Hemisfery niebieskie

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Hemisfery niebieskie - z greki: ἡμι- hēmi- 'pół-' i σφαῖρα sphaira 'kula' – półkule niebieskie, połowy sfery niebieskiej, rozdzielone horyzontem astronomicznym, przy czym jedna (hemisfera niebieska widoczna) znajduje się nad horyzontem, druga zaś (hemisfera niebieska niewidoczna) – pod horyzontem. W astrologii odpowiednio górna i dolna połówka obrazu nieba rzutowanego w Horoskopie.