyć tego, że mieszka obok Boskiej Istoty Światła, ponieważ jego wewnętrzne właściwości nie pozwalają mu dostrzec, kim jest Mistrz! Można nawet żyć w tym samym domu z Mistrzem i nie wiedzieć, kim on jest przez bardzo długi czas, aż osoba przemieni się i otworzy dla Wyższego Poznania i stanie się gotowa do Uczniostwa na Ścieżce! Rodzeństwo, bracia i siostry oraz matka Jezusa, Mistrza Mistyki Chrześcijańskiej, nie mogli pojąć znaczenia Nauczyciela w swoim domu, do tego stopnia, iż uważali, że jego modlitwy i kontemplacje to rodzaj szaleństwa i obłąkania, choroby, a przecież Ewangelie wspominają, jak chcieli wywołać Jezusa ze zgromadzenia Uczniów, pojmać go i uwięzić jako rzekomo obłąkanego. Co ludzie myślą o osobie Mistrza i Guru, tym są w istocie, gdyż Mistrz Duchowy jest lustrem dla ludzkiego świata, i wiemy stąd, że bracia, siostry i matka Jezusa byli obłąkani, a o misji duchowej Mistrza nie mieli zielonego pojęcia. Ludzie na etapie Ścieżki Przygotowania często przychodzą do Wielkich Nauczycieli Duchowych, ale nie rozpoznają ich istoty, nie są jeszcze gotowi uświadomić sobie tego, kim naprawdę jest Mistrz.


Kwiatuszek.png


Uczniowie Światła muszą świadomie i bez wahania zataczać wokół siebie świetlisty, energetyczny okrąg, ćakram, tworząc ochronną ćakrę mocy, bez szczelin w jej konstrukcji. Otaczanie takim kręgiem czy pierścieniem pozwala się skutecznie chronić przed niewidzialnymi siłami zła oraz ogranicza to dostęp złym duchom, asurom do Ucznia! Pomimo, iż zaleca się Uczniowi, aby sięgał w głąb swego Wyższego Ja, Atmana, jednak nikomu nie udało się osiągnąć duchowych rezultatów bez pomocy tych, którzy są bardziej zaawansowani! Uczeń musi bez obawy i wątpliwości skierować się wprost do Boskości, do Boga, czyli do jednego z Wyższych Mistrzów Światła i do swego Wyższego Ja, Atamana, które jest w istocie Wspólną Jaźnią Oświeconych Istot! Istnieje Siedem Stopni Uczniostwa, a wcześniej Trzy Stopnie Przygotowania.


Kwiatuszek.png


Uczniowie Drogi medytują i modlą się o poranku i wieczorem, aby Wewnętrzna Boska Jaźń mogła się przejawiać i przebudzić, zamanifestować w życiu poprzez ciało i umysł! Uczeń walcząc o to, żeby zostać Oświeconym, musi również zostać zahartowanym na wszelkie trudy i przeciwieństwa i jest to część Ścieżki Uczniostwa! Świt aż do Wschodu Słońca i zmierzch od Zachodu Słońca, aż do zapadnięcia nocy polecane są jako okresy codziennej praktyki Uczniów Drogi. Uczniowie Drogi są wierni Śri Guru i posyłają codzień Miłość i Światło każdemu człowiekowi, którego widzieli lub spotkali w przeciągu dnia, a szczególnie tym, którzy cierpią i boleją. Mistrz Buddha uczył wielce Współczucia dla cierpiących i skrzywdzonych, a Mistrz Jezus uczył wielce miłowania i miłosierdzia we Wspólnocie Braterskich Serc! Uczeń posyła też energię Przebaczania i Uwalniania, szczególnie ku tym, z którymi trzeba rozpuścić i zetrzeć więzy złych i szkodliwych relacji! Wairagja – Przebaczanie i Uwalnianie to bardzo ważny proces, jaki musi przechodzić każdy Uczeń Drogi Rozwoju Wewnętrznego.


Kwiatuszek.png


Mistrz, Guru wybiera sobie Uczniów spośród gotowych osób i pozwala im się poznać, objawia siebie na różne sposoby, poprzez widzenia, sny, mniejsze i większe cuda, spełnianie ich modlitw, ukazywanie ogromu Świętej Wiedzy, mistyczne doświadczenia, odmienianie życia, a czasem przez przestrogi i klątwy, jeśli kandydaci popełniają poważne błędy czy uchybienia. Uczeń nie ma żadnego wpływu na to, kto będzie jego Mistrzem, Śri Guru, bo to Bóg decyduje o tym, kogo posyła, aby zebrał, zgromadził i zjednoczył w swym imieniu Jego oczyszczone i odzyskane dzieci. Bóg wybiera też Ucznia jako kandydata na Świętego Syna czy Córkę Bożą, i Bóg dokonuje Inicjacji dłońmi Mistrza. Uczeń musi przemienić się w Ognisko Energii Mistrza, Guru! Tylko stając się Ośrodkiem Światła i Nauki swego Guru, otrzyma Uczeń pomoc, ochronę, wsparcie i błogosławieństwo oraz w końcu cudowne moce, duchowe charyzmaty! Pierwszą Łaską, charyzmatyczną mocą jest Świadomość Mistrza, Śri Guru, a jest to spływ inspiracji, siły, wsparcia i wiedzy od Guru, zdolność rozumienia wszystkiego, o co Uczeń zapyta Guru w myślach w swym Sercu!


Kwiatuszek.png


Uczeń walecznym jest jak dziki Tygrys w każdej walce z siłami zła! Uczeń musi brać przykład ze Śri Ardźuńa (Arjuńa) w zmaganiach o Wolność i Pokój! Ścieżka Przygotowania wymaga wielu studiów z dziedziny filozofii życia, odkrywania sensu życia, twórczego rozwiązywania problemów, zrozumienia praw i zasad Boskości, Ducha Wszechrzeczy. Wymaga się umocnienia w kierunku Samopoznania i realizowania w pełni wszystkiego, czym jest Uczeń jako człowiek. Trzy etapy dopełniają Ścieżkę Próby, Przygotowania, a jest to studiowanie i pojmowanie wiedzy, a później praktyczne ćwiczenia, praktyka duchowa w codziennym życiu, tak, aby w końcu osiągnąć etap syntezy wszystkiego, wyrażony w praktycznej i użytecznej służbie dla społeczeństwa! Tak przygotowanych przez wcielenie kandydatów Mistrz zgromadza i przyciąga pomagając postawić kroki na Ścieżce Uczniostwa, a jest to Wielki Etap zwany Kręgiem Siedmiu Wcieleń i Etap Wtajemniczenia Siedmioducha! Uczniostwo ma wiele wymagań i trudnych zadań, a Uczeń poddaje swą małą wolę i chętnie uczy się jednoczyć i scalać z Wolą Bożą, wyrażoną przez Mistrza, Guru, jako przedstawiciela Boskości na tej zielono-błękitnej planecie Ziemia, Gaja! Uczeń musi być dzielnym i odważnym, walecznym niczym dawni Bohaterowie.


Kwiatuszek.png


Uczeń stara się jak najwięcej czasu poświęcić na pracę z Mistrzem i na spełnianie zadań pod kierunkiem Mistrza, a z czasem poznaje więcej z Mistrzów, Guru przedwiecznego Duchowego Braterstwa, Hierarchii 144 tysięcy, jacy żyją na Ziemi, ukryci przed oczyma zwykłych ludzi! Berło mocy i władzy mentalnej, psychoduchowej, dostępne jest dla każdego Ucznia, który jest choć trochę zaawansowanym, a to oznacza bycie stałym i wiernym w Drodze, nauce, praktyce i studiach. I każdy uczeń musi uznać zdecydowanie i z mocą, że jego ciało jest Świątynią Najwyższego a Serce Ołtarzem Boga, co oznacza pełną aprobatę, afirmację, akceptację nośnika dla swej Duszy! Zerwanie czystej więzi z Mistrzem, z Guru, który z rozkazu Boga wybrał człowieka na Ucznia i udzielił przez swe dłonie Uświęcającego Przekazu Inicjacyjnego jest najstraszliwszą i najbardziej niegodziwą rzeczą, jaką człowiek żyjący na Ziemi zrobić może i porównana być może do opowiedzenia się po stronie wszelkich sił Zła! Odwrócenie się od Mistrza, którego się znalazło, który człowieka przyciągnął, i zerwanie nici inicjacyjnej to grzech i zło gorsze od zdrady, zabójstwa, kradzieży, gwałtu i oszustwa razem wziętych! Pisma Święte mówią o tym jako o świętokradztwie, grzechu przeciwko Duchowi Świętemu albo jako o ponownym upadku, czyli o recydywie duszy z Królestwa Niebios.


Kwiatuszek.png


Mistrz, Guru i jego Sangha, Wspólnota, Bractwo to oaza Królestwa Niebios, Przedstawicielstwo i Ambasada Boga na Ziemi, dlatego każdy Uczeń Inicjowany, Wybrany, trzyma się Guru, Mistrza na śmierć i życie i stara się stosować do każdej rady i zalecenia dla swego dobra, dla swego duchowego wyzwolenia, zbawienia, dla Kaiwalji! Kto odrzucił Mistrza, będzie i tak przez los zmuszony do naprawienia swego błędu, gdyż to Bóg wyznacza ludziom Duchowych Mistrzów, za którymi mają podążać, a wcale nie jest łatwo do nich trafić, skoro wyglądają jak zwykli ludzie, a ogół uważa ich za religijnych odszczepieńców czy szaleńców, jak to mawiano o Mistrzach takich jak Budda, Kriszńa czy Chrystus! Jam Jest Droga, Prawda i Życie mówi Mistrz!

(Udana)

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów