Himalajska Wspólnota Duchowa (Sangha Himalaya)

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

(Hridaya nr 101)

Niniejsza lekcja omawia istnienie odwiecznej wspólnoty himalajskiej duchowości skupiającej praktykujących Lajów, adeptów Laja Jogi skupionej na praktykach rozwoju duchowego w oparciu o ćakramy (ćakry), nadi – strumienie energetyczne oraz głębokie techniki medytacji oraz praktyki kundalini.


1. Jesteśmy Starożytną Duchową Wspólnotą rozprzestrzeniającą nauki tajemnej Laja Jogi, która oparta jest na wiedzy o Ćakrach i Sztuce Życia nazywanej Tantrą, zajmujemy się również nauczaniem Ajurwedy dla dobrego zdrowia i uzdrawiania! SANGHA oznacza Duchowe Braterstwo i Siostrzeństwo lub jeszcze głębiej POKREWIEŃSTWO. Jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami w Duchu Świętym, jedną duchową rodziną szczerych poszukiwaczy Miłości, Światła i Prawdy! Podstawą Laja Jogi są Ćakry (Ośrodki koncentracji w ciele), uzdrawiające oddychanie, kontemplacja Światła rozpuszczająca wszelkie problemy i praktyki z dźwiękiem. Jest to najbardziej starożytny i tajemny system duchowy, który do tej pory był ukrywany przed światem! Nie jest rzeczą łatwą spotkać nauczyciela Laja Jogi i praktykować, ponieważ z reguły jest to wewnętrzny rodzaj Jogi zarezerwowany dla Mistrzów Mądrości w Himalajach. Duchowi Mistrzowie Mądrości przebywają w Himalajach. Jak widzisz HIMALAYA jest źródłem duchowej ścieżki rozwoju osobistego LAYA!


2. Słowo JOGA oznacza JEDNOŚĆ – i jest używane w sensie jednoczenia ciała, psychiki i ducha lub ciała, duszy i ducha w Jeden organizm osadzony na Boskim Duchu Świętym inaczej Boskości! W praktyce Joga to metoda przemiany naszych złych nawyków i trudności życiowych. Generalnie koncentrujemy się na tym, jak pomóc sobie i innym przejść przez problemy i przeciwności losu i jak zwyciężać w życiowych bojach. Koncentrujemy się na tym życiu i zmierzamy ku lepszej przyszłości. Kreatywnie zmieniamy nasze życie, aby było coraz lepsze, a proces życia był coraz łatwiejszy i szczęśliwszy. Oczywiście dla zaawansowanych uczniów oferujemy specjalne ascetyczne treningi duchowej nieśmiertelności lub intensywne odosobnienia dla budzenia duszy do oświecenia w Boskim Świetle. Świetle będącym substancją wykorzystaną przez Boga przy Boskim Stworzeniu całego Wszechświata! Pierwszą Ćakrą, nad którą zaczynamy pracować dla polepszenia naszej przyszłej egzystencji jest tak zwany Ośrodek Serca, pośrodku naszej klatki piersiowej. Jest to najlepiej znany ośrodek koncentracji, modlitwy i odczuwania wszystkich Wielkich Religii na świecie takich jak hinduizm, buddyzm, judaizm, chrześcijaństwo, zoroastryzm, taoizm czy islam! Cały mistycyzm świata zawarty w tych religiach i w innych, prawdziwych duchowych systemach korzysta z Ośrodku Serca w klatce piersiowej! Nawet dłonie w modlitwach i medytacjach są często ułożone w pobliżu tego ośrodka, Ćakry zwanej również Dwunastopłatkowym Lotosem!


3. Wszyscy znamy wspaniały, czerwony Symbol Serca, ponieważ jest to symbol Miłości, Współczucia i Miłosierdzia! Kiedy skupiamy się w naszej klatce piersiowej oddychając głęboko i myślimy Święty Dźwięk OM – stawiamy pierwsze kroki na Ścieżce Życia Laja Jogi! Jak mieć więcej Współczucia i Miłości dla sąsiadów czy nawet przyjaciół w społeczeństwie jest jednym z ważniejszych zagadnień Laja. Duch Święty jest jak Siedem Promieni w Łuku Tęczy i w naszych praktykach używamy kreatywnej wyobraźni, aby wprowadzić zmiany w naszej podświadomości i mieć pozytywne efekty w naszym życiu codziennym! Jest wiele różnych praktyk, w których otwieramy tą bardzo małą Bramę Himalajskiej Duchowości, w której swoje źródło mają wszystkie wielkie religie rozlewające się jak wielkie rzeki na cały świat, ludzki świat! Czuj więc głęboko Swoje serce, bardziej jako duchowe miejsce Twojej duszy niż fizyczny organ ciała, ale w tym samym miejscu pośrodku klatki piersiowej! Joga i Tantra w linii przekazu Laja jest przede wszystkim rozumiana jako sztuka życia, oczywiście bardziej duchowa i uświęcona sztuka! Kiedy mówimy o Laja jako o sztuce, mamy na myśli Tantrę, która skupia wszystkie bardzo praktyczne i intensywne metody, używane dla polepszania życia, w szczególności w naszych relacjach oraz w sferze życiowego dobrobytu. Z czasem zaczynamy pracować głębiej ze wszystkimi Siedmioma Ćakrami, siedzibami Siedmiu Promieni Ducha Świętego dla oczyszczenia naszego ciała, umysłu i duszy. Koncentracja oparta jest na wielu różnych i wspaniałych symbolach znajdujących się w każdym z Ćakramów! Symbol do medytacji, bardziej nawet wizualizacji, nazywany jest Jantrą, a wszystkie symbole w obrębie jednej Ćakry to Mandala tego Ośrodka. Wszystkie praktyki, po nauczaniu przez naszych nauczycieli, są bardzo łatwe do pracy nad nimi i do powtarzania, nawet dla początkujących.


4. Ajurweda jest najbardziej znanym systemem medycyny naturalnej pochodzącym z Indii i z Gór Himalajów. Ajur znaczy Życie, Zdrowie, a Weda to Nauka, Wiedza! Słowo Ajur lub Ajus jest pochodną uzdrawiających dźwięków A, I, U, R co jest świętą wiedzą Himalajskich Mistrzów Mądrości. Jedynie praktyki z dźwiękiem „A” są lepiej znane wśród buddystów, taoistów i hinduistów w tym ludzkim świecie. Masaże, kolory Światła, oczyszczanie Wody, zioła, kryształy i olejki aromatyczne – wszystkie one pochodzą ze Starożytnego Ajurwedyjskiego systemu leczenia, który w tradycyjnym nauczaniu przekazujemy w siedmiu stopniach inicjacji. Bhajszadżja czy Bhaiszadźja oznacza uzdrawianie i uzdrowiciela i jest rdzeniem Ajurwedy. Jeżeli lubimy modlić się choć trochę, możemy myśleć „Proszę o Bhajszadżja”, a to znaczy; Modlę się o „uzdrowiciela” i „uzdrowienie” dla efektywnego uzdrawiania, dobry uzdrowiciel jest niezbędny!


5. Himalajska Sangha, Duchowa Wspólnota Himalajów jest podzielona na pięć filii, które nazywamy „Tirthami” lub „Zakonami” też „Braterstwami”, w związku z tym, posiada pięć aktywności! Wszystkie mistyczne szkoły religijne wiedzą, że w całym Stworzeniu jest pięć elementów lub zasad, a są nimi: ziemia, woda, ogień, powietrze i eter (duch, akaśa)! Zgodnie z tym pięciorakim konceptem mamy naszych Pięć Filii, w których bardziej koncentrujemy się na duchowym zaawansowaniu, uzdrawianiu, naukach mądrości, a także na pracy z ciałem w systemie klasycznej Hatha Jogi! Laja Joga i Tantra to pierwsza i podstawowa filia wszystkich Tirth! Jest wielu ludzi bardzo zainteresowanych mądrościami płynącymi z religii oraz ich uniwersalnym rdzeniem, tym właśnie zajmuje się starożytna Rāja Joga, a nasza Filia Śigatse skupiona jest na starożytnej mądrości! Potrzebujemy doświadczyć wszystkich pięciu filii, niczym dłoni z jej pięcioma palcami, jak również każdej z osobna, jak palca Dłoni Boga! Bardziej zaawansowane nauki mówią o Niebiosach i Aniołach, ponieważ wiedza o hierarchii sfer Niebiańskich, o siedmiu lub dziewięciu anielskich poziomach świadomości i mocy, jest prawdopodobnie u większości znikoma. Ludzkie istoty powinny osiągnąć pierwszą anielską sferę jak najszybciej jest to możliwe i nazywamy to duchowym oświeceniem lub przebudzeniem, a religie judaistyczna i chrześcijańska nazywają ten stan Przewodnictwem Ducha Świętego. Oświecenie duszy i umysłu jest pierwszym stopniem do prawdziwie głębokich duchowych wymiarów i otwiera drzwi do wewnętrznego świata, który nazywamy Królestwem Niebiańskim. Medytacja z wewnętrznym światłem jest bardzo interesującą praktyką do rozwijania dla wszystkich zainteresowanych Laya Jogą, Tantrą i Ajurwedą. Praktykę tę nazywamy Medytacją Transmisyjną lub Transmisją Światła. Koncentrujemy się na Białym Promieniu Światła spływającym z Nieba na czubek naszej głowy i do Trzeciego Oka w głowie. Światło to rozprzestrzenia się na umysły wszystkich ludzi na świecie, którzy potrzebują duchowego pokarmu i uzdrowienia. Oczywiście dużo korzystamy również z modlitwy, w szczególności w języku Świętego SANSKRYTU, DEVANAGARI, Mowie Aniołów, niebiańskim języku mędrców z bardzo Starożytnych czasów.


6. Na pytanie czym jest Laja Joga możemy odpowiedzieć , że jest to Joga Transformacji umysłu, emocji i fizycznego ciała w bardziej duchową formę. To następuje poprzez głęboką koncentrację na różnych energiach, które wpływają na nas. Energie te pochodzą od niebiańskich Istot, Aniołów i tak zwanych Dewów, Dewatów, Korony Bóstw Niebios. Nawet z psychoterapeutycznego punktu widzenia koncentracja, kierowana przez doświadczonego nauczyciela lub przewodnika, na „tematach” takich jak Miłość, Harmonia, Jedność, Prawda, Sprawiedliwość, Piękno, Dobrobyt, Otwartość, Mądrość, Intuicja, Odpowiedniość lub Słuszność, daje bardzo głębokie efekty transformacyjne w ludzkiej psychice i charakterze, jak również wciąż zmienia osobowość na coraz lepszą. Nasza Wspólnota używa wielu różnych metod kontemplacyjnych, które działają bardzo dobrze, a w połączeniu z rytmicznymi oddechami czy jantrami (symbolami), dają bardzo silne pozytywne przemiany i wytwarzają u adepta wspaniałą osobowość! Nasza ścieżka jest trochę ezoteryczna i hermetyczna, ale nie bardziej niż rozszerzona fizyka albo matematyka, dla tych co nic nie wiedzą na temat tych „sekretnych” przedmiotów! Siedem Ćakr bardzo głęboko eksploruje się, w szczególności do uzdrawiania w Ajurwedzie. Lubimy spotykać się raz w tygodniu w celu praktykowania i treningu, może to być każdy dzień tygodnia, lecz my polecamy Sobotę (Szabat) jako Święty Dzień dla Tybetańczyków, Kaszmirczyków, Żydów i Chrześcijan, którzy również celebrują Soboty jako część swoich tradycji.


7. Nasza Wspólnota połączona jest z energetycznym centrum w Świętej Górze w Tybecie, zwanej Górą Kailaś (Górą Ocalenia), gdzie była siedziba i miejsce pojawiania się bóstwa Śiwa (JHVH, YAHVAH w Wedyjskich Pismach) w starożytnych czasach (wiekach). Jest wiele Świętych miejsc w Himalajach, ale Kailaśa to Góra Wolności i Wyzwolenia, lecz w bardziej duchowym lub religijnym znaczeniu tych słów. Dziesięć Wskazań to oczywiście bardzo ważna część Ścieżki Jogi, są one podzielone na dwie części Jamah i Nijamah, po pięć przykazań w każdej z części! Najbardziej znana jest AHINSA, czyli niekrzywdzenie, niezabijanie i SATJA, która oznacza Prawdę, nietworzenie kłamliwych czy fałszywych wypowiedzi i deklaracji. Wśród Nijam najbardziej znana jest IŚWARAPRANIDHANA – podanie Woli Boga, Najwyższemu (Elohim). Iśwara to Bóg, Idealna Istota, Najwyższy Byt, a Dhana to ofiarowanie, poddanie, poświęcenie! To podobnie jak z ofiarą Abrahama, jego ofiarowanym Synem, którego poświęcił dla Najwyższego Bóstwa Niebios. Głębsze wprowadzenie w etyczne zagadnienia Jogi jest dostępne u naszych autoryzowanych Nauczycieli i Przewodników na świecie, jednakże nie jest łatwym znalezienie prawdziwego Nauczyciela Boskiej Jogi, z racji tego, że najpopularniejsze formy Jogi opierają się bardziej na pracy z ciałem niż na prawdziwie mistycznym, duchowym treningu dla zaawansowania i wreszcie Wniebowzięcia.


8. Król Rāma (Raama), w Starożytnych Indiach bardzo sławny Król, wstąpił w Niebiosa tak jak Henoch, Eliasz i Jezus, a to najwyższe doświadczenie jest prawdopodobnie najbardziej interesującym i tajemnym ze wszystkich! Niebiosa są bardzo blisko, Piekła również, my jako ludzkie istoty i żyjące dusze musimy wybierać drogę między tymi dwiema: Drogą do Boga a Drogą do Szatana (Asura). To jest kluczowy punkt zarówno we wszystkich duchowych, wewnętrznych naukach, szkołach i sekretnych stowarzyszeniach, jak i jawnie aktywnych religiach jak chrześcijaństwo, judaizm, islam, hinduizm czy buddyzm! Ten świat jest światem „pomiędzy” Niebem a Piekłem, a nam, mężczyznom i kobietom dano wybór! Musimy zdecydować w naszych sercach, rozumie, umyśle i woli. Mamy wybór, lecz pamiętaj: nie zmarnuj tego, nie przegap prawdziwej drogi do twojego przyszłego szczęścia! Wniebowstąpienie Króla Rāma było iście wspaniałe, ponieważ wraz z tym Świętym Joginem (Mistrzem) do Nieba poszło około 10 tysięcy ludzi, którzy byli z Nim bardzo blisko. Pierwsza Wniebowstąpiła do Niebiańskiego Miasta Jego Żona, SITA! Jogin Rāma był bardzo zaawansowany w praktykach Laja Jogi i Tantry oraz Ajurwedy na klasyczny, bardzo głęboki i mocny sposób! Pracował z żywiołami takimi jak Duch Natury, Duch Święty i Światło Boga, a Niebiańskie Bramy otworzyły się przed Nim i On wstąpił w nie wraz ze swoimi wszystkimi Uczniami. Droga Jogi jest Drogą Uczniostwa i Oczyszczenia, Drogą Miłości, Pokoju i Prawdy. We współczesnym świecie, prawdopodobnie ustanowienie pokoju jest tym najważniejszym punktem i najgorętszym tematem, ze względu na wiele bezsensownym wojen! Starożytna zasada niekrzywdzenia i ustanawiania Pokoju prowadzi wprost do Nieba, do Wyzwolenia duszy z ziemskich więzów!


9. Joga jest esencją wszystkich religii i kładzie nacisk na mistyczne doświadczenia takie jak specjalne, istotne wizje senne, kontakt z aniołami (dewami), spotkania ze świętymi istotami i kontakty z duchami natury. Stymuluje również rozwijanie bardzo intuicyjnego postrzegania, przejmowania kontroli nad życiowymi problemami i sytuacjami, sprawia też, że życie staje się nieco bardziej magiczne i charyzmatyczne! Bóg ma wiele dobrych darów dla Swoich dzieci, a my jesteśmy przyjaciółmi Boga, ponieważ duchowe praktyki takie jak Āsany (pozycje) dają dobre zdrowie, a Krija oczyszcza nasze dusze ze wszystkich grzechów oraz umysłowych lub emocjonalnych nieczystości. Współcześni specjaliści mówią, że Joga, a w szczególności Laja Joga i Tantra, są bardzo głęboką i dobrą psychoterapią! Mamy bardzo starą, tajemną metodę wglądu w ludzką psyche, transpersonalną psychoterapię i psychosyntezę, które to pomagają ludziom w ich życiowych zmaganiach! Tantra to droga wysubtelniania i uwalniania od odlotów zatwardziałego „ego” i szkodliwych wybryków! Tantra pomaga wszystkim ludziom w kochających się, lecz trudnych związkach pomiędzy mężczyzną i kobietą. Bóg stworzył nas na Swoje podobieństwo i jesteśmy podobni do Niego w duchu, lecz nie w doskonałości i mocy w tym ziemskim życiu. Nasze dusze są Boskimi obrazami, ale muszą być doskonalone, a droga ta jest bardzo długa i polega na wzroście w Mądrości, Pokoju, Miłości, Prawdzie i Mocy, aby móc przybliżać się coraz bardziej do Stworzyciela i Stworzycielki, którzy sprawili, że jesteśmy żyjącymi istotami, duszami. Ludzie pragną Miłości i Zakochania, ale tajemnicą każdej duszy jest to, że on/-a pragnie przybliżyć się do Boga Niebios, w kierunku Źródła skąd pochodzą jej/jego korzenie.


10. Nasze głębsze praktyki są głoszone jako Mądrość Orientu i zapiski Kronik Akaśa, mówią one o świętych Niebiańskich Miastach, gdzie żyją Anioły i Anielice, mieszkańcach Niebios. Uczymy jak otwierać tę Bramę prowadzącą do nich i jak Wniebowstąpić jak Mistrz Henoch, Króla Rāma, Śri Padmasambhawa, Śri Śivaśankara czy Mistrz Jezus! Zdajemy sobie sprawę, że wiedza o życiu po śmierci fizycznego ciała jest znikoma pośród istot ludzkich, lecz poprzez medytacje możemy otworzyć ten świat, do którego zmierza dusza po cielesnej śmierci i pokazać jaka jest jej świadomość po tym życiu. Mądrość Jogi zwana jest Mądrością Złotego Wieku, a w naukach wszystkich religii zawarte jest to, że marzymy i modlimy się o lepszy i sprawiedliwy świat. W rzeczywistości to Niebo, ale żywimy nadzieję na szczęśliwość wszystkich ludzi na świecie również na tej Ziemi. Kultura Wedyjska jest bardzo Starożytna i jest źródłem wszystkich religii, mistycznych szkół i zakonów. Jesteśmy zorganizowani jako Wspólnota, Zakon lub Braterstwo Duchowe (Sangha, Samadź) dla wszystkich kobiet i mężczyzn, którzy szukają duchowego celu, Boskości! Joga jako Laja lub Ćakra Joga jest bardzo słabo znana, wiedza książkowa jest również niewielka, potrzeba wielu lat zgłębiania, aby osiągnąć prawdziwą Mądrość jako prawdziwie uduchowiona osoba, Ryszi. Mamy więc nadzieję, że zaangażujesz się w Starożytną Duchową Ścieżkę Himalaja Tirtha Sanghah, opartą na Laja Jodze i Tantrze oraz Ajurwedzie. Niech Bóg błogosławi Cię w twoich poszukiwaniach!

Wiele Błogosławieństw na Drodze ku Bogu! Om Namaśśiwaja! HUM!

The Himalaya Master