Indeks Bogów i Bogiń

Z Himalaya-Wiki

W kategorii "Bóstwa" znajdują się wszystkie święte i czczone oraz deifikowane Imiona Bóstw (Bogów i Bogiń) Wschodu, anioły, archanioły oraz hierarchie boskich istot czyli dewa i dewi mieszkańcy niebios, niebianie.


Ostatnio edytowane w kategorii "Bóstwa" na Himalaya-Wiki:


Bogowie Dziewięciu Świętych Planet Wedyjskiej Astrologii

 • Bryhaspati - inaczej Guru, Bóstwo, archanioł planety Jowisz; kapłan niebian
 • Budha - inaczej Tareya; bóstwo planety Merkury; duchowa inteligencja
 • Ćandra - patrz Soma; archanielski duch bóstwa Księżyca, kierujący psychiką ludzi
 • Ketu - duchowa planeta węzła zstępującego, odpowiada za energię Neptuna
 • Mangala - archanioł, bóstwo planety Mars, dawca powodzenia i zwycięstwa
 • Nawagraha - dziewięć planet w tradycji wedyjskiej mających rangę bogów, archaniołów
 • Rahu - duchowa planeta węzła wstępującego,odpowiada za energię Urana
 • Surja (Surya) - anioł Bóg Słońca, czczony o wschodzie i zachodzie słońca; anielski Bóg Słońca; dosłownie "słońce"
 • Soma - inaczej Ćandra, Indu; imię anioła - Boga Księżyca, dusz księżycowa, napoje liturgiczne
 • Śani - archanioł Saturna, władca karmy, pan losu i przeznaczenia
 • Śukra - boski archanioł, duch planety Wenus, władca miłości i erotyki, piękna i sztuki

Bogowie Wedyjscy

 • Aditja - Aditjowie to archanioły, solarne bóstwa panteonu wedyjskiego wspominani w liczbie trzech oraz ośmiu i dwunastu
 • Agni - w wedyjskiej kulturze Anioł - Bóg Ognia; żywioł ognia, duch ognia
 • Anśa (Amśa) - postepowe i liberalne Bóstwo z grupy Adityas
 • Aryaman - Bóg niszczyciel wrogów; jeden z 12-tu Adityas; Anioł Opiekun Arjan (Ariów);
 • Aświnowie - anioły czy niebianie w postaci braci bliźniaków;
 • Bhaga - Boski Dawca; Bóg wszystkodający; jeden z 12-tu Adityas; jeden z dwunastu synów Bogini Aditi
 • Ćandra - Bóstwo lunarne (opiekun księżyca)
 • Ćitragupta - bł. spolszcz. Czitragupta; anioł (dewa) zarządca i pisarz na dworze Jama-dewa, Boga Śmierci;
 • Djaus (Dyaus; inaczej Diw, Diwa – Niebo) - personifikacja ducha nieboskłonu, anioł czy Bóg Nieba nad nami, Ojciec Nieba, Bóg niebios, ojciec niebios
 • Daksza - Bóstwo z grupy Aditya; deifikowany mędrzec; zręczny, zdolny
 • Dhanvantari - wedyjskie i puraniczne bóstwo medycyny, awatara boga Vishnu, niebiański lekarz;
 • Dhatar - Dhatr, jeden z dwunastu Aditja, bóstw Nieba
 • Indra - "siła", wedyjski władca niebios Swargi, anielski Bóg Gromu, władca losu, bóg uzdrawiającej burzy, władca piorunów, anioł król niebian, władca swargi - nieba, istot dobrotliwych i bohaterskich, pogromca złych mocy i demonów, opiekun wojowników i boskich zastępów
 • Jama (Yama) - pierwszy człowiek, władca śmierci, zarządca dusz zmarłych w zaświatach, nadzorca kar dla grzeszników
 • Martanda - jeden z dwunastu Aditja, bóstw Nieba
 • Marutowie - niebiański dwór Boga Waju liczący zwykle 333 dewy
 • Mitra - przyjaciel, anioł życzliwości, Bóg dobroci w wedach; jeden z Adityas; wedyjski i perski Bóg przyjaźni, życzliwości i miłosierdzia
 • Pradźapati - tytuł i emanacja Boga, Brahmana: Pan Wszystkich Stworzeń; aspekt Boskiego Ojca
 • Prythiwi - Bogini Ziemia, matka ziemia; żywioł ziemi, pierwszy element w filozofii naturalnej
 • Puszan (Pushan) - anioł żywiciel stworzeń, Bóg dawca pokarmu; wedyjski Bóg rozkwitu i wzrostu, także duchowego
 • Rawi - wedyjskie bóstwo słońca i słonecznego światła
 • Rudra - anioł Bóg Przyrody, władca duchów natury, trzecia emanacja Boga Śiwa, imię Śiwa, aspekt Natury, Przyrody; dawca lekarstw
 • Sakka - imię palijskie, w sanskrycie Śaka, jedno z imion Boga Indra
 • Sawitar (Savitr) - wedyjski anioł, Bóg światła słonecznego dającego życie; wedyjski Bóg ucieleśniający duszę słońca i źródło życia
 • Skanda (także: Murugan, Kumaran, Subrahmanja, Karttikeja) - wedyjski dewa wojny, opiekun wojowników i wodzów, identyfikowany
 • Śakra (pal. Sakka) - Bóg wszechmocny, potężny, mocarny; także imię Boga Indra;
 • Twasztar (Tvashtr) - anioł Bóg wszelkiego rzemiosła i sztuk rękodzielniczych; cieśla, majster, twórca; wedyjski Bóg – Architekt, Twórca
 • Waju (Vayu) - anioł Bóg Wiatru z dworem Marutów, w jodze anioł strażnik ścieżki serca; wedyjski Bóg powietrza, wiatru, zdrowia i światła; bóstwo lewitacji
 • Waruna (Varuńa) - anioł Bóg Wody i Dobrego Prawa, Ryty; wedyjski Bóg czuwający nad ładem i porządkiem wszechświata; bardzo ważne bóstwo praktykujących joginów; strażnik żywiołu wód w lotosie swadhisztana
 • Wisznu (Vishńu) - jeden z trzech głównych Bogów - Archaniołów w tradycjach indyjskich
 • Wiwaswat (Vivasvat) - Bóg życia i zabawy; świetlisty, jaśniejący; mający splendor

Boginie Wedyjskie

 • Aditi - wedyjska bogini wolności i wyzwolenia; najwyższa Matka; najwyższa Bogini; Macierz Bogów;
 • Apas - boginie kosmicznych wód Nieba
 • Aranjani - bogini przyrody, lasów i matka dzikich zwierząt
 • Bhairawi - groźna forma małżonki Boga Śiwa, bogini śmierci
 • Bhumidewi - bogini żywiołu ziemi
 • Ćamunda - bogini wedyjska, później małżonka Boga Śiwa
 • Ila - bogini Matka Ziemia, wedyjska dewi modlitwy i ofiary płynnej
 • LakiniRudrani, małżonka Boga Rudra, trzeciej emanacji Boga Śiwa, królowa przyrody
 • Lakszmi - bogini piękności i szczęścia, żona Wisznu
 • Mahi - bogini personifikująca ziemię
 • Maya - bogini ułudy i iluzji świata
 • Manasa - bogini, córka Boga Śiwa zrodzona jego myślą
 • Mena lub Menaka - Bogini, niebiańska nimfa, Królowa Himalajów, Małżonka Ducha Gór Moria
 • Prythiwi, Prithiwi - Bogini Ziemi; uważana za wedyjską boginię Ziemi, małżonkę Djausa Pitara; żywioł ziemi w filozofii indyjskiej
 • Raka - bogini obfitości, dawczyni snów
 • Ratri - bogini nocy; wedyjska Bogini nocy, wieczora i zmierzchu; noc
 • Rudrani - inaczej Lakini, małżonka Ducha Przyrody, Rudra-Deva; anielica przyrody i życia
 • Sita – dosłownie: "bruzda", Bogini urodzona w bruździe, małżonka proroka i awatara Rama
 • Śri – jedno z imion Bogini Lakszmi, pierwotnie wedyjska Bogini PraMatka
 • Uszas - bogini zorzy porannej, świtu; Bogini świtu, jutrzenki, poranka przed wschodem słońca

Bogowie Hinduizmu Współczesnego

 • Bhaiszadźja - uzdrowiciel, lekarz i lekarstwo, mistrz uzdrawiania, niebiańskie bóstwo uzdrawiania z północnych Indii
 • Bhairawa - groźna forma Śiwy - Niszczyciela
 • Brahma - Bóg, Stwórca, Demiurg, Kreator, wraz z Wisznu i Śiwą stanowi hinduska trójcę [[Trimurti], Bóg Ojciec, Stwórca Wszechświata; zachodnia interpretacja pojęcia Brahman;
 • Brahman - Wszechduch, Bóg, Absolut, Bóg-Duch; kapłan hinduistyczny, "oddech umysłu"
 • Dharmaradźa - sanskr. Dharmarãja; Król Dharmy; Władca Boskich Praw; imię Boga Jama, władcy zmarłych
 • Dźagannatha – "Strażnik Planety", znana forma Kryszny czczona w wisznuizmie
 • Ganeśa - starszy syn Boga Śiwa i Bogini Parwati, pasterz ganów (aniołów-uczniów), pan mądrości; Pan Zastępów, starszy Syn Boga Śiwa i Bogini Parwati, ucieleśnia mądrość i wiedzę
 • Garuda – ptak wahana Boga Wisznu, rodzaj wielkiego orła
 • Hanuman – król małp, koalicjant Ramy w walce z demonem Rawaną
 • Hari - Zbawiciel, imię Boże Wisznu i Kryszny
 • Harihara – bóstwo będące zjednoczeniem Boga Śiwa i Wisznu
 • Iśa (īśā/na) – pan, władca, duch w sercu; indyjskie imię Jezusa; lokapala - strażnik północnego-wschodu
 • Iśwara (īśvara) – pan, władca, czwarta emanacja Boga Śiwa odnoszona do serca; prawa komora serca
 • Kalkin – zbawiciel, wyzwoliciel; imię nadchodzącej awatary Boga Wisznu
 • Kama - Kamadewa, bóstwo miłości i erotyzmu w hinduizmie, odpowiednik greckiego Amora i rzymskiego Kupidyna
 • Karttikeja - (także: Skanda, Murugan, Kumaran, Subrahmanja) - wedyjski Syn Boży, dewa wojny, opiekun wojowników i wodzów, deifikowany
 • Kryszna - awatara, inkarnacja Boga Wisznu, dyktował Bhagawad Gitę; deifikowany awatara, wcielenie Boga Wisznu
 • Kubera - bóstwo skarbów, bogactwa, dobrobytu, prosperity; archont skarbów i bogactw ziemi;
 • Manu - praojciec i prawodawca ludzkości, idealny wzór człowieczeństwa
 • Matsya - pierwsza inkarnacja bóstwa Wisznu-Śiwa w postaci wielkiej Ryby, Człeko-Ryby, Syreńca
 • Narajana - Bóstwo ucieleśniające ścieżkę doskonałego człowieczeństwa; Istota Najwyższego Boga, punkt, w którym Brahma, Wisznu i Śiwa są Jednym
 • Narasinha – człowiek-lew, czwarta inkarnacja Pana Wisznu
 • Kumaran (także: Murugan, Skanda, Subrahmanja, Karttikeja) - drugi poza Ganeśą syn Śiwa i Parwati, opiekun wojowników i wodzów
 • Mahadewa - Wielki Anioł (Światłość), Archanioł Nieba, Imię Boga Śiwa; Wielki Bóg Wszechświata
 • Maheśwara – jedno z imion Śiwa Boga, Mahadewa
 • ParaśuramaRama z toporem, jeden z trzech herosów noszących imię Rama
 • Rama – mityczny bohater i awatara Wisznu, zwycięski pogromca demona Rawana
 • Trimurti - Trójca Przenajświętsza: Brahma, Wisznu i Śiwa
 • Sanatkumara - Sanat Kumara inaczej Skanda, Murugan, Kartikeya to starszy Syn Boży Boga Śiwa czy Rudra, Władca Szambali
 • Śaka, Sakka – buddyjski władca uważany za inkarnację Boga Indra
 • Śiwa - Najwyższy Bóg w śiwaizmie; archanioł hinduskiej trójcy, Bóg Łaski i Miłosierdzia; ideał joginów, pogromca demonów
 • Waraha – trzecia inkarnacja Boga Wisznu w postaci Dzika; trzeci stopień rozwoju świadomości awatara
 • Wisznu - archanioł hinduskiej trójcy, Bóg Życia i Podtrzymania; jedna z postaci trimurti odpowiedzialna za utrzymanie Wszechświata, Bóg w wisznuizmie

Boginie Hinduizmu

 • Apsara, Apsaras - półboskie istoty płci żeńskiej o niezwykłej urodzie
 • Bagala - kobieta z głową żurawia, włada morderstwami, truciznami i magią
 • Bhudewi - bogini Matka Ziemia, małżonka boga Wisznu
 • Bhuwaneśwari - bogini wiedzy, plany astro-mentalnego (Bhuvana)
 • Buddhi - żona Ganeśa, Syna Bożego. Ganeśa to Syn Boga Śiva
 • Dakini - personifikacja żeńskiego aspektu inteligencji Boga Brahma, strażniczka ścieżki Brahma, rytu ofiarnego i muladhara ćakry
 • Dewi - anielica, bogini, dosłownie: "światłość", "jaśnienie", świetlistość"; Wielka Bogini Matka, jej aspektem jest Śri Kali
 • Durga - niezwyciężona, niedostępna; bohaterska i wojownicza postać małżonki Boga Śiwa; jedno z imion Kali; groźna forma Bogini Śakti, niszczycielka zła i demonów
 • Ganga (hinduizm) - bogini, córka Himawanta (bóstwa Himalajów), która jako rzeka (Ganges) zstąpiła z nieba
 • Gauri - bogini płodności, promienna
 • Haimawati- sanskr. Haimavatĭ; córka góry; córka Himalajów; jedno z imion Bogini Parwati
 • Himalaya - Mistrz, Ojciec wszystkich mistrzów (ryszich), małżonek bogini Mena; Duch Gór Himalajów
 • Kali, Sati, Durga, Mahadewi, Parwati - "Cykl Czasu"; bogini czasu i śmierci, żona Śiwa o skórze indygo (śyam); Bogini, groźna małżonka Boga Śiva, ucieleśnia władzę nad śmiercią i czasem
 • Kumari - dosł. dziewica; bogini, archanielica panteonu indyjskiego, małżonka Syna Bożego, Kartikkeja
 • Lakszmi (także: Śri) - anielska bogini, małżonka Boga Wisznu; dawczyni bogactwa i dobrobytu
 • Lalita - bogini, małżonka Boga Śiwa czczona w południowym śiwaizmie i tradycji śrividya
 • Mahadewi - Wielka Bogini; małżonka Boga Śiwa posiadająca zwykle dziesięć wielkich form mądrości jako Mahawidja
 • Mariamman - deifikowana dziewczyna, bogini z pewnej południowoindyjskiej wioski
 • Minakszi - wojownicza bogini, czczona w Maduraj jako małżonka Boga Śiwa
 • Parwati - Dobroczynna anielica, bogini dosiadająca lwa, dobrotliwa żona Boga Śiva; córka Króla Gór Himavanta; założycielka hatha-jogi i główna mistrzyni duchowa Hathajoginów
 • Radha – małżonka Pana Kryszny; deifikowana w postać Bogini radosna żona Kryszny
 • Saraswati - anielska małżonka Boga Stwórcy, Brahmana; bogini sztuki i nauki, bogini wód, personifikacja rzeki o tej nazwie; Bogini, patronka muzyki i wiedzy, małżonka Boga Brahma
 • Sati (także: Uma, Dakszajani) - "Prawdziwa", "Silna", córka Dakszy i pierwsza żona Boga Śiwa, poprzednia inkarnacja Parwati
 • Siddhi - druga (poza Buddhi) małżonka Ganeśy
 • Szaszthi - "Szósta", Bogini porodu i patronka nowo narodzonych dzieci
 • Śakti - moc, potęga; anielska bogini mocy żeńskiej zasady wszechświata, imię tytularne Bogini
 • Tara – forma Bogini, jedna z dziesięciu archetypów małżonki Boga Śiwy, występuje w pięciu postaciach
 • Tridewi - trójbogini, troista czy potrójna bogini
 • Tripura Sundari - ucieleśnienia piękna w trzech światach, ezoteryczna bogini śiwaitów i śaktystów Wschodu
 • Uma – małżonka Boga Śiwa, jedno z głównych imion Bogini Parwati

Istoty Boskie, Półboskie, Upadewa, Siddhowie i Ryszi

 • Aditjowie - Aditya; słoneczne bóstwa, synowie Aditi, wielkie archanioły indyjskie
 • Gandharwa – Gandharwowie; klasa niebiańskich istot, półbogów Upadewa o dobrej naturze i wielkim artyzmie
 • Jaksza - jakszasowie, jakszasy to istoty półboskie, półbogowie zamieszkujący lasy i pola, duchy skarbów
 • Marutowie – Maruta; niebiane, anioły, bogowie światłości, dworzanie Boga Indra oraz Boga Waju
 • Nagowie - Naga; wężowe istoty o ludzkich twarzach mieszkające w podziemiach Patali, które pomagają ludziom w duchowym rozwoju
 • Ryszi, riszi, rishi – mędrzec, mistrz madrości; klasa istot oświeconych; mistrzowie radża jogi
 • Upadewa (Upadeva) – w mitologii indyjskiej: półanioł, półbóg
 • Widjadhara - Vidyādhara, Widjadarowie; posiadający wiedzę, zbiornik wiedzy, półboskie (upadewa) z Himalajów

Bóstwa Innych Tradycji

 • Ahura Mazda - Pan Zastępów, Bóg z tradycji zaratusztriańskiej, Ormuzd
 • Allah - Bóg najwyższy w religii islamu; słowo Bóg oznaczające Absolut w języku arabskim, powszechnie przyjęte przez islam, odczytywanie słowa Elohim
 • anioły - duchowe byty służące Bogu, stojące na straży dobra i prawdy; niebianie; dewy
 • Dadźbóg, Dażbóg, Dabóg – bóstwo Słowian wschodnich, często określany jako syn Swaroga, odmiana Swarożyca
 • Dievs, Dievas, Deiwas - bałtycki najwyższy, suwerenny bóg nieba, dobrobytu i pomyślności, władca bogów
 • El - Bóg Stwórca, bóstwo męskie w religiach semickich: semickiej, hebrajskiej, fenickiej, ugaryjskiej i innych
 • Elohim - hebr. elohijm, arab. Allah to Bóg, Absolut, Boska Para lub Bogowie (Empireum Bogów); Bóg najwyższy w tradycji hebrajskiej; Bóg występujący jako Boska Para Rodzicielska, jak np. Śiwa i Śakti w hinduizmie
 • Hermes - greckie bóstwo z Olimpu, syn Zeusa i plejadanki Maja, posłaniec Boży
 • Hermes Trismegistos - bóstwo inkarnujące się na Ziemi jako potrójny mędrzec, prorok Henoch
 • Jarowit – zachodniosłowiański bóg wojny, czczony w Wołogoszczy i Hobolinie
 • Jaryło, Jaryła, Jaruna – bóstwo słowiańskie, występujące w folklorze Słowian wschodnich i południowych, gdzie utożsamiany było ze św. Jerzym
 • Jesse - Najwyższy Bóg-Duch religii słowiańskich, blask Świętowita
 • Jowisz - rzymski Bóg Ojciec, italski Ojciec Niebieski, Bóg gromowładny, rzymski Perun czy Zeus
 • Laila - Leila, Lajla, Lejla, Łada, Leda - słowiańska bogini pochodzenia indoeuropejskiego
 • Maitreja – nauczyciel Ludzi i Aniołów, pierwotny Dźagad Guru dla wszystkich
 • Łada - Lada, Leila - starożytna słowiańska wielka Bogini, Matka Boska
 • Odyn - Wodan, Bóg Germanów, dawca pisma runicznego, źródło run
 • Rugewit inaczej Rujewit, imię boga słowiańskiego czczonego w Gardźcu na Rugii
 • Perkun - naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego, gromowładca, bóg niebios, ognia i płodności, odpowiednik słowiańskiego Peruna
 • Perun - jedno z naczelnych bóstw słowiańskich. Uosobienie gromowładcy, boga grzmotów i piorunów, słowiański Indra, Zeus, Jowisz
 • Pluton - jedno z imion Hadesa jako bóstwa świata podziemnego, bóstwo bogactwa, władca skarbów
 • Plutos - greckie bóstwo w postaci dziecka, mający szczęście do bogactwa, utożsamiany z Plutonem
 • Podaga – bóstwo czczone przez Wagrów, wymienione przez Helmolda w jego Chronica Slavorum
 • Radogost zwany inaczej Radegastem lub Redigastem – bóg Słowian połabskich
 • Rugewit inaczej Rujewit – imię boga słowiańskiego czczonego w Gardźcu na Rugii.
 • Swarożyc – słowiański bóg ognia ofiarnego i domowego (wg Gieysztora), czczony na Połabiu, bóstwo Słońca, Syn Swaroga
 • Swaróg – słowiańskie bóstwo nieba, słońca, ognia (wg Gieysztora ognia niebiańskiego) i kowalstwa
 • Świętowit - Najwyższy Bóg starożytnych Polaków i innych grup Słowian, także Światowid
 • Zeus - Dzeus, naczelny gromowładny Bóg panteonu greckiego Olimpu, Ojciec Niebieski duchowości greckiej