Jak Postępować z Wrogami Duchowości?

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Postępowanie z wrogami duchowości, dobra i światłości to nader delikatna sprawa, acz ściśle regulowana przez karmiczne prawo zwrotu i odpłaty zwane Ŗta (Ryta). Można wyróżnić kilka rodzajów wrogów duchowości, wrogów dobra, prawdy i światła, jakim jest każde duchowe braterstwo, wspólnota uczniów zorganizowana wokół świętej osoby, przewodnika duchowego. Jeden z rodzajów wrogów duchowości to ludzie demoniczni, ciemni, którzy chwytają się wybranych fragmentów duchowych nauk, wersetów i cytatów w taki sposób, że pomijając całą resztę nauki całkowicie wypaczają obraz Boskiej Wiedzy i wypaczają całą duchową Drogę, szczególnie, jeśli niedouczeni próbują tak nauczać lub tworzyć własne teorie metafizyczne. Tacy wrogowie duchowości są bardzo niebezpieczni, gdyż potrafią przejąć duchową szkołę, uczyć tylko wybranych fragmentów duchowej nauki Mistrza, a pomijać wiele lub większość istotnych Nauk Mądrości. Dlatego tępienie takich wrogów duchowości polega na studiowaniu i powtarzaniu całej Nauki danej przez Mistrza, a spośród Nauczycieli trzeba eliminować osoby dokonujące błędnej interpretacji lub takich, co pomijają część Nauk danych przez Proroka czy Mistrza duchowej, wewnętrznej wiedzy.


Kwiatuszek.png


Mistrz Oświecenia, Gautama Buddha zalecał osoby po 10-12 latach intensywnych studiów i praktyk w przekazie jego Nauki poddać gruntownemu badaniu przez prowadzącego kierownika duchowego i 10 Mnichów z długim stażem i dogłębną znajomością nauk, czy osoba przyłączająca się do grona Bodhisattwów (Głosicieli) spełnia kryteria wszechstronnej znajomości i prawidłowego zrozumienia, pojęcia metafizycznej, duchowej nauki i głoszonej filozofii życia! W dziedzinie duchowo-religijnej wiedzy nie ma miejsca na dowolne poglądy ani własne wymysły, które zaciemniają Drogę, Światło i Prawdę. Ewangeliczna zasada głosi, aby do objawionej przez Proroków nauki duchowej nic nie dodawać ani niczego z niej nie ujmować, szczególnie ze zbioru praw i zasad duchowych, moralnych oraz z objawień! Każdą nową rzecz, którą próbuje wygłosić jakiś nauczyciel należy zbadać dokładnie pod kątem zgodności z już otrzymaną wiedzą duchową, ezoteryczną. Wystrzegajcie się ludzi pysznych, głoszących własne wymysły zamiast wiedzy zgodnej z linią przekazu, z nauką Mistrzów Mądrości głoszoną przez tysiąclecia jako Drogowskaz Duszy wiodący do Prawdy i Oświecenia. Wystrzegajcie się duchowych szkodników, czytajcie Wedę, Koran, Biblię, Adi Grand i próbujcie zrozumieć Naukę.


Kwiatuszek.png


Ustanowiono zasadę, aby co Siedem lat dokładnie i gruntownie każdy Uczeń Drogi przypomniał sobie Drogowskaz Ścieżki czytając i słuchając czytania i kazań, wykładów duchowych nauczycieli Braterstwa! Co siedem lat następuje wymiana komórek mózgowych i człowiek, aby nie zapomnieć Wiedzy, winien ją powtarzać i utrwalać, odświeżać i pogłębiać, dlatego nasz Przekaz Mądrości Bożej opieramy na cyklu Siedmiolecia uważając za Adepta czy Adeptkę dopiero tych, którzy w regularny sposób studiują u nas przez jedno Siedmiolecie, a przyswajają słowa Nauki dogłębnie. Słuchajcie Słowa Bożego i wcielajcie je w czyn, wypełniajcie Naukę, stosujcie zasady w życiu, to jest bowiem Duchowa Droga, a wrogowie duchowości chwytają często część Nauki odrzucając całą resztę, a to jest zaprawdę droga do Piekła!


Kwiatuszek.png


Błędne interpretacje i komentarze dotyczące Nauki i Praktyki także pochodzą od wrogów duchowości i każda duchowa wspólnota musi opierać się na Starszych Ludu Drogi, którzy pokazują prawidłowy kierunek. Czytajcie i przyswajajcie całą Naukę i pogłębiajcie zrozumienie, aż osiągniecie wysoki, wymagany poziom. Przestrzegajcie innych przed płytkimi, pochopnymi interpretacjami dokonywanymi przez ludzi nieugruntowanych i tych, którzy odpadli, albowiem każdy odpada z powodu niewybaczalnych błędów własnych. Spojrzenie człowieka odpadłego od Guru, Wspólnoty i Nauki Duchowej jest zawsze chore i spaczone, a słuchanie takich ludzi błądzących tylko wciąga w błąd i wiedzie dusze do uśpienia i destrukcji. Dlatego poleca się od tysiącleci słuchanie Starszych Zboru Wspólnoty, słuchanie przewodników Drogi i powtarzanie Nauk.


Kwiatuszek.png


Ileż razy powtarzaliście Naukę daną przez Mistrza Mądrości w cyklach Siedmiolecia wy, którzy chcecie wskazywać innym Prostą Drogę ku Niebiosom Boga? Czytajcie i przyswajajcie całą Naukę daną przez Guru, a nie tylko przypadkowe fragmenty, bądźcie regularni i cierpliwi, aby nie zaliczono was do wrogów Boga. A Ci, którzy przyjęli Inicjację i Błogosławieństwo, czyż nie polecono wam trzymać się Światła, którym jest Śrî Guru, czyż nie Inicjowano was w Imię Mistrza Światła, bo Guru to Więcej niż Mistrz i Nauczyciel i więcej niż Anioł Boga! Wchłaniajcie Światło płynące od waszego Guru Ścieżki Himalaya, albowiem Guru - Mistrz Laya promieniuje Światłem i macie postrzegać Guru jako wieczną istotę Światła, a naukę Guru jako Boską Prawdę Objawioną. I jeśli postępujecie inaczej, niż wam nakazano to sprzeniewierzacie się Bogu i Prawdzie! Śrî Guruh jest obrazem Boga, a co myślisz o Guru, myślisz o Bogu i Bóg Ci odpłaci, a zapłata Jego będzie surowa. Kto namawia Cię do opuszczenia Śrî Guru w Imię którego otrzymujesz Dikszan, Błogosławieństwo Inicjacji, ten jest wrogiem duchowości bardzo złośliwym, gdyż wiedzie Cię do upadku, bo taki jest wrogiem Niebios, Boga, Duchowego Królestwa i chce Ciebie zdobyć dla Piekła, a tam idą wszyscy upadli, którzy opuścili Śrî Guru bez jego pozwolenia. Czyż nie możecie o ludzie pamiętać nawet podstawowych kwestii w celu należytego prowadzenia się na Świętej Drodze? Kto źle myśli o Guru i Wspólnocie wrogiem jest duchowości, Boga i Aniołów, a jego rozum i usta w mocy Satana! Odpędzajcież ludzie złośliwych wrogów, którzy zniechęcają was do Czystej i Świętej Drogi Mistrzów Mądrości, bądźcie czujni, gdy widzicie zajadłego wroga. Przeklęty przez Boga każdy, kto straci i zgubi chociaż jedną duszę, która przyłączyła się do naszej Drogi Bożej!


Kwiatuszek.png


Napisano już w Księdze Praw Manu, u zarania istnienia ludzkości tego Czterowiecza, iż Uczeń, gdy słyszy jak ktoś mówi słowa znieważające swego Śrî Guru, winien zatkać uszy i nie słuchać ani nie uczestniczyć w takich obmowach i znieważaniach Świętego Guru! Powinien też opuścić takie towarzystwo i zerwać z nim wszelkie kontakty, aby nie być doprowadzonym do duchowego upadku. Jest to najdelikatniejszy środek postępowania z wrogami duchowości, którzy oczerniają Guru i Drogę, gdyż Guru jest Drogą, Prawdą i Życiem. Wrogowie duchowości często krytykują Guru i Drogę, Duchową Wspólnotę, a są to zawsze jawni niegodziwcy, bezbożnicy i wysłannicy szatańskich sił, którzy zwalczają i niszczą wszelkie Dzieło Boże na Ziemi. Atak na Guru i Drogę jest atakiem na Boga dokonywanym zawsze przez siły zła i niegodziwości, a kto Guru oczernia, szkaluje, pomawia, krytykuje powodując odejście, upadek choć jednej Inicjowanej duszy w oczach Boga winien jest zabójstwa duszy i spadnie na taką niegodziwą osobę Kara taka, jak na zabójcę. Prawo Manu nakazuje, aby tych, którzy powodują upadek osób należących do Kręgu Guru traktować na równi z zabójcami, bo są winni śmierci dusz i dokonują najcięższego rodzaju zbrodni. I podobnie wszyscy, którzy utrudniają lub uniemożliwiają Śrî Guru prowadzenie duchowego nauczania. Zagłada spadła na Jerozolimę jako Kara Boża za to, że jej mieszkańcy nie słuchali Chrystusa, gdy przyszedł, a przecież każdy Mistrz i Prorok jest Synem Bożym i Mesjaszem w swoich czasach i w epoce i w narodzie, do którego został posłany. Bóg tak potraktuje cały naród, któremu Prorok, Mistrz głosił Naukę, jak naród traktował Proroka i Mistrza Bożego. Za więzienie Guru cały naród czeka straszliwa niewola, albowiem Bóg wzbudza najeźdźcę i wroga na tych, którzy sprzeciwiają się Woli Bożej głoszonej przez Śrî Guruh. Dlatego dbajcie o ludzie, aby jak najwięcej osób i narodów poznało i przyjęło duchową Naukę Świętego Mistrza i głoście Chwałę Guru! Om Śri Gurawe Namah!


Kwiatuszek.png


My przypominamy wam tylko o odwiecznych prawach i zasadach, o których zapomnieli nauczyć was wasi rodzice i zdegenerowani alkoholem "kapłani". Wielkim i zwyrodniałym szkodnikiem, zabójcą dusz jest każdy (z pozoru tylko człowiek), kto odciąga cię i odwodzi od Duchowej Drogi, Braterskiej Wspólnoty, Duchowej Nauki (Dharmah) i Śri Guru. Dobrzy ludzie przyłączają Cię do Drogi i Trzech Klejnotów i umacniają Cię w Drodze Bożej, Świętej. Strzeżcie się zabójców duszy i eliminujcie wrogów duchowości ze Wspólnoty!

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów